edu.klimaka.gr

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΣΕΠ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΣΕΠ

ΘΕΜΑ: Δίνονται διευκρινίσεις
ΣΧΕΤ.:
τα αριθμ. α)133719/Δ2/16-10-2008, β) 134335/Δ2/17-10-08 έγγραφά μας, γ) 40463/21-10-2008 έγγραφο του ΑΣΕΠ

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η χειρόγραφη αίτηση που καταθέτει ο υποψήφιος δεν καταστρέφεται αλλά εσωκλείεται στο φάκελό του με τα συνημμένα δικαιολογητικά και ένα αντίγραφο της ηλεκτρονικά καταχωρισμένης αίτησης, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2 του αριθμ. 134335/Δ2 /17-10-08 εγγράφου.

Ο υποψήφιος, εφόσον επιθυμεί φωτοαντίγραφο της χειρόγραφης αίτησής του, θα πρέπει να φροντίζει ο ίδιος γι΄ αυτό πριν την κατάθεση της αίτησής του.

Στο φάκελο αποστολής των αιτήσεων και των υποβληθέντων δικαιολογητικών των υποψηφίων προς το ΑΣΕΠ, θα αναγράφονται υποχρεωτικά και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης του υποψηφίου, καθώς και ο αριθμός της προκήρυξης, για την οποία δηλώνει συμμετοχή ο υποψήφιος.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία ατόμων με έλλειψη φυσικών-σωματικών δεξιοτήτων και επιθυμούν να εξεταστούν με ειδική εξέταση υποχρεούνται να αναγράφουν στην κεφαλίδα της χειρόγραφης αίτησής τους με κεφαλαία γράμματα την ένδειξη «ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ». Η ένδειξη αυτή καταχωρίζεται ηλεκτρονικά σε αντίστοιχο πεδίο και εμφανίζεται στην ηλεκτρονική εκτύπωση της αίτησης. Οι αιτήσεις αυτές θα αποσταλούν στο ΑΣΕΠ, με ευθύνη των οικείων Διευθύνσεων και Γραφείων Εκπαίδευσης, σε ξεχωριστούς φακέλους, με αντίστοιχη επισήμανση ότι αφορούν στην κατηγορία αυτή, για διευκόλυνση κατά την παραλαβή των αιτήσεων από το ΑΣΕΠ.

Στις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σε Δημόσια Σχολεία στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, στο πεδίο «Υπογραφή Διεύθυνσης» προστίθεται «ή Γραφείου Εκπαίδευσης».

Οι υποψήφιοι καταθέτουν την αίτηση συμμετοχής είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, σε οποιαδήποτε Διεύθυνση ή Γραφείο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από τη βαθμίδα εκπαίδευσης για την οποία διαγωνίζονται. Επομένως δεν ισχύει η οδηγία από το ΟΠΣΥΔ ότι ο υποψήφιος πρέπει να προσέλθει στο οικείο γραφείο/διεύθυνση της αντίστοιχης βαθμίδας, καθόσον δεν γίνεται ουσιαστικός έλεγχος των δικαιολογητικών κατά κλάδο, όπως αυτό ισχύει για τις αιτήσεις των αναπληρωτών . Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οδηγίες του ΟΠΣΥΔ για την καταχώριση.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο ζητήσουν αντικατάσταση ή διόρθωση ή συμπλήρωση της αίτησής τους εντός των οριζομένων προθεσμιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προκηρύξεις 2Π/2008 και 3Π/2008 στις σελίδες 14581-14582 και 14614 αντίστοιχα, θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση αυτή στην ίδια Διεύθυνση ή Γραφείο, όπου υποβλήθηκε η αρχική αίτηση. Οι δύο αιτήσεις θα αποσταλούν στο ΑΣΕΠ.

Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στη συμπλήρωση στη χειρόγραφη αίτησή τους του αντίστοιχου πεδίου με τα συνημμένα δικαιολογητικά κατά τη σειρά, που αυτά αναφέρονται στην ηλεκτρονική μορφή της αίτησης, προς διευκόλυνση της διαδικασίας καταχώρισης και παραβολής. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, θα αναγράφεται στο αντίστοιχο πεδίο ο συνολικός αριθμός για κάθε κατηγορία από τους τίτλους αυτούς.

Ειδικότερα, εφιστάται η προσοχή σε όσους έχουν επιφορτιστεί με το έργο της καταχώρισης, στην ορθή συμπλήρωση των στοιχείων καθόσον, σε περίπτωση λάθους, δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής μετά την καταχώριση.

Τέλος, εφιστάται η προσοχή στην παραλαβή του παραβόλου, το οποίο θα πρέπει να έχει ήδη συμπληρωθεί από τον υποψήφιο.

Κατόπιν των ανωτέρω, κοινή προσπάθεια όλων μας είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας καταχώρισης των αιτήσεων, διαδικασία η οποία καθιερώνεται για πρώτη φορά, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας και του ΑΣΕΠ, για την έγκαιρη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

Το Υπουργείο Παιδείας αλλά και το ΑΣΕΠ θα συνδράμουν την προσπάθεια αυτή με κάθε μέσο και αίσθημα ευθύνης.

Σχετικά Άρθρα