Σχολικοί Αγώνες Κολύμβησης Λυκείων & ΕΠΑΛ 2018 2019

Εκτύπωση  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΛ 2018 2019

Αρ.Πρωτ.38283/Δ5/12-03-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
TMHMA B
Πληροφορίες : Μ. Καραμαλάκου-Λάππα
Ε. Κουτσουκέρας
Τηλέφωνο : 210-3442222
210-3442206
FAX : 210-3442210
Email : physgram(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων Κολύμβησης Γενικών (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών (ΕΠΑ.Λ.) Λυκείων Σχολικού Έτους 2018-2019»

Έχοντας υπόψη:
1. Την Υπουργική απόφαση με αριθμ. πρωτ.190677/Δ5/10.11.2016 (ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/21.11.2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Την Υπουργική απόφαση με αριθμ. πρωτ. 9941/Δ5/22.1.2019 με θέμα “ Συμπλήρωση, τροποποίηση και αντικατάσταση Κεφαλαίων στην με αρ.πρωτ 190677/Δ5/10.11.2016 (ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/21.11.2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
3 Την υπ. αριθμ. 19738/Δ5/ 08/02/19 Y.A. με θέμα « Προκήρυξη των Πανελληνίων Αγώνων Γ.Ε.Λ & ΕΠΑ.Λ Ελλάδας-Κύπρου και άλλων Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2018-2019»,
4. Την υπ.αριθμ. 22498/Δ5/ 13/02/19 «Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες ΓΕ.Λ & ΕΠΑ.Λ Ελλάδας και Κύπρου σχολικού έτους 2018-2019»,
5. Την υπ. αριθμ.27945/Δ5/21/2/2019 «Πρόσκληση σε συνάντηση εργασίας» της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. προς τους Προέδρους των Αθλητικών Ομοσπονδιών Ολυμπιακών Αθλημάτων με Θέμα «Προγραμματισμός και συνδιοργάνωση με Αθλητικές Ομοσπονδίες των Πανελληνίων Αγώνων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ολυμπιακών Αθλημάτων σχ. έτους 2018-2019»,
6. Το υπ. αρ.πρωτ. 1421/8-3-2019 έγγραφο της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας,
7. Το υπ. αρ.πρωτ. Φ24.1/3824 – 12/03/2019 έγγραφο της Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Κοζάνης για την διοργάνωση των Πανελληνίων Αγώνων Κολύμβησης 2018-19 σε συνεργασία με την Κολυμβητική Ομοσπονδίας Ελλάδας .

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σε συνεργασία με την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας

Προκηρύσσει

Τους Πανελλήνιους Αγώνες Κολύμβησης Α΄ φάσης, Β΄ φάσης και Γ’ (Τελικής) φάσης Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων σχολικού έτους 2018-2019

Αναθέτει τη διοργάνωση της Α΄ φάσης των Πανελληνίων Αγώνων Κολύμβησης ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας σχ. έτους 2018-2019, στις Οργανωτικές Επιτροπές Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ) Δ΄ Αθήνας και Ανατολικής Θεσσαλονίκης αντίστοιχα και της Β΄ φάσης και Γ’ φάσης ( Τελικής ) στην Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων ( Ο.Ε.Σ.Α.Δ .) Κοζάνης , σε συνεργασία με την Ελληνική Κολυμβητική Ομοσπονδία (Κ.Ο.Ε).

Ημερομηνία διεξαγωγής ορίζεται η Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019 για τους Αγώνες Πρόκρισης μαθητών/τριών χωρίς Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας της Κ.Ο.Ε.

Για τη Βόρεια Ελλάδα οι αγώνες πρόκρισης θα διεξαχθούν την Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019 (ώρα 09:00-11.00) στο «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ » Κολυμβητήριο, Θεσσαλονίκη.

Για τη Νότια Ελλάδα οι αγώνες πρόκρισης θα διεξαχθούν την Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019 (ώρα 08:30-10:30) στο Δημοτικό κολυμβητήριο Νέας Σμύρνης, Αθήνα.

