edu.klimaka.gr

Ν.4713/2020 Εκσυγχρονισμός Ιδιωτικής Εκπαίδευσης και άλλες Διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 4713/2020
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ.Φύλλου 147
29 Ιουλίου 2020

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4713
Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Διατάξεις για την ιδιωτική εκπαίδευση
Άρθρο 1: Ισχύς ρυθμίσεων περί ιδιωτικών σχολείων
Άρθρο 2: Αξιολόγηση δομών, εκπαιδευτικού έργου και εκπαιδευτικών ιδιωτικών σχολείων
Άρθρο 3: Οργάνωση και πρόγραμμα ιδιωτικών σχολείων
Άρθρο 4: Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
Άρθρο 5: Υποχρεώσεις ιδιοκτήτη
Άρθρο 6: Αξιοποίηση κτιριακών εγκαταστάσεων
Άρθρο 7: Εγγραφές, μετεγγραφές και φοίτηση μαθητών
Άρθρο 8: Διευθυντές και Υποδιευθυντές
Άρθρο 9: Απασχόληση Εκπαιδευτικών
Άρθρο 10: Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών
Άρθρο 11: Αντικατάσταση αναπληρωτή
Άρθρο 12: Ρύθμιση θεμάτων ξένων σχολείων
Άρθρο 13: Μετάκληση αλλοδαπών εκπαιδευτικών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 14: Ενισχυτική διδασκαλία ειδικών μαθημάτων
Άρθρο 15: Λειτουργία των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) κατά το σχολικό έτος 2020-2021
Άρθρο 16: Ζητήματα ομογενειακών σχολείων Κωνσταντινούπολης και Ελληνικού Γυμνασίου-Λυκείου Ίμβρου
Άρθρο 17: Διορισμοί και προσλήψεις εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με πιστοποιημένη γνώση της γραφής Braille και της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.)
Άρθρο 18: Προθεσμία έκδοσης του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος»
Άρθρο 19: Μητρώο Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
Άρθρο 20: Ταχεία διαδικασία χορήγησης αδειών διαμονής
Άρθρο 21: Θέματα Οργανισμού Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
Άρθρο 22: Σύσταση της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας
Άρθρο 23: Ζητήματα επιμισθίων εξωτερικού
Άρθρο 24: Ρυθμίσεις για τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Άρθρο 25: Ρυθμίσεις για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία
Άρθρο 26: Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Άρθρο 27: Χρηματοδότηση του έργου «Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα Κάλλιπος+»
Άρθρο 28: Κάλυψη δαπανών για τη συμμετοχή Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε ενωσιακά προγράμματα
Άρθρο 29: Ζητήματα των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)
Άρθρο 30: Προσωρινοί Διευθυντές Εκπαίδευσης
Άρθρο 31: Ανασύσταση Υπηρεσιακών Συμβουλίων των εκπαιδευτικών
Άρθρο 32: Θέματα των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης
Άρθρο 33: Μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2020 - 2021
Άρθρο 34: Ρύθμιση ζητημάτων πρόσληψης προσωπικού για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων
Άρθρο 35: Αποζημίωση εθελοντών σχολικών τροχονόμων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 36: Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 37: Καταργούμενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρο 38: Έναρξη ισχύος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 1
Ισχύς ρυθμίσεων περί ιδιωτικών σχολείων

Στο άρθρο 2 του ν. 682/1977 (Α΄ 244) προστίθεται παρ. 6 ως εξής:

«6. Τα ιδιωτικά σχολεία διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, οι οποίες κατισχύουν κάθε άλλης ρύθμισης. Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα νόμο ή από άλλη ειδική διάταξη, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που ισχύουν για τα δημόσια σχολεία.»

Άρθρο 2
Αξιολόγηση δομών, εκπαιδευτικού έργου και εκπαιδευτικών ιδιωτικών σχολείων

Μετά το άρθρο 2 του ν. 682/1977 προστίθεται άρθρο 2Α ως εξής:

«Άρθρο 2Α
Αξιολόγηση ιδιωτικών σχολείων

Οι δομές, το εκπαιδευτικό έργο και οι εκπαιδευτικοί των ιδιωτικών σχολείων αξιολογούνται με ανάλογη εφαρμογή των κριτηρίων για την αξιολόγηση των δομών, του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών των δημόσιων σχολείων. Η εφαρμογή πρόσθετων κριτηρίων αξιολόγησης από τα ιδιωτικά σχολεία είναι δυνατή, εφόσον τα κριτήρια αυτά ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του σχολείου, που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 11.»

Άρθρο 3
Οργάνωση και πρόγραμμα ιδιωτικών σχολείων

1. Το άρθρο 4 του ν. 682/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 4
Οργάνωση και Πρόγραμμα

1. Τα σχολεία του παρόντος έχουν την ίδια οργάνωση με τα αντίστοιχα δημόσια σχολεία και ακολουθούν το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας που ισχύει για αυτά, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα.

2. Επιπλέον του υποχρεωτικού ωρολόγιου προγράμματος διδασκαλίας της παρ. 1, τα ιδιωτικά σχολεία επιτρέπεται να παρέχουν πρόσθετες εκπαιδευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο διευρυμένου ωρολογίου προγράμματος, όπως, ιδίως, ενισχυτική διδασκαλία, πρόσθετη διδακτική στήριξη, ενίσχυση της γλωσσομάθειας, καθώς και διδασκαλία επιπλέον γνωστικών αντικειμένων. Η παροχή των πρόσθετων εκπαιδευτικών υπηρεσιών επιτρέπεται υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) Το ανώτατο όριο του διευρυμένου εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος διδασκαλίας του ιδιωτικού σχολείου, συμπεριλαμβανομένων του υποχρεωτικού ωρολογίου προγράμματος της παρ. 1 και των πρόσθετων εκπαιδευτικών υπηρεσιών της παρούσας, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις σαράντα (40) ώρες για κάθε τάξη κάθε σχολικής βαθμίδας.

β) Οι πρόσθετες εκπαιδευτικές υπηρεσίες της παρούσας αποφασίζονται από τον ιδιοκτήτη της σχολικής μονάδας, μετά από εισήγηση του Διευθυντή της, πριν από την έναρξη του διδακτικού έτους, ισχύουν για όλη τη διάρκειά του, αφορούν όλους τους μαθητές της τάξης ή των τάξεων για τις οποίες υλοποιούνται και εντάσσονται στο διευρυμένο ωρολόγιο πρόγραμμα της σχολικής μονάδας, το οποίο γνωστοποιείται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

γ) Κατά τη διάρκεια του διευρυμένου προγράμματος, οι ώρες απασχόλησης των εκπαιδευτικών της ιδιωτικής σχολικής μονάδας στις πρόσθετες εκπαιδευτικές υπηρεσίες της παρούσας, υπολογίζονται ως ώρες κανονικής εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

3. Κατά τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων, επιτρέπεται η κατανομή των μαθητών κάθε τάξης σε περισσότερα τμήματα.

4. Στο πλαίσιο του υποχρεωτικού ή του διευρυμένου ωρολόγιου προγράμματός τους τα ιδιωτικά σχολεία μπορούν να διδάσκουν παράλληλα περισσότερες ξένες γλώσσες και να επιλέγουν ποιες και πόσες ξένες γλώσσες θα διδάσκονται, επιπλέον των ξένων γλωσσών που προβλέπονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

5. Μετά το πέρας του ωρολόγιου προγράμματος, υποχρεωτικού ή διευρυμένου, όπως ορίζεται στο παρόν, τα ιδιωτικά σχολεία μπορούν να διοργανώνουν και άλλες, προαιρετικής παρακολούθησης, δραστηριότητες και δράσεις, ιδίως εκπαιδευτικού, μορφωτικού ή επιμορφωτικού περιεχομένου, αθλητικές, πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, καθώς και φιλοξενίας, οι οποίες γνωστοποιούνται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Οι δραστηριότητες και δράσεις αυτές διοργανώνονται από το ιδιωτικό σχολείο πέραν του διδακτικού ωραρίου ή και των διδακτικών ημερών, εφόσον εξασφαλίζεται η κατά νόμον απασχόληση και αμοιβή του προσωπικού, τηρουμένων και των διατάξεων περί χρονικών ορίων της εργασίας, σύμφωνα με την οικεία εργατική νομοθεσία. Το προσωπικό που συμμετέχει στις δραστηριότητες και δράσεις της παρούσας μπορεί να περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς και εκτός της σχολικής μονάδας.

6. Επιτρέπεται η συστέγαση των ιδιωτικών σχολείων με άλλα ιδιωτικά σχολεία, ξένα σχολεία, κέντρα δια βίου μάθησης, κέντρα ξένων γλωσσών, φροντιστήρια, καθώς και με άλλους φορείς που αναφέρονται στην παρ. Θ.3 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222).»

2. Το πρώτο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 72 του α.ν. 2545/1940 (Α΄ 287) αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Αν διαπιστωθεί η λειτουργία Φροντιστηρίου ή Κέντρου Ξένων Γλωσσών χωρίς άδεια, η οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκδίδει διαπιστωτική πράξη διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, την οποία διαβιβάζει αμελλητί στην κατά τόπον αρμόδια αστυνομική αρχή.»

