edu.klimaka.gr

αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο υπουργείο

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας 2021 2022

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2021-2022

(Αποσπάσεις στο Υπουργείο Παιδείας 2020-21)

Αρ.Πρωτ.74479/Γ2/23-06-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
E-Mail: dicyc(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Π. Καστρινάκης, Χ. Κανελλή
Τηλέφωνα: 2103443215, 2103443374

ΘΕΜΑ: Απόσπαση Εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ04.01, ΠΕ03, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΤΕ02.02 στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) για το σχολικό έτος 2021 - 2022.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 6 παρ.6 του Ν.2740/1999 «Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’186).
β. του Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ».
γ. του άρθρου 19 του Ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ. του άρθρου 37 και του άρθρου 116 παρ.9 του Ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α’/07-08-2019), ως ισχύουν.
ε. του άρθρου 93 του Ν.4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄102).
στ. του άρθρου 31 παρ.1 του Ν.3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».
ζ. του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31/τ.Α/23-2-2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
η. του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/τ.Α΄/8-7-2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
θ. του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/τ.Α΄/9-7-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
ι. του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/τ.Α΄/17-7-2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
2. Την αρ. 59202/ΓΔ8/26-5-2021 (ΑΔΑ: 6ΥΩ046ΜΤΛΗ-ΠΑΑ) πρόσκληση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ04.01, ΠΕ03, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΤΕ02.02 για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2021-2022».
3. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
4. Την από 11/6/2021 γνωμοδότηση του ΚΥΣΔΙΠ, κατά την 5η/2021 συνεδρίασή του.
5. Τις εξαιρετικά επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες στελέχωσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με προσωπικό εξειδικευμένων γνώσεων και ειδικών προσόντων.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2022 τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

Α/Α ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
1 211584 ΚΑΚΛΙΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
3ο ΛΥΚΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.)
2 173798 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.)
3 199265 ΝΤΑΛΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ- ΒΙΡΓINIA ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ Δ ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

Η δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω εκπαιδευτικών θα βαρύνει την οργανική τους θέση.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από την περιοχή αρμοδιότητας όπου ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


Αρ.Πρωτ.74111/Γ2/23-06-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
E-Mail: didyc(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Χ. Κανελλή, Π. Καστρινάκης
Τηλέφωνα: 2103443374, 2103443215

ΘΕΜΑ: Απόσπαση Εκπαιδευτικών κλάδου Πληροφορικής στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) για το σχολικό έτος 2021 - 2022.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 6 παρ.6 του Ν.2740/1999 «Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’186).
β. του Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ».
γ. του άρθρου 19 του Ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ. του άρθρου 37 και του άρθρου 116 παρ.9 του Ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α’/07-08-2019), ως ισχύουν.
ε. του άρθρου 93 του Ν.4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄102).
στ. του άρθρου 31 παρ.1 του Ν.3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».
ζ. του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31/τ.Α/23-2-2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
η. του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/τ.Α΄/8-7-2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
θ. του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/τ.Α΄/9-7-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
ι. του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/τ.Α΄/17-7-2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
2. Την αρ. 58980/ΓΔ1/26-05-2021 (ΑΔΑ: 6Τ7446ΜΤΛΗ-2ΞΑ) πρόσκληση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων, στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2021-2022».
3. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
4. Την από 11/6/2021 γνωμοδότηση του ΚΥΣΔΙΠ, κατά την 5η/2021 συνεδρίασή του.
5. Τις εξαιρετικά επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες στελέχωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων και της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με προσωπικό εξειδικευμένων γνώσεων και ειδικών προσόντων.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2022 τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

Α/Α ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
1 211451 ΑΣΠΡΟΥΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΥΛΩΝΑ Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.)
2 178343 ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΟ ΙΑΛΥΣΟΥ ΡΟΔΟΥ Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.)

