edu.klimaka.gr

Αποστολή Διδακτικών Βιβλίων σε Σχολεία Εξωτερικού

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αρ.Πρωτ.32188/Η2/04-03-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΠΟΥΔΩΝ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
-----
Πληροφορίες : Ελ. Χρυσικάκη
Email : chrisikaki(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο : 210-3442296
FAX : 210-3442365

ΘΕΜΑ: «Αποστολή βιβλίων σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2020-2021»

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 4415/2016 (Α’ 159) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
β. Του άρθρου 5 παρ. 1 Ν. 4027/2011 (Α’ 233) «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις».
γ. Του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
δ. Των άρθρων 2, 23 και 33, κεφ. Β΄, του Ν. 3966/2011 (Α’ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
ε. Του άρθρου 13 του Ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
2. Το Π.Δ. 18/2018 (Α’ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
3. Το Π.Δ. 81/2019 (Α’ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
4. To Π.Δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. To Π.Δ. 84/2019 (Α’ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
6. Την υπ’ αριθ. 6631/Υ1/20-7-2019(Β΄3009) Απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη».
7. Την υπ’ αριθ. 122795/Γ1/30-7-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 523) Απόφαση «Ανάθεση καθηκόντων Γενικής Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Τις ανάγκες σε διδακτικό υλικό για την Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2019-2020.
8. Τις ανάγκες σε διδακτικό υλικό για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό σχολικού έτους 2020-2021.

Αποφασίζουμε

Ορίζουμε τις εκπαιδευτικές μονάδες οι οποίες μπορούν να παραγγείλουν εκπαιδευτικό υλικό για το σχολικό έτος 2020-21, ως εξής:

• Τα «αμιγή σχολεία» του εξωτερικού, περίπτωση α) αα) του άρθρου 3 του Ν. 4415/2016 (Α’ 159) -ήτοι α) Σχολικές μονάδες ενταγμένες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα: αα) με ελληνόγλωσσο πρόγραμμα-, όπως αναγράφονται στον Πίνακα 1, λαμβάνουν το διδακτικό υλικό που διανέμεται στα αντίστοιχα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής.

Τα «δίγλωσσα σχολεία» περίπτωση α) ββ) του άρθρου 3 του Ν. 4415/2016 (Α’ 159) -ήτοι α) Σχολικές μονάδες ενταγμένες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα: ββ) με δίγλωσσο (ελληνόγλωσσο και ξενόγλωσσο) πρόγραμμα, όπως αναγράφονται στον Πίνακα 2 και

τα «ενταγμένα τμήματα», περίπτωση β) αα) του άρθρου 3 του Ν. 4415/2016 (Α’ 159), -ήτοι β) Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (Τ.Ε.Γ.): αα) ενταγμένα σε εκπαιδευτικές μονάδες άλλων χωρών-, όπως αναγράφονται στον Πίνακα 3, μπορούν να παραγγείλουν, πρωτίστως, το διδακτικό υλικό που διανέμεται στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής.

Οι εκπαιδευτικές μονάδες των δίγλωσσων και ενταγμένων τάξεων, οι οποίες επιθυμούν, μπορούν να παραγγείλουν, λελογισμένως, κατά την κρίση τους, στο πλαίσιο βελτιστοποίησης της διδακτικής διαδικασίας, πλην των βιβλίων που χρησιμοποιούνται στο Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο της ημεδαπής, και αντίτυπα από τα βιβλία της υπ’ αριθ. 32121/H2/4-3-2020, 93XH46MTΛΗ-ΙΑΡ
(A.Δ.Α.) Υπουργικής Απόφασης: «Ανατύπωση των βιβλίων της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2020-2021».

