Υποτροφίες Ιαπωνικής Κυβέρνησης για Σπουδές - Έρευνα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ MATSUMAE

Αρ.Πρωτ.3909/Ζ1/10-01-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
e-mail : foitmer.yp(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληρ. : Ν. Αγγελάκη, Χ. Σακελλίου
Τηλέφωνο : 210 3443469, 210 3442404
FAX : 210 344 3134 & 210 344 2382

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Υποτροφιών Ιαπωνικού Ιδρύματος Matsumae για ερευνητές»

Το Διεθνές Ίδρυμα Matsumae της Ιαπωνίας ανακοίνωσε πρόγραμμα υποτροφιών για ερευνητές κατόχους διδακτορικού τίτλου διάρκειας τριών έως έξι μηνών για την περίοδο από τον Απρίλιο 2019 έως τον Μάρτιο 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.mif-japan.org. Η ανακοίνωση για το ανωτέρω πρόγραμμα υποτροφιών (RESEARCH FELLOLWSHIP PROGRAM 2019 ANNOUNCEMENT) είναι διαθέσιμη στο http://www.mif-japan.org/wp-content/uploads/2015/05/AE2019.pdf.

Οι αιτήσεις συμμετοχής (http://www.mif-japan.org/wp-content/uploads/2015/05/form2019.pdf) θα πρέπει να έχουν περιέλθει στο ίδρυμα έως την 31η Αυγούστου 2018 (στις 17:00).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΛΙΟΣ


Yποτροφίες Μonbukagakusho (ΜΕΧΤ)

1. Research Students

 Η Κυβέρνηση της Ιαπωνίας χορηγεί κάθε χρόνο τις υποτροφίες Μonbukagakusho (ΜΕΧΤ) σε Έλληνες ερευνητές που επιθυμούν να συνεχίσουν μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιαπωνία, για μια περίοδο ενάμισι ή δύο ετών από τον Απρίλιο ή τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με το καινούργιο πρόγραμμα υποτροφίας Monbukagakusho (MEXT) για το 2018, η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι: 31 Μαϊου 2017 (καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή μετά την καταληκτική ημερομηνία)

Δείτε με προσοχή τις αναλυτικές πληροφορίες (Application guidelines) για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των αιτήσεων και κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα:
1. Application form
2. Placement Preference form 
3. Field of Study and Research Program Plan
4. Recommendation form
5. Medical certificate
Τα έντυπα 1. (Application form) και 2. (Field of Study and Research Program Plan) πρέπει να είναι δακτυλογραφημένα.

※ Τα έγγραφα που υποβάλλονται, δεν επιστρέφονται.

※ Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Μορφωτικό Τμήμα ή αποστέλλονται ταχυδρομικά.

※ Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης η Πρεσβεία της Ιαπωνίας δεν είναι υποχρεωμένη να αιτιολογήσει την απόφασή της.

Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων δεν προβλέπεται διαδικασία επανεξέτασης αιτήσεων και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις.

2. Undergraduate Students 

Η Κυβέρνηση της Ιαπωνίας χορηγεί κάθε χρόνο τις υποτροφίες Μonbukagakusho (ΜΕΧΤ) σε Έλληνες υπήκοους που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ιαπωνικά πανεπιστήμια ως προπτυχιακοί φοιτητές. Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα υποτροφίας Monbukagakusho (MEXT) για το 2018, η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι: 31 Μαΐου 2017 (καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή μετά την καταληκτική ημερομηνία)

Δείτε με προσοχή τις αναλυτικές πληροφορίες (Application guidelines) για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των αιτήσεων και κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα: 
1. Application form 
2. Direct Placement Preference form
3. Recommendation form 
4. Medical certificate
Τα έντυπα 1. (Application form) και 2. (Placement preference form) πρέπει να είναι δακτυλογραφημένα.

※ Τα έγγραφα που υποβάλλονται, δεν επιστρέφονται.

※ Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Μορφωτικό Τμήμα ή αποστέλλονται ταχυδρομικά.

※ Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης η Πρεσβεία της Ιαπωνίας δεν είναι υποχρεωμένη να αιτιολογήσει την απόφασή της.

Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων δεν προβλέπεται διαδικασία επανεξέτασης αιτήσεων και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις.

3. Japanese Studies Students 

Mπορείτε να δείτε με προσοχή τις αναλυτικές πληροφορίες, καθώς επίσης και να κατεβάσετε τις φόρμες (application formplacement preference application formcertificate of health, recommendation letter sample, course guide: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο Πολιτιστικό-Μορφωτικό Τμήμα, τηλ. 210-6709902.).

Σύμφωνα με το καινούργιο πρόγραμμα υποτροφίας Monbukagakusho (MEXT) για το 2018, η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι 29 Ιανουαρίου 2018 στο Μορφωτικό Τμήμα της Πρεσβείας.

*Σχετικά με τα πρωτότυπα και τα αντίγραφα που πρέπει να καταθέσετε (σύμφωνα με την παράγραφο 6. Application Procedures) σας παρακαλούμε να ετοιμάσετε για όλα 1 πρωτότυπο έγγραφο και 1 αντίγραφο.

4. Teacher Training Students

Η Κυβέρνηση της Ιαπωνίας προσφέρει υποτροφίες Μonbukagakusho (ΜΕΧΤ) σε εκπαιδευτικούς με Ελληνική υπηκοότητα που επιθυμούν να κάνουν έρευνα σε θέματα σχολικής εκπαίδευσης, σε ιαπωνικά πανεπιστήμια.

Mπορείτε να δείτε με προσοχή τις αναλυτικές πληροφορίες, καθώς επίσης και να κατεβάσετε τις φόρμες (application formplacement preference application formcertificate of health, recommendation letter sample). 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στο Μορφωτικό Τμήμα της Πρεσβείας έως τις 29 Ιανουαρίου 2018 (καταληκτική ημερομηνία). * Σύμφωνα με τις αναλυτικές πληροφορίες και όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6. Application Procedures, θα πρέπει να υποβληθούν ένα (1) πρωτότυπο έγγραφο και δύο (2) αντίγραφα. 

ΣΗΜ: Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης η Πρεσβεία της Ιαπωνίας δεν είναι υποχρεωμένη να αιτιολογήσει την απόφασή της. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων δεν προβλέπεται διαδικασία επανεξέτασης αιτήσεων και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις.

Επίσης, τα έγγραφα που υποβάλλονται, δεν επιστρέφονται.

Αιτήσεις-πληροφορίες:
Μορφωτικό Τμήμα
Πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα 
Εθνικής Αντιστάσεως 46, 152 31 Χαλάνδρι - Αθήνα
τηλ: 210 670 9902 Fax :210-670 9981
e-mail: cultural(ΑΤ)at.mofa.go.jp


Συμβουλευτική εκπαίδευσης για σπουδές στην Ιαπωνία 

Το Μορφωτικό Τμήμα της Πρεσβείας παρέχει πλήρως εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όσους επιθυμούν να σπουδάσουν στην Ιαπωνία, καθώς επίσης και σε όσους ενδιαφέρονται για τα προγράμματα υποτροφιών της Ιαπωνικής Κυβέρνησης (ΜΕΧΤ). 

Οι προσωπικές συναντήσεις γίνονται αποκλειστικά με τους ενδιαφερόμενους και όχι με εκπροσώπους τους, και μόνο κατόπιν ραντεβού.

Για να ορισθεί η συνάντηση, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ενημερώσει για τη φοιτητική του κατάσταση και για το ακριβές αντικείμενο του ενδιαφέροντος του.

Πληροφορίες:
Μορφωτικό Τμήμα
Τηλ: 210 670 9902 (καθημερινά 8:30 – 17:00) 
E-mail: cultural(ΑΤ)@at.mofa.go.jp


Εκτύπωση