edu.klimaka.gr

Προκήρυξη Υποτροφιών Κληροδοτήματος Βέλλιου για Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Εξωτερικό

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ / ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2020

Αρ.Πρωτ.204129/Ζ1/24-12-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄ - ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
E-mail: klirodotimata(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Ε. Στάμου, Γ. Ρήγα
Tηλέφωνο: 210 3443229

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη δύο (2) διαγωνισμών ανάδειξης τεσσάρων (4) υποτρόφων για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

Έχοντας υπόψη:
1. Τους όρους της από 9-12-1835 ιδιόγραφης διαθήκης του Κων/νου Βέλλιου, όπως αυτή συμπληρώθηκε με το από 31-12-1837 παράρτημα.
2. Τις διατάξεις του α.ν. 1365/1938 «Περί του τρόπου εκτελέσεως του κληροδοτήματος Κων/νου Βέλλιου Βαρώνου» (ΦΕΚ 324 Α΄)
3. Την υπ’ αριθμ. 7565/2004 απόφαση του Εφετείου Αθηνών.
4. Την υπ΄ αριθμ. 1021423/493/Β0011/28-01-2006 Κ.Υ.Α. «Καθορισμός ειδικότερων όρων και λεπτομερειών της επωφελέστερης διάθεσης της περιουσίας του κληροδοτήματος Κων/νου Βέλλιου».
5. Το άρθρο 38 και την παράγραφο 4 του άρθρου 82 του ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α΄) «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 32 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄) και διευκρινίσθηκαν με την αριθμ. ΔΚΠ 1040933 ΕΞ 2014/6-3-2014 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.
6. Την Κ.Υ.Α. Δ.Κ.Π. 0002755 ΕΞ2016/18-2-2016 (ΦΕΚ 500 Β΄) «Καθορισμός της διαδικασίας παροχής της ψηφιακής υπηρεσίας χορήγησης υποτροφιών από τα έσοδα των κοινωφελών περιουσιών που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών».
7. Το υπ΄ αριθμ. Δ.Κ.Π. Β0001131 ΕΞ2018/16-1-2018 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών «Έκδοση προκηρύξεων χορήγησης υποτροφιών με επιλογή ή διαγωνισμό για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 από τα έσοδα κληροδοτημάτων, που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών».
8. Τα υπ΄ αριθμ. 106070/Ζ1/26-6-2018, 103884/Z1/22-6-2018, 122515/Z1/18-7-2018, 87417/Ζ1/2018, 105479/Ζ1/26-6-2018 και 164495/Ζ1/21-10-2019 έγγραφα των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με τα οποία ορίστηκαν τα βασικά προπτυχιακά μαθήματα και οι εξεταστές καθηγητές για τους διαγωνισμούς της παρούσας προκήρυξης για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.
9) Το Π.Δ. 18/2018(ΦΕΚ 31 A΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
10) Το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 A΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
11) Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 A΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
12) Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείου».
13) Την 6632/Υ1/2019 (ΦΕΚ 3009 B΄) Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Βασίλειο Διγαλάκη».
14) Την 122797/Γ1/30.07.2019 (ΦΕΚ 523 Υ.Ο.Δ.Δ.) Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

Αποφασίζουμε

Προκηρύσσουμε δύο (2) διαγωνισμούς σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων υποτρόφων άπορων πτυχιούχων των ημεδαπών Πανεπιστημίων για σπουδές Δευτέρου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού σε πρόγραμμα σπουδών αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Οι υποψήφιοι καταλαμβάνουν τις ανωτέρω θέσεις υποτροφίας, εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχει η προϋπόθεση της οικονομικής αδυναμίας για τη χορήγηση υποτροφίας από το ως άνω κληροδότημα.

Δεδομένου ότι ο όρος της οικονομικής αδυναμίας και ο τόπος καταγωγής συνιστούν αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση της υποτροφίας, οι αιτούντες συμμετοχή στους παρόντες διαγωνισμούς θα κληθούν να υποβάλουν τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη δικαιολογητικά και, αφού διαπιστωθεί η συνδρομή των ως άνω προϋποθέσεων, θα συμμετάσχουν στους προκηρυσσόμενους με την παρούσα Προκήρυξη διαγωνισμούς. Σε αντίθετη περίπτωση η διεξαγωγή των διαγωνισμών θα ματαιωθεί.

Στην παρούσα διαδικασία δεν δύνανται να συμμετέχουν όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν λάβει στο παρελθόν υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές για την ίδια βαθμίδα σπουδών από το κληροδότημα ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ ή από άλλο κληροδότημα.
Εκ των ανωτέρω τεσσάρων (4) θέσεων υποτρόφων, μία (1) θέση προορίζεται για τους καταγόμενους από τη Βλάστη Ν. Κοζάνης και μία (1) θέση για τους καταγόμενους από τη Νέα Πέλλα Αταλάντης Φθιώτιδας. Οι ανωτέρω θέσεις υποτρόφων απονέμονται με τον πρώτο διαγωνισμό. Σε περίπτωση που προσέρχονται μέχρι ένας (1) υποψήφιοι για κάθε μια εκ των δύο (2) ανωτέρω θέσεων υποτροφίας, ο πρώτος διαγωνισμός παραλείπεται.

