ΦΕΚ 1356/2015 : ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΦΕΚ 1356/2015
ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 1356
3 Ιουλίου 2015

 

Αριθμ. 94541/Δ2
Αναθέσεις μαθημάτων Μουσικού Γυμνασίου και Γενικού Μουσικού Λυκείου στους εκπαιδευτικούς γενικής παιδείας των Μουσικών Σχολείων και ρύθμιση θεμάτων απόδοσης μουσικών ειδικεύσεων σε εκπαιδευτικούς κλάδου Μουσικής της Γενικής Α/θμιας και Β/μιας Εκπαίδευσης καθώς και σε εκπαιδευτικούς των Μουσικών Σχολείων.

Μετάβαση

στο άρθρο με αναλυτικά τις αναθέσεις των μαθημάτων στα Μουσικά Σχολεία

Περιεχόμενα

Α) Πίνακας αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων Γενικής Παιδείας

Β) Πίνακας αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων Μουσικής Παιδείας Μουσικού Γυμνασίου, του κλάδου μουσικών ειδικεύσεων εκπαιδευτικών, σε κύρια και πρόσθετες ειδικεύσεις

Γ) Πίνακας αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων Μουσικής Παιδείας Λυκείου, του κλάδου μουσικών ειδικεύσεων εκπαιδευτικών, σε κύρια και πρόσθετες ειδικεύσεις.

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 1356/2015

 


Εκτύπωση