edu.klimaka.gr

Παράταση Θητείας Εκπαιδευτικών σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία 2021-22

Εκτύπωση  

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ Ή ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2021-2022

Αρ.Πρωτ.104954/Ε2/30-08-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ A’ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β’ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α/ΘΜΙΑ
Πληροφορίες : Δ. Κυπαρίσσης
Email : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο : 210 3443246
Β/ΘΜΙΑ
Πληροφορίες : Αικ. Δημακοπούλου
Email : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο : 210 3442278

Θέμα: «Παράταση θητείας των υπηρετούντων εκπαιδευτικών σε Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο μέχρι 31-8-2022»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 94 του ν. 4812/2021 (Α΄ 110)
2. Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 19 του Ν.4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α’)
3. Τις διατάξεις παρ. 1. του αρθ.63 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις για Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία» (Α΄134)
4. Τις διατάξεις του Ν.4610/2019 «Μέρος Γ’ – Πειραματικά Σχολεία» όπως έχουν τροποποιηθεί, αντικατασταθεί και ισχύουν (Α’ 70 ) & των παρ.5 & 6 του αρθ. 167 του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ. 167/Α’) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις»,
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄/23.02.2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,
6. Τις διατάξεις του Ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.» (Φ.Ε.Κ. 133/Α’/7-8-2019), όπως ισχύουν
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α΄/8-7-2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων
9. Τις διατάξεις του Π.Δ 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α΄/9-7-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
10. Την υπ’ αριθμ. 94763/Γ2/08-06-2018 (ΑΔΑ: 61ΠΔ4653ΠΣ-ΧΚΚ) υπουργική απόφαση: «Τοποθέτηση Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
11. Την αρ. 122795/Γ1/30-7-2019 (ΦΕΚ 523 Υ.Ο.Δ.Δ) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση καθηκόντων Γεν. Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και Ειδικής Αγωγής»,
12. Την με αρ. 1614/Υ1/8-1-2020 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 8/Β’) «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” και “Με εντολή Υφυπουργού” στους Γενικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
13. Tην υπ΄αριθμ. 51614/Δ6/11-05-2021 απόφαση της υφυπουργού ΠΑΙ.Θ (ΦΕΚ 1895 Β’ και ΑΔΑ:ΩΦ7Ξ46ΜΤΛΗ-8ΡΞ): «Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων από το σχολικό έτος 2021-2022»
14. Το υπ΄αριθμ. 359/Δ6/11-8-2021 ΥΣ του Αυτοτελούς Τμήματος Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων: «Διαβίβαση πινάκων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. ΠΕΙ.Σ.) για παράταση θητείας το σχολικό έτος 2021-22.»
15. Το υπ΄αριθμ. 362/Δ6/23-8-2021 ΥΣ του Αυτοτελούς Τμήματος Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων: «Διαβίβαση πινάκων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. ΠΕΙ.Σ.) για παράταση θητείας το σχολικό έτος 2021-22.»
16. Το υπ΄αριθμ. 363/Δ6/25-8-2021 ΥΣ του Αυτοτελούς Τμήματος Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων: «Διαβίβαση πινάκων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. ΠΕΙ.Σ.) για παράταση θητείας το σχολικό έτος 2021-22.»
17. Το απόσπασμα της Πράξης 34/23-08-2021 της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)
18. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την παράταση της θητείας των υπηρετούντων εκπαιδευτικών σε Πρότυπο ή Πειραματικό σχολείο μέχρι 31-8-2022 σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 94 του ν. 4812/2021 (Α΄ 110) ως εξής:

(...) (Αναφέρεται παράταση της θητείας 639 εκπαιδευτικών)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

Λήψη του εγγράφου με την Παράταση Θητείας Εκπαιδευτικών σε Πρότυπα / Πειραματικά Σχολεία


Εκτύπωση