Οι λοιπές δύο (2) θέσεις υποτροφίας και οι θέσεις υποτροφίας του πρώτου διαγωνισμού που απομένουν κενές, πληρούνται με δεύτερο διαγωνισμό, ο οποίος πραγματοποιείται μεταξύ των καταγόμενων από τη Μακεδονία, στον οποίο δύνανται να συμμετέχουν και οι καταγόμενοι από τη Βλάστη του Ν. Κοζάνης και τη Νέα Πέλλα Αταλάντης Φθιώτιδας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά το δεύτερο διαγωνισμό προτιμώνται οι καταγόμενοι κατά σειρά από τη Βλάστη Ν. Κοζάνης, τη Νέα Πέλλα Αταλάντης Φθιώτιδας, την Καστοριά και τη Σιάτιστα.

Οι ανωτέρω διαγωνισμοί θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα, ως εξής:

Α) Ο πρώτος διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 21/5/2020, ημέρα Πέμπτη

Β) Ο 2ος διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 22/5/2020, ημέρα Παρασκευή

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τον τόπο και την ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού με ανακοίνωση της Εξεταστικής Επιτροπής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για συμμετοχή στους ανωτέρω διαγωνισμούς από τις 5/2/2020, ημέρα Τετάρτη έως και τις 5/4/2020, ημέρα Κυριακή, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) με τους κωδικούς που έχουν ως πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet.

Η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται ως εξής:

• Ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται στην ψηφιακή υπηρεσία χορήγησης υποτροφιών Άμεσης Διαχείρισης ΥΠ.ΟΙΚ. μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας ακολουθώντας τη διαδρομή: Ψηφιακές Υπηρεσίες → Κοινωφελείς Περιουσίες → Οι Αιτήσεις μου. Συμπληρώνει τον κωδικό χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιεί για την είσοδό του στο Taxisnet.

• Ο υποψήφιος επιλέγει τη δημιουργία αίτησης που αφορά χορηγία Άμεσης Διαχείρισης ΥΠ.ΟΙΚ. και στη φόρμα της αίτησης συμπληρώνει υποχρεωτικά τα κάτωθι στοιχεία και ό,τι επιπλέον απαιτείται στην παρούσα προκήρυξη:

α) Τον τύπο της αίτησης «Αίτηση για χορηγία Άμεσης Διαχείρισης ΥΠ.ΟΙΚ.» (όπου χορηγία νοείται υποτροφία).

β) Το είδος της προκήρυξης «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΣΠΟΥΔΩΝ».

γ) Την προκήρυξη για την οποία υποβάλλεται η ηλεκτρονική αίτηση, επιλέγοντας το θέμα της προκήρυξης.

δ) Τη διεύθυνση κατοικίας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό σταθερού και κινητού τηλεφώνου επικοινωνίας, εφόσον τα στοιχεία αυτά δεν ταυτίζονται με αυτά που έχουν δηλωθεί στον λογαριασμό τους στο Taxisnet, τα οποία είναι προσυμπληρωμένα στην αίτηση.

ε) Το Τμήμα ή τη Σχολή και το Πανεπιστήμιο από τα οποία αποφοίτησαν.

στ) Τη χώρα στην οποία μετέβησαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, προκειμένου να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές.

ζ) Το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, στο οποίο πραγματοποιήθηκαν οι μεταπτυχιακές σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

η) Τον τόπο καταγωγής σύμφωνα με την παρούσα Προκήρυξη (Βλάστη Ν. Κοζάνης, Νέα Πέλλα Αταλάντης Φθιώτιδας, Καστοριά, Σιάτιστα, Μακεδονία).

θ) Το γνωστικό αντικείμενο, στο οποίο επιθυμούν να εξεταστούν σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη.

ι) Την αποδοχή του πεδίου «Δηλώνω υπεύθυνα βάσει της διάταξης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι πληρώ τους όρους της προκήρυξης και τις ειδικές προϋποθέσεις χορήγησης υποτροφίας της κοινωφελούς περιουσίας, για την οποία υποβάλλω την παρούσα αίτηση και αποδέχομαι τον έλεγχο των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την εκπλήρωση των ως άνω όρων και προϋποθέσεων».

Οι αιτούντες δύνανται να δηλώσουν ότι επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά στο πεδίο ‘’Παρατηρήσεις’’ της ηλεκτρονικής αίτησης. (Στην περίπτωση αυτή ο αιτών/η αιτούσα υποβάλλει την ημέρα του διαγωνισμού γνωμάτευση σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι δυνατόν να εξεταστεί γραπτώς).

