edu.klimaka.gr

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΤΕΙ)

Εκτύπωση  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΤΕΙ)

Αρ.Πρωτ.106781/Ε5/15-09-2011/ΥΠΔΒΜΘ
Ανακοινοποίηση στο ορθό: 07-10-2011

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ’- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ Ε΄-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧ. ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ
Πληροφορίες: Τμήμα Δ΄: Δ. Γιαννοπούλου Τηλ.: 210-3442446
Τμήμα Ε΄: Τ. Καρμίρη Τηλ.: 210-3442457
Fax: 210-3443103, 210-3442460
E-mail: t06dttae(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Λειτουργία Οργάνων Διοίκησης των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) μετά τη δημοσίευση του ν. 4009/2011 (Α΄, 195)

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 195/2011 τ. Α΄ δημοσιεύθηκε ο ν. 4009/2011 για τη δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και τη διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Με το νόμο αυτό επιφέρονται σημαντικές αλλαγές στην υφιστάμενη ακαδημαϊκή δομή των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, εν προκειμένω των Τ.Ε.Ι. και κατά συνέπεια και στα συλλογικά και μονομελή όργανα διοίκησής τους.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία καθώς και η ομαλή μετάβαση στο νέο πλαίσιο λειτουργίας των Τ.Ε.Ι., κρίνεται απαραίτητο να διευκρινιστούν τα ακόλουθα ως προς τη θητεία και τη λειτουργία των υφιστάμενων μονομελών ή συλλογικών οργάνων διοίκησής τους.

Αναλυτικότερα και για κάθε όργανο διοίκησης επισημαίνουμε τα εξής:

Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ Τ.Ε.Ι.

α. Η Συνέλευση κάθε ιδρύματος εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά της σύμφωνα με το ισχύον κατά τη δημοσίευση του ν. 4009/2011 θεσμικό πλαίσιο μέχρι την πρώτη συγκρότηση, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1-5 του άρθρου 76 του ν. 4009/2011, του Συμβουλίου κάθε ιδρύματος, που αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί την 16 -1-2012.

Μετά την ανωτέρω ημερομηνία και την έκδοση της προβλεπόμενης στην παρ. 14 του άρθρου 8 του ιδίου νόμου διαπιστωτικής πράξης της Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η Συνέλευση -διατηρώντας την υφιστάμενη κατά τη δημοσίευση του νέου νόμου σύνθεση- ασκεί τις προβλεπόμενες στην παρ. 20 του άρθρου 8 του ως άνω νόμου 4009/2011 αρμοδιότητες, καθώς και όσες άλλες προβλέπονται στο νόμο αυτό.

Από την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκλογής των νέων Διευθυντών Σχολών Τ.Ε.Ι., ήτοι από 01-9-2012 η Συνέλευση συγκροτείται σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο τρίτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 76 του νόμου 4009/2011, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο, τους Διευθυντές των σχολών, τον αρχαιότερο καθηγητή πρώτης βαθμίδας κάθε σχολής, έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών, έναν των μεταπτυχιακών φοιτητών και έναν των υποψηφίων διδακτόρων, όπου υπάρχουν, καθώς και από έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού, όπως προβλέπονται στα άρθρο 28 και 29 του νόμου, οι εκπρόσωποι των οποίων μεταβατικά ορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του ως άνω άρθρου 76.

Ύστερα από τη δημοσίευση των προεδρικών διαταγμάτων για τους οργανισμούς των Τ.Ε.Ι., στους οποίους μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις για την ακριβή σύνθεση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. και τον αριθμό των μελών της με δικαίωμα ψήφου και οι σχετικές με το θέμα προϋποθέσεις, η Συνέλευση θα συγκροτείται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παρ. 19 του άρθρου 8 του νέου νόμου και των οικείου οργανισμού, ενώ θα ασκεί τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στην παρ. 20 του άρθρου 8.

Επιπρόσθετα θα ασκεί και όσες αρμοδιότητες θα προβλέπονται στον οργανισμό και εσωτερικό κανονισμό κάθε ιδρύματος. .

β. Το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του νέου νόμου διατάξεις μέχρι την 01-9-2012, ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων από τους νέους Προέδρους, οπότε και καταργείται.

γ. Η θητεία των Προέδρων και Αντιπροέδρων, που έχουν εκλεγεί σύμφωνα με το κατά τη δημοσίευση του ν.4009/2011 ισχύον νομικό πλαίσιο, λήγει στις 31-8-2012. Μέχρι τη λήξη της θητείας τους ασκούν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο ως άνω αναφερόμενο θεσμικό πλαίσιο (άρθρο 11 του ν.1404/1983,ΦΕΚ 173,Α’).

Οι νέοι Πρόεδροι από την ανάληψη των καθηκόντων τους την 01-9-2012 ασκούν τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στην παράγραφο 18 του άρθρου 8 και περαιτέρω όσες θα προβλεφθούν ειδικότερα στον οργανισμό και εσωτερικό κανονισμό κάθε ιδρύματος.

Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΧΟΛΗΣ

α. Η Διεύθυνση και η Γενική Συνέλευση της Σχολής, στα ιδρύματα που υπάρχουν, εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με το ισχύον κατά τη δημοσίευση του νέου νόμου θεσμικό πλαίσιο.

Από την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων της παρ. 7 του άρθρου 76 για τη σύσταση νέων σχολών, την κατάργηση των υφιστάμενων σχολών και τη μετατροπή των υφιστάμενων τμημάτων σε προγράμματα σπουδών, και την εκλογή των νέων Δ/ντών Σχολών, διαδικασίες που αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την 31 -7-2012 και την 31 -8-2012 αντίστοιχα, η Διεύθυνση της Σχολής συγκροτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 ή κατά περίπτωση στην παρ. 9 του άρθρου 9 του νέου νόμου, ασκεί δε τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παρ. 10 του ιδίου άρθρου.

Από τη δημοσίευση των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο διαταγμάτων και μέχρι την έκδοση του οργανισμού κάθε ιδρύματος, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 9 του νέου νόμου, η Γενική Συνέλευση της Σχολής συγκροτείται μεταβατικά κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 76 του ως άνω νόμου από τους διευθυντές των τμημάτων και ασκεί τις προβλεπόμενες στο ν. 4009/2011 αρμοδιότητες. Ύστερα από την έκδοση των οικείων οργανισμών η συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 9, όπως αυτή θα εξειδικεύεται με τις ρυθμίσεις τους.

β. Οι εν ενεργεία Διευθυντές Σχολών εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με το ισχύον κατά τη δημοσίευση του νόμου 4009 /2011 νομικό πλαίσιο μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκλογής των νέων Διευθυντών την 31 -8-2012.

Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

α. Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος εξακολουθεί να λειτουργεί σύμφωνα με το ισχύον κατά την έκδοση του ν. 4009 /2011 νομικό πλαίσιο μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων στις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 76 προεδρικών διαταγμάτων για τη μετατροπή των υφιστάμενων τμημάτων σε προγράμματα σπουδών, που αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί την 31-7-2012. Τη Γενική Συνέλευση, ύστερα από τη μετατροπή του Τμήματος σε Πρόγραμμα Σπουδών διαδέχεται η Συνέλευση, της οποίας η πρώτη συγκρότηση και ο μεταβατικός χρόνος λειτουργίας προβλέπονται στα ανωτέρω διατάγματα.

β. Το Συμβούλιο Τμήματος , όπου υπάρχει, εξακολουθεί να λειτουργεί σύμφωνα με το ισχύον κατά την έκδοση του ν.4009/2011 θεσμικό πλαίσιο, μέχρι την έκδοση των προβλεπομένων από την παρ.7 του άρθρου 76 προεδρικών διαταγμάτων για τη μετατροπή των υφιστάμενων τμημάτων σε προγράμματα σπουδών και την κατάργηση τομέων.

γ. Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με το κατά τη δημοσίευση του νέου νόμου ισχύον πλαίσιο μέχρι τη δημοσίευση των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο διαταγμάτων.

Από τη συγκρότηση των σχολών και των τμημάτων σύμφωνα με τις νέες διατάξεις οι προϊστάμενοι των τμημάτων, που έχουν εκλεγεί (πλην αυτών των Γενικών Τμημάτων των οποίων η θητεία λήγει με την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων ίδρυσης των σχολών) σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του νέου νόμου διατάξεις, ασκούν τα καθήκοντα των διευθυντών τμημάτων, όπως αυτά περιγράφονται στην παρ. 4 του άρθρου 10, μέχρι τη λήξη της θητείας τους.

Δ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΜΕΑ

α. Η Γενική Συνέλευση Τομέα συνεχίζει τη λειτουργία της σύμφωνα με το ισχύον κατά τη δημοσίευση του νέου νόμου θεσμικό πλαίσιο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης των προεδρικών διαταγμάτων της παρ. 7 του άρθρου 76, με τα οποία καταργούνται οι τομείς.

β. Ομοίως οι Υπεύθυνοι των Τομέων συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την αναφερόμενη στην προηγούμενη παράγραφο ημερομηνία σύμφωνα με το ισχύον κατά τη δημοσίευση του νέου νόμου πλαίσιο.

Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) Τ.Ε.Ι.

Τα όργανα των Π.Μ.Σ. στα Τ.Ε.Ι.:

α) Η Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι.

β) Η Γενική Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος

γ) Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.

δ) Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών

ε) Ο Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Τ.Ε.Ι.,

εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3685/2008, μέχρι την Ίδρυση Σχολής ή Σχολών Μεταπτυχιακών Σπουδών και τη συγκρότηση των οργάνων τους (εδ. α’, παρ. 11 του άρθρου 80 του ν. 4009/11).

Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 80 του ν.4009/2011 « Στα Α.Ε.Ι., τα οποία διοικούνται από Διοικούσα Επιτροπή, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου που αφορούν τα όργανα της διοίκησης των Α.Ε.Ι. έως τη λήξη της θητείας της επιτροπής αυτής» .

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Καθ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ


Εκτύπωση