Η δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω εκπαιδευτικών θα βαρύνει την οργανική τους θέση.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από την περιοχή αρμοδιότητας όπου ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


Αρ.Πρωτ.74092/Γ2/23-06-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
E-Mail: pekast(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
harkanelli(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Π. Καστρινάκης, Χ. Κανελλή
Τηλέφωνα: 2103443215, 2103443374

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 6 παρ.6 του Ν.2740/1999 «Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’186).
β. του Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ».
γ. του άρθρου 19 του Ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ. του άρθρου 37 και του άρθρου 116 παρ.9 του Ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α’/07-08-2019), ως ισχύουν.
ε. του άρθρου 93 του Ν.4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄102).
στ. του άρθρου 31 παρ.1 του Ν.3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».
ζ. του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31/τ.Α/23-2-2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
η. του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/τ.Α΄/8-7-2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
θ. του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/τ.Α΄/9-7-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
ι. του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/τ.Α΄/17-7-2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
2. Την αρ. 44260/E2/16-04-2021 (ΑΔΑ: Ρ7ΝΚ46ΜΤΛΗ-Π0Κ) πρόσκληση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2021-2022».
3. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
4. Την από 11/6/2021 γνωμοδότηση του ΚΥΣΔΙΠ, κατά την 5η/2021 συνεδρίασή του.
5. Το γεγονός ότι οι αναφερόμενοι στην παρούσα εκπαιδευτικοί υπηρετούν με απόσπαση στο ΥΠΑΙΘ (ΚΥ) και στη ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν κατά το σχολικό έτος 2020-2021.
6. Τις ανάγκες στελέχωσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) και της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας.

Αποφασίζουμε

Α. Ανανεώνουμε την απόσπαση στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2022 στους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

(...) (σ.σ. αναφέρονται 233 αποσπάσεις)

Β. Ανανεώνουμε την απόσπαση στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία), για τις ανάγκες του Παιδικού Σταθμού, από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2021 στην παρακάτω εκπαιδευτικό:

(...) (σ.σ. αναφέρεται 01 απόσπαση)

Γ. Ανανεώνουμε την απόσπαση στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2022 στους παρακάτω εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής, οι οποίοι είχαν αποσπαστεί με τις αρ.84745/ΓΔ1/28-05-2019 (ΑΔΑ: 6ΨΕΦ4653ΠΣ-ΥΜ3) και 60469/ΓΔ1/21-05-2020 (ΑΔΑ: ΩΩ3Ξ46ΜΤΛΗ-2ΚΑ) Ειδικές Προσκλήσεις:

(...) (σ.σ. αναφέρονται 16 αποσπάσεις)

Δ. Ανανεώνουμε την απόσπαση στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2022 στους παρακάτω εκπαιδευτικούς κλάδων μηχανικών, οι οποίοι είχαν αποσπαστεί με τις αρ. 91537/ΓΔ8/06-06-2019 (ΑΔΑ: 65ΤΤ4653ΠΣ-24Γ) και 61848/ΓΔ8/25-05-2020 (ΑΔΑ: 6ΜΙΗ46ΜΤΛΗ-ΡΘΙ) Ειδικές Προσκλήσεις:

(...) (σ.σ. αναφέρονται 07 αποσπάσεις)

Ε. Ανανεώνουμε την απόσπαση στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας, από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2022, στους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

(...) (σ.σ. αναφέρονται 22 αποσπάσεις)

Η δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω εκπαιδευτικών θα βαρύνει την οργανική τους θέση.

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από την περιοχή αρμοδιότητας όπου ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τις (233+16+4+22) ανανεώσεις ποσπάσεων εκπαιδευτικών Υπουργεία και Γενική Γραμματεία


Αρ.Πρωτ.74064/Γ2/23-06-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
E-Mail: didyc(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Χ. Κανελλή, Π. Καστρινάκης
Τηλέφωνα: 2103443374, 2103443215

ΘΕΜΑ: Νέα Απόσπαση Εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) και στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας για το σχολικό έτος 2021 - 2022.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 6 παρ.6 του Ν.2740/1999 «Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’186).
β. του Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ».
γ. του άρθρου 19 του Ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
-δ. του άρθρου 37 και του άρθρου 116 παρ.9 του Ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α’/07-08-2019), ως ισχύουν.
ε. του άρθρου 93 του Ν.4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄102).
στ. του άρθρου 31 παρ.1 του Ν.3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».
ζ. του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31/τ.Α/23-2-2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
η. του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/τ.Α΄/8-7-2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
θ. του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/τ.Α΄/9-7-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
ι. του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/τ.Α΄/17-7-2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
2. Την αρ. 44260/E2/16-04-2021 (ΑΔΑ: Ρ7ΝΚ46ΜΤΛΗ-Π0Κ) πρόσκληση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2021-2022».
3. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
4. Την από 11/6/2021 γνωμοδότηση του ΚΥΣΔΙΠ, κατά την 5η/2021 συνεδρίασή του.
5. Τις ανάγκες στελέχωσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) και της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας.