Η Β΄ Φάση ( πρωινοί ποκριματικοί αγώνες ) θα διεξαχθεί από τις 23 Μαρτίου έως και 24 Μαρτίου 2019 στο κολυμβητήριο της Πτολεμαΐδας.

H Γ΄ Φάση (απογευματινοί Τελικοί αγώνες) θα διεξαχθεί από τις 23 Μαρτίου έως και 24 Μαρτίου 2019 στο κολυμβητήριο της Πτολεμαΐδας

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες πρέπει:

 • να φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου.
 • να φοιτούν στο σχολείο με αρχική εγγραφή ή μετεγγραφή που είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις και η φοίτησή τους να είναι κανονική,
 • να έχουν γεννηθεί από το δέκατο όγδοο έτος πριν από το έτος τέλεσης των αγώνων και μέχρι το δέκατο πέμπτο.

[Παράδειγμα: Κατά το έτος 2019 δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι γεννηθέντες κατά τα έτη 2001 έως 2004]. Επιπλέον, διευκρινίζεται, ότι ως έτος τέλεσης των αγώνων λογίζεται το έτος που λήγει. [Παράδειγμα: το σχολικό έτος 2018 - 2019 λογίζεται ως 2019],

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την συμμετοχή μαθητών και μαθητριών είναι τα ακόλουθα:

1. σχολική αθλητική ταυτότητα (η οποία έχει ενσωματωθεί στα ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. του myschool. Οι σχολικές μονάδες να απευθύνονται στο helpdesk του myschool για οποιαδήποτε διευκρίνιση). Στη Σχολική Αθλητική Ταυτότητα αναγράφεται και συμπληρώνεται στο συγκεκριμένο πεδίο (πίσω πλευρά) η Βεβαίωση ιατρού ότι στο μαθητή/τρια επιτρέπεται η συμμετοχή σε αγώνες. Η ιατρική βεβαίωση πρέπει να μην έχει ημερομηνία προγενέστερη των δώδεκα (12) μηνών από την ημέρα του αγώνα. Η ιατρική βεβαίωση μπορεί να είναι από Ιατρό παθολόγο, καρδιολόγο, γενικής ιατρικής και παιδίατρο για μαθητές/τριες που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη Λυκείου.

2. υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα

3. κατάσταση συμμετοχής του σχολείου για Ατομικά αθλήματα (επισυνάπτεται το υπόδειγμα 2),

4. φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου,

5. Δελτίο αθλητή/τριας της Κ.Ο.Ε. εφ όσον διαθέτουν. (Οι μαθητές/τριες-αθλητές/τριες υποχρεούνται κατά την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων, να έχουν μαζί τους έγκυρο δελτίο αθλητή και να το προσκομίσουν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών,

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ :

α. οι μαθητές/τριες-αθλητές/τριες που κατέχουν δελτίο της κολυμβητικής ομοσπονδίας Ελλάδας σε ισχύ και με ιατρική θεώρηση [που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες] δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν την ιατρική βεβαίωση (παρ. 9.2 της υπ΄ αριθμ. 190677/δ5/10.11.2016 Υ. Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

β. οι μαθητές/τριες πρόσφυγες, που φοιτούν κανονικά σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ., θα προσκομίσουν άδεια διαμονής ή τρίπτυχο προκαταγραφής ή πλήρους καταγραφής.

γ. η Υπεύθυνη Δήλωση γονέα ή κηδεμόνα θα παραμένει στο σχολείο, καθώς ο Διευθυντής θα συμπληρώνει με τη σημείωση ναι το αντίστοιχο πεδίο στη κατάσταση συμμετοχής του σχολείου.

δ. ο/η μαθητής/τρια έχει δικαίωμα συμμετοχής σε ένα αγώνισμα ή κατηγορία του ατομικού αθλήματος και οι επιδόσεις των κολυμβητών/τριών των Πανελληνίων Αγώνων Λυκείων κολύμβησης Β και Γ φάσης-τελικής, θα αξιολογούνται στη συγκρότηση των εθνικών ομάδων της Κ.Ο.Ε.

