Οδηγίες Συμπλήρωσης Μηχανογραφικού Δελτίου

Εκτύπωση  
Pin It

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Οι μαθητές της Γ' τάξης των Λυκείων και ΕΠΑΛ που θα προσέλθουν στις πανελλήνιες εξετάσεις θα κληθούν να συμπληρώσουν Μηχανογραφικό Δελτίο, στο οποίο εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τις σχολές στις οποίες επιθυμούν να εισαχθούν.

Το Μηχανογραφικό Δελτίο (στα Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ) διαχωρίζεται σε πέντε διακριτά πεδία σχολών (κατηγορίες) τα οποία ονομάζονται Επιστημονικά Πεδία. Κάθε επιστημονικό πεδίο περιέχει σχολές αντίστοιχων σχετικά επιστημονικών τομέων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένες γενικές ομάδες σχολών ανά επιστημονικό πεδίο.

1ο Επιστημονικό πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών: Φιλόλογοι, Νομικοί...

2ο Επιστημονικό πεδίο Θετικών και Τεχνολιγκών Επιστημών: Μαθηματικοί, Φυσικοί, Μηχανικοί...

3ο Επιστημονικό πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής : Ιατρική, Φαρμακευτική, Βιολογικό, Γεωπονία...

4ο Επιστημονικό πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσης: Παιδαγωγικά

5ο Επιστημονικό πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορική : Οικονομικό, Πληροφορική, Διοίκηση Επιχειρήσεων

Πέρα από τις παραπάνω ομαδοποιήσεις υπάρχουν και σχολές/τμήματα που λόγω συναφών επαγγελματικών ειδικοτήτων, περιλαμβάνονται σε περισσότερα από ένα επιστημονικά πεδία, όπως ΤΕΦΑΑ, Αστυνομικές - Στρατιωτικές Σχολές.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να επιλέξει μέχρι και δύο Επιστημονικά Πεδία και όσες σχολές επιθυμεί από κάθε επιστημονικό πεδίο. Δεν υπάρχει περιορισμός στο συνολικό πλήθος των σχολών που θα επιλέξει ο κάθε υποψήφιος. Έχει δηλαδή τη δυνατότητα να επιλέξει ακόμα και όλες τις σχολές που βρίσκονται στα δύο επιστημονικά πεδία της επιλογής του.

Στη συνέχεια ο υποψήφιος καλείται να ταξιμονήσει με αριθμητική κλίμακα τις σχολές, ανάλογα με τις επιθυμίες του, όπου το 1 αντιστοιχεί στην πρώτη επιθυμητή σχολή, το 2 στη δεύτερη κ.ο.κ. Η σειρά της αρίθμηση των σχολών εναπόκειται καθαρά στην επιθυμία του υποψηφίου, ανεξάρτητα από το πεδίο που βρίσκονται οι σχολές. Είναι δυνατό δηλαδή να δηλωθεί μία σχολή από ένα επιστημονικό πεδίο, στη συνέχεια 5 σχολές του άλλου πεδίου, μετά 3 σχολές του 1ου πεδίου κ.ο.κ.

Προσοχή χρειάζεται ώστε να μη δοθεί ίδιος αριθμός σε δύο ή περισσότερες σχολές, όπως και να μην υπάρξουν κενά στην αρίθμηση με την παράλειψη κάποιου αριθμού.

Με την ταξινόμηση των σχολών ο κάθε υποψήφιος δηλώνει την προτεραιότητα που δίνει στην κάθε σχολή. Έτσι αν για παράδειγμα συγκεντρώσει Μόρια εισαγωγής που του προσφέρουν εισαγωγή στη σχολή της 4ης επιλογής του, θα εισαχθεί στη σχολή της 4ης επιλογής, ανεξάρτητα από το εάν "έπιανε" και την 5η επιλογή.

Δηλαδή από όλες τις σχολές στις οποίες μπορεί να εισαχθεί κάποιος υποψήφιος (που έχει συγκεντρώσει περισσότερα μόρια από τη βάση εισαγωγής), εισάγεται σε αυτήν που έχει δηλώσει "νωρίτερα", δηλαδή με καλύτερη σειρά προτίμησης (μικρότερο αριθμό στην αριθμητική κλίμακα). Ευνόητο είναι ότι δεν μπορεί να εισαχθεί υποψήφιος σε σχολή που δεν έχει δηλώσει στο μηχανογραφικό δελτίο, ανεξάρτητα από τη βάση εισαγωγής στη σχολή.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας με τον τελευταίο εισαγόμενο στο τμήμα, προηγείται όποιος έχει μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών στα δύο μαθήματα με αυξημένους συντελεστές βαρύτητας του Πεδιου.
Σε νέα ισοβαθμία, εισάγεται όποιος έχει μεγαλύτερο το διπλάσιο άθροισμα των γραπτών βαθμών στα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του Πεδίου.
Σε τρίτη νέα ισοβαθμία εισάγονται όλοι οι ισοβαθμούντες ανεξάρτητα από τη σειρά που δήλωσε ο καθένας το τμήμα αυτό.
Σε περίπτωση τρίτης ισοβαθμίας μόνο σε Στρατιωτικές, Αστυνομικές ή Πυροσβεστικές Σχολές, λαμβάνεται υπόψη η σειρά προτίμησης, και προηγείται όποιος δήλωσε τη σχολή με προγενέστερη προτίμηση. Αν και πάλι υπάρχουν ισοβαθμούντες, εισάγεται όποιος έχει μεγαλύτερο βαθμό στο μάθημα με το μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας του πεδίου.

Οι σχολές που εμφανίζονται σε περισσότερα επιστημονικά πεδία (πχ.ΤΕΦΑΑ), δηλώνονται μόνο μία φορά. Ο κωδικός της σχολής είναι ίδιος σε όλα τα πεδία, οπότε δεν έχει σημασία σε ποιο επιστημονικό πεδίο θα δηλωθεί καθώς πρόκειται για την ίδια σχολή

Σχολές που απαιτούν την εξέταση σε ειδικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες, δηλώνονται μόνο εάν ο υποψήφιος είχε δηλώσει εξέταση στο αντίστοιχο ειδικό μάθημα. Εάν δεν είχε δηλωθεί εξέταση στο αντίστοιχο ειδικό μάθημα της κάθε σχολής τότε δεν μπορούν να δηλωθούν αυτές οι Σχολές.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν επιτρέπεται να δηλωθεί τμήμα στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένος κάποιος υποψήφιος.

(Μετάβαση στην εγκύκλιο υποβολής μηχανογραφικού δελτίου)

Pin It

Εκτύπωση