Τα Τμήματα Ελληνικών Σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ξένων χωρών και οι 11 άλλες μορφές οργάνωσης ελληνικών σπουδών της περίπτωσης δ) του άρθρου 3 του Ν. 4415/2016 (Α’ 159) -ήτοι Τμήματα Ελληνικών Σπουδών ή άλλες μορφές οργάνωσης ελληνικών σπουδών, καθώς και θεολογικές σχολές ή μονάδες θεολογικής εκπαίδευσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ξένων χωρών-, όπως αναγράφονται στον Πίνακα 4 και στον Πίνακα 5, αντιστοίχως, μπορούν να παραγγείλουν, πρωτίστως, το διδακτικό υλικό τους, από τα σχολικά, διδακτικά βιβλία Γλώσσας και Ιστορίας Δημοτικού και Γυμνασίου που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 7 της παρούσης.

Τα ανωτέρω ομοίως και για τους προρρηθέντες λόγους μπορούν να επιλέξουν τόσο από το σύνολο των διδακτικών εγχειριδίων Π/θμιας και Δ/θμιας της ημεδαπής, όσο και από την υπ’ αριθ.32121/H2/4-3-2020, 93XH46MTΛΗ-ΙΑΡ (A.Δ.Α.) Υπουργική Απόφαση: «Ανατύπωση των βιβλίων της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2020-2021».

Τα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας (Τ.Ε.Γ.) της περίπτωσης β) ββ) του άρθρου 3 του Ν. 4415/2016 (Α’ 159) -ήτοι Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (Τ.Ε.Γ.): ββ) μη ενταγμένα σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα-, όπως αναγράφονται στον Πίνακα 6, μπορούν να παραγγείλουν, πρωτίστως, από τα βιβλία της υπ’ αριθ. 32121/H2/4-3-2020, 93XH46MTΛΗ-ΙΑΡ (A.Δ.Α.) Υπουργικής Απόφασης: «Ανατύπωση των βιβλίων της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2020-2021» -και με αποκλειστικό γνώμονα τη διδακτική μεθοδολογία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας-, και από τα σχολικά διδακτικά βιβλία Γλώσσας και Ιστορίας Δημοτικού και Γυμνασίου που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 7 της παρούσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Σχολικές Μονάδες ενταγμένες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα με ελληνόγλωσσο πρόγραμμα (62 εκπαιδευτικές μονάδες)

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Σχολικές Μονάδες ενταγμένες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα με δίγλωσσο πρόγραμμα (73 εκπαιδευτικές μονάδες)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού ενταγμένα σε εκπαιδευτικές μονάδες άλλων χωρών (121 εκπαιδευτικές μονάδες)

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Τμήματα Ελληνικών Σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ξένων χωρών (72 εκπαιδευτικές μονάδες)

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
Άλλες μορφές οργάνωσης ελληνικών σπουδών (11 εκπαιδευτικές μονάδες)

ΠΙΝΑΚΑΣ 6
Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού μη ενταγμένα σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα (262 εκπαιδευτικές μονάδες)

