edu.klimaka.gr

Κριτήρια Επιλογής Διευθυντών - Υποδιευθυντών σε Εκκλησιαστικά Σχολεία

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 1087/2010)

Αριθμ. 79321−A2
Προσαρμογή των διατάξεων που διέπουν τα προσόντα, τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολείων της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις ιδιαίτερες συνθήκες των λειτουργούντων υπό ενιαία διεύθυνση εκκλησιαστικών γυμνασίων και γενικών εκκλησιαστικών λυκείων για την επιλογή των διευθυντών και υποδιευθυντών αυτών.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 39 παρ. 3 του ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού − καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 71 Α΄), με την οποία αντικαθίσταται το άρθρο 23 παρ. 8 του ν. 3432/2006 (ΦΕΚ 14 Α΄)
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) και
2. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

1. Η επιλογή των διευθυντών και υποδιευθυντών στα λειτουργούντα υπό ενιαία διεύθυνση, εκκλησιαστικά γυμνάσια και γενικά εκκλησιαστικά λύκεια, ιδίως ως προς τα απαιτούμενα προσόντα, τα κριτήρια και τη διαδικασία της κατάρτισης πινάκων, γίνεται με τις διατάξεις του ν.3848/2010 όπως κάθε φορά ισχύουν, ιδίως δε των άρθρων 10, 11 παρ. 4, 5 και 8, 12, 13, 14, 15 και 16 παρ. 8 και 10, με την προσαρμογή τους στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των σχολείων αυτών, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης.

2. Αρμόδιο όργανο για την επιλογή των διευθυντών και υποδιευθυντών είναι το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης με διευρυμένη σύνθεση, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 3 του ν. 3848/2010 που αντικατέστησε το άρθρο 23 παρ. 8 του ν.3432/2006.

3. Όπου στις διατάξεις της απόφασης αυτής γίνεται αναφορά σε εκκλησιαστικά σχολεία νοούνται τα γενικά εκκλησιαστικά λύκεια και εκκλησιαστικά γυμνάσια.

Άρθρο 2
Πίνακες επιλογής

1. Για την πλήρωση των θέσεων διευθυντών και υποδιευθυντών στα λειτουργούντα υπό ενιαία διεύθυνση εκκλησιαστικά σχολεία και την επιλογή και τοποθέτηση εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης στις θέσεις αυτές, καταρτίζεται αξιολογικός πίνακας διευθυντών εκκλησιαστικών σχολείων καθώς και προτάσεις για επιλογή – τοποθέτηση υποδιευθυντών στα σχολεία αυτά, που ισχύει για τέσσερα έτη.

2. Η επιλογή και τοποθέτηση των διευθυντών και υποδιευθυντών γίνεται για τετραετή θητεία. Αν η θέση κενωθεί κατά την διάρκεια της θητείας, η τοποθέτηση γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής.

Άρθρο 3
Προϋποθέσεις επιλογής διευθυντών

1. Ως διευθυντές εκκλησιαστικών σχολείων επιλέγονται εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης όλων των κλάδων, με βαθμό Α΄ και οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί πέντε τουλάχιστον έτη, από τα οποία τουλάχιστον τρία σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης.

2. Ως υποδιευθυντές εκκλησιαστικών σχολείων επιλέγονται εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης με οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, που υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής με οργανική θέση στο σχολείο για το οποίο γίνεται η επιλογή. Αν οι εκπαιδευτικοί του συγκεκριμένου εκκλησιαστικού σχολείου δεν πληρούν την προϋπόθεση της οκταετούς εκπαιδευτικής υπηρεσίας, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας.

3. Ως εκπαιδευτική υπηρεσία για την επιλογή εκπαιδευτικών σε θέση διευθυντή και υποδιευθυντή εκκλησιαστικού σχολείου, υπολογίζεται η προϋπηρεσία τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική εκπαίδευση καθώς και η προϋπηρεσία ως προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων, με αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας.