Άρθρο 4
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Η παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 682/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Κάθε ιδιωτικό σχολείο οφείλει να έχει έγγραφο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος ρυθμίζει την εσωτερική οργάνωση του σχολείου, τους όρους και τη διαδικασία υπό τους οποίους γίνονται δεκτοί και φοιτούν στο σχολείο οι μαθητές, καθώς και τις υποχρεώσεις των μαθητών και των γονέων ή κηδεμόνων αυτών. Ο Κανονισμός κοινοποιείται από τον Διευθυντή του ιδιωτικού σχολείου στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να τον αναπέμψει μόνον σε περίπτωση αντίθεσης συγκεκριμένου όρου του Κανονισμού προς ρητή διάταξη νόμου. Ο συγκεκριμένος όρος και η διάταξη νόμου στην οποία προσκρούει αναφέρονται στην πράξη αναπομπής, η οποία κοινοποιείται στον Διευθυντή του ιδιωτικού σχολείου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, ο Κανονισμός θεωρείται ότι εγκρίθηκε.»

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις ιδιοκτήτη

Η παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 682/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Ο ιδιοκτήτης και κάθε μέλος, εταίρος ή μέτοχος του ιδιοκτήτη, αν ο ιδιοκτήτης είναι νομικό πρόσωπο, μπορεί να παρίσταται σε οποιαδήποτε συνεδρίαση του συλλόγου των διδασκόντων, εφόσον είναι εκπαιδευτικός.»

Άρθρο 6
Αξιοποίηση κτιριακών εγκαταστάσεων

Η παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 682/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. α) Οι κτιριακές εγκαταστάσεις και το σύνολο των λοιπών υποδομών των ιδιωτικών σχολείων μπορούν να αξιοποιούνται σε χρόνους εκτός διδακτικού ωραρίου ή και διδακτικών ημερών για την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 4, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές δεν αντίκεινται στη φύση της εκπαίδευσης και στον χαρακτήρα του σχολείου και εφόσον διασφαλίζεται η προσήκουσα παροχή υπηρεσιών γενικής εκπαίδευσης. Η άσκηση των ως άνω υπηρεσιών μπορεί να γίνεται από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν άδεια λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις και το σύνολο των λοιπών υποδομών των ιδιωτικών σχολείων μπορούν να αξιοποιούνται σε χρόνους εκτός διδακτικών ημερών για τη διαμονή και φιλοξενία νέων έως είκοσι πέντε (25) ετών, καθώς και των συνοδών τους, με σκοπό τη διοργάνωση εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών ή αθλητικών δραστηριοτήτων και την παράλληλη παροχή καταλύματος σε αυτούς. Οι ως άνω δραστηριότητες και υπηρεσίες γνωστοποιούνται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

β) Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της παρούσας, επιτρέπεται η απασχόληση των εργαζομένων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 3. Η απασχόληση των εργαζομένων στις περιπτώσεις αυτές είναι νόμιμη και αμείβεται σύμφωνα με τις κοινές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, τηρουμένων και των διατάξεων περί χρονικών ορίων εργασίας και εργασίας την Κυριακή.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, η διαδικασία μετατροπής των κτιριακών υποδομών, καθώς και το χρονικό διάστημα της διαμονής για την οποία αξιοποιούνται οι υποδομές των ιδιωτικών σχολείων κατά την περ. α΄.»

Άρθρο 7
Εγγραφές, μετεγγραφές και φοίτηση μαθητών

1. Στο άρθρο 14 του ν. 682/1977 (Α΄ 244) προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

«4. Τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία μπορούν να καθορίζουν τον ελάχιστο αριθμό των νηπίων ανά τμήμα, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες και τις διαθέσιμες αίθουσες διδασκαλίας.»

2. Η παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 682/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι διατάξεις που ισχύουν για την έναρξη και λήξη του σχολικού και διδακτικού έτους, τις εγγραφές, μετεγγραφές, απουσίες και τις δοκιμασίες που διεξάγονται, τη βαθμολογία, τις πειθαρχικές ποινές, την επανάληψη της φοίτησης, την προαγωγή και απόλυση των μαθητών των δημόσιων σχολείων, ισχύουν και για τους μαθητές των ιδιωτικών σχολείων, με τις εξαιρέσεις των επόμενων παραγράφων.»

3. Οι παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 16 του ν. 682/1977 αντικαθίστανται ως εξής:

«4. Επιτρέπεται η απευθείας μετεγγραφή μαθητή από ιδιωτικό σε δημόσιο, από δημόσιο σε ιδιωτικό ή από ιδιωτικό σε άλλο ιδιωτικό σχολείο, του ίδιου ή άλλου ιδιοκτήτη, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.

5. Εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, οι μαθητές των ιδιωτικών σχολείων εγγράφονται σε αυτά για έκαστο σχολικό έτος, κατά τη σειρά αποδοχής από το σχολείο της αίτησης εγγραφής τους.

6. α) Η μη επανεγγραφή ή η απομάκρυνση μαθητή από το ιδιωτικό σχολείο κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους επιτρέπεται:
αα) για πειθαρχικό παράπτωμα του μαθητή, κατόπιν αποφάσεως του Συλλόγου των διδασκόντων,
αβ) για παράβαση του εσωτερικού κανονισμού του σχολείου, που διαπιστώνεται με πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων.

β) Μη επανεγγραφή ή απομάκρυνση μαθητή κατά την διάρκεια του σχολικού έτους, εξαιτίας μειωμένης επίδοσης, απαγορεύεται. Μη επανεγγραφή μαθητή είναι δυνατή και στην περίπτωση μη ολοσχερούς εξόφλησης διδάκτρων δύο (2) σχολικών ετών.»

Άρθρο 8
Διευθυντές και Υποδιευθυντές

1. Το άρθρο 25 του ν. 682/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 25
Διευθυντές και Υποδιευθυντές

1. Κάθε ιδιωτική σχολική μονάδα διευθύνει εκπαιδευτικός, που κατέχει τα προσόντα που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 34, ο οποίος διορίζεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του ιδιοκτήτη της σχολικής μονάδας. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας μπορεί να αντικατασταθεί με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του ιδιοκτήτη της σχολικής μονάδας.

2. Αν αποδεδειγμένα δεν προσφέρεται ή δεν ευρίσκεται ιδιωτικός εκπαιδευτικός που έχει τα προσόντα της παρ. 3 του άρθρου 34, για να αναλάβει τη διεύθυνση της σχολικής μονάδας, η διεύθυνση μπορεί να ανατεθεί σε ιδιωτικό εκπαιδευτικό με βαθμό κατώτερο αυτού που ορίζεται για τους Διευθυντές, έπειτα από αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του ιδιοκτήτη της σχολικής μονάδας.

3. Αν το φυσικό πρόσωπο, στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια ιδιωτικού σχολείου, ή μέλος, εταίρος ή μέτοχος του νομικού προσώπου, στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια ιδιωτικού σχολείου, ή μέλος της ένωσης προσώπων, στην οποία έχει χορηγηθεί άδεια ιδιωτικού σχολείου, είναι και εκπαιδευτικός της αντίστοιχης βαθμίδος εκπαίδευσης, μπορεί να ορίζεται Διευθυντής της σχολικής μονάδας, εφόσον κατέχει τον βαθμό που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 34.

4. Με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του ιδιοκτήτη της σχολικής μονάδας, μπορεί να ορίζονται ένας ή περισσότεροι Υποδιευθυντές, ανάλογα με τις ανάγκες και την οργάνωση της ιδιωτικής σχολικής μονάδας και τον μαθητικό της πληθυσμό. Με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του ιδιοκτήτη της σχολικής μονάδας, μπορούν να αντικαθίστανται οι Υποδιευθυντές ή και να καταργούνται οι θέσεις Υποδιευθυντών.

5. Οι Διευθυντές και Υποδιευθυντές των ιδιωτικών σχολείων δεν μπορούν να υπηρετούν παράλληλα σε άλλο εκπαιδευτήριο οποιουδήποτε τύπου και είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται στο σχολείο καθ’ όλες τις εργάσιμες ώρες. Οι Διευθυντές και Υποδιευθυντές των ιδιωτικών σχολείων μπορούν να διδάσκουν σε άλλη σχολική μονάδα του ίδιου ιδιοκτήτη.

6. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ορισμού ή αντικατάστασης Διευθυντή ή Υποδιευθυντή, ο Διευθυντής Εκπαίδευσης οφείλει να ελέγξει αν ο προτεινόμενος κατέχει τα προσόντα ορισμού που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 34 ή αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του παρόντος, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση σε αυτόν της πρότασης του ιδιοκτήτη, και να προβεί στον διορισμό του. Σε διαφορετική περίπτωση, αναπέμπει εντός της ίδιας προθεσμίας την πρόταση στον ιδιοκτήτη, προκειμένου να προταθεί νέος υποψήφιος. Σε περίπτωση που η προθεσμία της παρούσας παρέλθει άπρακτη, θεωρείται ότι έχει εγκριθεί ο διορισμός του προτεινόμενου προσώπου και ο Διευθυντής και οι Υποδιευθυντές ορίζονται με απόφαση του ιδιοκτήτη.»