Αποφασίζουμε

Α. Αποσπούμε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2022 τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

(...) (σ.σ. αναφέρονται 64 αποσπάσεις)

Β. Αποσπούμε στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας, από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2022, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

(...) (σ.σ. αναφέρονται 10 αποσπάσεις)

Η δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω εκπαιδευτικών θα βαρύνει την οργανική τους θέση.

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από την περιοχή αρμοδιότητας όπου ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τις 247+24+2 αποσπάσεις εκπαιδευτικών Υπουργεία και Γενική Γραμματεία


Αρ.Πρωτ.73988/Γ2/23-06-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
E-Mail: didyc(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Χ. Κανελλή, Π. Καστρινάκης
Τηλέφωνα: 2103443374, 2103443215

ΘΕΜΑ: Ανανέωση Απόσπασης Εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) οι οποίοι υπηρετούν ως στελέχη εκπαίδευσης και επανατοποθέτησή τους σε θέσεις Προϊσταμένων Διευθύνσεων

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 6 παρ.6 του Ν.2740/1999 «Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’186).
β. του Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ».
γ. του άρθρου 118 του Ν.4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 111/τ.Α΄/12-6-2020).
δ. του άρθρου 93 του Ν.4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄102).
ε. του άρθρου 19 του Ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
στ. του ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο […] και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄33) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
ζ. του άρθρου 37 και του άρθρου 116 παρ.9 του Ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α’/07-08-2019), ως ισχύουν.
η. του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31/τ.Α/23-2-2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
στ. του άρθρου 31 παρ.1 του Ν.3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».
θ. του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/τ.Α΄/8-7-2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
ι. του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/τ.Α΄/9-7-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
ια. του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/τ.Α΄/17-7-2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
2. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
3. Την εντολή της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την ανανέωση της απόσπασης των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών προκειμένου να επανατοποθετηθούν στις θέσεις ευθύνης που κατείχαν, όπως διατυπώνεται επί του σώματος του υπ’ αρ. 145/Γ2/24-05-2021 Ενημερωτικού Σημειώματος της Υπηρεσίας.
4. Την από 11/06/2021 γνωμοδότηση του ΚΥΣΔΙΠ, κατά την 5η/2021 συνεδρίασή του.

Αποφασίζουμε

Ανανεώνουμε την απόσπαση στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) μέχρι και την 31η Αυγούστου 2022 τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

Α/Α ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
1 560902 ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 23o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.)
2 172559 ΝΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 39ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)
3 566981 ΡΗΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 9o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.)

Οι ανωτέρω εξακολουθούν από 01/09/2021 να ασκούν καθήκοντα Προϊσταμένων Διευθύνσεων στις οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στις οποίες είχαν τοποθετηθεί δυνάμει της 120993/Γ2/14-09-2020 υπουργικής απόφασης, ως εξής:

  1. Ζυμβρακάκης Ιωάννης του Αποστόλου, στη θέση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  2. Νιγιάννης Ανδρέας του Βασιλείου, στη θέση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  3. Ρηνάκη Αικατερίνη του Νικολάου, στη θέση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τα εν λόγω στελέχη αναπληρώνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί αναπλήρωσης των στελεχών εκπαίδευσης και επανέρχονται στις θέσεις τους, ως στελέχη εκπαίδευσης, αν για οποιονδήποτε λόγο παύσουν να ασκούν τα καθήκοντα της θέσης ευθύνης για την κάλυψη της οποίας έχουν αποσπασθεί.

Η δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω εκπαιδευτικών θα βαρύνει την οργανική τους θέση.

