Διαγωνισμός για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2018 - 2019

Εκτύπωση  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (SaferInternet4Kids) 2019
“Μαζί για ένα καλύτερο Διαδίκτυο”

Αρ.Πρωτ.Φ15/188342/Δ2/06-11-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ Δ/ΘΜΙΑΣ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
-----
ΤΜΗΜΑ Β΄ Π/ΘΜΙΑΣ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β ΄- ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄- ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
-----
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Τζιντάνου Β. (Π.Ε.)
Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Παπαδοπούλου Χ. (Δ.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.42.247 (Π.Ε.)
: 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.43.317 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
Fax : 210-34.43.390

ΘΕΜΑ: «Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ (SaferInternet4Kids) με τίτλο “Μαζί για ένα καλύτερο Διαδίκτυο” στο πλαίσιο του εορτασμού της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου 2019 για μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε. – σχ. έτος 2018-2019».
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 181079/Δ2/26-10-2018 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 49/18-10-2018 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου (SaferInternet4Kids) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) με τίτλο “Μαζί για ένα καλύτερο Διαδίκτυο” στο πλαίσιο του εορτασμού της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου 2019 για μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε. σχολικού έτους 2018-2019.

Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Κέντρων Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης INSAFE (https://www.betterinternetforkids.eu ), με στόχο την προώθηση της ασφαλέστερης και πιο υπεύθυνης χρήσης των Online τεχνολογιών και των κινητών τηλεφώνων, ιδίως μεταξύ των παιδιών και των νέων σε όλο τον κόσμο. Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου θα εορταστεί φέτος στις 05-02-2019 σε πάνω από 160 χώρες στον κόσμο. Την ευθύνη οργάνωσης στη
χώρα μας έχει το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου SaferInternet4Kids (www.saferinternet4kids.gr) το οποίο λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2016 υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).

Το μήνυμα της φετινής ημέρας είναι: «Όλοι μαζί για ένα καλύτερο Διαδίκτυο».

Με αφορμή το σύνθημα της ημέρας το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ, επίσημος εκπρόσωπος στην Ελλάδα του Πανευρωπαϊκού δικτύου INSAFE/INHOPE, διοργανώνει έναν πανελλήνιο σχολικό διαγωνισμό με στόχο τα ίδια τα παιδιά να αποτυπώσουν τις ιδέες τους για το πώς αντιλαμβάνονται την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων ή πως μπορούν να προάγουν την ασφάλεια των συσκευών τους, αλλά και γενικότερα πως αντιλαμβάνονται την ασφάλεια στον ψηφιακό κόσμο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Παιδιά όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων μπορούν να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω θέματα (προστασία προσωπικών δεδομένων, ασφάλεια των συσκευών, ασφάλεια στον ψηφιακό κόσμο) και να δημιουργήσουν πρωτότυπο υλικό το οποίο θα καταθέσουν ηλεκτρονικά σε ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα που θα ανακοινωθεί από το Ελληνικό κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου. Το υλικό μπορεί να είναι μια ζωγραφιά/ιές ή μια παρουσίαση ή μια εικονογραφημένη ιστορία ή ένα βίντεο ή ακόμα και μια εφαρμογή αρκεί να είναι πρωτότυπο και να μην εμπίπτει στους νόμιμους περιορισμούς πνευματικών δικαιωμάτων άλλων.

Πιο συγκεκριμένα τα παιδιά που θα επιλέξουν το θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων μπορούν να αναπτύξουν υλικό για την επίδραση της εφαρμογής του νέου κανονισμού GDPR στην καθημερινότητά μας, για το πώς αποκαλύπτουμε προσωπικά δεδομένα χωρίς να το συνειδητοποιούμε, για τη σημασία της προστασίας των προσωπικών μας δεδομένων κ.α.

Τα παιδιά που θα επιλέξουν το θέμα της ασφάλειας των συσκευών μπορούν να δημιουργήσουν υλικό για τη σημασία του cyber hygiene, τους κινδύνους που υπάρχουν, στα μέσα που διαθέτουμε για να τους αντιμετωπίσουμε κ.α.

