edu.klimaka.gr

ΠΕ18.20 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 2008 2009

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΑΣΕΠ 2008 2009
ΠΕ18.20 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (Marketing),

Εξεταζόμενα Γνωστικά Αντικείμενα

1. Τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατατάσσονται σε δύο θεματικές ενότητες (πρώτη και δεύτερη θεματική ενότητα), όπως αυτές ορίζονται από τα άρθρα 4 και 5, αντίστοιχα, αυτής της απόφασης και η εξέταση κάθε ενότητας διαρκεί τουλάχιστον τέσσερις (4) ώρες.

2. Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί, κατά τα ισχύοντα στη νομοθεσία ΑΣΕΠ, να ζητήσει τον ορισμό συντελεστή κατά γνωστικό αντικείμενο.

Πρώτη θεματική ενότητα

Η πρώτη θεματική ενότητα έχει ως σκοπό να διαγνώσει τον βαθμό κατοχής των γνωστικών αντικειμένων, τα οποία θα κληθεί να διδάξει ο υποψήφιος, εφόσον και όταν διοριστεί στην εκπαίδευση. Ειδικότερα τα γνωστικά αντικείμενα και η εξεταστέα ύλη της ενότητας αυτής ορίζονται κατά βαθμίδα εκπαίδευσης, κλάδο και ειδικότητα ως ακολούθως:

Οι υποψήφιοι των κλάδων στους οποίους αναφέρεται μόνο ένα υποχρεωτικό μάθημα εξετάζονται στην ύλη
του μαθήματος αυτού.

Οι υποψήφιοι των κλάδων στους οποίους αναφέρονται και μαθήματα επιλογής εξετάζονται στην ύλη του
υποχρεωτικού μαθήματος, καθώς επίσης και στην ύλη ενός από τα αναφερόμενα μαθήματα επιλογής, το οποίο επιλέγουν.

β) Για τις ειδικότητες ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (Marketing), Κλάδος ΠΕ18.20

Α. Ειδικότητα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Εξετάζονται υποχρεωτικά στα ακόλουθα δύο μαθήματα:

1. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
2. Γενικές Αρχές Λογιστικής

1) Εξεταστέα Ύλη μαθήματος: ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Η Επιχείρηση (ορισμός, διάκριση επιχειρήσεων, λειτουργίες, επιδιώξεις).

2. Οργάνωση και Διοίκηση (Το αντικείμενο της Διοίκησης των Επιχειρήσεων).

3. Management (η ιστορική εξέλιξη του, η λειτουργία του Προγραμματισμού, η λειτουργία της Οργάνωσης − περιγραφή θέσης εργασίας, οργανόγραμμα, η λειτουργία της Διεύθυνσης − ηγεσία, παρακίνηση, ομάδες, επικοινωνία, η λειτουργία του Ελέγχου, Λήψη Αποφάσεων).

4. Marketing (έννοια και περιεχόμενο Marketing, μίγμα Marketing – προϊόν, τιμολογιακή πολιτική, διανομή και προώθηση, προγραμματισμός Marketing, η συμπεριφορά του καταναλωτή, τμηματοποίηση της αγοράς, συστήματα πληροφοριών Marketing και έρευνα αγοράς).

5. Διοίκηση Πωλήσεων.

6. Χρηματοοικονομική Διοίκηση.

7. Διοίκηση Παραγωγής.

8. Διοίκηση Προσωπικού (προγραμματισμός, προσέλκυση, επιλογή και αξιολόγηση προσωπικού, εκπαίδευση και επιμόρφωση ανθρώπινων πόρων).

9. Διαχείριση Πληροφοριών.

10. Σύγχρονες τάσεις της Οργάνωσης και Διοίκησης (Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Επανασχεδιασμός
Επιχειρηματικών Διαδικασιών).

2) Εξεταστέα Ύλη μαθήματος: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

1. Απογραφή.

 

2. Ισολογισμός.

3. Οι λογαριασμοί του Ε.Γ.Λ.Σ. (οι διακρίσεις κατά μέγεθος, κατά περιεχόμενο και οι κανόνες λειτουργία τους).

