ΠΔ 170/2013 Λειτουργία ΣΔΕ / Αναπλήρωση Ωρών από Καταλήψεις

Εκτύπωση  
Pin It

ΠΔ 170/2013 - ΦΕΚ 274/2013
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αναπλήρωση ωρών λόγω καταλήψεων σε Γυμνάσια-Λύκεια

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ.Φύλλου 274
16 Δεκεμβρίου 2013

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 170
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Μετάβαση:

στο άρθρο με το πλήρες κείμενο του Π.Δ.170/2013

Περιεχόμενα:

Ορίζονται οι τρόποι αναπλήρωσης των ημερών κατάληψης, σε Γυμνάσια και Λύκεια σε δύο περιπτώσεις:
α) Σε καταλήψεις μέχρι 3 ημέρες (με μαθήματα στις διακοπές του Πάσχα)
β) Σε καταλήψεις περισσότερες από 3 ημέρες (με παράταση διδακτικού έτους)

Λήψη :

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 274/2013

Pin It

Εκτύπωση