ε. σημειώνεται ότι, δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή στους Πανελληνίους Αγώνες κολύμβησης Λυκείων σε μαθητές/τριες, που δεν θα έχουν μαζί τους την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων, τα προαναφερόμενα πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα σχολεία πρέπει να αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) την κατάσταση συμμετοχής (υπόδειγμα 2, επισυνάπτεται) για την Α’ Φάση και για κάθε αγώνισμα μέχρι την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 και ώρα 14:00 μ.μ στις κάτωθι Ομάδες Φυσικής Αγωγής:

1. Α΄ Θεσ/νίκης, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

2. Δ΄ Αθήνας , email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Επισημάνσεις

 • Μη αποστολή συμμετοχής του σχολείου (υπόδειγμα 2) μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία συνεπάγεται αποκλεισμό από τη διοργάνωση.
 • Οι Σχολικές μονάδες για οποιοδήποτε ερώτημα - διευκρίνηση να απευθύνονται στις Ομάδες Φυσικής Αγωγής των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης.
 • τα σχολεία πρέπει να αποστείλουν μόνον ηλεκτρονικά την κατάσταση συμμετοχής (Υπόδειγμα 2, επισυνάπτεται) για μαθητές/τριες οι οποίοι κατέχουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας της Κ.Ο.Ε στις Ομάδες Φυσικής Αγωγής Ανατολικής Θεσσαλονίκης και Δ΄ Αθήνας μέχρι την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 και ώρα 14:00 μ.μ. στα email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Στις καταστάσεις συμμετοχής των Σχολείων (υπόδειγμα 2 ) θα αναγράφεται υποχρεωτικά (στη στήλη του αγωνίσματος) το αγώνισμα και ο αριθμός Δελτίου της Κ.Ο.Ε. που κατέχουν οι αθλητές/τριες.
 • Οι Ομάδες Φυσικής Αγωγής διαβιβάζουν άμεσα τις καταστάσεις συμμετοχής ( υπόδειγμα 2) στη Κ.Ο.Ε. και καμία αλλαγή δήλωσης αγωνίσματος καθώς και εκπρόθεσμη δήλωση δεν θα γίνει δεκτή από τις Οργανωτικές Επιτροπές των Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και Δ΄ Αθήνας μετά τις 14 Μαρτίου 2019 για τους μαθητές/τριες, οι οποίοι κατέχουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας της Κ.Ο.Ε.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α’ ΦΑΣΗ

Η Φάση αυτή των αγώνων περιλαμβάνει :

1. Όλες τις διοργανώσεις της Κ.Ο.Ε. κολυμβητηρίου 25 ή 50 μέτρων που διεξάγονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό από 1 Οκτωβρίου 2018 έως 18 Μαρτίου 2019.

Οι μαθητές-τριες, οι οποίοι κατέχουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας της Κ.Ο.Ε. μπορούν από το σύνολο των αγωνισμάτων τους αυτού του διαστήματος σε κολυμβητήριο 50 ή και 25 μέτρων να επιλέξουν το μοναδικό αγώνισμα που επιθυμούν να συμμετέχουν στους Πανελλήνιους Αγώνες Κολύμβησης Λυκείων και το οποίο θα είναι το ίδιο για όλες τις φάσεις με την προϋπόθεση ότι η επίδοσή τους αποτελεί Όριο του αγωνίσματος αυτού.

Κατέχοντας τα Όρια αυτά όλοι/ες αποκτούν το δικαίωμα να συμμετέχουν στη Β΄ Φάση της Διοργάνωσης που είναι οι Προκριματικοί κατά τη διάρκεια των «ΠΤΟΛΕΜΑΪΚΩΝ» από τις 23 Μαρτίου έως και 24 Μαρτίου 2019 στο κολυμβητήριο της Πτολεμαΐδας.

