Θέματα Πανελληνίων 2007 - Επαναληπτικές Εξετάσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

Στο Μηχανογραφικό Δελτίο των πανελληνίων εξετάσεων, βρίσκεται και ένα πλήθος σχολών, για την εισαγωγή στις οποίες απαιτείται η εξέταση σε κάποιο ειδικό μάθημα. Το πλήθος όπως και το είδος των ειδικών μαθημάτων διαφοροποιείται ανάλογα με τη σχολή και τις απαιτήσεις της φοίτησης σε αυτήν. Στο κείμενο που αξολουθεί περιγράφονται οι σχολές που απαιτούν την εξέταση σε ειδικό μάθημα μαζί με τα μαθήματα.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ --

Από τις πανελλήνιες εξετάσεις του έτους 2001, εισήχθηκαν στη σχολική πραγματικότητα όροι όπως ο Βαθμός Πρόσβασης και ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης.

Για τον υπολογισμό αυτών των βαθμών χρειάζεται να γίνουν μία σειρά από ενέργειες, οι οποίες είναι:

Πώς βαθμολογούνται τα γραπτά των πανελληνίων εξετάσεων;

Περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο βαθμολογούνται τα γραπτά στις πανελλήνιες εξετάσεις.