2. Η παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 682/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Ο Διευθυντής και ο Υποδιευθυντής των ιδιωτικών σχολικών μονάδων πρέπει να πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις που ισχύουν για τα αντίστοιχα όργανα των δημόσιων σχολικών μονάδων.»

Άρθρο 9
Απασχόληση εκπαιδευτικών

1. Η παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 682/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. α) Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, εφόσον επιθυμούν να εργασθούν λιγότερες ώρες από αυτές του διοριστηρίου τους, υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τον ιδιοκτήτη της σχολικής μονάδας. Αν ο ιδιοκτήτης αποδεχθεί την αίτηση, τη διαβιβάζει στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης, και το διοριστήριο τροποποιείται αντίστοιχα. Ο διορισμός περισσότερων εκπαιδευτικών της ίδιας ειδικότητας με μειωμένο ωράριο επιτρέπεται.
β) Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, εφόσον δεν συμπληρώνουν το ωράριο του διοριστηρίου τους με βάση το υποχρεωτικό ή το διευρυμένο ωρολόγιο πρόγραμμα της σχολικής μονάδας στην οποία εργάζονται, απασχολούνται λιγότερες ώρες από αυτές του διοριστηρίου τους, με ανάλογη μείωση των αποδοχών τους.»

2. Στο άρθρο 27 του ν. 682/1977 προστίθενται παρ. 5, 6 και 7 ως εξής:

«5. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να διατεθούν σε συστεγαζόμενες ή όμορες σχολικές μονάδες της ίδιας βαθμίδας και του ίδιου ιδιοκτήτη για την κάλυψη λειτουργικών και υπηρεσιακών αναγκών. Η διάθεση διενεργείται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης στον οποίο υπάγεται η σχολική μονάδα, έπειτα από πρόταση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας, στην οποία υπηρετεί ο εκπαιδευτικός.

6. Η απασχόληση ιδιωτικού εκπαιδευτικού σε σχολείο, φροντιστήριο κέντρο ξένων γλωσσών, καθώς και σε άλλους φορείς εκπαίδευσης, σύμφωνα με την υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, του ιδίου ή άλλου ιδιοκτήτη δεν αποτελεί κώλυμα διορισμού.

7. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί δύνανται, σε συμφωνία με τον ιδιοκτήτη του σχολείου, να τοποθετούνται και να διδάσκουν εφεξής αποκλειστικά σε άλλο σχολείο ή σε άλλη σχολική βαθμίδα του ίδιου ιδιοκτήτη χωρίς καταγγελία της σύμβασης εργασίας. Στην περίπτωση αυτή, η σχετική συμφωνία γνωστοποιείται στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο οποίος και τροποποιεί αναλόγως το διοριστήριο.»

Άρθρο 10
Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών

1. Το άρθρο 30 του ν. 682/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 30
Σχέση εργασίας

1. Οι διδάσκοντες στα ιδιωτικά και στα ισότιμα σχολεία εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται και απασχολούνται δυνάμει συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και υπάγονται ως προς τα ζητήματα πρόσληψης, απασχόλησης και λύσης των εργασιακών τους σχέσεων στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της κοινής εργατικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς και ιδίως, του άρθρου 36 του παρόντος νόμου.

2. Κατά τον δικαστικό έλεγχο της νομιμότητας και της καταχρηστικότητας της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του ιδιωτικού εκπαιδευτικού της παρ. 1, εξετάζεται ιδίως, εάν η καταγγελία αποτελεί αθέμιτη εργοδοτική αντίδραση σε συμπεριφορές του ιδιωτικού εκπαιδευτικού νόμιμες και συμβατικές.»

2. Στο άρθρο 37 του ν. 682/1977 προστίθεται παρ. 5 ως εξής:

«5. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας εκπαιδευτικού ισοτίμου ιδιωτικού σχολείου, εκδίδεται σχετική πράξη από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.»

Άρθρο 11
Αντικατάσταση αναπληρωτή

Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 682/1977 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται έπειτα από πρόταση του ιδιοκτήτη του σχολείου, είναι δυνατή η αντικατάσταση του αναπληρωτή κατά τη διάρκεια της αναπλήρωσης.»

Άρθρο 12
Ρύθμιση θεμάτων ξένων σχολείων

Μετά το άρθρο 6 του ν. 4862/1931 (Α΄ 2) προστίθεται άρθρο 6Α ως εξής:

«Άρθρο 6A
Ίδρυση και λειτουργία δημοτικών σχολείων

«Τα σχολεία που προβλέπονται στην παρ. 8 του άρθρου 35 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), μπορούν να λειτουργούν και σχολική μονάδα άλλης βαθμίδας εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως εάν είχαν τη σχετική δυνατότητα κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του νόμου αυτού. Για την αδειοδότησή τους εφαρμόζονται οι διατάξεις της υποπαρ. Θ.3 της παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012.»

Άρθρο 13
Μετάκληση αλλοδαπών εκπαιδευτικών

Η περ. ια΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) αντικαθίσταται ως εξής:

«ια) Εκπαιδευτικοί ξένων σχολείων που λειτουργούν στην Ελλάδα με άδεια του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και για τους εκπαιδευτικούς των ιδιωτικών και ισότιμων σχολείων, καθώς και για τους εκπαιδευτικούς των φορέων της υποπαρ. Θ. 3 της παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), εφόσον προσκομίζονται έγγραφες συμβάσεις, δυνάμει των οποίων οι εκπαιδευτικοί της παρούσας διδάσκουν μαθήματα στη μητρική τους γλώσσα, η οποία είναι επίσημη γλώσσα κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 14
Ενισχυτική διδασκαλία ειδικών μαθημάτων

1. Στο τέλος της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης εντάσσεται και η ενισχυτική διδασκαλία που παρέχεται σε μαθητές της τρίτης (Γ΄) τάξης Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Λυκείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), καθώς και της τέταρτης (Δ΄) τάξης των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων - Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.), στα εξεταζόμενα στις πανελλαδικές εξετάσεις ειδικά μαθήματα που δεν περιλαμβάνονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα.»

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4368/2016, μετά από την περ. δ΄ προστίθεται περ. ε΄ ως εξής:

«ε) «Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων»: πρόγραμμα διδασκαλίας, για το οποίο είναι αρμόδιες η Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σκοπός του προγράμματος, είναι η υποστήριξη και προετοιμασία των μαθητών της τρίτης (Γ΄) τάξης των Γενικών και των Επαγγελματικών Λυκείων, των Λυκείων Ε.Α.Ε., καθώς και της τέταρτης (Δ΄) τάξης των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα, που έχουν επιλέξει και που δεν περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα ωρολόγια προγράμματα.»

3. Στο άρθρο 26 του ν. 4368/2016 προστίθεται παρ. 15 ως εξής:

«15. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για την κατάρτιση ειδικού ετήσιου προγράμματος υποστήριξης ανά ειδικό μάθημα, καθορίζονται η οργάνωση, η λειτουργία και η υλοποίηση του προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων της περ.ε) της παρ. 1, εντός των Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.), τα διδακτέα μαθήματα, τα κριτήρια κατανομής και ο αριθμός των μαθητών που συμμετέχουν, οι ώρες διδασκαλίας και τα Σ.Κ.Α.Ε. στα οποία εφαρμόζεται το πρόγραμμα, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος για κάθε σχολικό έτος. Το πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων μπορεί να χρηματοδοτείται από ενωσιακούς ή και εθνικούς πόρους. Στο πρόγραμμα απασχολούνται μόνιμοι, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παρ. 3, 6, 9, 10, 11 και 12.»

Άρθρο 15
Λειτουργία των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) κατά το σχολικό έτος 2020 -2021

1. Τα Κ.Π.Ε. εξακολουθούν να λειτουργούν, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) και για το σχολικό έτος 2020-2021.

2. Οι Παιδαγωγικές Ομάδες των Κ.Π.Ε. που ήδη λειτουργούν, καθώς και των Κ.Π.Ε. που θα λειτουργήσουν για πρώτη φορά κατά το σχολικό έτος 2020-2021, στελεχώνονται, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 83691/Γ7/22.7.2011 απόφαση της Αναπληρωτού Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Β΄ 1981).

3. Σε κάθε Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) αποσπώνται εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την στελέχωση και λειτουργία αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ο αριθμός των αποσπώμενων εκπαιδευτικών σε κάθε Κ.Π.Ε. και των υπευθύνων Κ.Π.Ε., η διάρκεια απόσπασης αυτών, καθώς και τα προσόντα, τα κριτήρια, τα όργανα και η διαδικασία επιλογής τους, τα όργανα και η διαδικασία απόσπασής τους και οι λόγοι ανάκλησης των αποσπάσεων αυτών, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.