2. Αγώνες πρόκρισης που διοργανώνονται από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για μαθητές/τριες, οι οποίοι δεν κατέχουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας της Κ.Ο.Ε., κατά την διάρκεια των οποίων, θα πρέπει να διασφαλίσουν τα όρια για τη συμμετοχή τους στη Β΄ φάση των αγώνων, συμμετέχοντας σε ένα μόνον αγώνισμα του προγράμματος.

Κατέχοντας τα Όρια αυτά όλοι/ες αποκτούν το Δικαίωμα Συμμετοχής στη Β΄ Φάση της Διοργάνωσης, που είναι οι Προκριματικοί από τις 23 Μαρτίου έως και 24 Μαρτίου 2019, στο κολυμβητήριο της Πτολεμαΐδας.

Αγώνες Πρόκρισης για μαθητές/τριες χωρίς Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας της Κ.Ο.Ε.

1. Για τη Βόρεια Ελλάδα οι αγώνες θα διεξαχθούν την Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019 και ώρα 09:00 στο «Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο», Θεσσαλονίκη.

Συμμετέχουν (σύμφωνα με τα παραπάνω) οι μαθητές/τριες των ΓΕ.Λ. και Ε.Π.Α.Λ. των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπαίδευσης:

 • Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
 • Κεντρικής Μακεδονίας
 • Δυτικής Μακεδονίας
 • Ηπείρου
 • Θεσσαλίας
 • Δ/νση Δευτ/θμιας Εκπ/σης Κέρκυρας

2. Για τη Νότια Ελλάδα οι αγώνες θα διεξαχθούν την Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019 και ώρα 08:30-10:30 στο Δημοτικό κολυμβητήριο Νέας Σμύρνης, Αθήνα.

Συμμετέχουν (σύμφωνα με τα παραπάνω )οι μαθητές-τριες των ΓΕ.Λ. και Ε.Π.Α.Λ. των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπαίδευσης:

 • Αττικής
 • Πελοποννήσου
 • Στερεάς Ελλάδας
 • Δυτικής Ελλάδας
 • Ιονίων Νήσων (εκτός Κέρκυρας)
 • Κρήτης
 • Βορείου Αιγαίου
 • Νοτίου Αιγαίο.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Οι αγώνες διεξάγονται σε τελικές σειρές και η κατάθεση των απαραιτήτων δικαιολογητικών θα γίνει πριν την έναρξη των αγώνων..

Όρια επιδόσεων των μαθητών-τριών που πρέπει να κατέχουν στην Α΄ Φάση για τη συμμετοχή τους στην Β΄ Φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κολύμβησης Λυκείων (Κολυμβητήριο 25μ.)

ΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΛΕΥΘ. 50μ

0.26.80

0.30.10

ΕΛΕΥΘ. 100μ.

0.58.00

1.04.70

ΕΛΕΥΘ. 200μ. Κ

2.09.90

2.22.40

ΕΛΕΥΘ. 400μ.

4.33.80

4.59.80

ΕΛΕΥΘ.800μ.

9.19.40 10.09.60

ΕΛΕΥΘ. 1500μ.

17.58.00 18.50.00

ΥΠΤΙΟ 100μ.

1.09.00 1.17.30

ΥΠΤΙΟ 200μ.

2.31.10 2.43.60

ΠΡΟΣΘ. 100μ.

1.16.50 1.27.40

ΠΡΟΣΘ. 200μ.

2.47.90 3.06.50

ΠΕΤΑΛ. 100μ.

1.06.90 1.16.00

ΠΕΤΑΛ. 200μ.

2.30.90 2.50.10

Μ.ΑΤΟΜ. 200μ.

2.30.40 2.44.90

Μ.ΑΤΟΜ. 400μ.

5.15.80 5.49.80

Όρια επιδόσεων των μαθητών-τριών που πρέπει να κατέχουν στην Α΄ Φάση για τη συμμετοχή τους στην Β΄ Φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κολύμβησης Λυκείων (Κολυμβητήριο 50μ.)

ΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΛΕΥΘ. 50μ

27.20 30.90

ΕΛΕΥΘ. 100μ.

58.80 1.05.50

ΕΛΕΥΘ. 200μ. Κ

2.11.50 2.24.00

ΕΛΕΥΘ. 400μ.

4.37.00 5.03.00

ΕΛΕΥΘ.800μ.

9.20.00 10.16.00

ΕΛΕΥΘ. 1500μ.

18.10.00 18.56.00

ΥΠΤΙΟ 100μ.

1.09.80 1.18.10

ΥΠΤΙΟ 200μ.

2.32.70 2.45.20

ΠΡΟΣΘ. 100μ.

1.17.30 1.28.20

ΠΡΟΣΘ. 200μ.

2.49.50 3.08.10

ΠΕΤΑΛ. 100μ.

1.07.70 1.16.80

ΠΕΤΑΛ. 200μ.

2.32.50 2.51.50

Μ.ΑΤΟΜ. 200μ.

2.32.00 2.46.50

Μ.ΑΤΟΜ. 400μ.

5.19.00 5.53.00

Β’ ΦΑΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Η Β΄ Φάση (Πρωινοί Προκριματικοί Αγώνες) θα διεξαχθεί από τις 23 Μαρτίου έως και 24 Μαρτίου 2019 στο κολυμβητήριο Πτολεμαΐδας, παράλληλα με τους Αγώνες «10οι Πτολεμαϊκοί Αγώνες Κολύμβησης» και σε ξεχωριστές σειρές για τους Πανελλήνιους Αγώνες Κολύμβησης Λυκείων σχ. έτους 2018-2019.

Στη φάση αυτή συμμετέχουν οι μαθητές-τριες που διασφάλισαν το σχετικό όριο έως 18 Μαρτίου 2019, οι οποίοι κατέχουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας της Κ.Ο.Ε. για το μοναδικό αγώνισμα που έχουν επιλέξει για τους άνω αγώνες, καθώς και οι μαθητές-τριες που διασφάλισαν το σχετικό όριο έως 18 Μαρτίου 2019, οι οποίοι δεν κατέχουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας της Κ.Ο.Ε.

Το αγώνισμα αυτό δεν θα ισχύει για την συμμετοχή στους «10ους Πτολεμαϊκούς».

Το κάθε Σχολείο μπορεί να συμμετέχει με απεριόριστο αριθμό μαθητών-τριών εφόσον έως και τις 18 Μαρτίου 2019 έχουν διασφαλίσει τα παραπάνω όρια.

Γ΄ ΦΑΣΗ (ΤΕΛΙΚΗ )
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Η Γ΄ Φάση ( Απογευματινοί Τελικοί Αγώνες ) θα διεξαχθεί από τις 23 Μαρτίου 2019 έως και 24 Μαρτίου 2019 στο κολυμβητήριο της Πτολεμαΐδας, παράλληλα με τους Αγώνες «10οι Πτολεμαϊκοί Αγώνες Κολύμβησης» και σε ξεχωριστές σειρές για τους Πανελλήνιους Αγώνες Κολύμβησης Λυκείων σχ. έτους 2018-2019.

Στην τελική φάση , συμμετέχουν οι μαθητές-τριες που κατέκτησαν τις 8 καλύτερες επιδόσεις ανά αγώνισμα, που επετεύχθησαν στους πρωινούς προκριματικούς αγώνες της Β΄ Φάσης. Τέλος οι μαθητές/τριες συγκροτούν τον τελικό κάθε αγωνίσματος, αναδεικνύονται οι νικητές/τριες και στην συνέχεια απονέμονται τα μετάλλια.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Β΄ ΦΑΣΗ & Γ΄ΦΑΣΗ (ΤΕΛΙΚΗ)