Με την υποβολή της αίτησης εκδίδεται μοναδικός κωδικός αίτησης με την ημερομηνία υποβολής της και ο αιτών/η αιτούσα μπορεί να εκτυπώσει την αίτησή του/της. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά την έννοια και με τις συνέπειες της διάταξης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75Α΄).

Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς στα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα:

α) Νεοελληνική Γλώσσα (Έκφραση- Έκθεση) και

β) Γνωστικό αντικείμενο, όπως ορίζεται από τα οικεία Τμήματα των ημεδαπών Πανεπιστημίων.

Συγκεκριμένα:

Α.

1) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Θεολογίας επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Προβλήματα Εισαγωγής στην Κ.Δ.
 • Θέματα Εκκλησιαστικής Ιστορίας από την Εικονομαχία μέχρι την Άλωση
 • Σύγχρονα Θέματα Ηθικής

2) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Χριστιανική Αγωγή
 • Κοινωνική Ηθική
 • Κανονικό Δίκαιο

3) Οι πτυχιούχοι της Νομικής Σχολής επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο (Γενικό Ποινικό Δίκαιο και Ειδικό Ποινικό Δίκαιο)
 • Ενοχικό Δίκαιο
 • Συνταγματικό Δίκαιο

4) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Σχεδιασμός και Ανάλυση της Δημόσιας Πολιτικής
 • Θέματα Πολιτικής Θεωρίας
 • Θεωρία Ευρωπαϊκής Ένωσης

5) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Μικροοικονομική Ι& ΙΙ
 • Μακροοικονομική Ι & ΙΙ
 • Οικονομετρία

6) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Κοινωνικοί Θεσμοί και Κοινωνικές Μεταβολές στην Ελλάδα
 • Κοινωνία της Πληροφορίας
 • Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα – Συγκριτική Διάσταση

7) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών επιλέγουν ένα (1) από παρακάτω μαθήματα:

 • Τουρκική Γλώσσα
 • Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της Σύγχρονης Τουρκίας
 • Γεωπολιτική της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής και της Τουρκίας

8) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φιλολογίας – Κλασική Κατεύθυνση επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Αρχαία Ελληνική Φιλολογία – Ευριπίδης (Εισαγωγή, Ερμηνεία κειμένων)
 • Λατινική Φιλολογία Ε΄ εξάμ. (Λυρική Ποίηση)
 • Νεοελληνική Φιλολογία Η΄ εξάμ. – Νεοελληνική Λογοτεχνία 20ού αιώνα IV

9) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φιλολογίας – Γλωσσολογική Κατεύθυνση επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Αρχαία Ελληνική Φιλολογία – Ευριπίδης (Εισαγωγή, Ερμηνεία κειμένων)
 • Λατινική Φιλολογία Ε΄ εξάμ. (Λυρική Ποίηση)
 • Νεοελληνική Φιλολογία Η΄ εξάμ. – Νεοελληνική Λογοτεχνία 20ού αιώνα III

10) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φιλολογίας – Κατεύθυνση Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Αρχαία Ελληνική Φιλολογία – Ευριπίδης (Εισαγωγή, Ερμηνεία κειμένων)
 • Λατινική Φιλολογία ΣΤ΄ εξάμ. (Μεσαιωνική Λατινική Φιλολογία)
 • Νεοελληνική Φιλολογία Η΄ εξάμ. – Νεοελληνική Λογοτεχνία 20ού αιώνα IV

11) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας – Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης – Κλάδος: Προϊστορική Αρχαιολογία (Προϊστορία του Αιγαίου) επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Νεολιθικός Πολιτισμός και Πρώιμη Εποχή του Χαλκού (Πρωτοελλαδικά-Πρωτοκυκλαδικά-Πρωτομινωικά)
 • Η Μέση Εποχή του Χαλκού (Μεσοελλαδικά-Μεσοκυκλαδικά-Παλαιοανακτορική Περίοδος)
 • Η Ύστερη Εποχή του Χαλκού (Μυκηναϊκή Ελλάς-Νεοανακτορική Περίοδος)

12) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας – Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης – Κλάδος: Κλασική Αρχαιολογία της Περιόδου (1100-30 π.Χ.) επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Αρχιτεκτονική
 • Γλυπτική
 • Αγγειογραφία

13) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας – Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης – Κλάδος: Βυζαντινή Αρχαιολογία (Παλαιοχριστιανική και Βυζαντινή Τέχνη από το 300-1450 μ.Χ.) επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Αρχιτεκτονική
 • Μνημειακή Ζωγραφική
 • Μικροτεχνία

14) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας – Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης – Κλάδος: Ιστορία της Τέχνης επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Ευρωπαϊκή Τέχνη από τον 13ο μέχρι τον 17ο αιώνα
 • Ευρωπαϊκή Τέχνη από τον 18ο μέχρι τον 20ο αιώνα
 • Νεοελληνική Τέχνη από τον 18ο μέχρι τον 20ο αιώνα

15) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας – Τομέας Ιστορίας: Ιστορία Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Αρχαία Ελληνική Ιστορία (Πολιτική, Πολιτειακή, Κοινωνική) 1125 π.Χ.-336 π.Χ.
 • Αρχαία Ελληνική Ιστορία (Πολιτική, Πολιτειακή, Κοινωνική) 336 π.Χ.-146 π.Χ.
 • Ρωμαϊκή Ιστορία (Πολιτική, Πολιτειακή, Κοινωνική) από τις αρχές έως το 323 μ.Χ.

16) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας – Τομέας Ιστορίας: Βυζαντινή Ιστορία επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Βυζαντινή Αυτοκρατορία 324 μ.Χ.-610 μ.Χ.
 • Βυζαντινή Αυτοκρατορία 610 μ.Χ.-1081 μ.Χ.
 • Βυζαντινή Αυτοκρατορία 1081 μ.Χ.-1453 μ.Χ.

17) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας – Τομέας Ιστορίας: Ιστορία Νέου Ελληνισμού από τον 13ο αιώνα έως την Ελληνική Επανάσταση επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Ιστορία του Τουρκοκρατούμενου Ελληνισμού
 • Ιστορία του Βενετοκρατούμενου Ελληνισμού
 • Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία (16ος -18ος αιώνας)

18) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας – Τομέας Ιστορίας: Ευρωπαϊκή Ιστορία επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Μεσαιωνική Ιστορία (8ος -15ος αιώνας)
 • Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία (16ος – 18ος αιώνας)
 • Νεότερη & Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία (19ος – 20ος αιώνας)

19) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας – Τομέας Ιστορίας: Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Νεότερη Ελληνική Ιστορία (19ος αιώνας)
 • Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία (20ος αιώνας)
 • Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία

20) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Αρχαία Φιλοσοφία – Α΄:Προσωκρατικοί-Σωκράτης-Πλάτων
 • Γενική Διδακτική
 • Εξελικτική Ψυχολογία

21) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ψυχολογίας επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Εξελικτική Ψυχολογία
 • Κοινωνική Ψυχολογία – Δυναμική της Ομάδας Ι & ΙΙ
 • Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας – Στατιστική

22) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας – Τομέας Λογοτεχνίας-Πολιτισμού επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Θεωρία του Πολιτισμού
 • Αμερικανική Λογοτεχνία 19ος-21ος αιώνας
 • Αγγλική Λογοτεχνία 19ος-21ος αιώνας

23) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας – Τομέας Γλώσσας-Γλωσσολογίας επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Διαπολιτισμική Επικοινωνία
 • Μεθοδολογία της Διδασκαλίας της Αγγλικής
 • Μετάφραση και Θέαμα

24) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Από την πρωτοπορία έως το μεταμοντέρνο στο μυθιστόρημα και την ποίηση
 • Κοινωνική, Πολιτική και Πολιτισμική ζωή της Γαλλίας κατά τον 20ό αιώνα
 • Αντιπαραβολική σύνταξη Ελληνικής-Γαλλικής και μετάφραση

25) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Γερμανική Γλώσσα
 • Γερμανική Γλωσσολογία
 • Γερμανική Λογοτεχνία

26) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Ιταλική Ιστορία και Πολιτισμός ΙΙ
 • Ιταλική Λογοτεχνία του 20ού αιώνα
 • Ιταλικό Δοκίμιο

27) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Ισπανική Γλωσσολογία
 • Ισπανικός Πολιτισμός
 • Ισπανοαμερικανικός Πολιτισμός

28) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μουσικών Σπουδών – Κατεύθυνση: Ιστορική και Συστηματική Μουσικολογία επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Ιστορία της Νεοελληνικής Έντεχνης Μουσικής
 • Ιστορία της Ενορχήστρωσης
 • Συνοπτική Ιστορία ΙΙ

29) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μουσικών Σπουδών – Κατεύθυνση: Εθνομουσικολογία και Πολιτισμική Ανθρωπολογία επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Πολιτισμική και Μουσική Ανθρωπολογία
 • Εθνομουσικολογία
 • Μουσικές της Μεσογείου: Νότια Ευρώπη και Τουρκία

30) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μουσικών Σπουδών – Κατεύθυνση: Μουσική Τεχνολογία επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Φυσική και Μουσική Ακουστική
 • Εισαγωγή στη Μουσική Τεχνολογία
 • Εισαγωγή στη Μουσική Ψυχολογία

31) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μουσικών Σπουδών – Κατεύθυνση: Βυζαντινή Μουσικολογία επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Βυζαντινή Μουσικολογία
 • Ιστορία της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Ψαλτικής Τέχνης
 • Ήχοι και Ανατολικά Τροπικά Συστήματα

32) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Ευρωπαϊκή Δραματολογία Α και Β
 • Ιστορία του Ευρωπαϊκού Θεάτρου Α και Β
 • Ελληνικό Θέατρο Νεότερων Χρόνων Α και Β

33) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Εισαγωγή στη Σλαβική Φιλολογία
 • Ιστορία της Ανατολικής Ευρώπης
 • Ρωσική Λογοτεχνία 19ου αιώνα – 2η περίοδος

34) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φυσικής επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Κβαντική Μηχανική Ι
 • Στατιστική Φυσική Ι
 • Ηλεκτρομαγνητισμός Ι

35) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Χημείας επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Γενική και Ανόργανη Χημεία
 • Οργανική Χημεία Ι
 • Αναλυτική Χημεία

36) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μαθηματικών επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Ανάλυση
 • Μαθηματική Στατιστική
 • Άλγεβρα

37) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Βιολογίας – Α΄ Κλάδος επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Μοριακή Βιολογία – Βιοχημεία
 • Βιολογία Κυττάρου
 • Γενετική

38) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Βιολογίας – Β΄ Κλάδος επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Οικολογία
 • Βιολογία Ζώων
 • Βιολογία Φυτών

39) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Ορυκτολογία
 • Εισαγωγή στη Γεωλογία
 • Γεωμορφολογία

40) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
 • Δίκτυα Επικοινωνιών Ι
 • Λειτουργικά Συστήματα

41) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Φιλοσοφία Επιστήμης ΙΙ
 • Επιστημονική Επανάσταση
 • Τεχνητή Νοημοσύνη

42) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ιατρικής επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Παθολογική Κλινική
 • Χειρουργική Κλινική
 • Παθολογική Φυσιολογία Ι και ΙΙ

43) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οδοντιατρικής επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Προσθετική
 • Περιοδοντολογία
 • Στοματολογία

44) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φαρμακευτικής επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Φαρμακευτική Χημεία
 • Φαρμακογνωσία
 • Φαρμακευτική Τεχνολογία

45) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Νοσηλευτικής επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Παθολογία ΙΙ
 • Επείγουσα Νοσηλευτική και Εντατική Νοσηλεία
 • Παιδιατρική Νοσηλευτική

46) Οι πτυχιούχοι του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Θεωρίες της Αγωγής
 • Λογοτεχνία για Παιδιά και Νέους
 • Διδακτική των Μαθηματικών Ι

47) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ι
 • Ανάπτυξη του Λόγου
 • Ελληνική Ιστορία 19ος αιώνας

48) Οι πτυχιούχοι της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας
 • Θεωρία Αθλητικής Προπόνησης
 • Εργοφυσιολογία

Β. Οι πτυχιούχοι των Πολυτεχνικών Σχολών θα εξεταστούν ανά Σχολή ως εξής:

1) Οι πτυχιούχοι της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Αρχές Γεωπληροφορικής και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών
 • Ανώτερη Γεωδαισία
 • Γεωγραφία και Ανάλυση Χώρου
 • Σχεδιασμός Συγκοινωνιακών Έργων
 • Τεχνική Υδρολογία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων.

2) Οι πτυχιούχοι της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Ιστορία και Θεωρία 5
 • Οικοδομική 2
 • Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 8
 • Πολεοδομία 2

3) Οι πτυχιούχοι της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Μαθηματικά Ι
 • Μαθηματικά ΙΙ
 • Φυσική ΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός Ι)
 • Φυσική ΙV (Κβαντομηχανική Ι)
 • Μηχανική ΙΙ (Παραμορφώσιμο Στερεό)

4) Οι πτυχιούχοι της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο και Κυκλώματα
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
 • Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Σήματα και Συστήματα

5) Οι πτυχιούχοι της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών επιλέγουν ένα από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Εξαγωγική Μεταλλουργία
 • Μεταλλογνωσία
 • Εκμετάλλευση Μεταλλείων
 • Τεχνική Γεωλογία

6) Οι πτυχιούχοι της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι
 • Μηχανική Ρευστών Ι
 • Στοιχεία Μηχανών Ι
 • Κατεργασίες Β

7) Οι πτυχιούχοι της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Αντοχή Πλοίου
 • Μελέτη & Εξοπλισμός Πλοίου Ι
 • Υδροστατική και Ευστάθεια Πλοίου Ι
 • Εγκαταστάσεις Πρόωσης.