4. Κατά το σχολικό έτος 2020-2021, το Κέντρο Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) Σύρου Ερμούπολης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, με έδρα την Ερμούπολη Σύρου, που ιδρύθηκε με την υπ’ αρ. 91896/Δ7/7.6.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών (Β΄ 2261), λειτουργεί ως Κ.Π.Ε. Σύρου Ερμούπολης.

5. Κατά το σχολικό έτος 2020-2021, τα κτίρια που έχουν παραχωρηθεί για τη στέγαση Κ.Π.Ε. ή Κ.Ε.Α., με συμβάσεις οι οποίες έχουν συναφθεί μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και Δήμων, χρησιμοποιούνται για τη στέγαση Κ.Π.Ε.

6. Για το σχολικό έτος 2020-2021, όπου στην ισχύουσα νομοθεσία γίνεται αναφορά σε Κ.Ε.Α. και Προϊσταμένους των Κ.Ε.Α., νοούνται τα Κ.Π.Ε. και οι υπεύθυνοι των Κ.Π.Ε.

Άρθρο 16
Ζητήματα ομογενειακών σχολείων Κωνσταντινούπολης και Ελληνικού Γυμνασίου-Λυκείου Ίμβρου

Η παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2640/1998 (Α΄ 206) τροποποιείται ως εξής:

«6. Τα πιστοποιητικά σπουδών που χορηγούνται στους μαθητές ελληνικής υπηκοότητας από τα ομογενειακά σχολεία Κωνσταντινούπολης και το Ελληνικό ΓυμνάσιοΛύκειο Ίμβρου από την έναρξη λειτουργίας τους με τα οποία βεβαιώνεται η περάτωση σπουδών σε αυτά, είναι ισότιμα προς τα απολυτήρια Γυμνασίου και Λυκείου της ημεδαπής.»

Άρθρο 17
Διορισμοί και προσλήψεις εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με πιστοποιημένη γνώση της γραφής raille και της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.)

Στο άρθρο 7 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), μετά από την παρ. 2 προστίθεται παρ. 2α ως εξής:

«2α. Σε σχολικές μονάδες, στις οποίες φοιτούν τυφλοκωφοί μαθητές, διορίζονται ή προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π., με πιστοποιημένη γνώση της γραφής Braille και πιστοποίηση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.).»

Άρθρο 18
Προθεσμία έκδοσης του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος»

Η παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Το π.δ. της παρ. 1 εκδίδεται το αργότερο έως τις 31.7.2021. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών, η προθεσμία της παρούσας μπορεί να παραταθεί μία (1) μόνο φορά.»

Άρθρο 19
Μητρώο Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

1. Στα «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» (Σ.Δ.Ε.) διδάσκει ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό, εκπαιδευτικοί, καθώς και εκπαιδευτές ενηλίκων, και παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας και Σύμβουλοι Ψυχολόγοι, οι οποίοι εντάσσονται στο «Μητρώο Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων Σ.Δ.Ε.».

2. Μέλη του Μητρώου μπορούν να είναι όσοι εμπίπτουν στις παρ. 14 και 15 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), καθώς και στην υπ’ αρ. 5953/23.6.2014 (Β΄ 1861) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Το Μητρώο της παρ. 1 τηρείται στον εκάστοτε φορέα, ο οποίος αναλαμβάνει την υλοποίηση του Έργου των Σ.Δ.Ε. και είναι αυτοτελές και ανεξάρτητο από το Μητρώο Εκπαιδευτών που προβλέπεται στον ν. 3879/ 2010 (Α΄ 163).

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δία Βίου Μάθησης, καθορίζεται ο Κανονισμός Διαχείρισης του Μητρώου της παρ. 1, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα.

Άρθρο 20
Ταχεία διαδικασία χορήγησης αδειών διαμονής

Στο άρθρο 44 του ν. 4251/2014 προστίθεται παρ. 6 ως εξής:

«6. Η διαδικασία του άρθρου 37 μπορεί να εφαρμόζεται αναλογικά και για την ταχεία διαδικασία χορήγησης και ανανέωσης αδειών διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών που γίνονται δεκτοί για να φοιτήσουν στους φορείς της παρ. 1. Η διαδικασία αυτή μπορεί να εφαρμόζεται και για την ανανέωση των αδειών διαμονής των πολιτών τρίτων χωρών που φοιτούν στους φορείς αυτούς. Για την εφαρμογή της διαδικασίας της παρούσης συνάπτεται σχετική τριμερής σύμβαση μεταξύ του εκπαιδευτικού φορέα, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας εδρεύει ο εκπαιδευτικός φορέας. Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου ορίζονται οι κατηγορίες των εκπαιδευτικών φορέων της παρ. 1, στις οποίες εφαρμόζεται η ταχεία διαδικασία της παρούσας, οι ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι εκπαιδευτικοί φορείς, ώστε να δικαιούνται την υπαγωγή τους σε αυτήν, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας.»

Άρθρο 21
Θέματα Οργανισμού Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Στο π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Η περ. ιγ) της παρ. 3 του άρθρου 31 αντικαθίσταται και προστίθεται περ. ιδ) ως εξής:

«ιγ) τον σχεδιασμό, τη ρύθμιση, οργάνωση και υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων παροχής κάθε μορφής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με τη χρήση μέσων νέων τεχνολογιών, ιδίως δια της σύνταξης και εφαρμογής αποφάσεων, εγκυκλίων ή πράξεων, καθώς και την εποπτεία, την αρωγή, τον έλεγχο και εν γένει τη διασφάλιση της ποιότητας της εν λόγω παρεχόμενης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε όλους τους τύπους των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως και τον εν γένει χειρισμό και την αντιμετώπιση κάθε άλλου θέματος συναφούς προς την παροχή εκπαίδευσης από απόσταση, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα και τις Διευθύνσεις του Υπουργείου, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και άλλους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες,

ιδ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.»

2. Η περ. ιστ) της παρ. 3 του άρθρου 32 αντικαθίσταται και προστίθεται περ. ιζ) ως εξής:

«ιστ) τον σχεδιασμό, τη ρύθμιση, οργάνωση και υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων παροχής κάθε μορφής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με τη χρήση μέσων νέων τεχνολογιών, ιδίως δια της σύνταξης και εφαρμογής αποφάσεων, εγκυκλίων ή πράξεων, καθώς και την εποπτεία, την αρωγή, τον έλεγχο και εν γένει τη διασφάλιση της ποιότητας της εν λόγω παρεχόμενης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε όλους τους τύπους των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως και τον εν γένει χειρισμό και την αντιμετώπιση κάθε άλλου θέματος συναφούς προς την παροχή εκπαίδευσης από απόσταση, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα και τις Διευθύνσεις του Υπουργείου, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και άλλους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες,

ιζ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.»

3. Η περ. ιγ) της παρ. 3 του άρθρου 33 αντικαθίσταται και προστίθεται περ. ιδ) ως εξής:

«ιγ) τον σχεδιασμό, τη ρύθμιση, οργάνωση και υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων παροχής κάθε μορφής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με τη χρήση μέσων νέων τεχνολογιών, ιδίως δια της σύνταξης και εφαρμογής αποφάσεων, εγκυκλίων ή πράξεων, καθώς και την εποπτεία, την αρωγή, τον έλεγχο και εν γένει τη διασφάλιση της ποιότητας της εν λόγω παρεχόμενης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε όλες τις σχολικές δομές και τα εκπαιδευτικά πλαίσια ειδικής αγωγής, στην ειδική και γενική εκπαίδευση, όπως και τον εν γένει χειρισμό και την αντιμετώπιση κάθε άλλου θέματος συναφούς προς την παροχή εκπαίδευσης από απόσταση, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα και τις Διευθύνσεις του Υπουργείου, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και άλλους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες,

ιδ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.»

4. Η περ. ιζ) της παρ. 3 του άρθρου 34 αντικαθίσταται και προστίθεται περ. ιη) ως εξής:

«ιζ) τον σχεδιασμό, τη ρύθμιση, οργάνωση και υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων παροχής κάθε μορφής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με τη χρήση μέσων νέων τεχνολογιών, ιδίως δια της σύνταξης και εφαρμογής αποφάσεων, εγκυκλίων ή πράξεων, καθώς και την εποπτεία, την αρωγή, τον έλεγχο και εν γένει τη διασφάλιση της ποιότητας της εν λόγω παρεχόμενης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στις σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, όπως και τον εν γένει χειρισμό και την αντιμετώπιση κάθε άλλου θέματος συναφούς προς την παροχή εκπαίδευσης από απόσταση, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα και τις Διευθύνσεις του Υπουργείου, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και άλλους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, ιη) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.»