4. Γενικές αρχές διπλογραφικής μεθόδου (ημερολόγιο, γενικό καθολικό, ισοζύγιο λογαριασμών γενικού καθολικού).

5. Λογιστικές εγγραφές (εγγραφές κατά τη διάρκεια της χρήσης, εγγραφές προσαρμογής).

6. Πάγια (πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί: Oμάδα 1η Ε.Γ.Λ.Σ.) και αποσβέσεις παγίων (μέθοδοι υπολογισμού αποσβέσεων – εγγραφές αποσβέσεων: λογαριασμοί 66 και 85).

7. Αυτοτέλεια της διαχειριστικής χρήσης − Μεταβατικοί λογαριασμοί (εγγραφές − λογαριασμοί 36 και 56).

8. Σύνταξη ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. (Ισολογισμός, αποτελέσματα εκμετάλλευσης και χρήσης).

9. Λογιστική εργατικών (εγγραφές αμοιβών και εξόδων προσωπικού − λογαριασμός 60).

10. Λογιστική ΦΠΑ (εγγραφές − λογαριασμός 54.00)

11. Λογιστικές εγγραφές σύστασης εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.)

 

Β. Ειδικότητα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Εξετάζονται υποχρεωτικά στα ακόλουθα δύο μαθήματα:

1. Γενικές Αρχές Λογιστικής
2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

1) Εξεταστέα Ύλη μαθήματος: Γενικές Αρχές Λογιστικής

1. Απογραφή.

2. Ισολογισμός.

3. Οι λογαριασμοί του Ε.Γ.Λ.Σ. (οι διακρίσεις κατά μέγεθος, κατά περιεχόμενο και οι κανόνες λειτουργία
τους).

4. Γενικές αρχές διπλογραφικής μεθόδου (ημερολόγιο, γενικό καθολικό, ισοζύγιο λογαριασμών γενικού
καθολικού).

5. Λογιστικές εγγραφές (εγγραφές κατά τη διάρκεια της χρήσης, εγγραφές προσαρμογής).

6. Πάγια (πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί: Oμάδα 1η Ε.Γ.Λ.Σ.) και αποσβέσεις παγίων (μέθοδοι υπολογισμού αποσβέσεων – εγγραφές αποσβέσεων: λογαριασμοί 66 και 85).

7. Αυτοτέλεια της διαχειριστικής χρήσης − Μεταβατικοί λογαριασμοί (εγγραφές − λογαριασμοί 36 και 56).

8. Σύνταξη ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. (Ισολογισμός, αποτελέσματα εκμετάλλευσης και χρήσης).

9. Λογιστική εργατικών (εγγραφές αμοιβών και εξόδων προσωπικού − λογαριασμός 60).

10 Λογιστική ΦΠΑ (εγγραφές − λογαριασμός 54.00)

11. Λογιστικές εγγραφές σύστασης εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.)

2) Εξεταστέα Ύλη μαθήματος: Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

1. Η Επιχείρηση (ορισμός, διάκριση επιχειρήσεων, λειτουργίες, επιδιώξεις).

2. Οργάνωση και Διοίκηση (Το αντικείμενο της Διοίκησης των Επιχειρήσεων).

3. Management (η ιστορική εξέλιξη του, η λειτουργία του Προγραμματισμού, η λειτουργία της Οργάνωσης
− περιγραφή θέσης εργασίας, οργανόγραμμα, η λειτουργία της Διεύθυνσης − ηγεσία, παρακίνηση, ομάδες,
επικοινωνία, η λειτουργία του Ελέγχου, Λήψη Αποφάσεων).

4. Marketing (έννοια και περιεχόμενο Marketing, μίγμα Marketing – προϊόν, τιμολογιακή πολιτική, διανομή και προώθηση, προγραμματισμός Marketing, η συμπεριφορά του καταναλωτή, τμηματοποίηση της αγοράς, συστήματα πληροφοριών Marketing και έρευνα αγοράς).

5. Διοίκηση Πωλήσεων.

6. Χρηματοοικονομική Διοίκηση.

7. Διοίκηση Παραγωγής.