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από την περιοχή αρμοδιότητας όπου ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


 

 

 

 

 

 

 


Α. Ανανεώνουμε την απόσπαση στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2020 στους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

(...)  (σ.σ. αναφέρονται 247 εκπαιδευτικοι)

Β. Ανανεώνουμε την απόσπαση στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2020, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

(...)  (σ.σ. αναφέρονται 24 εκπαιδευτικοι)

Γ. Ανανεώνουμε την απόσπαση στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για τις ανάγκες του Παιδικού Σταθμού, από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2020 στους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

(...)  (σ.σ. αναφέρονται 2 εκπαιδευτικοι)

Η δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω εκπαιδευτικών θα βαρύνει την οργανική τους θέση.

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από την περιοχή αρμοδιότητας όπου ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τις 247+24+2 αποσπάσεις εκπαιδευτικών στη Γενική Γραμματεία


Αρ.Πρωτ.131993/Γ2/26-08-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
-----
E-Mail: pekast(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Π. Καστρινάκης, Χ. Κανελλή, Μ. Γεωργούλα
Τηλέφωνα: 2103443215, 2103443374, 2103443845
FAX: 2103442365

ΘΕΜΑ: «Απόσπαση Εκπαιδευτικών κλάδου Πληροφορικής στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2019-2020».

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 6 παρ.6 του Ν.2740/1999 «Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’186).
β. του άρθρου 19 του Ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. του άρθρου 93 του Ν.4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄102).
δ. του άρθρου 31 παρ.1 του Ν.3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».
ε. του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31/τ.Α/23-2-2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
στ. του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/τ.Α΄/8-7-2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
ζ. του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/τ.Α΄/9-7-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
2. Την αρ. 84745/ΓΔ1/28-05-2019 (ΑΔΑ: 6ΨΕΦ4653ΠΣ-ΥΜ3) πρόσκληση του τέως Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: α) «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων και στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2019-2020» και β) «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αθήνα) σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019)».
3. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
4. Την από 21/8/2019 γνωμοδότηση του ΚΥΣΔΙΠ, κατά την 8η/2019 συνεδρίασή του.
5. Τις εξαιρετικά επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες στελέχωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων και της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με προσωπικό εξειδικευμένων γνώσεων και ειδικών προσόντων.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2020, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

(...)  (σ.σ. αναφέρονται 18 εκπαιδευτικοι)

Οι ανωτέρω θα στελεχώσουν τη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων και τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω εκπαιδευτικών θα βαρύνει την οργανική τους θέση.

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τις περιοχές αρμοδιότητας όπου ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τις 18 αποσπάσεις εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων


Αρ.Πρωτ.131992/Γ2/26-08-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
-----
E-Mail: pekast(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Π. Καστρινάκης, Χ. Κανελλή, Μ. Γεωργούλα
Τηλέφωνα: 2103443215, 2103443374, 2103443845
FAX: 2103442365

ΘΕΜΑ: Νέα Απόσπαση Εκπαιδευτικών στις Γενικές Γραμματείες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2019 - 2020.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 6 παρ.6 του Ν.2740/1999 «Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’186).
β. του άρθρου 19 του Ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. του άρθρου 93 του Ν.4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄102).
δ. του άρθρου 31 παρ.1 του Ν.3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».
ε. του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31/τ.Α/23-2-2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
στ. του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/τ.Α΄/8-7-2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
ζ. του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/τ.Α΄/9-7-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
2. Την αρ. 56641/Ε2/10-4-2019 (ΑΔΑ: ΩΦΙΜ4653ΠΣ-Ρ6Η) πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2019-2020».
4. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
5. Την από 21/8/2019 γνωμοδότηση του ΚΥΣΔΙΠ, κατά την 8η/2019 συνεδρίασή του.
6. Τις ανάγκες στελέχωσης των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Αποφασίζουμε

Α. Αποσπούμε στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2020, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

(...)  (σ.σ. αναφέρονται 73 εκπαιδευτικοι)

Β. Αποσπούμε στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2020, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

(...)  (σ.σ. αναφέρονται 18 εκπαιδευτικοι)

Η δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω εκπαιδευτικών θα βαρύνει την οργανική τους θέση.