8) Οι πτυχιούχοι της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Μηχανική των Ρευστών
 • Στατική ΙΙ
 • Εδαφομηχανική Ι
 • Οδοποιΐα Ι

9) Οι πτυχιούχοι της Σχολής Χημικών Μηχανικών επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Ανάλυση Συστημάτων Χημικής Μηχανικής
 • Χημεία
 • Ανώτερα Μαθηματικά
 • Μηχανική Χημικών Διεργασιών Ι

Γ. Οι πτυχιούχοι των Γεωπονικών Σχολών θα εξεταστούν ανά Τμήμα ως εξής:

1) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Γεωργική Οικονομική
 • Αγροτική Πολιτική
 • Αγροτική Κοινωνιολογία
 • Εισαγωγή στη Στατιστική

2) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Γενική Εδαφολογία – Λιπασματολογία
 • Ελκυστήρες - Γεωργικά Μηχανήματα
 • Θερμοκηπιακές Κατασκευές
 • Γενική Υδραυλική

3) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Βιοτεχνολογίας επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Μοριακή Βιολογία
 • Βιοχημεία
 • Βιοτεχνολογία
 • Γενετική

4) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Εισαγωγή στη Ζωοτεχνία
 • Διατροφή Αγροτικών Ζώων
 • Φυσιολογία Αγροτικών Ζώων
 • Υδατοκαλλιέργειες

5) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Αρχές Μηχανικής Τροφίμων
 • Μικροβιολογία Τροφίμων Ι
 • Χημεία Τροφίμων Ι
 • Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων
 • Εισαγωγή στη διατροφή του Ανθρώπου.

6) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Γενική Γεωργία
 • Γενική Δενδροκομία
 • Γενική Φυτοπαθολογία
 • Γενική και Συστηματική Γεωργική Εντομολογία

Δ. Οι πτυχιούχοι του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών θα εξεταστούν ανά Τμήμα ως εξής:

1) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Γενική Πολιτειολογία και Συνταγματικό Δίκαιο (Εισαγωγή)
 • Αστικό Δίκαιο (Γενικές Αρχές)
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κοινωνική Ανάπτυξη
 • Μακροοικονομική Ι

2) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Κοινωνιολογίας επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Κοινωνική Θεωρία
 • Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία
 • Ιστορία της Ευρώπης
 • Κοινωνιολογία των Πολιτικών Συστημάτων

3) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Εισαγωγή στη Διεθνή Πολιτική και τους Διεθνείς Θεσμούς
 • Διεθνείς Σχέσεις Ι
 • Μακροοικονομική
 • Διεθνές Δίκαιο Ι

4) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Περιφερειακός Προγραμματισμός
 • Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης
 • Δημοσιονομική Θεωρία και Πολιτική Ι
 • Οικονομική Ανάπτυξη Ι

5) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Πολιτική Επιστήμη Ι
 • Πολιτική Επιστήμη ΙΙ
 • Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία (19ος αι.)
 • Ιστορία Ελληνικού Κράτους (19ος-20ος αι.)

6) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Ανθρωπολογία της Σύγχρονης Ελλάδας
 • Σύγχρονη Ανθρωπολογική Θεωρία
 • Μεθοδολογία της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
 • Ανθρωπολογικές Θεωρίες της Οικογένειας και της Συγγένειας

7) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ψυχολογίας επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Κοινωνικές Αναπαραστάσεις
 • Μέθοδοι Έρευνας στην Κλινική Ψυχολογία
 • Ψυχοπαθολογία του Ενήλικα
 • Κοινωνική και Πολιτική Ψυχολογία

8) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Πολιτική Επικοινωνία
 • Εισαγωγή στη Δημοσιογραφία
 • Εισαγωγή στην Κοινωνική Θεωρία και Έρευνα
 • Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία

9) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία
 • Εισαγωγή στην Κοινωνική Πολιτική
 • Εισαγωγή στις Ποιοτικές Ερευνητικές Μεθόδους
 • Συγκριτική Κοινωνική Πολιτική

Ε. Οι πτυχιούχοι του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου θα εξεταστούν ανά Τμήμα ως εξής:

1) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης της Οικιακής Οικονομίας
 • Μακροοικονομία
 • Διαχείριση Περιβάλλοντος
 • Οικονομικά της Οικογένειας

2) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Κλινική Διατροφή
 • Επιδημιολογία της Διατροφής
 • Διατροφή και Μεταβολισμός Μακροσυστατικών
 • Οργάνωση και Διαχείριση Μονάδων Διατροφής

3) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Βάσεις Δεδομένων
 • Δίκτυα Υπολογιστών
 • Κατανεμημένα Συστήματα
 • Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

4) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Γεωγραφίας εξετάζονται σε ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Εισαγωγή στην Ανθρωπογεωγραφία
 • Φυσική Γεωγραφία
 • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών
 • Χωροταξία

Τα γραπτά των υποψηφίων βαθμολογούνται στην κλίμακα 0-20. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον δεκατέσσερα (14) και στα δύο μαθήματα, στα οποία διαγωνίστηκαν στη βαθμολογική κλίμακα με άριστα το είκοσι (20). Μεταξύ περισσοτέρων του ενός υποψηφίων που πέτυχαν τον ίδιο μέσο όρο γενικής βαθμολογίας, η σειρά επιτυχίας καθορίζεται από το βαθμό του πτυχίου του πρώτου κύκλου σπουδών. Στο 2ο διαγωνισμό μεταξύ ισόβαθμων προτιμώνται οι καταγόμενοι από Βλάστη Κοζάνης, Νέα Πέλλα Αταλάντης, Καστοριά και Σιάτιστα.

