ΦΕΚ 1180/2010 : ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (Τροποποίηση ΦΕΚ 1340/2002)

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

(ΦΕΚ 1180/2010 - Αρ.84172/ΙΒ)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Φ.353.1/324/105657/δ1/2002 (ΦΕΚ 1340/2002) ΠΕΡΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 1180
6 Αυγούστου 2010

Αριθμ. 84172/ΙΒ

Τροποποίηση της αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8.10.2002 (ΦΕΚ 1340−Β) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων».

Μετάβαση:

Στο πλήρες κείμενο του υπ' αριθμ.84172/ΙΒ (ΦΕΚ 1180/2010)

Περιεχόμενα:

Προσθήκες στα αρ.19, αρ.24 και αρ.28 σχετικά με τον ορισμό ως εκκαθαριστών αποδοχών

Λήψη

Του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 1180/2010

Μαρούσι, 13 Ιουλίου 2010

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ


Εκτύπωση