Μεταπτυχιακό σε Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική Δεδομένων Παν. Μακεδονίας

Εκτύπωση  
Pin It

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Τμήμα Eφαρμοσμένης Πληροφορικής
ΠΜΣ στην Tεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική Δεδομένων
Εγνατίας 156, 54636, Θεσσαλονίκη
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
URL: http://aida.uom.gr/

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ
TEXNHTH ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
(MSc in Artificial Intelligence and Data Analytics)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΜΣ

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 1ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Tεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική Δεδομένων (MSc in Artificial Intelligence and Data Analytics) για το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, με έναρξη μαθημάτων τον Οκτώβριο του 2019.

Το ΠΜΣ διαρκεί τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα δύο πρώτα, διάρκειας δεκατριών (13) πλήρων διδακτικών εβδομάδων, αφορούν τη διδασκαλία και εξέταση των μαθημάτων, ενώ τα δύο τελευταία αφορούν την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας. Όλα τα μαθήματα του προγράμματος διδάσκονται τρεις (3) ώρες την εβδομάδα, είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα. Δεν παρέχεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται κατά κύριο λόγο πρωινές και μεσημεριανές ώρες.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής, Μηχανικών Η/Υ, Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες, οι οποίοι/ες θα οφείλουν κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας τους το πολύ τέσσερα (4) μαθήματα συν την πτυχιακή/διπλωματική τους εργασία για τη λήψη του πτυχίου τους (απαιτείται σχετική βεβαίωση από τη γραμματεία του Τμήματος τους). Η ενδεχόμενη αποδοχή τους θα γίνει υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς περάτωσης των προπτυχιακών τους σπουδών πριν από την έναρξη του Α΄ εξαμήνου, και εφόσον πληρούν όλες τις λοιπές προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ.

Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ανώτατο όριο σε δώδεκα (12) φοιτητές/τριες. Η παρακολούθηση του ΠΜΣ είναι δωρεάν για τους φοιτητές, χωρίς δίδακτρα, τέλη φοίτησης, παράβολα, κλπ.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

  1. Έντυπη αίτηση (μπορείτε να την κατεβάσετε από το site του ΠΜΣ).
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ εφόσον πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής).
  4. Αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών. Σε περίπτωση που πρόκειται για τίτλο αλλοδαπής απαιτείται το νόμιμα μεταφρασμένο και επικυρωμένο αντίγραφο. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν προσκομίσει αντίγραφο πτυχίου, θα λογίζεται ως βαθμός πτυχίου ο τρέχων μέσος όρος της αναλυτικής βαθμολογίας που κατατέθηκε για την αξιολόγηση της αίτησης του/της υποψήφιου/ας, και ο οποίος δεν αλλάζει μετά από την κατάθεση του αντίγραφου πτυχίου.
  5. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ.
  6. Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας. Απαιτείται εναλλακτικά α) αποδεικτικό γνώσης αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, ή β) TOEFL (Test of English as a Foreign Language) με σκορ τουλάχιστον 72 στο Internet-based test, ή γ) Απολυτήριο δευτεροβάθμιας ή Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ), ή δ) Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Για τους αλλοδαπούς μη κατόχους τίτλου ελληνόφωνης εκπαίδευσης απαιτείται επιπλέον πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ενός ΑΕΙ ή ελληνικό Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή πτυχίο ελληνόφωνου Πανεπιστημιακού Τμήματος.
  7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, λοιποί τίτλοι σπουδών πλην του βασικού πτυχίου (εάν υπάρχουν).
  8. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας συναφούς προς το πεδίο ειδίκευσης (εάν υπάρχουν), με την προσκόμιση αναλυτικής κατάστασης ενσήμων.
  9. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού λειτουργίας του (ΦΕΚ Β6156/31.12.2018), όπου περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων, υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://aida.uom.gr .

Η περίοδος υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας είναι από 2/5/2019 έως 5/7/2019 (σφραγίδα ταχυδρομείου). Οι φάκελοι υποψηφιότητας υποβάλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

ΠΜΣ στην Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική Δεδομένων
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Εγνατίας 156, 54636, Θεσσαλονίκη

Ο αριθμός πρωτοκόλλου παραλαβής του φακέλου υποψηφιότητας θα αποσταλεί με email στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα αναφέρεται στην αίτηση του υποψηφίου, εντός 3 ημερών από την παραλαβή του φακέλου.
Για οποιαδήποτε απορία αποστείλετε email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Γιάννης Ρεφανίδης
Καθηγητής

Pin It

Εκτύπωση