5. Η περ. ιδ) της παρ. 3 του άρθρου 35 αντικαθίσταται και προστίθεται περ. ιε) ως εξής:

«ιδ) τον σχεδιασμό, τη ρύθμιση, οργάνωση και υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων παροχής κάθε μορφής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με τη χρήση μέσων νέων τεχνολογιών, ιδίως δια της σύνταξης και εφαρμογής αποφάσεων, εγκυκλίων ή πράξεων, καθώς και την εποπτεία, την αρωγή, τον έλεγχο και εν γένει τη διασφάλιση της ποιότητας της εν λόγω παρεχόμενης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, στον τομέα της φυσικής αγωγής και αθλητικής παιδείας, όπως και τον εν γένει χειρισμό και την αντιμετώπιση κάθε άλλου θέματος συναφούς προς την παροχή εκπαίδευσης από απόσταση, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα και τις Διευθύνσεις του Υπουργείου, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και άλλους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες,

ιε) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.»

6. Η περ. ια) της παρ. 3 του άρθρου 36 αντικαθίσταται και προστίθεται περ. ιβ) ως εξής:

«ια) τον σχεδιασμό, τη ρύθμιση, οργάνωση και υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων παροχής κάθε μορφής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με τη χρήση μέσων νέων τεχνολογιών, ιδίως δια της σύνταξης και εφαρμογής αποφάσεων, εγκυκλίων ή πράξεων, καθώς και την εποπτεία, την αρωγή, τον έλεγχο και εν γένει τη διασφάλιση της ποιότητας της εν λόγω παρεχόμενης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στον τομέα της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία, όπως και τον εν γένει χειρισμό και την αντιμετώπιση κάθε άλλου θέματος συναφούς προς την παροχή εκπαίδευσης από απόσταση, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα και τις Διευθύνσεις του Υπουργείου, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και άλλους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες,

ιβ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.»

7. Η περ. ια) της παρ. 4 του άρθρου 36 αντικαθίσταται και προστίθεται περ. ιβ) ως εξής:

«ια) τον σχεδιασμό, τη ρύθμιση, οργάνωση και υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων παροχής κάθε μορφής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με τη χρήση μέσων νέων τεχνολογιών, ιδίως δια της σύνταξης και εφαρμογής αποφάσεων, εγκυκλίων ή πράξεων, καθώς και την εποπτεία, την αρωγή, τον έλεγχο και εν γένει τη διασφάλιση της ποιότητας της εν λόγω παρεχόμενης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στον τομέα της σχολικής αγωγής και προαγωγής της υγείας, όπως και τον εν γένει χειρισμό και την αντιμετώπιση κάθε άλλου θέματος συναφούς προς την παροχή εκπαίδευσης από απόσταση, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα και τις Διευθύνσεις του Υπουργείου, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και άλλους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες,

ιβ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.»

8. Το άρθρο 37 του π.δ. 18/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 37
Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Το Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και είναι αρμόδιο για:

α) τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν:
αα) στην οργάνωση και λειτουργία των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
αβ) στην ίδρυση, τον χαρακτηρισμό και αποχαρακτηρισμό, τη συγχώνευση, κατάργηση και μεταφορά έδρας Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.,

β) τη διοικητική υποστήριξη της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, των Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων και των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων,

γ) τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν:
γα) στη διαδικασία των εξετάσεων ή της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή των μαθητών σε Π.Σ. και της κλήρωσης για την εισαγωγή των μαθητών σε ΠΕΙ.Σ. και
γβ) στην τράπεζα θεμάτων για τις προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.,

δ) τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν:
δα) στην επιλογή των εκπαιδευτικών που τοποθετούνται με θητεία στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. και
δβ) στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών για την ανανέωση της θητείας τους σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.,

ε) τη διοργάνωση συνεδρίων και ημερίδων για την επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.,

στ) τον σχεδιασμό, τη ρύθμιση, οργάνωση και υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων παροχής κάθε μορφής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με τη χρήση μέσων νέων τεχνολογιών, ιδίως δια της σύνταξης και εφαρμογής αποφάσεων, εγκυκλίων ή πράξεων, καθώς και την εποπτεία, την αρωγή, τον έλεγχο και εν γένει τη διασφάλιση της ποιότητας της εν λόγω παρεχόμενης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, όπως και τον εν γένει χειρισμό και την αντιμετώπιση κάθε άλλου θέματος συναφούς προς την παροχή εκπαίδευσης από απόσταση, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα και τις Διευθύνσεις του Υπουργείου, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και άλλους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες,

ζ) τη σύνταξη των σχετικών πράξεων και εγκυκλίων και τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.»

9. Η παρ. 1 του άρθρου 40 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Διοίκησης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι η διενέργεια των διαδικασιών κινητικότητας και, ειδικότερα, μεταθέσεων, αποσπάσεων, μετατάξεων και, προκειμένου για Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., τοποθετήσεων με θητεία και ανανεώσεων της θητείας του εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η παρακολούθηση και υλοποίηση των πειθαρχικών διαδικασιών.»

10. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 40 αντικαθίστανται ως εξής:

«3. Το Τμήμα Α΄ Κινητικότητας Εκπαιδευτικού Προσωπικού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για:
 α) τη διενέργεια και υλοποίηση των μεταθέσεων, αποσπάσεων και μετατάξεων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και των τοποθετήσεων με θητεία και των ανανεώσεων της θητείας εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ΠΕΙ.Σ. και
 β) τη σύνταξη των σχετικών πράξεων και εγκυκλίων και τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

4. Το Τμήμα Β΄ Κινητικότητας Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για:
 α) τη διενέργεια και υλοποίηση των μεταθέσεων, αποσπάσεων και μετατάξεων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και των τοποθετήσεων με θητεία και των ανανεώσεων της θητείας εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. και
 β) τη σύνταξη των σχετικών πράξεων και εγκυκλίων και τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.»

Άρθρο 22
Σύσταση της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2740/1999 (Α΄ 186) οι λέξεις «ή ομότιμους καθηγητές» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ή ομότιμους ή αφυπηρετήσαντες καθηγητές» και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συνιστάται επταμελής Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ή ομότιμους ή αφυπηρετήσαντες καθηγητές των τμημάτων ξένων γλωσσών των Α.Ε.Ι., ή εκπαιδευτικούς της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης των κλάδων Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Τουρκικής Φιλολογίας. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τουλάχιστον δύο εισηγητές θεμάτων για κάθε εξεταζόμενη γλώσσα από τα προαναφερόμενα μέλη. Η θητεία των μελών της εξεταστικής επιτροπής είναι διετής, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής, εκ των μελών αυτής, καθώς και ένας Γραμματέας με τον αναπληρωτή του, από τους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κλάδου ΠΕ, που έχουν γνώση μίας ξένης γλώσσας ή από εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης των κλάδων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Τουρκικής Φιλολογίας. Για τη διοικητική υποστήριξη της ως άνω Επιτροπής μπορεί να ορίζεται με την ίδια απόφαση περαιτέρω γραμματειακό προσωπικό.»

Άρθρο 23
Ζητήματα επιμισθίων εξωτερικού

1. Μέχρι την έναρξη εφαρμογής της ηλεκτρονικής διακίνησης δικαιολογητικών του άρθρου 69ΣΤ του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής ή γενικής διάταξης, τα ειδικά επιμίσθια των αποσπασμένων στο εξωτερικό εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων, καθώς και των συντονιστών εκπαίδευσης, μπορούν να εκκαθαρίζονται, με μόνη την ηλεκτρονική υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων παροχής διδακτικού έργου και χορηγηθεισών αδειών στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε κάθε περίπτωση, παραμένει υποχρεωτική και η υποβολή σε έντυπη μορφή των ανωτέρω εγγράφων που έχουν υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή, εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ηλεκτρονική υποβολή τους.

2. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) καταργούνται.

Άρθρο 24
Ρυθμίσεις για τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

1. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Οι αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., έπειτα από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., με τις οποίες συγκροτούνται οι επιτροπές πρόσκαιρου χαρακτήρα, για την υποβοήθηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στη διενέργεια των εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, αναρτώνται στο πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” και δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης του έτους 2020.»

Άρθρο 25
Ρυθμίσεις για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 62 του ν. 4692/2020 (Α΄111), το κόμμα και η φράση «σε περίπτωση αδυναμίας συγκρότησης των Π.Ε.Π.Π.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 15 και τις παρ. 7 και 8 του παρόντος» διαγράφονται και το πρώτο εδάφιο διαμορφώνεται ως εξής:

«Ειδικά για το σχολικό έτος 2020-2021, οι κενές θέσεις εκπαιδευτικών στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. μπορούν να καλύπτονται με αποσπάσεις, διάρκειας ενός σχολικού έτους εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίοι διαθέτουν αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα.»

Άρθρο 26
Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Στο άρθρο 62 του ν. 4692/2020 προστίθενται παρ. 12 και 13 ως εξής:

«12. Οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής και οι οριστικές τοποθετήσεις σε κενές οργανικές θέσεις για το έτος 2020 εκτελούνται από τους αρμόδιους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, με βάση τη νομική και πραγματική κατάσταση που ίσχυε κατά τον χρόνο λήψης και υποβολής των προτάσεων-αποφάσεων από τα οικεία περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια.