4. Οι περιορισμοί που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 11, παρ. 11, 12 και 13, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.3848/2010 ισχύουν αναλόγως και για τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, για την επιλογή τους ως διευθυντών και υποδιευθυντών στα εκκλησιαστικά σχολεία.

Άρθρο 4
Κριτήρια επιλογής

1. Κριτήρια επιλογής των διευθυντών και υποδιευθυντών των εκκλησιαστικών σχολείων αποτελούν τα οριζόμενα στο άρθρο 12, παρ. 1 του ν.3848/2010, ήτοι:

α) Η γνώση του αντικειμένου των καθηκόντων του διευθυντή ή υποδιευθυντή κατά περίπτωση, η οποία συνάγεται από την επιστημονική − παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου του υποψηφίου και τα συνυποβαλλόμενα αποδεικτικά στοιχεία, καθώς και την υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου του υποψηφίου.

β) Η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου, όπως αξιολογείται κατά την προφορική συνέντευξη ενώπιον του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και

γ) Η συμβολή του υποψηφίου στο εκπαιδευτικό έργο από τις θέσεις στις οποίες έχει υπηρετήσει με βάση τις οικείες αξιολογικές εκθέσεις.

2. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται στον οικείο πίνακα με βάση το άθροισμα των αξιολογικών μονάδων που συγκεντρώνουν κατά την αποτίμηση των παραπάνω κριτηρίων, σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα, το σύνολο των αξιολογικών μονάδων ανέρχεται σε εξήντα πέντε.

Άρθρο 5
Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής διευθυντών

1. Τα κριτήρια επιλογής των διευθυντών εκκλησιαστικών σχολείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 20 παραγράφος 1, 14 και 13 του ν. 3848/2010, αποτιμώνται ως ακολούθως:

2. Το κριτήριο της επιστημονικής−παιδαγωγικής συγκρότησης αξιολογείται με 24 μονάδες κατ` ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

α) Διδακτορικό δίπλωμα: 6 μονάδες

β) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 4 μονάδες. Αν ο υποψήφιος διαθέτει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο στο ίδιο επιστημονικό αντικείμενο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα.

γ) Δεύτερο πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ: 3 μονάδες

δ) Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή Σχολής Νηπιαγωγών: 1 μονάδα, εφόσον δεν υφίσταται η μοριοδότηση της προηγούμενης περίπτωσης γ΄

Όλοι οι τίτλοι σπουδών, εφόσον προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από τον ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΙΤΕ).

ε) Βεβαίωση ή πιστοποιητικό επιμόρφωσης (ΣΕΛΜΕ, ΣΕΛΔΕ, ΑΣΠΑΙΤΕ/ΣΕΛΕΤΕ): 1 μονάδα για κάθε κατηγορία επιμόρφωσης, εφόσον δεν χρησιμοποιήθηκε ως προσόν διορισμού.

στ) Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) επιπέδου 1:2 μονάδες

ζ) Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) επιπέδου 2:3 μονάδες. Άν υπάρχουν πιστοποιήσεις επιμόρφωσης και των δύο επιπέδων μοριοδοτείται μόνο η ανώτερη.

η) Πιστοποιημένη γνώση μιας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Β2: 1,50 μονάδες

θ) Πιστοποιημένη γνώση μιας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου ανώτερου του Β2: 2,50 μονάδες. Άν ο υποψήφιος κατέχει διαφόρων επιπέδων αποδεικτικά γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας, μοριοδοτείται μόνον η πιστοποιημένη γνώση στο ανώτερο επίπεδο.
Η πιστοποιημένη γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας μοριοδοτείται κατά το ήμισυ της μοριοδότησης της πρώτης ξένης γλώσσας.
Η γνώση της ξένης γλώσσας μοριοδοτείται με βάση τίτλους που ορίζονται από τα προβλεπόμενα στις διαδικασίες επιλογής του ΑΣΕΠ. Δεν μοριοδοτείται η γνώση ξένης γλώσσας που απετέλεσε ειδικό προσόν διορισμού.