8. Διοίκηση Προσωπικού (προγραμματισμός, προσέλκυση, επιλογή και αξιολόγηση προσωπικού, εκπαίδευση και επιμόρφωση ανθρώπινων πόρων).

9. Διαχείριση Πληροφοριών.

10. Σύγχρονες τάσεις της Οργάνωσης και Διοίκησης (Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Επανασχεδιασμός
Επιχειρηματικών Διαδικασιών).

Γ. Ειδικότητα: Τουριστικών Επιχειρήσεων

Εξετάζονται υποχρεωτικά στα ακόλουθα δύο μαθήματα:

1. Στοιχεία Τουριστικής Οικονομίας
2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

1) Εξεταστέα Ύλη μαθήματος: Στοιχεία Τουριστικής Οικονομίας

1. Βασικές εισαγωγικές έννοιες της Τουριστικής Οικονομίας (Αντικείμενο Τουριστικής Οικονομίας, τουριστικό πακέτο, ο ταξιδιωτικός/ τουριστικός πράκτορας – travel agent, οι οργανωτές ταξιδιών – tour operators).

2. Μορφές Τουρισμού (κλασική μορφή τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, εναλλακτικές μορφές
τουρισμού).

3. Η τουριστική ζήτηση (ελαστικότητα ζήτησης, χαρακτηριστικά ζήτησης, προσδιοριστικοί παράγοντες
ζήτησης).

4. Η τουριστική προσφορά (παραγωγή και κόστος τουριστικής επιχείρησης, ελαστικότητα προσφοράς,
χαρακτηριστικά προσφοράς, προσδιοριστικοί παράγοντες προσφοράς, μεγιστοποίηση κέρδους τουριστικής
επιχείρησης).

5. Η οργανωτική δομή της τουριστικής βιομηχανίας.

6. Οι επιπτώσεις του τουρισμού (οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές, περιβαλλοντικές).

2) Εξεταστέα Ύλη μαθήματος: Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

1. Η Επιχείρηση (ορισμός, διάκριση επιχειρήσεων, λειτουργίες, επιδιώξεις).

2. Οργάνωση και Διοίκηση (Το αντικείμενο της Διοίκησης των Επιχειρήσεων).

3. Management (η ιστορική εξέλιξη του, η λειτουργία του Προγραμματισμού, η λειτουργία της Οργάνωσης
− περιγραφή θέσης εργασίας, οργανόγραμμα, η λειτουργία της Διεύθυνσης − ηγεσία, παρακίνηση, ομάδες,
επικοινωνία, η λειτουργία του Ελέγχου, Λήψη Αποφάσεων).

4. Marketing (έννοια και περιεχόμενο Marketing, μίγμα Marketing – προϊόν, τιμολογιακή πολιτική, διανομή και προώθηση, προγραμματισμός Marketing, η συμπεριφορά του καταναλωτή, τμηματοποίηση της αγοράς, συστήματα πληροφοριών Marketing και έρευνα αγοράς).

5. Διοίκηση Πωλήσεων.

6. Χρηματοοικονομική Διοίκηση.

7. Διοίκηση Παραγωγής.

8. Διοίκηση Προσωπικού (προγραμματισμός, προσέλκυση, επιλογή και αξιολόγηση προσωπικού, εκπαίδευση και επιμόρφωση ανθρώπινων πόρων).

9. Διαχείριση Πληροφοριών.

10. Σύγχρονες τάσεις της Οργάνωσης και Διοίκησης (Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Επανασχεδιασμός
Επιχειρηματικών Διαδικασιών).

Δ. Ειδικότητα: Εμπορίας και Διαφήμισης (marketing)

Εξετάζονται υποχρεωτικά στα ακόλουθα δύο μαθήματα:

1. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
2. Γενικές Αρχές Λογιστικής

1) Εξεταστέα Ύλη μαθήματος: Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

1. Η Επιχείρηση (ορισμός, διάκριση επιχειρήσεων, λειτουργίες, επιδιώξεις).

2. Οργάνωση και Διοίκηση (Το αντικείμενο της Διοίκησης των Επιχειρήσεων).

