Οδηγίες Έναρξης Σχολικού Έτους - Αγιασμού σε Γυμνάσιο Λύκειο ΕΠΑΛ

Εκτύπωση  

 ΟΔΗΓΊΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΙΟ, ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΕΠΑΛ 2020-2021

Αρ.Πρωτ.119797/Δ2/11-09-2020/ΥΠΑΙΘ
ΠΡΟΣ
1.Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπ/σης
3. Διευθυντές Δ.Ε. της χώρας

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α’ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Email : spudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Α. ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ
Τηλέφωνο : 210 344 3422

ΘΕΜΑ: Διευκρινιστικές οδηγίες για την έναρξη του διδακτικού έτους 2020-2021

Σας ενημερώνουμε ότι την πρώτη ημέρα έναρξης των μαθημάτων, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, οι μαθητές /τριες θα προσέλθουν στις σχολικές μονάδες στις 8.15 και θα παραμείνουν μέχρι την τέλεση του αγιασμού, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του κάθε σχολείου, που θα περιλαμβάνει:

  • Επεξήγηση και συζήτηση για πιστή εφαρμογή των κανόνων καθαριότητας και υγιεινής και λοιπών μέτρων προστασίας και πρόληψης βάσει των σχετικών οδηγιών του ΕΟΔΥ
  • μβάθυνση επί του περιεχομένου του έντυπου ενημερωτικού υλικού που έχει σταλεί (117512/ΓΔ4/08-09-2020)
  • Διανομή μάσκας ανά μαθητή
  • Έμφαση στην ενδεδειγμένη χρήση της μάσκας
  • Ενημέρωση για το ωρολόγιο πρόγραμμα της εβδομάδας
  • Διανομή των βιβλίων της νέας σχολικής χρονιάς Υπενθυμίζεται ότι είναι αναγκαία η ενίσχυση των εφημεριών των εκπαιδευτικών.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ


Εκτύπωση