3. Το κριτήριο της υπηρεσιακής κατάστασης, καθοδηγητικής και διοικητικής εμπειρίας αποτιμάται με 14 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

α) Υπηρεσιακή κατάσταση: 8 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Οι μονάδες αυτές υπολογίζονται με βάση την εκπαιδευτική υπηρεσία αποτιμώμενη με 0,50 μονάδες για κάθε έτος πέραν του έτους που αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής. Χρόνος υπηρεσίας διάρκειας βραχύτερης του έτους μοριοδοτείται με 0,13 μονάδες για κάθε τρίμηνο.

β) Διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία: 6 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Ειδικότερα:

αα) Άσκηση καθηκόντων παρέδρου επί θητεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, σχολικού συμβούλου, διευθυντή εκπαίδευσης ή προϊσταμένου γραφείου εκπαίδευσης, προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ., διευθυντή ή προϊστάμενου σχολικής μονάδας ή ΣΕΚ, προϊστάμενου τμήματος εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης, υποδιευθυντή σχολικής μονάδας ή ΣΕΚ, υπευθύνου κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, προϊστάμενου διεύθυνσης ή τμήματος του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων:0,50 μονάδες για κάθε έτος. Η άσκηση καθηκόντων σε κάθε θέση του προηγούμενου εδαφίου αποτιμάται με 2 μονάδες κατ`ανώτατο όριο, εκτός από την άσκηση καθηκόντων περιφερειακού διευθυντή ή διευθυντή ή προϊστάμενου γραφείου εκπαίδευσης ή διευθυντή σχολικής μονάδας που αξιολογείται με 4 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
 Αν ο υποψήφιος άσκησε καθήκοντα:ι) διευθυντή και υποδιευθυντή σχολικής μονάδας ή ΣΕΚ ή προϊσταμένου σχολικής μονάδας ή υπεύθυνου κέντρου περιβαντολογικής εκπαίδευσης ιι) προϊστάμενου διεύθυνσης και προϊστάμενου τμήματος του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, θεωρείται ότι τα καθήκοντα ασκήθηκαν στην ίδια θέση.

ββ) Συμμετοχή σε κεντρικά, ανώτερα περιφερειακά και περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια ή σε συμβούλια επιλογής στελεχών και άσκηση καθηκόντων σε θέσεις διοίκησης φορέων του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, νομάρχη ή αντινομάρχη, δημάρχου ή αντιδημάρχου: 0,25 μονάδες για κάθε έτος συμμετοχής και έως 3 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Παράλληλη συμμετοχή σε συμβούλια δεν μοριοδοτείται αθροιστικά. Σε περίπτωση παράλληλης άσκησης καθηκόντων σε θέσεις της προηγούμενης περίπτωσης αα΄ δεν υπολογίζονται μονάδες από συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια ή σε συμβούλια επιλογής στελεχών. Αν ο υποψήφιος άσκησε καθήκοντα σε περισσότερες θέσεις διοίκησης φορέων του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, θεωρείται ότι τα καθήκοντα ασκήθηκαν στην ίδια θέση. Στην περίπτωση των αιρετών οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης αν ο υποψήφιος έχει ασκήσει έργο σε περισσότερες της μίας θέσεις μοριοδοτείται μόνο η μία.
 Για την εφαρμογή των παραπάνω περιπτώσεων, χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας ή καθοδηγητικής, διοικητικής ή διδακτικής εμπειρίας βραχύτερος του έτους μοριοδοτείται με 0,13 μονάδες για κάθε τρίμηνο. Χρόνος μικρότερος του τριμήνου δεν υπολογίζεται.