13. Στις περιπτώσεις που στις προτάσεις-αποφάσεις των αρμόδιων περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων, οι οποίες εκδόθηκαν μέχρι και τις 12.6.2020, δεν συμπεριλαμβάνονται οι κατά προτεραιότητα τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών από τα πρότυπα και πειραματικά σχολεία, σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5, αυτές πραγματοποιούνται κατά προτεραιότητα το έτος 2021.»

Άρθρο 27
Χρηματοδότηση του έργου «Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα Κάλλιπος+»

Για την υλοποίηση του έργου της Συλλογικής Απόφασης Έργων (ΣΑΕ) 546 με κωδικό 2020ΣΕ54600000 και τίτλο «Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα Κάλλιπος+» επιτρέπεται η χρήση πόρων από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σε κάθε περίπτωση Τεχνικό Δελτίο Έργου.

Άρθρο 28
Κάλυψη δαπανών για τη συμμετοχή Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε ενωσιακά προγράμματα

Επιτρέπεται η χρήση πόρων από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την κάλυψη δαπανών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που συμμετέχουν σε λοιπά ενωσιακά προγράμματα, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του κάθε υλοποιούμενου προγράμματος. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών, καθορίζεται το ύψος της χρηματοδότησης κάθε προγράμματος.

Άρθρο 29
Ζητήματα των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)

1. Η περ. ζ) της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α΄195) αντικαθίσταται ως εξής:

«ζ) Τα έσοδα που εισπράττει ο Ε.Λ.Κ.Ε. από τις οφειλές που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31.12.2017 και αφορούν την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, είτε ατομικά είτε μέσω εταιρείας, αποτελούν πόρους του Ε.Λ.Κ.Ε. και χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα:
 ζα) για τη χρηματοδότηση ερευνητικών ή εκπαιδευτικών έργων ή προγραμμάτων καθηγητών ή υπηρετούντων λεκτόρων, οι οποίοι μέχρι τις 31.12.2017 απέδιδαν στον Ε.Λ.Κ.Ε. το ποσοστό από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και δεν είχαν οφειλές εξ αυτής της αιτίας και
 ζβ) για την κάλυψη των αναγκών του Α.Ε.Ι. και του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι.

Για τον τρόπο κατανομής των πόρων της παρούσας αποφασίζει η Σύγκλητος, έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.»

2. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 προστίθενται περιπτώσεις ως εξής:

«θ) Άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, σύμφωνα με την περ. θ) της παρ. 2, ατομικά ή μέσω εταιρείας, λογίζεται αποκλειστικά η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών, που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο ή την οικεία επιστήμη των καθηγητών και των υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης.

ι) Στο ετήσιο καθαρό εισόδημα των περ. β) και γ) δεν εντάσσονται αμοιβές καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης που προέρχονται από την παροχή διδακτικού ή διοικητικού έργου της περ. ζ) της παρ. 2.

ια) Καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες, οι οποίοι ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα κατά το χρονικό διάστημα των δύο (2) πρώτων μηνών από την ημερομηνία διορισμού τους στο οικείο Α.Ε.Ι. ή την ημερομηνία ένταξής τους σε κατηγορία πλήρους απασχόλησης, δεν υποχρεούνται στην απόδοση του ποσοστού του 7% επί του συνόλου του καθαρού εισοδήματός τους από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, σύμφωνα με την παρούσα, υπό την προϋπόθεση ότι υπεβλήθη διακοπή εργασιών ενώπιον της κατά τόπον αρμόδιας Δ.Ο.Υ., εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία διορισμού τους ή την ένταξή τους στην κατηγορία πλήρους απασχόλησης.

ιβ) Σε περίπτωση κατά την οποία ένας καθηγητής ή υπηρετών λέκτορας δεν είναι ενταγμένος στην κατηγορία πλήρους απασχόλησης ολόκληρο το έτος, ως συνολικό ετήσιο εισόδημα των περ. β) και γ), λαμβάνεται υπόψη μόνο το εισόδημα που έχει αποκτηθεί κατά το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο βρίσκεται στην κατηγορία πλήρους απασχόλησης, όπως αυτό προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία, σύμφωνα με τον ν. 4308/2014 (Α΄ 251). Εάν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της πενταετίας από το έτος αναφοράς για το οποίο υφίσταται η υποχρέωση απόδοσης και εφόσον υπάρχει αδυναμία προσκόμισης των βιβλίων και στοιχείων για τον υπολογισμό των οφειλών επί του ετήσιου καθαρού εισοδήματος, σύμφωνα με την περ. γ), λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδημα του καθηγητή ή του υπηρετούντος λέκτορα, πολλαπλασιαζόμενο με τον λόγο του αριθμού των μηνών που εντάσσεται στην κατηγορία πλήρους απασχόλησης δια του αριθμού δώδεκα (12), που αντιστοιχεί στους μήνες του έτους.

ιγ) Κατά της πράξης προσδιορισμού οφειλής μπορεί να ασκηθεί ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης ενώπιον της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., η οποία αποφαίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενστάσεων και ρυθμίζεται κάθε άλλο τεχνικό ή ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα.

ιδ) Με τον Οδηγό Χρηματοδότησης του άρθρου 68 του ν. 4485/2017 (Α΄114) ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα, σχετικά με τη διαδικασία προσδιορισμού των οφειλών των καθηγητών και των υπηρετούντων λεκτόρων της παρούσας, την έκδοση και κοινοποίηση των πράξεων προσδιορισμού οφειλών, καθώς και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζει ο Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Α.Ε.Ι. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρούσας, και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριων (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αναστέλλεται η υποχρέωση έκδοσης και κοινοποίησης πράξεων προσδιορισμού οφειλών προς τους καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης, δίχως να υφίσταται ευθύνη των οργάνων διοίκησης των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. εξ αυτής της αιτίας.»

3. Στην παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4485/2017 προστίθεται περίπτωση ιε΄ ως εξής:

«ιε) εκδίδει τις πράξεις προσδιορισμού οφειλής των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011.»

Άρθρο 30
Προσωρινοί Διευθυντές Εκπαίδευσης

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος λήγει αυτοδικαίως η θητεία των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχει παραταθεί καθοιονδήποτε τρόπον. Όσοι υπηρετούν στις θέσεις αυτές εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και να λαμβάνουν τα επιδόματα θέσης ή απασχόλησης που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις έως την τοποθέτηση και ανάληψη καθηκόντων των προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

2. Έως την επιλογή και τοποθέτηση νέων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε κάθε περίπτωση έως την 31η.8.2021 τοποθετούνται προσωρινοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Συμβουλίου Επιλογής της παρ. 9.

3. Για την επιλογή των προσωρινών Διευθυντών Εκπαίδευσης εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετική προκήρυξη - πρόσκληση, η οποία δημοσιεύεται με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και κοινοποιείται σε όλες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο. Με αυτήν καθορίζονται οι θέσεις που θα πληρωθούν, τα έγγραφα και δικαιολογητικά απόδειξης των τυπικών προσόντων των υποψηφίων που θα περιλαμβάνει ο φάκελος υποψηφιότητας, η προθεσμία, ο τρόπος και η διαδικασία υποβολής, ακόμη και ηλεκτρονικώς, των αιτήσεων, η διαδικασία επιλογής και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με το θέμα αυτό. Οι αιτήσεις – δηλώσεις υποψηφιότητας με όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά του φακέλου υποψηφιότητας πρέπει να έχουν περιέλθει και πρωτοκολληθεί στη Διεύθυνση Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το αργότερο έως και την επομένη εργάσιμη ημέρα εκείνης που θα λήξει η προθεσμία υποβολής τους, ανεξαρτήτως του τρόπου που ο υποψήφιος επιλέξει να τα αποστείλει (ιδίως, ταχυδρομικά με συνημμένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς), άλλως δεν γίνονται δεκτές.

4. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί της αντίστοιχης βαθμίδας που έχουν βαθμό Α΄, δεκαπενταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στη δημόσια Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες για δέκα (10) τουλάχιστον έτη. Πρόσθετη προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας για τις θέσεις των προσωρινών Διευθυντών Εκπαίδευσης αποτελεί η άσκηση καθηκόντων, για δύο (2) τουλάχιστον έτη, σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), Οργανωτικού Συντονιστή Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Συντονιστή Εκπαίδευσης Εξωτερικού, Σχολικού Συμβούλου, Προϊστάμενου Γραφείου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Προϊσταμένου οργανικής μονάδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ως Προσωρινοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας.

5. Εκπαιδευτικός στον οποίο, μετά από την ολοκλήρωση της πειθαρχικής διαδικασίας έχει επιβληθεί για πειθαρχικό παράπτωμα η ποινή της προσωρινής παύσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), δεν επιλέγεται ως προσωρινός Διευθυντής Εκπαίδευσης. Εκπαιδευτικός του οποίου τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή υποβάλλει στη διαδικασία αυτήν αναληθείς δηλώσεις, καθώς και εκπαιδευτικός που έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του, σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4547/2018 ή έχει βαθμολογηθεί ως ανεπαρκές ή ακατάλληλο στέλεχος, δεν επιλέγεται ως προσωρινός Διευθυντής Εκπαίδευσης.
Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία, λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση προσωρινού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

6. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια αξιολόγησης πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής της παρ. 5 δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά τον χρόνον λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά τον χρόνον τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.