Φυσικά οποιαδήποτε πρωτότυπη ιδέα από τους μαθητές/τριες θα γίνει με χαρά αποδεκτή.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ

Ομάδες μαθητών/τριών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δημόσιων και ιδιωτικών Ελληνικών σχολικών μονάδων.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος: – ένα μεμονωμένο τμήμα ενός σχολείου – μια ή περισσότερες τάξεις ενός σχολείου – μια ομάδα μαθητριών και μαθητών από περισσότερα τμήματα ή τάξεις ενός σχολείου – ένας μεμονωμένος μαθητής ή μαθήτρια – δύο ή περισσότερες τάξεις από διαφορετικές σχολικές μονάδες με σκοπό τη συνεργασία, την αλληλεπίδραση του μαθητικού δυναμικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού και την από κοινού υποβολή δημιουργιών. Γι’ αυτό και όχι μόνο επιτρέπονται αυτές οι συμπράξεις, αλλά και ενθαρρύνονται οι συμμετέχοντες/ουσες να αναζητήσουν σχολεία-συνεργάτες για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός μπορεί να υλοποιηθεί σε ώρες εντός και εκτός ωρολογίου προγράμματος.

Αναλυτικότερα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μπορεί να διατεθεί χρόνος στο μάθημα της πληροφορικής και ίσως να χρησιμοποιηθούν χρόνος και από την ευέλικτη ζώνη αν υπάρχει διάθεση για συνεργασία μεταξύ του/της δασκάλου/ας της πληροφορικής και του/της δασκάλου/ας της ευέλικτης ζώνης.

Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μπορεί να διατεθεί χρόνος στο μάθημα της πληροφορικής και αν χρειαστεί και υπάρχει διάθεση συνεργασίας και στο μάθημα της τεχνολογίας.

Επιπρόσθετα ο/η δάσκαλος/α / καθηγητής/τρια πληροφορικής μπορεί να αναθέσει εκτός ωρολογίου προγράμματος ομαδικές εργασίες στα παιδιά τις οποίες μετά να επεξεργαστούν στο μάθημα της πληροφορικής.

Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό θα πρέπει να συμπληρωθεί η ηλεκτρονική φόρμα που βρίσκεται εδώ https://saferinternet4kids.gr/sid-perigrafi/sid-2019/forma-sid-2019/ με τα παρακάτω υποχρεωτικά πεδία έως την καταληκτική ημερομηνία:

Όνομα και Επώνυμο Υπευθύνου
Email Επικοινωνίας
Φορέας (Όνομα Σχολείου ή Οργανισμού)
Διεύθυνση Φορέα
Βαθμίδα Εκπαίδευσης (Α’/βάθμια ή Β’/βάθμια) και
Η εργασία ή το URL στο οποίο είναι μεταφορτωμένη

Αν η συμμετοχή είναι ζωγραφιά/ιές ή μια παρουσίαση ή μια εικονογραφημένη ιστορία τότε μπορεί να σταλεί ένα αρχείο σε μορφή .pdf ή .jpg ή .png ή .ppt ή .pptx ή .docx ή .doc. Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείου είναι 15 ΜByte. Αν η συμμετοχή είναι βίντεο τότε μπορείτε να ανέβει το video στο διαδίκτυο (youtube, vimeo, κ.τ.λ.) και σταλεί η διεύθυνση URL. Τέλος αν η συμμετοχή είναι μια εφαρμογή τότε θα πρέπει να ανέβει στο διαδίκτυο και να σταλεί στον φορέα διοργάνωσης η διεύθυνση URL.

Το ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς διαδικτύου θα ανεβάσει όλες τις συμμετοχές του διαγωνισμού στην σελίδα του http://www.saferinternet4kids.gr για να διενεργηθεί ψηφοφορία από την οργανωτική/επιστημονική επιτροπή του κέντρου από την οποία θα αναδειχτούν οι καλύτερες τρεις συμμετοχές.