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από την περιοχή αρμοδιότητας όπου ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τις 73+18 αποσπάσεις εκπαιδευτικών στη Γενική Γραμματεία Υπουργείου Παιδείας


Αρ.Πρωτ.131991/Γ2/26-08-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
-----
E-Mail: pekast(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Χ. Κανελλή, Π. Καστρινάκης, Μ. Γεωργούλα
Τηλέφωνα: 2103443374, 2103443215, 2103443845
FAX: 2103442365

ΘΕΜΑ: «Απόσπαση Εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85 και ΤΕ02.02 στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2019-2020».

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 6 παρ.6 του Ν.2740/1999 «Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’186).
β. του άρθρου 19 του Ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. του άρθρου 93 του Ν.4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄102).
δ. του άρθρου 31 παρ.1 του Ν.3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».
ε. του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31/τ.Α/23-2-2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
στ. του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/τ.Α΄/8-7-2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
ζ. του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/τ.Α΄/9-7-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
2. Την αρ. 91537/ΓΔ8/06-06-2019 (ΑΔΑ: 65ΤΤ4653ΠΣ-24Γ) πρόσκληση του τέως Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΤΕ02.02 για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2019-2020».
3. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
4. Την από 21/8/2019 γνωμοδότηση του ΚΥΣΔΙΠ, κατά την 8η/2019 συνεδρίασή του.
5. Τις εξαιρετικά επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες στελέχωσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με προσωπικό εξειδικευμένων γνώσεων και ειδικών προσόντων.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2020, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

Α/Α ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
1 190684 ΔΑΜΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 1ο ΕΠΑΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β-Γ΄ Αθήνας
2 177442 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ Β-Α΄ Πειραιά
3 704306 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ Β-Α΄
Δωδεκανήσου
4 701154 ΚΟΛΕΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 1ο ΕΠΑΛ ΔΙΟΝΥΣΟΥ- "ΖΗΝΩΝ" Β-Β΄ Ανατ. Αττικής
5 703353 ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ Β-Α΄ Πειραιά
6 221311 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ Β-Β΄ Αθήνας
7 221314 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ Β-Β΄ Αθήνας
8 199483 ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΟΣ ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 1ο ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Β-Β΄ Αθήνας

Οι ανωτέρω θα στελεχώσουν τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω εκπαιδευτικών θα βαρύνει την οργανική τους θέση.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τις περιοχές αρμοδιότητας όπου ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


Αρ.Πρωτ.131372/Γ2/23-08-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
E-Mail: pekast(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Π. Καστρινάκης, Χ. Κανελλή
Τηλέφωνα: 2103443215, 2103443374
FAX: 2103442365

ΘΕΜΑ: Διαπιστωτική Πράξη Απόσπασης Εκπαιδευτικών στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2019 - 2020.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 66 του Ν.4623/2019 «Ρύθμιση θεμάτων αποσπασμένου εκπαιδευτικού προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.)».
β. του άρθρου 93 του Ν.4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄102).
γ. του άρθρου 31 παρ.1 του Ν.3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».
δ. του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31/τ.Α/23-2-2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε. του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/τ.Α΄/8-7-2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
στ. του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/τ.Α΄/9-7-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
2. Τις αρ. 137080/Γ2/20-8-2018 (ΑΔΑ: Ω0484653ΠΣ-2ΩΞ) και 137090/Γ2/20-8-2018 (ΑΔΑ: ΨΡΤΕ4653ΠΣ-ΙΥ4) αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με αποσπάσεις εκπαιδευτικών στη Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας έως 31/8/2019.
3. Την αρ. 56641/Ε2/10-4-2019 (ΑΔΑ: ΩΦΙΜ4653ΠΣ-Ρ6Η) πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2019-2020».
4. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Διαπιστώνουμε

Την από 01/09/2019 απόσπαση στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέχρι και την 31η Αυγούστου 2020, των παρακάτω εκπαιδευτικών:

Α/Α ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
1 603411 ΗΡΩΔΙΑΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α-Β΄ Αθηνών
2 176335 ΚΟΥΖΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Β-Γ΄ Αθήνας
3 174195 ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ08 ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Β-Β΄ Αθήνας

Η δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω εκπαιδευτικών θα βαρύνει την οργανική τους θέση.

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από την περιοχή αρμοδιότητας όπου ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Σχετικά Άρθρα