Ο πίνακας αποτελεσμάτων αναρτάται στις ιστοσελίδες των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ένσταση κατά του αποτελέσματος του διαγωνισμού επιτρέπεται εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του πίνακα αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

Η ένσταση υποβάλλεται σύμφωνα με τη διαδικασία υποβολής αίτησης για χορήγηση υποτροφίας, που περιγράφεται ανωτέρω, με επιλογή του τύπου αίτησης «Ένσταση για χορηγία Άμεσης Διαχείρισης ΥΠ.ΟΙΚ.» και συμπλήρωση στις Παρατηρήσεις της ένστασης του κωδικού αριθμού της αρχικής αίτησης και των λόγων που επικαλείται ο ενιστάμενος. Σε περίπτωση που ο ενιστάμενος επιθυμεί, μπορεί να επισυνάψει στην ηλεκτρονικά υποβληθείσα ένσταση υπογεγραμμένη επιστολή του, στην οποία δύναται να αναφέρει επιπλέον λόγους για την υποβληθείσα ηλεκτρονικά ένσταση. Ενστάσεις δύνανται να υποβληθούν και στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και απευθύνονται προς τη Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών. Αναθεώρηση της βαθμολογίας των γραπτών δεν επιτρέπεται.
Μετά την ανάρτηση του πίνακα αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Οικονομικών και, εφόσον η συνδρομή για τους υποψήφιους των προϋποθέσεων και των όρων για τη χορήγηση της υποτροφίας, έτσι όπως ορίζονται από τη συστατική πράξη του κληροδοτήματος, έχει ελεγχθεί προ της διεξαγωγής του διαγωνισμού, οι υποψήφιοι, που με το μέσο όρο της βαθμολογίας τους από τα εξεταζόμενα γνωστικά αντικείμενα επέτυχαν μια εκ των οριζομένων στην παρούσα Προκήρυξη θέσεων υποτροφίας, διορίζονται υπότροφοι από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του/της υποψήφιου/ας από την οποία θα προκύπτει:

α) η ηλικία του/της υποψήφιου/ας, η οποία δεν υπερβαίνει τα 36 έτη

β) η ελληνική ιθαγένεια ή η ελληνική καταγωγή και ο τόπος καταγωγής του/της υποψήφιου/ας (δηλ. ο τόπος γέννησης) που προβλέπεται ανωτέρω.

Επισημαίνεται ότι, εφόσον ο τόπος καταγωγής του/της υποψήφιου/ας δεν προκύπτει από τον τόπο γέννησης του/της ιδίου/ας, προσκομίζεται επιπλέον:

 • φωτοαντίγραφο ΑΔΤ του γονέα, από τον τόπο γέννησης του/της οποίου/ας προκύπτει ο προβλεπόμενος ανωτέρω τόπος καταγωγής του/της υποψήφιου/ας,
 • ή και φωτοαντίγραφο ΑΔΤ του παππού του/της ή της γιαγιάς του/της, από τον τόπο γέννησης του/της οποίου/ας προκύπτει ο προβλεπόμενος ανωτέρω τόπος καταγωγής του/της υποψήφιου/ας, ώστε να φαίνεται η διαδοχή των γενεών.

Σε περίπτωση που κάποιο από τα προαναφερόμενα πρόσωπα (γονείς ή παππούδες) δεν βρίσκεται εν ζωή, προσκομίζεται Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου.

2. Αντίγραφο του πτυχίου του/της υποψήφιου/ας, με βαθμολογία τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».

3. Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας από την οποία θα προκύπτει ο ακριβής αριθμητικός βαθμός του πτυχίου του/της υποψήφιου/ας.

4. Α.

• Οι υποψήφιοι, που κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων εξακολουθούν να φοιτούν σε Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής υποβάλλουν:

i. Βεβαίωση εγγραφής και φοίτησης σε Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής κατά το ακαδημαϊκό έτος
2016-2017, σε πρωτότυπο ή αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου ή του αντιγράφου, το οποίο πρέπει να είναι επικυρωμένο για τη γνησιότητά του από τον οικείο Έλληνα Πρόξενο, και εφόσον απαιτείται, να φέρει τη Σφραγίδα της Χάγης (apostille)

ii. Επίσημη μετάφραση της ως άνω βεβαίωσης εγγραφής και φοίτησης από τα αρμόδια Ελληνικά Προξενεία του εξωτερικού ή από αρμόδιο φορέα στην Ελλάδα (π.χ. Δικηγόρο, Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, Βρετανικό Συμβούλιο, Γαλλικό Ινστιτούτο κ.λ.π.).

