Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών με Διετή Θητείας σε Πρότυπα Σχολεία

Εκτύπωση  

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στα πρότυπα σχολεία Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων και 1ου Πρότυπου Γυμνασίου Μυτιλήνης, με διετή θετεία


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΔΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ 2020-2022

Αρ.Πρωτ.111033/Ε2/27-08-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
----
Πληροφορίες: Δημακοπούλου Αικ.
Τηλ.: 2103442278
Fax: 2103442282
e-mail : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

Θέμα: «Tοποθέτηση εκπαιδευτικών με διετή θητεία σε Πρότυπα Σχολεία Δ.Ε για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022.».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 13, 19 παρ.15 και 52 του Ν.4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α’).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31Α') “Οργανισμός Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ”.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
4. Την υπ’ αριθμ. 94763/Γ2/08-06-2018 (ΑΔΑ: 61ΠΔ4653ΠΣ-ΧΚΚ) απόφαση: «Τοποθέτηση Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
5. Το απόσπασμα της Πράξης 14/2020 της Επιστημονικής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.) που διαβιβάστηκε με το ΥΣ30/ΓΔ4/08-07-2020 του Αυτοτελούς Τμήματος Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
6. Το απόσπασμα της Πράξης 22/2020 της Επιστημονικής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.) που διαβιβάστηκε με το ΥΣ146/20-08-2020 του Αυτοτελούς Τμήματος Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
7. Το υπ΄αριθμ. 162/18-06-2020 έγγραφο του Πρότυπου Γενικού Λυκείου Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων
8. Τα υπ΄αριθμ. 156/23-06-2020 και 168/30-07-2020 έγγραφα του 1ου Πρότυπου Γυμνασίου Μυτιλήνης
9. Το υπ΄αριθμ. 3714/28-07-2017 έγγραφο της ΠΔΕ Β. Αιγαίου
10. Τo υπ΄αριθμ. 3389/06-07-2007 έγγραφο της ΔΔΕ Λέσβου
11. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε

Τοποθετούμε για διετή θητεία μέχρι 31-08-2022, στα σχολεία που χαρακτηρίστηκαν ως ΠΣ τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως εξής:

Α. ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

α/α A.M. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ
1 187591 ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ86
2 153120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.01
3 144964 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.02
4 180624 ΓΑΛΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ04.04
5 187618 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ86
6 179260 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΕ02
7 401246 ΚΑΜΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11
8 223632 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ04.02
9 159867 ΚΥΡΛΙΓΚΙΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ03
10 174444 ΛΑΠΠΑ ΧΡΥΣΗ ΠΕ78
11 192547 ΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02
12 401439 ΜΑΡΜΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ04.04
13 185977 ΜΠΟΛΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ03
14 182649 ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ03
15 202653 ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ04.01
16 173433 ΝΤΕΛΛΑ ΑΘΗΝΑ ΠΕ02
17 223091 ΝΤΟΝΤΟΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ03
18 145539 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕ02
19 166499 ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ06
20 194667 ΦΑΙΤΑ ΘΕΑΝΩ ΠΕ88.01
21 160809 ΧΑΣΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ80

 

Β. 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

α/α A.M. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ
1 207991 ΑΓΚΟΠΙΑΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ11
2 204430 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΠΕ79.01
3 213036 ΒΑΛΑΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ04.01
4 206944 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΠΕΡΜΑΘΟΥΛΑ ΠΕ03
5 171995 ΚΑΤΣΟΥΡΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΠΕ80
6 201568 ΚΟΛΟΝΤΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02
7 146708 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ03
8 173474 ΠΕΡΙΟΡΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02
9 216397 ΣΠΑΝΕΛΛΗ ΡΑΛΛΟΥ ΠΕ04.02
10 219372 ΤΡΥΠΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ06

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ


Εκτύπωση