γ) Προσωπικότητα − γενική συγκρότηση: 15 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
 Το κριτήριο αυτό αξιολογείται με προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον του ΥΣΔΕΕ, μέσω της οποίας εκτιμώνται η προσωπικότητα, η επαγγελματική ανάπτυξη και οι ικανότητες του υποψηφίου, όπως η αντιληπτική ικανότητα, η ικανότητα επικοινωνίας, η ικανότητα συνεργασίας, η ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων, ιδίως διδακτικών, διοικητικών, οργανωτικών και λειτουργικών, η ικανότητα να δημιουργεί κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους.
 Για την αξιολόγηση χρησιμοποιείται τύπος συνέντευξης με χρήση έντυπων υποδειγμάτων που περιλαμβάνουν τα αξιολογούμενα στοιχεία, όπως φυσική παρουσία, επιτεύγματα, ενδοπροσωπικές και διαπροσωπικές ικανότητες, στάσεις, προσαρμοστικότητα και τη στάθμισή τους, και υποχρεώνουν κάθε μέλος του συμβουλίου να δώσει ξεχωριστή και αιτιολογημένη βαθμολογία.
 Η διαδικασία περιλαμβάνει τρεις φάσεις, την προετοιμασία του υποψηφίου πάνω σε μια μελέτη περίπτωσης, την εισήγηση από μέλος του συμβουλίου σχετικά με το φάκελο του υποψηφίου και την παρουσίαση από τον υποψήφιο του θέματος, το οποίο έχει επεξεργαστεί.
 Η συνέντευξη ενώπιον του συμβουλίου επιλογής μαγνητοφωνείται για να διασφαλίζεται η διαφάνεια. Ο τρόπος τήρησης των πρακτικών και κάθε άλλο σχετικό με τη διαδικασία της συνέντευξης θέμα, ρυθμίζεται με την Υπουργική Απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 3848/2010.
 Για τη μοριοδότηση της συνέντευξης το ΥΣΔΕΕ συνεκτιμά τα στοιχεία που ο υποψήφιος αναφέρει στο βιογραφικό του σημείωμα, τα οποία αποδεικνύονται με παραστατικά (αντίγραφα, βεβαιώσεις) και τα οποία δεν έχουν μοριοδοτηθεί, όπως άλλες σπουδές, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση, οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συμμετοχή σε αυτά με την ιδιότητα του εισηγητή, του μέλους της επιστημονικής ομάδας ή του επιμορφωτή, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, πρωτοβουλίες σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών, σχετική με την εκπαίδευση διοικητική ή καθοδηγητική εμπειρία, συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας, κοινωνική και συνδικαλιστική δράση, συμμετοχή σε όργανα διοίκησης επιστημονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων ή σε όργανα λαϊκής συμμετοχής και επίσημες διακρίσεις και αριστεία. Η εισαγωγική επιμόρφωση του υποψηφίου και οι δραστηριότητες (σεμινάρια, ημερίδες, επιμορφωτικές συναντήσεις κ.λπ.) που αποτελούν υπηρεσιακές υποχρεώσεις δεν μοριοδοτούνται.
 Για τη μοριοδότηση συνεκτιμάται το υπόμνημα του υποψηφίου, το οποίο περιλαμβάνει έκθεση αυτοαξιολόγησης και προγραμματισμό του έργου του σε περίπτωση επιλογής του. Για την αξιολόγηση των στοιχείων του υπομνήματος ο υποψήφιος δύναται να καταθέσει σχετικά στοιχεία σε παράρτημα. Το συμβούλιο δύναται να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία και ιδίως πρακτικά συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων.
 Το ΥΣΔΕΕ δύναται με ομόφωνη και πλήρως αιτιολογημένη απόφαση να αποκλείσει από την περαιτέρω διαδικασία υποψήφιο που κατά τη διάρκεια της συνέντευξης διαπιστώνεται ότι δεν είναι κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων του διευθυντή εκκλησιαστικού σχολείου.

δ. Συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο: 12 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Το κριτήριο αυτό αποτιμάται με βάση τις αξιολογικές εκθέσεις του υποψηφίου που προβλέπονται κατά νόμο.