Η οργανωτική/επιστημονική επιτροπή του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου αποτελείται από τους:
1. Παρασκευή Φραγκοπούλου
2. Γιώργος Κορμάς
3. Μαρία Δάρα
4. Μελτίνη Χριστοδουλάκη
5. Εμμανουέλλα Κοκολάκη
6. Ευαγγελία Δασκαλάκη
7. Κατερίνα Ψαρουδάκη
8. Μαριεύα Καρκανάκη

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Υποψηφιοτήτων: 20-12-2018

ΕΠΑΘΛΟ

Θα σταλούν βραβεία στις τρείς πρώτες συμμετοχές που θα αναδειχθούν από τη ψηφοφορία της οργανωτικής/επιστημονικής επιτροπής του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου ενώ θα σταλούν έπαινοι σε όλους τους/τις συμμετέχοντες/ουσες. Οι δημιουργίες των μαθητών/τριών θα προβληθούν μέσα από την ιστοσελίδα του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου SaferInternet4Kids.gr και θα αναρτηθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι καλύτερες δημιουργίες θα χρησιμοποιηθούν και σε προωθητικό υλικό του Κέντρου.

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του εν λόγω διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Η συμμετοχή του σχολείου στον διαγωνισμό θα είναι προαιρετική και θα πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή/τριας της εκάστοτε σχολικής μονάδας και του Συλλόγου Διδασκόντων αυτής.
  • Η συμμετοχή των μαθητών/τριών θα είναι προαιρετική και απαιτείται η έγγραφη συναίνεση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/τριών που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό.
  • Οι σχετικές δημιουργίες των μαθητών/-τριών θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, σε ενότητες που προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις (π.χ. στο μάθημα της Πληροφορικής, των ΤΠΕ, της Ευέλικτης Ζώνης ή κατά τη διάρκεια προγραμμάτων αγωγής υγείας/περιβαλλοντικής εκπ/σης κατά περίπτωση στην Α’/θμια και Β’/θμια Εκπαίδευση), προκειμένου να υποστηρίξουν τη διεύρυνση και τον εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών και να μην παρεμποδίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Ο τρόπος ενασχόλησης (υλικό που θα χρησιμοποιηθεί, σχεδιασμός δράσεων κ.λπ.) των εμπλεκομένων μαθητών/τριών είναι στη διακριτική ευχέρεια των εκπαιδευτικών που θα τους συντονίσουν. Ο χρόνος ενασχόλησης για τον διαγωνισμό εντός ωρολογίου προγράμματος δεν θα υπερβαίνει τις δύο διδακτικές ώρες.
  • Δεν θα υπάρχει κόστος συμμετοχής για τους μαθητές/τριες, τους/τις εκπαιδευτικούς ή το σχολείο.
  • Δεν θα υπάρξει διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού.
  • Ο διαγωνισμός δεν εμπλέκεται με την προώθηση εμπορικών προϊόντων και δεν θα υπάρξουν έσοδα για τους φορείς που προκηρύσσουν τον διαγωνισμό ή για άλλους, από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία, διαφήμιση, κ.λπ.).
  • Θα πρέπει ο φορέας διοργάνωσης να αναλάβει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού και να διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών μαθητών/τριών.
  • Η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/την ασκούντα/ούσα την επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο μαθητής/η μαθήτρια να συμμετέχει στον διαγωνισμό και να δημοσιευτεί το έργο του/της σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, ότι θα γίνεται χρήση του έργου μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και ότι συμφωνεί με τους όρους της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου (SaferInternet4Kids) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας-ΙΤΕ, στο τηλέφωνο: 2811-391.233 πρωινές ώρες (κ. Ψαρουδάκη Κατερίνα) και στο e-mail: contact(ΣΤΟ)saferinternet4kids.gr.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα σχολεία της αρμοδιότητάς σας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ


Εκτύπωση  

Σχετικά Άρθρα