4. Β.

• Οι υποψήφιοι, που κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων έχουν αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής (και δεν έχουν ήδη τα έγγραφά τους επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους από τον οικείο Έλληνα Πρόξενο):

i. Βεβαίωση εγγραφής και φοίτησης σε Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής κατά το ακαδημαϊκό έτος
2016-2017, σε πρωτότυπο ή αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου ή του αντιγράφου, τo οποίo πρέπει να είναι επικυρωμένo για τη γνησιότητά του από αρμόδιο φορέα στην Ελλάδα (π.χ. Δικηγόρο, Βρετανικό Συμβούλιο, Γαλλικό Ινστιτούτο, Πρεσβείες κ.λ.π.)

ii. Επίσημη μετάφραση της ως άνω βεβαίωσης εγγραφής και φοίτησης από αρμόδιο φορέα στην
Ελλάδα (π.χ. Δικηγόρο, Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, Βρετανικό Συμβούλιο,
Γαλλικό Ινστιτούτο κ.λ.π.)

5. Αντίγραφο του τελευταίου κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης εκκαθαριστικού σημειώματος για το δηλούμενο ατομικό και οικογενειακό φορολογούμενο με τις γενικές διατάξεις ή αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο ή απαλλασσόμενο εισόδημα, το οποίο συνολικά δεν θα υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, προκειμένου περί οικογένειας με ένα προστατευόμενο τέκνο και θα προσαυξάνεται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για κάθε επόμενο τέκνο. Επίσης θα προσαυξάνεται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ και για κάθε μέλος της ως άνω οικογένειας που παρουσιάζει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Διευκρινίζεται ότι στον υπολογισμό του εισοδήματος για την οικονομική αδυναμία λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο μεταξύ του συνολικού δηλούμενου και τεκμαρτού εισοδήματος χωριστά του υπόχρεου και χωριστά της συζύγου. Το εκκαθαριστικό σημείωμα μπορεί να αναζητηθεί και ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος www.gsis.gr.

Κατά περίπτωση, όπου κρίνεται αναγκαίο, ζητούνται από τους υποψήφιους εκκαθαριστικά σημειώματα περισσότερων ετών.

Η συνδρομή του κριτηρίου της οικονομικής αδυναμίας, που συνιστά προϋπόθεση για τη χορήγηση της υποτροφίας από το κληροδότημα ΚΩΝ. ΒΕΛΛΙΟΥ, ελέγχεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών.

Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α: i. είτε δεν υποβάλλει ατομική φορολογική δήλωση, ii. είτε δεν έχει ατομική ακίνητη περιουσία, iii. είτε και τα δύο υποχρεούται να το/τα δηλώσει με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75).

6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) του/της υποψήφιου/ας ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις παρούσες σπουδές και για το ίδιο επίπεδο σπουδών δηλ. για προηγούμενο αντίστοιχα μεταπτυχιακό ή διδακτορικό) από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητάς του/της από δικαίωμα υποτροφίας, η οποία του/της έχει απονεμηθεί προηγουμένως.

7. Οι υποψήφιοι που κατάγονται από τη Νέα Πέλλα Αταλάντης Φθιώτιδας, επιπλέον των παραπάνω δικαιολογητικών, προσκομίζουν και Βεβαίωση από το «Σύλλογο των εις Νέα Πέλλα Αταλάντης Οικιστών Μακεδόνων», από την οποία να φαίνεται ότι έλκουν την καταγωγή τους από τη Μακεδονία.

Το Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα.

Η μηνιαία χορηγία ανέρχεται σε χίλια (1.000) ευρώ και προσμετράται από την έναρξη των μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 (κυρίως για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής). Η χορήγησή της διαρκεί μέχρι ένα (1) έτος ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών και εφόσον επαρκούν τα έσοδα του κληροδοτήματος και η πορεία των σπουδών του/της υποτρόφου είναι πολύ καλή. Σε περίπτωση εξ αποστάσεως σπουδών σε πανεπιστήμια του εξωτερικού η μηνιαία χορηγία ανέρχεται σε πεντακόσια (500) ευρώ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 σε εγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος, στον οποίο θα χορηγηθεί υποτροφία σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν μπορεί να τύχει νέας υποτροφίας για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις συγκεκριμένες μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές και για προηγούμενες μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές) είτε από την ίδια είτε από άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά.

Η παρούσα Προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: www.minedu.gov.gr/Υποτροφίες-Κληροδοτήματα και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών: https://www.minfin.gr/web/guest/-/psephiakes-yperesies-ethnikon-klerodotematon με επιλογή Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (από 13/1/2016).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ

Σχετικά Άρθρα