Κατάλογος Εκπαιδευτικής Νομοθεσίας ΦΕΚ 2012

Εκτύπωση  
Pin It

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΦΕΚ 2012

ΦΥΛΛΟ ΦΕΚ Αριθμός
Απόφασης
Τίτλος
ΦΕΚ 3129/2012 Αριθμ. 137142/Α2 Λειτουργία και των τριών (3) κατευθύνσεων στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια.
ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ οι κατευθύνσεις στα Λύκεια
ΦΕΚ 1767/2012 Αριθμ. Φ. 821/738Κ/56661/Ζ1 Καθορισμός, προσόντων, κριτηρίων, διαδικασίας επιλογής Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού.
Καταργεί την αριθμ. Φ.821/3556Β/157898/Ζ1/30−12−2010 στο ΦΕΚ 95/2011
     
     
     

1

Pin It

Εκτύπωση