edu.klimaka.gr

Μεταπτυχιακό στην "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση" Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αρ.Πρωτ.717/11-03-2016/Ρόδος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 - 2017

Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2004 - 2005, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» (Φ.Ε.Κ. 1930/17.07.2014,τ. Β΄)και το οποίο απονέμει:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση».

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) εξάμηνα πλήρους φοίτησης με το τελευταίο εξάμηνο να διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής ερευνητικής ή συνθετικής διατριβής.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017 θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. το ανώτερο σαράντα (40) μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες. Πλέον του προβλεπόμενου αριθμού των επιτυχόντων/ουσών, δεκτοί/ές στο Π.Μ.Σ. ως υπεράριθμοι, γίνονται πτυχιούχοι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ., εφόσον η υποτροφία τους είναι σχετική με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Επίσης, υποψήφιοι μπορούν να είναι φοιτητές και φοιτήτριες, οι οποίοι/ες αναμένεται να καταστούν πτυχιούχοι/διπλωματούχοι μέχρι το τέλος της περιόδου των εγγραφών (Οκτώβριος 2016).

Οι κάτοχοι τίτλου Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ.

Το Π.Μ.Σ. σύμφωνα με την απόφαση ΥΑ. Φ.12/733/1615520/Γ1/29.10.2013 (Φ.Ε.Κ. 2907/18.11.2013) πληροί τις προϋποθέσεις κατοχύρωσης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας για τους κατόχους του αντίστοιχου μεταπτυχιακού τίτλου με ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής μέχρι το 2013−2014. Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει υποβάλει θετική πρόταση προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για την επανέκδοση – επικαιροποίηση διαπιστωτικής απόφασης για την εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας από το Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τον Ν. 3848/2010, αρ2 §3, περ.δ’, γ’ και επικουρικώς β’ (Φ.Ε.Κ. τ.Α’ 71/19.05.2010) σε συνδυασμό με τον Ν.4186/2013, αρ.36 §22, περ. β’, γ’ και ε’ (Φ.Ε.Κ. τ.Α’ 193/17.09.2013) και με την ΥΑ Φ.12/733/1615520/Γ1/29.10.2013, η οποία δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 2907/18.11.2013 τ.Β’ με θέμα «Εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας των κατόχων Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών από τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου».

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται:
α) παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δέκα 10 μαθήματα, επί συνόλου 11, από τα οποία εννέα (9) υποχρεωτικά και ένα (1) υποχρεωτικό επιλογής,
β) η επιτυχής εξέταση στις εργαστηριακές ασκήσεις και τις πρακτικές ασκήσεις μέχρι το τέλος του β’ εξαμήνου και
γ) η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Ερευνητικής ή Συνθετικής Διατριβής (γ’ εξάμηνο).

Κατά τη διάρκεια των δύο εξαμήνων υποχρεωτικά είναι η παρακολούθηση των μαθημάτων, των πρακτικών ασκήσεων και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ. καθώς και η επιτυχής εξέταση σε αυτά.

Για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Οι πιστωτικές μονάδες κατανέμονται ως εξής: 30 ECTS για τα μαθήματα του Α’ εξαμήνου, 30 ECTS για τα μαθήματα του Β’ εξαμήνου και 30 ECTS για την μεταπτυχιακή ερευνητική διατριβή ειδίκευσης (Thesis).

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 90.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Κωδικός

Τίτλος

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

XI.

Θεωρητικό Πλαίσιο της Π.Ε.: Βασικές Αρχές και Έννοιες (υποχρεωτικό)

6

Χ2.

Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας (υποχρεωτικό)

6

Χ3.

Καινοτομία – Δημιουργικότητα – Τεχνικές στο πεδίο των Επιστημών της Αγωγής (υποχρεωτικό)

6

Χ4.

Εκπαίδευση Αξιών και Περιβάλλον. Ζητήματα Εφαρμοσμένης Ηθικής (υποχρεωτικό)

6

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (1 ΕΚ ΤΩΝ ΔΥΟ)

 

Χ5.