Άρθρο 6
Κριτήρια επιλογής υποδιευθυντών εκκλησιαστικών σχολείων

Κριτήρια επιλογής των υποδιευθυντών των εκκλησιαστικών γυμνασίων και λυκείων είναι ιδίως η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου και, κυρίως, η ικανότητά του να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιλύει προβλήματα (διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά, λειτουργικά κ.λπ.), να δημιουργεί κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση του έργου τους. Βασικό κριτήριο είναι η γνώση του αντικειμένου του προς άσκηση έργου, η οποία συνάγεται από: α) την επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση του υποψηφίου και κυρίως το επίπεδο των σπουδών και γενικότερα τις σπουδές του, την ύπαρξη σπουδών ή επιμορφώσεων στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης και την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών και Τ.Π.Ε. και β) την υπηρεσιακή κατάσταση και τη διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει από τη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία του υποψηφίου αλλά και την προϋπηρεσία σε άσκηση διοικητικού έργου ή την άσκηση καθηκόντων μέντορα.

Άρθρο 7
Χρόνος και διαδικασία υποβολής των αιτήσεων

1. Εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε τέταρτου έτους, δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και στο διαδίκτυο και κοινοποιείται στα εκκλησιαστικά σχολεία, για να αναρτηθεί στον πίνακα των ανακοινώσεων, προκήρυξη του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με την οποία καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις διευθυντών των εκκλησιαστικών γυμνασίων και λυκείων εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην προκήρυξη, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά.

2. Το ΥΣΔΕΕ καταρτίζει εντός του πρώτου εξαμήνου του οικείου έτους τον τελικό πίνακα επιλογής διευθυντών των εκκλησιαστικών σχολείων, ο οποίος μετά την επικύρωσή του από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων γνωστοποιείται στα εκκλησιαστικά σχολεία με ευθύνη της Διεύθυνσης Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής. Ο πίνακας ισχύει από την 1η Αυγούστου του ίδιου έτους μέχρι την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί.

3. Μετά την τοποθέτηση των διευθυντών των εκκλησιαστικών σχολείων, καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα υποδιευθυντή εκκλησιαστικού σχολείου, να υποβάλουν σχετική αίτηση εντός δέκα ημερών, στο διευθυντή του σχολείου που υπηρετούν.

4. Οι υποψήφιοι διευθυντές καταθέτουν δήλωση προτίμησης για τις θέσεις όλων των εκκλησιαστικών σχολείων, ενώ οι υποψήφιοι υποδιευθυντές μόνο για τη θέση του σχολείου που ανήκουν οργανικά.

5. Για την τοποθέτηση διευθυνών και υποδιευθυντών στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία και στη Ριζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή, απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Ιεράς Επιστασίας του Αγίου Όρους ή του Πολυμελούς Συμβουλίου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής αντίστοιχα. Η απόφαση για μη έγκριση της τοποθέτησης θα πρέπει να αιτιολογείται νομικά επαρκώς.

Άρθρο 8
Κρίση και επιλογή διευθυντών

1. Το ΥΣΔΕΕ σε συνεδρίασή του που πραγματοποιείται εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων που προβλέπεται στην πρόσκληση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7, παρ. 1 της παρούσας απόφασης, επιλέγει τους υποψηφίους που έχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής και καταρτίζει το σχετικό αλφαβητικό πίνακα υποψηφίων διευθυντών εκκλησιαστικών σχολείων με βάση τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης και τις υποβληθείσες δηλώσεις προτίμησης. Το συμβούλιο υποβάλλει τον πίνακα στη Διεύθυνση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής, που τον κοινοποιεί στους υποψηφίους, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν εγγράφως ένσταση κατά του ως άνω πίνακα, εντός πέντε ημερών από την κοινοποίησή του.

2. Εντός πέντε ημερών από την παραλαβή των ενστάσεων, το ΥΣΔΕΕ τις κρίνει αιτιολογημένα, αναπροσαρμόζει τον πίνακα και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερόμενους. Ο τελικός πίνακας κυρώνεται, με μέριμνα της Διεύθυνσης Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής, από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και κοινοποιείται εκ νέου στα εκκλησιαστικά σχολεία για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.

Άρθρο 9
Κρίση και επιλογή υποδιευθυντών

1. Ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε εκκλησιαστικού σχολείου, σε συνεδρίασή του, που πραγματοποιείται μέσα σε πέντε ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφίων υποδιευθυντών, από την οποία απέχουν οι υποψήφιοι, συντάσσει αιτιολογημένη πρόταση επιλογής υποδιευθυντή του σχολείου με βάση τα κριτήρια του άρθρου 6 της παρούσας απόφασης.