7. Οι υποψήφιοι προσωρινοί Διευθυντές Εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για την τοποθέτησή τους σε θέσεις προσωρινών Διευθυντών Εκπαίδευσης μίας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Η σειρά προτίμησης των προς πλήρωση θέσεων δηλώνεται κατά την υποβολή της αίτησης.

8. Για την αξιολόγηση των υποψήφιων προσωρινών Διευθυντών Εκπαίδευσης συνεκτιμώνται ιδίως, η υπηρεσιακή κατάσταση, η επιστημονική και παιδαγωγική συγκρότηση, η διδακτική σε συνδυασμό με τη διοικητική εμπειρία, για την οποία συνεκτιμάται και η ενεργός συμμετοχή του υποψήφιου, ως τακτικού μέλους υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων για το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό για τουλάχιστον μία (1) πλήρη θητεία, η ικανότητα ανάληψης διοικητικών ευθυνών και συνεργασίας με τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και η εν γένει συγκρότηση και προσωπικότητα των υποψηφίων, όπως αυτή συνάγεται από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα υποβάλει καθένας από τους υποψήφιους.

9. Για την επιλογή των προσωρινών Διευθυντών Εκπαίδευσης συστήνεται πενταμελές Συμβούλιο Επιλογής, με έδρα στο κεντρικό κτίριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ως εξής:

  1. Δύο (2) μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. που εδρεύουν στην Αττική, τα οποία προτείνονται με τους αναπληρωτές τους, από τον Πρύτανη του οικείου Α.Ε.Ι., στο οποίο απευθύνεται εγγράφως ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων ή ομότιμους καθηγητές Α.Ε.Ι., προερχόμενους κατά προτίμηση από συναφείς με την εκπαίδευση κλάδους,
  2. έναν (1) Σύμβουλο Α΄ του Αυτοτελούς Επιστημονικού Γραφείου Συμβούλων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, με την απόφαση συγκρότησης,
  3. έναν (1) Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, μετά από πρόταση του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου και
  4. έναν (1) Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, μετά από πρόταση του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου.

10. Με την υπουργική απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου της παρ. 9 ορίζονται ο Πρόεδρος και ο γραμματέας του, με τους αναπληρωτές τους. Ως Πρόεδρος ορίζεται ένα (1) από τα μέλη της περ. α΄ της παρ. 9. Γραμματέας ορίζεται διοικητικός υπάλληλος ή αποσπασμένος εκπαιδευτικός που υπηρετεί στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση δύναται να ανατίθεται η γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου Επιλογής μέχρι σε τρεις (3) διοικητικούς υπαλλήλους ή αποσπασμένους εκπαιδευτικούς. Στις συνεδριάσεις του εν λόγω Συμβουλίου, αν ο Πρόεδρος έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει ο αναπληρωτής του και αν και αυτός έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει μέλος του Συμβουλίου που έχει την ιδιότητα μέλους Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ή ομότιμου καθηγητή Α.Ε.Ι. Κατά τα λοιπά, ως προς τη λειτουργία του Συμβουλίου Επιλογής, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Δευτέρου Κεφαλαίου του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/ 1999, Α΄ 45).

11. Κάθε μέλος του Συμβουλίου Επιλογής της παρ. 9, με εξαίρεση τον Πρόεδρο, μπορεί να αναλαμβάνει τη μελέτη συγκεκριμένου αριθμού αιτήσεων, που του ανατίθενται από τον Πρόεδρο. Η κατανομή των αιτήσεων των υποψηφίων στα μέλη του Συμβουλίου γίνεται κατά τυχαίο τρόπο.

12. Στα μέλη του Συμβουλίου Επιλογής της παρ. 9 δεν καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε αυτό. Οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου γίνονται με φυσική παρουσία των μελών του.

13. Οι προσωρινοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, για όσο διάστημα ασκούν τα καθήκοντά τους, λαμβάνουν το σύνολο των επιδομάτων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης.

14. Οι προσωρινοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, όταν δεν υπάρχουν, απουσιάζουν ή κωλύονται, αναπληρώνονται στα καθήκοντά τους κατά τα οριζόμενα στην περ. β) του άρθρου 33 του ν. 4547/2018.

15. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται Διευθυντής Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, νοείται ο προσωρινός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

16. Οι υπ’ αρ. Φ.353.1/3/41552/Ε3/18.3.2019 (ΑΔΑ: ΩΖΖΙ4653ΠΣ-ΖΓ0) και Φ.353.1/8/51919/Ε3/3.4.2019 (ΑΔΑ: 99624653ΠΣ-2ΔΤ) προκηρύξεις για την πλήρωση των θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι υπ’ αρ. Φ.353.1/2/41541/Ε3/18.3.2019 (ΑΔΑ: 6ΔΝΜ4653ΠΣ-ΧΩ9) και Φ.353.1/9/51927/Ε3/3.4.2019 (ΑΔΑ: Ψ83Δ4653ΠΣ-8ΒΜ) προκηρύξεις για την πλήρωση των θέσεων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καταργούνται.

17. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, δύναται να ρυθμίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 31
Ανασύσταση Υπηρεσιακών Συμβουλίων των εκπαιδευτικών

1. Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 42 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143) αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) συγκροτείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από:

α) Τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, ο οποίος, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του, σύμφωνα με την περ. β΄ του άρθρου 33 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102). Στην περίπτωση αυτήν προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος. Αν η θέση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι κενή, ως τακτικό μέλος και Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο νόμιμος αναπληρωτής του, ο οποίος αναπληρώνεται από Διευθυντή σχολικής μονάδας της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που ορίζεται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

β) Δύο (2) εν ενεργεία Διευθυντές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με ισάριθμους Διευθυντές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ως αναπληρωτές τους, οι οποίοι υπηρετούν σε οργανικές θέσεις στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε., έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία και ορίζονται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Με την απόφαση συγκρότησης το ένα από τα δύο ανωτέρω τακτικά μέλη, ορίζεται ως Αντιπρόεδρος.

γ) Δύο (2) τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνονται από δύο (2) αναπληρωματικούς αιρετούς εκπροσώπους αυτών.

3. Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) συγκροτείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από:

α) Τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, ο οποίος, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του, σύμφωνα με την περ. β) του άρθρου 33 του ν. 4547/2018. Στην περίπτωση αυτή προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος. Αν η θέση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι κενή, ως τακτικό μέλος και Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο νόμιμος αναπληρωτής του, ο οποίος αναπληρώνεται από Διευθυντή σχολικής μονάδας της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που ορίζεται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

β) Δύο (2) εν ενεργεία Διευθυντές σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ισάριθμους Διευθυντές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως αναπληρωτές τους, οι οποίοι υπηρετούν σε οργανικές θέσεις στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε., έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία και ορίζονται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Με την απόφαση συγκρότησης το ένα από τα δύο ανωτέρω τακτικά μέλη, ορίζεται ως Αντιπρόεδρος.

γ) Δύο (2) τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνονται από δύο (2) αναπληρωματικούς αιρετούς εκπροσώπους αυτών.».

2. Μετά την τοποθέτηση των προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του προηγούμενου άρθρου λήγει η θητεία των μη αιρετών μελών των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), καθώς και των Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε., τα οποία αντικαθίστανται από τους τοποθετηθέντες προσωρινούς Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και από τους δύο (2) εν ενεργεία Διεθυντές σχολικών μονάδων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1, για το υπόλοιπο της θητείας των μελών που θα αντικατασταθούν. Στα λοιπά υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια στα οποία συμμετέχουν Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάρθμιας Εκπαίδευσης, αυτοί αντικαθίστανται από τους προσωρινούς Διευθυντές Πρωτοβάθιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το υπόλοιπο της θητείας τους.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή των προηγουμένων παραγράφων.

Άρθρο 32
Θέματα των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2621/1998 (Α΄ 136), μετά την περ. γ΄ προστίθενται υποπερ. γα΄ έως γγ΄ ως εξής:

«γα. Τα Ιεροσπουδαστήρια έχουν ιδία πενταμελή σχολική εφορεία για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας τους. Η θητεία των σχολικών εφορειών είναι διετής και οι αρμοδιότητές τους, τα τηρούμενα βιβλία, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την οικονομική διαχείριση και λειτουργία τους καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Έως τη συγκρότηση των σχολικών εφορειών σύμφωνα με την υποπερ. γβ΄, οι σχολικές εφορείες που ήδη λειτουργούν, προβαίνουν μόνο σε πράξεις τρέχουσας διαχείρισης σχετικές με επισκευές και συντήρηση των σχολικών ακινήτων, καταβολή μισθωμάτων, εξόφληση λογαριασμών κοινής ωφέλειας και καταβολή εξόδων καθαριότητας.

