edu.klimaka.gr

Αριθμός Μαθητών σε Τμήματα Κατεύθυνσης - Επιλογής στα Λύκεια

ΕΛΑΧΙΣΤΙΣ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

Αρ.Πρωτ.153915/Γ2/18-10-2013/ΥΠΑΙΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210-3443422

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση Υπουργικής Απόφασης

Σας διαβιβάζουμε την με αρ. πρωτ. 152138/Γ2/17-10-2013 Υπουργική Απόφαση με θέμα Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 100835/Γ2/04-09-2012 Υ.Α. (Β΄ 2507) με θέμα «Λειτουργία κατευθύνσεων Γενικού Λυκείου και μαθημάτων επιλογής».

Η ανωτέρω απόφαση θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της κυβέρνησης.

Εξαιτίας της ύπαρξης προθεσμιών στην ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα τους μαθητές της Α΄ τάξης Ημερησίων και Α΄ και Β΄ Εσπερινών Γενικών Λυκείων αρμοδιότητάς σας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ


(Απόσπασμα από ΦΕΚ 2758/2013)

Αρ.Πρωτ.152138/Γ2/17-10-2013/ΥΠΑΙΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210-3443422

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 100835/Γ2/04-09-2012 Υ.Α. (Β΄ 2507) με θέμα «Λειτουργία κατευθύνσεων Γενικού Λυκείου και μαθημάτων επιλογής»

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188) «Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των Αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
3. Τη με αρ. πρωτ. 100835/Γ2/04-09-2012 Υ.Α. (Β΄ 2507) με θέμα «Λειτουργία κατευθύνσεων Γενικού Λυκείου και μαθημάτων επιλογής».
4. Την υπ’ αριθμ. 90595/ΣΤ5/5-07-2013 (ΦΕΚ Β΄ 1667) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Σ. Κεδίκογλου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» .
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ. 100835/Γ2/04-09-2012 Υπουργική Απόφαση (Β΄ 2507) ως εξής:

Η πρώτη περίοδος της ενότητας Β. αντικαθίσταται ως εξής:

«Για τη λειτουργία τμημάτων μαθημάτων επιλογής των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου ισχύουν τα εξής:»

Η πρώτη περίοδος της ενότητας Δ αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι μαθητές των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου έχουν δικαίωμα να αλλάξουν το μάθημα επιλογής μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους.»

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 100835/Γ2/04-09-2012 Υ.Α. (Β΄ 2507) όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 82065/Γ2/17-06-2013 Υ.Α. (Β΄ 1544).

Ειδικά για το σχολικό έτος 2013-14, οι μαθητές της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου έχουν δικαίωμα να αλλάξουν μάθημα επιλογής έως την 23η Οκτωβρίου 2013.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2013-14.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ


Αρ.Πρωτ.82065/Γ2/17-06-2013/ΥΠΑΙΘΠΑ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210-3443422

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 100835/Γ2/04-09-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 2507) με θέμα «Λειτουργία κατευθύνσεων Γενικού Λυκείου και μαθημάτων επιλογής»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ Α΄ 188) «Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των Αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.). 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
3. Τη με αρ. πρωτ. 100835/Γ2/04-09-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 2507) με θέμα «Λειτουργία κατευθύνσεων Γενικού Λυκείου και μαθημάτων επιλογής».
4. Τη με αριθμ. 76051/Η/04-07-2012 (ΦΕΚ Β΄ 2091) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Θεόδωρο Παπαθεοδώρου».
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε την παράγραφο 5 της ενότητας Α της με αρ. πρωτ. 100835/Γ2/04-09-2012 (σ.σ. ακολουθεί στη συνέχεια του άρθρου) Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 2507) ως εξής:

Στις περιπτώσεις που ο αριθμός των μαθητών, οι οποίοι επιθυμούν να φοιτήσουν υπερβαίνει τους είκοσι επτά (27), εγκρίνεται η λειτουργία και άλλου τμήματος κατεύθυνσης. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους κύκλους της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2013-14.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ


 

Αρ.Πρωτ.100835/Γ2/04-09-2012/ΥΠΑΙΘΠΑ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210-3443422

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία κατευθύνσεων Γενικού Λυκείου και μαθημάτων επιλογής»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ Α΄ 188) «Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των Αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

3. Τη με αριθμ. 76051/Η/04-07-2012 (ΦΕΚ Β΄ 2091) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Θεόδωρο Παπαθεοδώρου».

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

Αποφασίζουμε

Α. Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων κατευθύνσεων στα Γενικά Λύκεια

1. Όπου η Β΄ ή Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου λειτουργεί με ένα τμήμα απαιτούνται τουλάχιστον έντεκα (11) μαθητές για τη δημιουργία τμήματος κατεύθυνσης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η μετακίνηση των μαθητών στο πλησιέστερο Γενικό Λύκειο είναι δυσχερής ή οικονομικά ασύμφορη μπορεί να εγκριθεί η λειτουργία τμήματος κατεύθυνσης με έξι (06) φοιτώντες μαθητές μετά από πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Διευθυντή της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης.

2. Όπου η Β΄ ή η Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου λειτουργεί με δύο τμήματα απαιτούνται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μαθητές για τη λειτουργία τμήματος κατεύθυνσης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η μετακίνηση των μαθητών στο πλησιέστερο Γενικό Λύκειο είναι δυσχερής ή οικονομικά ασύμφορη μπορεί να εγκριθεί η λειτουργία τμήματος κατεύθυνσης με δέκα (10) φοιτώντες μαθητές μετά από πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Διευθυντή της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης.