2. Η πρόταση μαζί με το πρακτικό του συλλόγου των διδασκόντων διαβιβάζονται από το διευθυντή του εκκλησιαστικού σχολείου στη Διεύθυνση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που μεριμνά για την προώθησή της στο ΥΣΔΕΕ, το οποίο, μετά από έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων και της νομιμότητας της διαδικασίας διαμόρφωσης της πρότασης, προτείνει στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων την τοποθέτηση των υποδιευθυντών στα εκκλησιαστικά σχολεία.

3. Αν ο σύλλογος των διδασκόντων παραλείψει να υποβάλει την πρόταση επιλογής υποδιευθυντή, η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του ΥΣΔΕΕ.

Άρθρο 10
Τοποθέτηση – ανάληψη υπηρεσίας διευθυντών

1. Η τοποθέτηση σε κενές και κενούμενες θέσεις διευθυντών εκκλησιαστικών σχολείων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ύστερα από πρόταση του ΥΣΔΕΕ, με βάση τη σειρά εγγραφής των υποψηφίων στον αξιολογικό πίνακα επιλογής διευθυντών και τις δηλωθείσες προτιμήσεις.

2. Αν δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση των υποψηφίων σε θέσεις της προτίμησής τους, τοποθετούνται, ύστερα από νέα δήλωση προτίμησης που καλούνται να υποβάλουν, στις θέσεις που απομένουν κατά τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα.

3. Αν με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου δεν πληρωθούν οι κενές θέσεις διευθυντών εκκλησιαστικών σχολείων, τοποθετούνται υποχρεωτικά εκπαιδευτικοί που έχουν το βαθμό Α΄. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ύστερα από πρόταση του ΥΣΔΕΕ, το οποίο, με βάση τα κριτήρια επιλογής διευθυντών ανήκουν οργανικά στο ίδιο εκκλησιαστικό σχολείο. Αν δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί με βαθμό Α΄, καλούνται από το ΥΣΔΕΕ εκπαιδευτικοί του εκκλησιαστικού σχολείου με βαθμό Β΄ για να δηλώσουν την προτίμησή τους για τοποθέτηση σε θέση διευθυντή.

4. Η τοποθέτηση σε θέσεις διευθυντών στα εκκλησιαστικά σχολεία με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου ισχύει μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.

5. Εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται σε θέσεις διευθυντών εκκλησιαστικών σχολείων διαγράφονται από τον πίνακα υποδιευθυντών εφόσον περιλαμβάνονται σε αυτόν.

Άρθρο 11
Θητεία και ανάληψη υπηρεσίας

1. Η τοποθέτηση των διευθυντών και υποδιευθυντών των εκκλησιαστικών σχολείων στις κενές θέσεις γίνεται για τετραετή θητεία, η οποία σε κάθε περίπτωση λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους. Η επιλογή και τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής. Οι τοποθετούμενοι σε κενές ή κενούμενες θέσεις εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας των νέων διευθυντών και υποδιευθυντών.

2. Η ανάληψη υπηρεσίας των τοποθετούμενων είναι υποχρεωτική. Όσοι δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία στη θέση που τοποθετούνται διαγράφονται.

Άρθρο 12
Απαλλαγή των διευθυντών και υποδιευθυντών από την άσκηση των καθηκόντων τους

1. Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται σε θέσεις διευθυντών και υποδιευθυντών στα εκκλησιαστικά σχολεία, μπορεί να απαλλάσσονται από την άσκηση των καθηκόντων τους με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη του ΥΣΔΕΕ:

α) για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας, ύστερα από αίτησή τους ή

β) για σοβαρό λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, όπως ιδίως για αδυναμία άσκησης ελέγχου επί των υπαλλήλων, αδικαιολόγητη επιείκεια ή μεροληψία κατά τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης, μη προσήκουσα συμπεριφορά προς τους πολίτες, ευθυνοφοβία, απροθυμία εφαρμογής νέων μεθόδων οργάνωσης, λειτουργίας και αποδοτικότητας, αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη διεκπεραίωση των υποθέσεων, κακή συνεργασία με τους προϊσταμένους, τους υφισταμένους και τα λοιπά στελέχη της διοίκησης και μειωμένη ποιοτική και ποσοτική απόδοση.