γβ. Η σχολική εφορεία των Ιεροσπουδαστηρίων συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και σε αυτήν μετέχουν:

i) ο οικείος Μουφτής, ως Πρόεδρος, με τον αναπληρωτή του, ο οποίος είναι εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 73 ή εξέχον μέλος της μουσουλμανικής μειονότητας με θεολογικές γνώσεις και ο οποίος ορίζεται ύστερα από πρόταση του οικείου Μουφτή και

ii) τέσσερις (4) γονείς ή κηδεμόνες μαθητών του μουσουλμανικού, Ιεροσπουδαστηρίου, άνδρες ή γυναίκες, με ισάριθμους αναπληρωτές, ως μέλη, οι οποίοι εκλέγονται από τους γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών του οικείου Ιεροσπουδαστηρίου.

γγ. Οι σχολικές εφορείες των Ιεροσπουδαστηρίων μπορεί να επιχορηγούνται από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν απόφασης του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.»

2. Στην περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2621/ 1998 προστίθεται υποπερ. vi ως εξής:

«vi) Θέματα σχετικά με τη διαδικασία εκλογής των μελών των σχολικών εφορειών των Ιεροσπουδαστηρίων, τον ορισμό αυτών, την έναρξη και λήξη της θητείας τους, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με την υποστήριξη της λειτουργίας των Ιεροσπουδαστηρίων.»

3. Στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2621/1998, μετά την περ. στ΄ προστίθεται περ. ζ΄ ως εξής:

«ζ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών μπορούν να ιδρύονται μαθητικές εστίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών διαμονής και σίτισης των μαθητών και μαθητριών των Ιεροσπουδαστηρίων. Με όμοια απόφαση καθορίζονται ο τύπος, η διαδικασία, οι προϋποθέσεις (ιδίως κτιριολογικές, υγειονομικού χαρακτήρα) και κάθε θέμα σχετικό με την ίδρυση και λειτουργία τους. Για τη λειτουργία κάθε μαθητικής εστίας απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Εποπτικού Συμβουλίου Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης, καθορίζεται ο κανονισμός λειτουργίας κάθε μαθητικής εστίας, με τον οποίον ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη διοίκηση και λειτουργία της.»

4. Οι εκπαιδευτικοί που προσελήφθησαν με οποιαδήποτε σύμβαση ή σχέση εργασίας από τις σχολικές εφορείες των Ιεροσπουδαστηρίων που λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος και απασχολούνται με οποιονδήποτε τρόπο στα Ιεροσπουδαστήρια πέραν του ενός (1) έτους συνεχώς, παύουν αυτοδικαίως να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους την 31η.8.2020 και δικαιούνται αποζημίωση αποχώρησης, για το διάστημα αυτό, ισόποση με αυτήν που θα δικαιούνταν κατά τις διατάξεις του ν. 2112/1920. Ο χρόνος απασχόλησής τους στα ιεροσπουδαστήρια αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο από βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Η αποζημίωση βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και εκκαθαρίζεται από τις κατά τόπους αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, που υποβάλλεται στο Γραφείο Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και συνοδεύεται από τη βεβαίωση του δεύτερου εδαφίου, εκδίδεται το σχετικό ένταλμα. Η βάση υπολογισμού της αποζημίωσης είναι οι δηλωθείσες στον ασφαλιστικό φορέα αποδοχές του μηνός Αυγούστου 2020.

Άρθρο 33
Μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2020 - 2021

1. Στις περιπτώσεις των εκκρεμών έως την έναρξη του σχολικού έτους 2020 - 2021 διαγωνισμών, τους οποίους προκήρυξαν οι Περιφέρειες για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημοσίων σχολείων, η Οικονομική Επιτροπή μπορεί, κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, να αποφασίζει την ανάθεση της εκτέλεσης των σχετικών δρομολογίων στους προσωρινούς μειοδότες ή προσωρινούς αναδόχους μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων και πάντως το αργότερο μέχρι τις 30.6.2021.

2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες:

  1. δεν κατέστη εφικτό από τις οικείες Περιφέρειες να προκηρύξουν διαγωνισμούς,
  2. προέκυψαν νέες ανάγκες μετά από την προκήρυξη των διαγωνισμών,
  3. υπάρχουν αδιάθετα δρομολόγια για τα οποία είτε δεν υποβλήθηκαν προσφορές είτε οι υποβληθείσες προσφορές κρίθηκαν μη κατάλληλες,
  4. δεν έχουν αναδειχθεί μειοδότες ή προσωρινοί ανάδοχοι στους εκκρεμείς διαγωνισμούς, η Οικονομική Επιτροπή μπορεί με απόφασή της να παρατείνει έως τις 30.6.2021, την εκτέλεση των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30.6.2020.

Εφόσον δεν είναι δυνατή, για οποιονδήποτε λόγο, η παράταση της εκτέλεσης των συμβάσεων, η Οικονομική Επιτροπή δύναται να αναθέτει το σχετικό έργο με αιτιολογημένη πράξη της, ακολουθώντας τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια οικονομικότητας και εξασφάλισης συνθηκών γνησίου ανταγωνισμού.

3. Οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων, που αφορούν και πραγματοποιούνται μέχρι και το σχολικό έτος 2020 - 2021, καταβάλλονται νόμιμα μέχρι τη σύναψη της σχετικής σύμβασης μεταφοράς, εφόσον ο οικείος Περιφερειάρχης βεβαιώνει με σχετική πράξη του την εκτέλεση της μεταφοράς των μαθητών και εφόσον το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύμφωνο με την απόφαση ανάθεσης της οικείας Οικονομικής Επιτροπής.

4. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το συμβατικό κόστος εκάστου δρομολογίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μεγίστη αποζημίωση που προκύπτει από την εφαρμογή της υπ’ αρ. 50025/2018 (Β΄ 4217) κοινής υπουργικής απόφασης.

5. Τα κατακυρωτικά έγγραφα των προσωρινών μειοδοτών των ηλεκτρονικών διαγωνισμών μεταφοράς μαθητών των παρ. 1 και 2, όπως αυτά ορίζονται από τον ν. 4412/2016, γίνονται αποδεκτά, εφόσον κατατεθούν σε φυσική μορφή ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής, μετά από απόφασή της και σε χρόνο τον οποίο αυτή ορίζει.

Άρθρο 34
Ρύθμιση ζητημάτων πρόσληψης προσωπικού για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων

1. Η υποπερ. ββ) της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α΄ 138) αντικαθίσταται ως εξής:

«ββ) Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2020-2021, αν οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το μόνιμο προσωπικό τους, μπορούν να καλύπτονται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος, οι οποίες καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, ύστερα από έγκριση της Επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄ 280). Οι συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου δεν συμπεριλαμβάνονται στον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του άρθρου 89 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50) και δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), αποκλείεται δε, η μετατροπή τους σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Η παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του 4528/2018 (Α΄ 50) εφαρμόζεται και για τις συμβάσεις της παρούσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών ρυθμίζονται η διαδικασία πρόσληψης, οι όροι της σύμβασης εργασίας και οι προϋποθέσεις χορήγησής τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας.»

2. Η παρ. 5 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) καταργείται.

Άρθρο 35
Αποζημίωση εθελοντών σχολικών τροχονόμων

Ειδικά για το σχολικό έτος 2019 - 2020, η προβλεπόμενη στην υπ’ αρ. 47455/2007 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1734) αποζημίωση, καταβάλλεται, υπό τους λοιπούς προβλεπόμενους στην εν λόγω απόφαση όρους και προϋποθέσεις, στους εθελοντές σχολικούς τροχονόμους και κατά το διάστημα υποχρεωτικής αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, λόγω των ληφθέντων μέτρων για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει από την 1η.3.2020.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 36
Μεταβατικές διατάξεις

1. Κάθε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού εκπαιδευτικού, διετούς διάρκειας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 682/1977, η οποία ολοκληρώνεται εντός του 2020, λήγει στις 31.8.2020 και καταβάλλεται η νόμιμη αποζημίωση, εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν τη μετατροπή τους σε αορίστου χρόνου.

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύμβαση εργασίας ιδιωτικού εκπαιδευτικού, διετούς διάρκειας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 682/1977, η οποία συμπληρώνεται εντός του 2021, μετατρέπεται αυτοδικαίως σε αορίστου χρόνου.

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργείται κάθε διαδικασία ελέγχου της νομιμότητας και της καταχρηστικότητας ή μη καταγγελίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού εκπαιδευτικού, που εκκρεμεί ενώπιον της ανεξάρτητης Επιτροπής του άρθρου 30 του ν. 682/1977.

Άρθρο 37
Καταργούμενες διατάξεις

Η περ. γ΄ του άρθρου 71 του α.ν. 2545/1940 (Α΄ 287) καταργείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 38
Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις του παρόντος τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2020

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί
(...)

Σχετικά Άρθρα