3. Management (η ιστορική εξέλιξη του, η λειτουργία του Προγραμματισμού, η λειτουργία της Οργάνωσης
− περιγραφή θέσης εργασίας, οργανόγραμμα, η λειτουργία της Διεύθυνσης − ηγεσία, παρακίνηση, ομάδες,
επικοινωνία, η λειτουργία του Ελέγχου, Λήψη Αποφάσεων).

4. Marketing (έννοια και περιεχόμενο Marketing, μίγμα Marketing – προϊόν, τιμολογιακή πολιτική, διανομή και προώθηση, προγραμματισμός Marketing, η συμπεριφορά του καταναλωτή, τμηματοποίηση της αγοράς, συστήματα πληροφοριών Marketing και έρευνα αγοράς).

5. Διοίκηση Πωλήσεων.

6. Χρηματοοικονομική Διοίκηση.

7. Διοίκηση Παραγωγής.

8. Διοίκηση Προσωπικού (προγραμματισμός, προσέλκυση, επιλογή και αξιολόγηση προσωπικού, εκπαίδευση και επιμόρφωση ανθρώπινων πόρων).

9. Διαχείριση Πληροφοριών.

10. Σύγχρονες τάσεις της Οργάνωσης και Διοίκησης (Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Επανασχεδιασμός
Επιχειρηματικών Διαδικασιών).

2) Εξεταστέα Ύλη μαθήματος: Γενικές Αρχές Λογιστικής

1. Απογραφή.

2. Ισολογισμός.

3. Οι λογαριασμοί του Ε.Γ.Λ.Σ. (οι διακρίσεις κατά μέγεθος, κατά περιεχόμενο και οι κανόνες λειτουργία τους).

4. Γενικές αρχές διπλογραφικής μεθόδου (ημερολόγιο, γενικό καθολικό, ισοζύγιο λογαριασμών γενικού
καθολικού).

5. Λογιστικές εγγραφές (εγγραφές κατά τη διάρκεια της χρήσης, εγγραφές προσαρμογής).

6. Πάγια (πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί: Oμάδα 1η Ε.Γ.Λ.Σ.) και αποσβέσεις παγίων (μέθοδοι υπολογισμού αποσβέσεων – εγγραφές αποσβέσεων: λογαριασμοί 66 και 85).

7. Αυτοτέλεια της διαχειριστικής χρήσης − Μεταβατικοί λογαριασμοί (εγγραφές − λογαριασμοί 36 και 56).

8. Σύνταξη ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. (Ισολογισμός, αποτελέσματα εκμετάλλευσης και χρήσης).

9. Λογιστική εργατικών (εγγραφές αμοιβών και εξόδων προσωπικού − λογαριασμός 60).

10. Λογιστική ΦΠΑ (εγγραφές − λογαριασμός 54.00)

11. Λογιστικές εγγραφές σύστασης εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.)

Δεύτερη θεματική ενότητα

1. Η δεύτερη θεματική ενότητα αφορά:
1) τη Γενική Διδακτική Μεθοδολογία − Παιδαγωγικά Θέματα και
2) την Ειδική Διδακτική και έχει ως σκοπό την αξιολόγηση των βασικών γνώσεων των υποψηφίων για να μπορούν:

α) να επιτελούν το διδακτικό και το οργανωτικό τους έργο, σύμφωνα με:
(i) τις γενικές αρχές της διδασκαλίας και
(ii) τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις των μαθημάτων της ειδικότητάς τους.

β) να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν κριτικά τη γνώση.

γ) να αντιμετωπίζουν στην πράξη προβλήματα της καθημερινής σχολικής ζωής.

δ) να βοηθούν τον μαθητή στην προσαρμογή του στο σχολείο και να συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.

ε) να κατανοούν τον ρόλο του σχολικού θεσμού μέσα στην κοινωνία και την επίδραση που η τελευταία ασκεί σ’ αυτόν.

2. Η εξεταστέα ύλη της δεύτερης θεματικής ενότητας περιλαμβάνει δύο επί μέρους θέματα για όλους τους κλάδους:

α) Γενική διδακτική μεθοδολογία και γενικά ψυχοπαιδαγωγικά θέματα που η εξεταστέα ύλη ορίζεται η ίδια για όλους τους κλάδους.

β) Ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειμένου κατά κλάδο και ειδικότητα.

Ειδικότερα:

Α. Η εξεταστέα ύλη του πρώτου θέματος αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης, με μία γενική παιδαγωγική αντίληψη, ζητημάτων αγωγής και μάθησης, καθώς και βασικά γνωστικά στοιχεία ψυχοπαιδαγωγικής (που υπάρχουν σε όλα τα αντίστοιχα ψυχοπαιδαγωγικά βιβλία). Ειδικότερα:

α1. Με τη Γενική διδακτική μεθοδολογία επιδιώκεται να ελεγχθεί αν οι υποψήφιοι κατέχουν βασικές γνώσεις γύρω από τη μεθοδολογία της διδασκαλίας (προγραμματισμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση).

α2. Τα γενικά ψυχοπαιδαγωγικά θέματα αναφέρονται:
1) στην πρακτική αντιμετώπιση ποικίλων ζητημάτων της καθημερινής σχολικής ζωής, όπως προβλήματα προσαρμογής και συμπεριφοράς στο σχολείο, προβλήματα μετάβασης από τη μια βαθμίδα στην άλλη, προβλήματα συμπεριφοράς στη σχολική τάξη και το σχολικό χώρο, αμοιβές−ποινές μαθητών, κίνητρα, διαπροσωπικές σχέσεις, επικοινωνία και ψυχολογικό κλίμα στο σχολικό περιβάλλον, σχέσεις μεταξύ μαθητών− εκπαιδευτικών− γονέων, προβλήματα σχετικά με την παιδική ή την εφηβική ηλικία (ανάλογα με τη βαθμίδα), απλά μαθησιακά προβλήματα, κρούσματα νεανικής παραβατικότητας στο πλαίσιο του σχολείου, οικογενειακά ή προσωπικά προβλήματα των μαθητών, και
2) σε γενικά παιδαγωγικά θέματα που αφορούν τη σχέση σχολείου και κοινωνίας, τον ρόλο του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο, τις επιδράσεις του σχολείου στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του ατόμου, τους εξωσχολικούς παράγοντες αγωγής και τα βασικά στοιχεία της δομής και λειτουργίας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

Οι υποψήφιοι καλούνται να αναπτύξουν τα ζητούμενα είτε υπό τη μορφή σύντομου δοκιμίου είτε υπό τη μορφή απαντήσεων σε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών σε συγκεκριμένα διδακτικά και παιδαγωγικά προβλήματα στην τάξη ή στο σχολείο τους.

Β. Με την ειδική διδακτική επιδιώκεται να ελεγχθεί εάν οι υποψήφιοι είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατά το σχεδιασμό μιας διδασκαλίας «επί χάρτου» εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας, πέραν της δασκαλοκεντρικής.

Η εξέταση της ειδικής διδακτικής αναφέρεται ειδικότερα σε ζητήματα των αντίστοιχων προς την ειδικότητα των υποψηφίων γνωστικό/ά αντικείμενο/α [γενικοί σκοποί και ειδικοί στόχοι του μαθήματος (με βάση τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών και τις Οδηγίες διδασκαλίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου), μέθοδοι, πορεία και μορφές διδασκαλίας, διδακτικές ενέργειες, χρήση εποπτικών και άλλων διδακτικών μέσων, τρόποι και τεχνικές αξιολόγησης των μαθητών].

Στους υποψηφίους μπορεί να δοθεί μία διδακτική δραστηριότητα σχετική με το μάθημα (ή τα μαθήματα) της ειδικότητάς τους και τους ζητείται: να παρουσιάσουν ένα αναλυτικό σχέδιο στο οποίο να εκθέτουν τη μέθοδο και τον τρόπο διδασκαλίας και αξιολόγησής της και να αιτιολογήσουν με βάση τις παιδαγωγικές τους γνώσεις την άποψή τους. Μπορεί ακόμη να τους δίδεται ένα συγκεκριμένο σχέδιο μαθήματος και να τους ζητείται να το σχολιάσουν ή να απαντήσουν σε ερωτήσεις που τυχόν αναφέρονται σ’ αυτό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά Άρθρα