Εισαγωγή στις Επιστήμες Αγωγής (υποχρεωτικό επιλογής)

6

Χ6.

Εισαγωγή στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες (υποχρεωτικό επιλογής)

6

 

Σύνολο

30

Από τα δύο (2) υποχρεωτικά επιλογής, ο/η Μ.Φ. επιλέγει μόνο το ένα, όποιο αυτός/αυτή επιθυμεί, προκειμένου να αναπληρώσει ενδεχόμενα κενά των βασικών του σπουδών. Έχει ωστόσο τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμεί ο/η ίδιος/ίδια, να παρακολουθήσει ως ακροατής/τρια και το δεύτερο υποχρεωτικό μάθημα επιλογής.

Κωδικός

Τίτλος

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

ΕΙ.

Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία

6

Ε2.

Περιβαλλοντικά Ζητήματα στην προοπτική της Αειφόρου Ανάπτυξης (υποχρεωτικό)

6

Ε3.

Δια βίου εκπαίδευση: Ενεργός πολίτης και προστασία περιβάλλοντος στις Επιστήμες της Αγωγής (υποχρεωτικό)

6

Ε4.

Σχεδιασμός και Διαχείριση Προγραμμάτων για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (υποχρεωτικό)

6

Ε5.

Εφαρμοσμένη Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική στις Επιστήμες της Αγωγής (υποχρεωτικό)

6

 

Σύνολο

30

 

Κωδικός

Τίτλος

Πιστωτικές Μονάδες
(ECTS)

Μ.Δ.Ε.

Μεταπτυχιακή Διατριβή Ειδίκευση (Thesis)

30

 

Σύνολο

30

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

Για την ολοκλήρωση κάθε εξαμηνιαίου μαθήματος απαιτούνται δέκα έως δεκατρείς ενότητες εκπαίδευσης και μάθησης (συμπεριλαμβάνονται διαλέξεις, θεωρητικές εισηγήσεις, εργαστηριακές δράσεις, συμμετοχές σε έρευνα πεδίου, πρακτική άσκηση κ.τ.λ.). Η διάρκεια εκάστης ενότητας εκπαίδευσης και μάθησης, ανά μάθημα, καθορίζεται σε ένα τρίωρο διδασκαλίας. Σε κάθε μάθημα αποδίδονται πιστωτικές μονάδες, οι οποίες εκφράζουν το φόρτο εργασίας των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν ανελλιπώς όλες τις δραστηριότητες του Π.Μ.Σ. Αν η διδασκαλία κάποιου εξαμηνιαίου μαθήματος διαρκέσει λιγότερο από δέκα τρίωρα διδασκαλίας ή τριάντα συνολικά ώρες διδασκαλίας, εργαστηρίου, σεμιναρίων κ.λπ., το μάθημα θεωρείται ότι δε διδάχθηκε επαρκώς και οι μ.φ. είναι υποχρεωμένοι να το παρακολουθήσουν εκ νέου σε επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται κατά κύκλους (modules) όπου συμπεριλαμβάνονται Σαββατοκύριακα και αργίες.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος, η οποία έχει συγκροτηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων προσδιορίζονται στο άρθρο 7 του Κανονισμού Λειτουργίας, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. (http://www.pse.aegean.gr/pms-pe)

Οι ενδιαφερόμενοι/νες καλούνται να υποβάλουν μέχρι την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016 τα ακόλουθα:

1. Ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέχρι 17.06.2016 όπου θα αναφέρονται: όνομα και επώνυμο αιτούντος, στοιχεία τηλεφωνικής επικοινωνίας (σταθερό και κινητό), συμπληρωμένη η αίτηση υποψηφιότητας (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.), καθώς και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

2. Φάκελο υποψηφιότητας, με σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι 17.06.2016, προς τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στην ταχυδρομική διεύθυνση, Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Δημοκρατίας 1 «Κτήριο 7ης Μαρτίου», 2ος Όροφος, Τ.Κ. 85 132, Ρόδος, υπόψη κας Καραγιώργου Ξένιας, τηλ. επικοινωνίας 22410 – 99120 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

- Έντυπη Αίτηση (που παρέχεται από τη Γραμματεία ή την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. στη διεύθυνση): http://www.pse.aegean.gr/pms-pe/
και http://www.pse.aegean.gr/index_el.asp?cmd=home&Menu=1

- Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

- Aντίγραφα πτυχίων – διπλωμάτων. (Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ).

- Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων (με ακριβή μέσο όρο βαθμολογίας), στο οποίο θα αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου – διπλώματος (ή εκτίμηση του τελικού βαθμού, αν ο υποψήφιος δεν είναι ακόμη πτυχιούχος/διπλωματούχος).

- Αποδεικτικό Ξένης Γλώσσας Επιπέδου Β2 (καλή γνώση), στις εξής ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά κ.λπ. Τα αποδεικτικά που γίνονται δεκτά αναφέρονται στο «ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ».(Γίνονται αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.)

- Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν υπάρχει, αποδεικτικό λήψης πτυχίου από Ξενόγλωσσο Πανεπιστήμιο ή πτυχίο Ξενόγλωσσων Φιλολογιών ή εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.
Ελλείψει των παραπάνω πιστοποιητικών και προϋποθέσεων, η επαρκής γνώση της ξένης γλώσσας θα πιστοποιείται με γραπτή εξέταση κατά τη διάρκεια της προσωπικής συνέντευξης.

- Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

- Δύο συστατικές επιστολές, οι οποίες προέρχονται από μέλη Δ.Ε.Π. με τα οποία έχει συνεργαστεί ο/η υποψήφιος - υποψήφια.

- Μονοσέλιδο κείμενο, όπου θα τεκμηριώνεται η βούληση και τα κίνητρα παρακολούθησης και δραστηριοποίησης στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

- Ανάτυπα άρθρων που δημοσιεύτηκαν είτε σε επιστημονικά περιοδικά, είτε σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, τα οποία δημοσιεύουν εργασίες με σύστημα κριτών, μονογραφίες ή διακρίσεις (εάν υπάρχουν).

- Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας συναφή με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (εάν υπάρχουν).

- Αντίγραφο Διπλωματικής εργασίας με θέμα συναφές με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (εφόσον εκπονήθηκε).

- Αντίγραφο Διπλωματικής εργασίας με θέμα συναφές με τις Επιστήμες της Αγωγής (εφόσον εκπονήθηκε).

- Κάθε άλλο στοιχείο που θα συνέβαλλε, ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη εικόνα σχετικά με τα επιστημονικά ενδιαφέροντα και την εμπειρία του/της υποψήφιου/ας κατά την κρίση του/της.

Οι προφορικές συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν από την Παρασκευή 24.06.2016 έως και την Κυριακή 26.06.2016 στην αίθουσα του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Έρευνας για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αγωγή, στο κτήριο «7ης Μαρτίου», (ισόγειο) της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου και το πρόγραμμα των συνεντεύξεων θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. καθώς και στις ιστοσελίδες του Τμήματος και του Π.Μ.Σ.

Τα ονόματα των επιτυχόντων/ουσών για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης θα ανακοινωθούν στις ιστοσελίδες του Τμήματος και του Π.Μ.Σ. μέσα στον Ιούλιο 2016.

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 3.000€, τα οποία θα καταβάλλονται σε τέσσερις δόσεις: 500€ 15 ημέρες από την ανακοίνωση των επιτυχόντων/ ουσών, 1000€ κατά την εγγραφή στο Α’ εξάμηνο, 1000€ κατά την έναρξη του Β’ εξαμήνου και 500€ κατά το τέλος του Β’ εξαμήνου.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη εγγραφής ή διακοπής της φοίτησης, ή διαγραφής, το ποσό των διδάκτρων το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (κα Καραγιώργου Ξένια), Δημοκρατίας 1 «Κτήριο 7ης Μαρτίου», 2ος Όροφος, Τ.Κ. 85 132, Ρόδος (τηλ. επικοινωνίας 22410 - 99120 από 11:00 έως 14:00 καθημερινά, fax: 22410-99131, e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.

Καθηγήτρια ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ

Σχετικά Άρθρα