2. Το ΥΣΔΕΕ γνωμοδοτεί για την απαλλαγή διευθυντή ή υποδιευθυντή για πλημμελή άσκηση των καθηκόντων του, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και αφού τηρηθεί η διαδικασία ακρόασης ενώπιον του συμβουλίου.

3. Οι διευθυντές και υποδιευθυντές των εκκλησιαστικών σχολείων δεν επιτρέπεται να λάβουν εκπαιδευτική άδεια για μεταπτυχιακές σπουδές ή απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, αν προηγουμένως δεν απαλλαγούν από τα καθήκοντά τους, ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης.

Άρθρο 13
Μετάθεση − τοποθέτηση διευθυντών και υποδιευθυντών μετά τη λήξη της θητείας τους

1. Οι διευθυντές και υποδιευθυντές των εκκλησιαστικών σχολείων μπορούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους να μετατίθενται με αίτησή τους ως εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών των εκκλησιαστικών σχολείων. Σε περίπτωση μετάθεσης αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση μετά τη λήξη της θητείας τους ως διευθυντών ή υποδιευθυντών κατά περίπτωση.

2. Οι υπηρετούντες σε θέσεις διευθυντών εκκλησιαστικών σχολείων, επανέρχονται μετά τη λήξη της θητείας τους, εφόσον δεν επανεπιλεγούν, στις θέσεις που ανήκουν οργανικά ή που μετατέθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. Αν οι θέσεις αυτές έχουν καταργηθεί, τοποθετούνται σε κενές θέσεις άλλων εκκλησιαστικών σχολείων της προτίμησής τους με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του ΥΣΔΕΕ.

3. Διευθυντής εκκλησιαστικού σχολείου το οποίο καταργείται, τοποθετείται με αίτησή του για το υπόλοιπο της θητείας του σε κενή θέση διευθυντή άλλου εκκλησιαστικού σχολείου, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του ΥΣΔΕΕ.

Άρθρο 14
Μεταβατικές διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του ν. 3848/2010 (19−05−2010) έχει λήξει η θητεία των διευθυντών και υποδιευθυντών των εκκλησιαστικών σχολείων. Οι εν λόγω διευθυντές και υποδιευθυντές εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας από τους νέους διευθυντές ή υποδιευθυντές κατά περίπτωση.

2. Κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 3848/2010 και της παρούσας απόφασης:
 α) Ο χρόνος έναρξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και κατάρτισης των πινάκων επιλογής του άρθρου 2, παρ. 2 της παρούσας απόφασης, ορίζεται δέκα ημέρες μετά τη δημοσίευση αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 β) Η προϋπόθεση της παραγράφου 11 του άρθρου 11 του ν. 3848/2010 δεν ισχύει, εφόσον δεν έχουν εφαρμοστεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης και
 γ) το κριτήριο της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3848/2010 που αφορά την αξιολόγηση του υποψηφίου, όπως συνάγεται από τις αξιολογικές εκθέσεις του, δεν λαμβάνεται υπόψη.

3. Το πιστοποιητικό διοικητικής ή καθοδηγητικής επάρκειας δεν θεωρείται απαραίτητο προσόν για τους υποψήφιους διευθυντές των εκκλησιαστικών σχολείων κατά τις δύο πρώτες εφαρμογές της απόφασης αυτής.

4. Η μοριοδότηση της πιστοποιημένης επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1, ισχύει μόνο κατά την πρώτη εφαρμογή της απόφασης αυτής.

5. Η θητεία των διευθυντών και υποδιευθυντών των εκκλησιαστικών σχολείων που θα επιλεγούν κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης λήγει την 31.7.2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 6 Ιουλίου 2010

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Σχετικά Άρθρα