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΒΑΘΜΙΔΑ
10-0002-02-2019 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1) Δημ-Α’
10-0003-02-2019 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ-Α’
10-0004-02-2019 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2) Δημ-Α’
10-0005-02-2019 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ-Α’
10-0006-01-2019 ΓΛΩΣΣΑ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ) Δημ-Α’
10-0020-02-2019 ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΤΕΥΧΟΣ 1) Δημ(Α’,Β’)
10-0021-01-2019 ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ) Δημ(Α’,Β’)
10-0027-01-2019 ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΛΕΞΙΚΟ Δημ(Α’,Β’,Γ’)
10-0030-02-2019 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1) Δημ-Β’
10-0031-02-2019 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ-Β’
10-0032-02-2019 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2) Δημ-Β’
10-0033-02-2019 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ-Β’
10-0034-02-2019 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3) Δημ-Β’
10-0035-01-2019 ΓΛΩΣΣΑ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ) Δημ-Β’
10-0048-02-2019 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1) Δημ-Γ’
10-0049-02-2019 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ-Γ’
10-0050-02-2019 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2) Δημ-Γ’
10-0051-02-2019 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ-Γ’
10-0052-02-2019 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3) Δημ-Γ’
10-0053-01-2019 ΓΛΩΣΣΑ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ) Δημ-Γ’
10-0068-02-2019 ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΤΕΥΧΟΣ 2) Δημ(Γ’,Δ’)
10-0069-01-2019 ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ) Δημ(Γ’,Δ’)
10-0202-01-2019 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1) Δημ-Δ’
10-0083-02-2019 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ-Δ’
10-0084-02-2019 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2) Δημ-Δ’
10-0085-02-2019 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ-Δ’
10-0086-02-2019 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3) Δημ-Δ’
10-0087-01-2019 ΓΛΩΣΣΑ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ) Δημ-Δ’
10-0102-02-2019 ΛΕΞΙΚΟ   ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ Δημ(Δ’,Ε’,ΣΤ’)
10-0110-02-2019 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1) Δημ-Ε’
10-0111-02-2019 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ-Ε’
10-0112-02-2019 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2) Δημ-Ε’
10-0113-02-2019 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ-Ε’
10-0114-02-2019 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3) Δημ-Ε’
10-0115-01-2019 ΓΛΩΣΣΑ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ) Δημ-Ε’
10-0135-02-2019 ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Δημ(Ε’,ΣΤ’)
10-0136-01-2019 ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ) Δημ(Ε’,ΣΤ’)
10-0138-02-2019 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Ε΄& ΣΤ΄ Δημ(Ε’,ΣΤ’)
10-0156-02-2019 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1) Δημ-ΣΤ’
10-0157-02-2019 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ-ΣΤ’
10-0158-02-2019 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2) Δημ-ΣΤ’
10-0159-02-2019 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ-ΣΤ’
10-0160-02-2019 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3) Δημ-ΣΤ’
10-0161-01-2019 ΓΛΩΣΣΑ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ) Δημ-ΣΤ’
21-0022-02-2019 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Α΄,Β΄,Γ Γυμν(Α’,Β’,Γ’)
21-0025-02-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Γυμν-Α’
21-0032-02-2019 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γυμν-Α’
21-0033-02-2019 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Γυμν-Α
21-0058-02-2019 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γυμν(Α’,Β’,Γ’)
21-0059-02-2020 ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Γυμν(Α’,Β’,Γ’)
21-0060-02-2019 ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Γυμν(Α’,Β’,Γ’)
21-0092-02-2019 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γυμν-Β’
21-0093-02-2019 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Γυμν-Β’
21-0191-01-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Γυμν-Β’
21-0139-02-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Γυμν-Γ’
21-0148-02-2019 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γυμν-Γ’
21-0149-02-2019 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Γυμν-Γ’
ΙΣΤΟΡΙΑ
Κωδικός Τίτλος Βαθμίδα
10-0056-02-2020 ΙΣΤΟΡΙΑ Δημ-Γ’
10-0057-02-2020 ΙΣΤΟΡΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ-Γ’
10-0058-02-2020 ΙΣΤΟΡΙΑ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ) Δημ-Γ’
10-0090-02-2020 ΙΣΤΟΡΙΑ Δημ-Δ’
10-0091-02-2020 ΙΣΤΟΡΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ-Δ’
10-0224-01-2020 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ) Δημ-Δ’
10-0118-02-2020 ΙΣΤΟΡΙΑ Δημ-Ε’
10-0119-02-2020 ΙΣΤΟΡΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ-Ε’
10-0225-01-2020 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ) Δημ-Ε’
10-0182-02-2020 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Δημ-ΣΤ’
10-0183-02-2020 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ-ΣΤ’
10-0226-01-2020 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ) Δημ-ΣΤ’
21-0007-02-2020 ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ Γυμν-Α’
21-0198-01-2020 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗ) Γυμν-Α’
21-0087-02-2020 ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Γυμν-Β’
21-0199-01-2020 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗ) Γυμν-Β’
21-0151-02-2020 ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Γυμν-Γ’
21-0200-01-2020 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗ) Γυμν-Γ

Η σχετική δαπάνη παραγωγής όλων των ανωτέρω τίτλων θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ινστιτούτου Τεχνολογίας, Υπολογιστών & Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.)-«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».

•  Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας, Υπολογιστών & Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.)-«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» παρακαλείται να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Σχετικά Άρθρα