edu.klimaka.gr

Παράταση Θητείας Εκπαιδευτικών σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία 2022 2023

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ Ή ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2022-2023

Αρ.Πρωτ.95339/Ε2/29-07-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ A’ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Δ. Κυπαρίσσης
Email : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο : 210 3443246

Θέμα: «Παράταση θητείας των υπηρετούντων εκπαιδευτικών σε Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο Π.Ε. μέχρι 31-8-2023»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 87 του ν. 4954/2022 (Α΄ 136)
2. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 94 του ν. 4812/2021 (Α΄ 110)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α’)
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄/23.02.2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α΄/8-7-2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων
7. Τις διατάξεις του Π.Δ 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α΄/9-7-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
8. Την υπ’ αριθμ. 94763/Γ2/08-06-2018 (ΑΔΑ: 61ΠΔ4653ΠΣ-ΧΚΚ) υπουργική απόφαση: «Τοποθέτηση Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
9. Το υπ. αριθμ. 108/ΔΕΠΣ/08-07-2022 «Πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τους εκπαιδευτικούς των Π.Σ και ΠΕΙΣ για αλλαγή της σχολικής μονάδας θητείας»
10. Το υπ΄αριθμ. 60/Δ6/25-7-2022 ΥΣ του Αυτοτελούς Τμήματος Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων: «Διαβίβαση στοιχείων».
11. Το απόσπασμα της Πράξης 9/11-07-2022 της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.).
12. Το απόσπασμα της Πράξης 11/21-07-2022 (ανακοινοποίηση) της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) που διαβιβάστηκε με το από 25-07-2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Αυτοτελούς Τμήματος Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων.
13. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την παράταση της θητείας των υπηρετούντων εκπαιδευτικών σε Πρότυπο ή Πειραματικό σχολείο Π.Ε. μέχρι 31-8-2023 σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 87 του ν.4954/2022 (Α΄ 136) ως εξής:

(...) (Αναφέρεται παράταση της θητείας 166 εκπαιδευτικών)

Β. Την παράταση της θητείας σε νέα σχολική μονάδα της εκπαιδευτικού που υπηρετεί με θητεία σε Πρότυπα ή Πειραματικά σχολεία Π.Ε. έως 31-8-2023, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1β του άρθρου 87 του ν. 4954/2022 (Α΄ 136) ως εξής:

(...) (Αναφέρεται 01 παράταση θητείας)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

Λήψη του εγγράφου με την Παράταση Θητείας Εκπαιδευτικών σε Πρότυπα / Πειραματικά Σχολεία


Αρ.Πρωτ.90497/21-07-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Αικ. Δημακοπούλου
Email : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο : 210 3442278

Θέμα: «Παράταση θητείας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία Δ.Ε. έως 31-8-2023»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 87 του ν. 4954/2022 (136 Α΄)
2. Τις διατάξεις της παρ. 1. του άρθρου 94ου του ν. 4812/2021 (110 Α΄)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (111 Α΄)
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2019 (123 Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2019 (119 Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων
7. Τις διατάξεις του Π.Δ 83/2019 (121 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
8. Την υπ’ αριθμ. 94763/Γ2/08-06-2018 (ΑΔΑ: 61ΠΔ4653ΠΣ-ΧΚΚ) υπουργική απόφαση: «Τοποθέτηση Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
9. Την υπ΄ αριθμ. 108/ΔΕΠΠΣ/08-07-2022 «Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους εκπαιδευτικούς των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ για αλλαγή σχολικής μονάδας θητείας»
10. Το απόσπασμα της Πράξης 9/11-07-2022 της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) που διαβιβάστηκε με το από 08-07-2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Αυτοτελούς Τμήματος Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων.
11. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Α. Την παράταση της θητείας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Πρότυπα ή Πειραματικά σχολεία Δ.Ε. μέχρι 31-8-2023 σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1α του άρθρου 87 του ν. 4954/2022 (Α΄ 136) ως εξής:

(...) (σ.σ. αναφέρονται 830 παρατάσεις θητείας)

Β. Την παράταση της θητείας σε νέα σχολική μονάδα των εκπαιδευτικών που υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα ή Πειραματικά σχολεία Δ.Ε. έως 31-8-2023, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1β του άρθρου 87 του ν. 4954/2022 (Α΄ 136) ως εξής:

(...) (σ.σ. αναφέρονται 07 παρατάσεις θητείας)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

Λήψη του εγγράφου με την Παράταση Θητείας Εκπαιδευτικών σε Πρότυπα / Πειραματικά Σχολεία

Σχετικά Άρθρα