3. Όπου η Β΄ ή η Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου λειτουργεί με τρία ή περισσότερα τμήματα απαιτούνται τουλάχιστον είκοσι (20) μαθητές για τη λειτουργία τμήματος κατεύθυνσης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η μετακίνηση των μαθητών στο πλησιέστερο Γενικό Λύκειο είναι δυσχερής ή οικονομικά ασύμφορη μπορεί να εγκριθεί η λειτουργία τμήματος κατεύθυνσης με (15) φοιτώντες μαθητές μετά από πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Διευθυντή της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης.

4. Στα απομονωμένα Γενικά Λύκεια της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας, όπου η μετακίνηση των μαθητών είναι αντικειμενικά αδύνατη, μπορεί να εγκριθεί η λειτουργία τμήματος κατεύθυνσης ανεξάρτητα από τον αριθμό των φοιτώντων μαθητών μετά από πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπ/σης.

5. Στις περιπτώσεις που ο αριθμός των μαθητών, οι οποίοι επιθυμούν να φοιτήσουν υπερβαίνει τους τριάντα (30), εγκρίνεται η λειτουργία και άλλου τμήματος κατεύθυνσης. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους κύκλους της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης.

Β. Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων μαθημάτων επιλογής στα Γενικά Λύκεια

Για τη λειτουργία τμημάτων μαθημάτων επιλογής των Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου ισχύουν τα εξής:

1. Αν η τάξη λειτουργεί με ένα τμήμα, απαιτούνται τουλάχιστον οκτώ (08) μαθητές

2. Αν η τάξη λειτουργεί με δύο τμήματα, απαιτούνται τουλάχιστον δώδεκα (12) μαθητές

3. Αν η τάξη λειτουργεί με τρία ή περισσότερα τμήματα, απαιτούνται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μαθητές

Σε απομονωμένα Γενικά Λύκεια της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας, όπου η μετακίνηση είναι αντικειμενικά αδύνατη, μπορεί να συσταθεί τμήμα παρακολούθησης μαθημάτων επιλογής με τη συμμετοχή και μικρότερου αριθμού μαθητών μετά από πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπ/σης.

Γ. Προθεσμίες για την αλλαγή κατεύθυνσης

Οι μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου επιλέγουν, με την έναρξη του σχολικού έτους, την κατεύθυνση την οποία επιθυμούν να ακολουθήσουν. Η ημερομηνία πέρα από την οποία δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο η αλλαγή κατεύθυνσης είναι η 30ή Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους.

Δ. Προθεσμίες για την αλλαγή του μαθήματος επιλογής

Οι μαθητές των Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου έχουν δικαίωμα να αλλάξουν το μάθημα επιλογής μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους.

Ε. Δικαίωμα αλλαγής κατεύθυνσης ή μαθήματος επιλογής σε περιπτώσεις μετεγγραφής

Μετεγγραφή μαθητή από σχολείο στο οποίο παρακολουθεί μία συγκεκριμένη κατεύθυνση σε σχολείο στο οποίο δε λειτουργεί η κατεύθυνση αυτή, δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί παρά μόνο στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες η μετεγγραφή γίνεται εξαιτίας αλλαγής κατοικίας λόγω βεβαιωμένης αλλαγής εργασίας των γονέων, θανάτου, ασθενείας που θα αποδεικνύεται με επίσημα έγγραφα, λόγω διαζυγίου ή σημειώνοντας και αποδεικνύοντας οικογενειακούς λόγους και οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του Α΄ τετραμήνου. Στις περιπτώσεις αυτές ο μαθητής επιλέγει ανάμεσα στις κατευθύνσεις που λειτουργούν στο σχολείο υποδοχής. Για τα μαθήματα των κατευθύνσεων για τα οποία δεν υπάρχει βαθμός Α΄ τετραμήνου, εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 28 του Π.Δ. 60/2006 (ΦΕΚ Α΄ 65).

Σε περιπτώσεις μετεγγραφής (ή αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος) μαθητών Γενικού Λυκείου από σχολείο όπου διδάσκεται ένα συγκεκριμένο μάθημα επιλογής, σε σχολείο όπου το ίδιο μάθημα δε διδάσκεται, οι μαθητές αυτοί υποχρεούνται να διδαχθούν άλλο μάθημα επιλογής από τα διδασκόμενα στο δεύτερο σχολείο, ενώ επιπλέον ισχύουν κατά περίπτωση τα εξής:

α) Αν η μετεγγραφή πραγματοποιηθεί έως και το πρώτο δεκαπενθήμερο του δευτέρου τετραμήνου τότε ο μαθητής αξιολογείται στο μάθημα επιλογής που θα διδαχθεί στο σχολείο στο οποίο θα μετεγγραφεί. Για την προφορική βαθμολογία εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 28 του Π.Δ. 60/2006 (ΦΕΚ Α΄ 65).

β) Αν η μετεγγραφή πραγματοποιηθεί μετά από το πρώτο δεκαπενθήμερο του δευτέρου τετραμήνου, αλλά οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του διδακτικού έτους και ο σύλλογος διδασκόντων κρίνει ότι είναι δυνατή η αξιολόγηση και η εξαγωγή προφορικού βαθμού στο μάθημα που επέλεξε ο μαθητής, τότε ισχύει η περίπτωση (α).

γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση εφαρμόζεται η παρ. 5 του άρθρου 28 του Π.Δ. 60/2006 (ΦΕΚ Α΄ 65).

Οι Διευθύνσεις των σχολείων που εμπλέκονται στη μετεγγραφή και πριν από την πραγματοποίησή της υποχρεούνται να ενημερώνουν τους μαθητές και τους κηδεμόνες τους για το περιεχόμενο της παρούσης Απόφασης.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2012-2013.

Με την έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών καταργείται η με αρ. πρωτ. Γ2/4521/28-08-2001 (ΦΕΚ Β΄ 1168).

Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Σχετικά Άρθρα