edu.klimaka.gr

ΦΕΚ 2993/2017 : Χορήγηση Στεγαστικού Επιδόματος σε Φοιτητές

ΦΕΚ 2993/2017
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Τεύχος Δεύτερο
31 Αυγούστου 2017

Αριθμ. 140832/Ζ1
Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Μετάβαση

στο αναλυτικό άρθρο με τις διαδικασές και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος σε φοιτητές

Περιεχόμενα

Άρθρο 1 - Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 2 - Δικαιούχος

Άρθρο 3 - Όροι και προϋποθέσεις

Άρθρο 4 - Διαδικασία χορήγησης
στεγαστικού επιδόματος

Άρθρο 5 -Έλεγχος Κριτηρίων - Δικαιολογητικά

Άρθρο 6 - Εκκαθάριση και ενταλματοποίηση

Άρθρο 7 - Ενστάσεις - Αιτήσεις θεραπείας

Άρθρο 8 - Μεταβατικές - Τελικές Διατάξεις

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 2993/2017

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 25 Αυγούστου 2017

Οι Υπουργοί
Παιδείας, Έρευνας και ΘρησκευμάτωνΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Σχετικά Άρθρα