Υποτροφίες κυβέρνησης Ισραήλ σε Έλληνες Υπηκόους 2018 - 2019

Εκτύπωση  

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΣΡΑΗΛ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Αρ.Πρωτ203655/Ζ1/22-11-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥ
Email : foitmer.yp(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Ν. Αγγελάκη, Χ. Σακελλίου
Τηλέφωνο : 2103443469, 2103442404
FAX : 2103442365

ΘΕΜΑ: Υποτροφίες της κυβέρνησης του Ισραήλ σε Έλληνες υπηκόους στο πλαίσιο διμερούς μορφωτικής συμφωνίας για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις του Ν. 2267/94 (ΦΕΚ 227 Α΄) με τις οποίες κυρώθηκε η Μορφωτική Συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ.
Β) Το Μορφωτικό Εκτελεστικό Πρόγραμμα που έχει υπογραφεί μεταξύ της Ελλάδας και του Ισραήλ (ΦΕΚ 282 Α΄ 2013).
Γ) Την αριθ. 317/3.11.2017 Ρηματική Διακοίνωση της Πρεσβείας του Ισραήλ.
Δ) Τα άρθρα 1, 24 και 25 του Ν.Δ. 402/74 (ΦΕΚ 141 Α΄) “Περί κυρώσεως της από 23.5.1969 Συμβάσεως της Βιέννης”.

Αποφασίζουμε

Προκηρύσσουμε για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 υποτροφίες, που χορηγούνται από την κυβέρνηση του Ισραήλ σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερούς μορφωτικής συμφωνίας, ως ακολούθως:

1. Δύο (2) Υποτροφίες για Θερινό Σεμινάριο Γλώσσας (Ulpan)

2. Δύο (2) Υποτροφίες για σπουδές ή έρευνα διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους.

Βασικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση της υποτροφίας:

- Ο αιτών να είναι κάτοχος πτυχίου επιπέδου BA ή BSc (ή και ανώτερου) με καλή ακαδημαϊκή επίδοση.

- Ο αιτών να είναι υπήκοος της χώρας, όπου και υποβάλλει την αίτηση για υποτροφία και να είναι κάτω των 35 ετών (ηλικία κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους).

- Πιστοποιητικό επάρκειας αγγλικής ή εβραϊκής γλώσσας.

- Ο αιτών πρέπει να πληροί τις ακαδημαϊκές προϋποθέσεις του Ισραηλινού Πανεπιστημίου στο οποίο υποβάλλει αίτηση. Υποτροφία χορηγείται μόνο εφόσον το εκπαιδευτικό ίδρυμα εγκρίνει την αποδοχή του υποψηφίου.

Όροι και οι προϋποθέσεις:

Οι όροι και οι προϋποθέσεις της υποτροφίας μπορεί να μεταβάλλονται κάθε χρονιά, σύμφωνα με τον ετήσιο προϋπολογισμό. Η υποτροφία που χορηγείται δύναται να είναι πλήρης ή μερική.

Η πλήρης υποτροφία περιλαμβάνει:

- Δίδακτρα

- Μηνιαίο επίδομα για ένα ακαδημαϊκό έτος (για 8 μήνες)

- Βασική ασφάλιση υγείας

Ο αιτών αναλαμβάνει τις δαπάνες διαμονής, μεταφοράς και μετακίνησης από και προς το Ισραήλ.

Οι υποτροφίες χορηγούνται μόνο για σπουδές στα εγκεκριμένα, από το Ισραηλινό Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμια και Προγράμματα.

Οι υποτροφίες για το σεμινάριο γλώσσας (Ulpan) θα χορηγηθούν για το ινστιτούτο γλώσσας που θα επιλεγεί από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, την επιβεβαίωση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και την ενημέρωση για τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, οι αιτούντες επικοινωνούν με την Πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα.

Υποβολή της Αίτησης

Πριν τη διαδικασία λήψης και συμπλήρωσης των εντύπων της αίτησης, παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τις ακόλουθες σημαντικές οδηγίες. (http://mfa.gov.il/mfa/abouttheministry/documents/scholarshipinstructions.pdf)

Οι αιτήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

  • Συμπληρωμένο έντυπο της αίτησης – Λήψη εντύπων αίτησης
    (http://mfa.gov.il/mfa/abouttheministry/documents/scholarshipapplication.pdf)
  • Λεπτομερή επιστολή στην οποία να αναφέρεται ο κλάδος σπουδών και το Πανεπιστήμιο στο Ισραήλστο οποίο ο αιτών επιθυμεί να φοιτήσει
  • Βιογραφικό Σημείωμα
  • Αντίγραφα επιστολών των Ισραηλινών Πανεπιστημίων, ή -στην περίπτωση έρευνας ήμεταδιδακτορικού- του Ισραηλινού επιβλέποντα. Δεν απαιτείται για υποτροφίες θερινού σεμιναρίουγλώσσας
  • Πιστοποιητικά σπουδών στο πρωτότυπο (ή επικυρωμένα αντίγραφα), αναλυτική βαθμολογία και τίτλοι που πιστοποιούν την ολοκλήρωση των σπουδών για το πτυχίο
  • Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές από διδάσκοντες/καθηγητές που έχουν διδάξει στον υποψήφιο
  • Τρεις (3) φωτογραφίες
  • Πιστοποιητικό υγείας

Όλα τα ανωτέρω υποβάλλονται εκτυπωμένα στην αγγλική γλώσσα, σε τρία (3) αντίγραφα, στην Πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα, στην διεύθυνση:

Πρεσβεία Ισραήλ (Ακαδημαϊκό Τμήμα) Μαραθωνοδρόμων 1, Π. Ψυχικό, 15452 Αθήνα.

Πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/
2003/Pages/Scholarships%20Offered%20by%20the%20Israeli%20Government%20to.aspx

- Η τελική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017.

- Η τελική απόφαση για τη χορήγηση της υποτροφίας λαμβάνεται περίπου τον Ιούνιο κάθε έτους.

- Το Υπουργείο Εξωτερικών θα ενημερώσει τον υποψήφιο για την αποδοχή του στο πρόγραμμα υποτροφιών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ


Εκτύπωση