23 και 24 Μαρτίου 2019

Α' ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 23 Μαρτίου 2019

Προκριματικοί ώρα έναρξης 09.30

1 200μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΑΝΔΡΩΝ

2 200μ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΑΝΔΡΩΝ

3 200μ ΥΠΤΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΑΝΔΡΩΝ

4 400μ Μ.ΑΤΟΜΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΑΝΔΡΩΝ

5 100μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΑΝΔΡΩΝ

6 100μ ΠΡΟΣΘΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΑΝΔΡΩΝ

7 800μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Αργές σειρές

8 1500μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ Αργές σειρές

Β' ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 23 Μαρτίου 2019

Τελικοί ώρα έναρξης 17.00

9 200μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΑΝΔΡΩΝ

10 200μ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΑΝΔΡΩΝ

11 200μ ΥΠΤΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΑΝΔΡΩΝ

12 400μ Μ.ΑΤΟΜΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΑΝΔΡΩΝ

13 100μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΑΝΔΡΩΝ

14 100μ ΠΡΟΣΘΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΑΝΔΡΩΝ

15 800μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1 γρήγορη σειρά

16 1500μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ 1 γρήγορη σειρά

Γ' ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 Μαρτίου 2019

Προκριματικοί ώρα έναρξης 09.30

1 50μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ

2 100μ ΥΠΤΙΟ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ

3 200μ Μ.ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ

4 400μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ

5 100μ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ

6 200μ ΠΡΟΣΘΙΟ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ

7 800μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ Αργές σειρές

8 1500μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Αργές σειρές

Δ' ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 Μαρτίου 2019

Τελικοί ώρα έναρξης 16.00

9 50μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ

10 100μ ΥΠΤΙΟ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ

11 200μ Μ.ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ

12 400μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ

13 100μ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ

14 200μ ΠΡΟΣΘΙΟ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ

15 800μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ 1 γρήγορη σειρά

16 1500μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1 γρήγορη σειρά

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ

Η Τεχνική σύσκεψη και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής θα πραγματοποιηθεί στην έδρα των αγώνων (Κολυμβητήριο Πτολεμαΐδας) την προηγούμενη από την έναρξη τους, Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019 και ώρα 19.00 μ.μ. για το σύνολο των συμμετεχόντων/-ουσών που αγωνίζονται το Σάββατο 23 Μαρτίου 2019.

Επιπλέον για μαθητές/τριες που αγωνίζονται την Κυριακή 24 Μαρτίου 2019, ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαρτίου 2019.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ενστάσεις σε ατομικά αθλήματα υποβάλλονται και εκδικάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του αθλήματος και βάση της υπ’ αριθμ. 190677/Δ5/10-11-2016 (Φ.Ε.Κ.3754/τ. Β΄/21-11-2016) Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 9941/Δ5/22/1/19 με θέμα «Συμπλήρωση, τροποποίηση και αντικατάσταση Κεφαλαίων στην υπ.αριθμ. πρωτ. 190677/Δ5/10/11/16/Φ.Ε.Κ.3754/τ.Β’/2016 Υ.Α.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς του αθλήματος και σε συνεργασία με την Οικεία Ομοσπονδία.

Οι εμφανίσεις των μαθητών-τριών θα πρέπει να είναι κατάλληλες για το άθλημα. Αποκλείονται από τους αγώνες, μαθητές που διαφημίζουν οποιοδήποτε προϊόν ή αναγράφουν όνομα αθλητικού συλλόγου στις φανέλες, φόρμες κ.λπ.

Η διοργανώτρια αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την αρμόδια αρχή, να διεξάγει έλεγχο χρήσης απαγορευμένων ουσιών.

Οργανωτική Επιτροπή: Θα απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, έναν εκπρόσωπο ο οποίος θα ορίζεται από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ., έναν εκπρόσωπο της διοργανώτριας Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) και έναν εκπρόσωπο της οικείας Ομοσπονδίας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 • Την ευθύνη για τον τρόπο μετάβασης και παρουσίας των μαθητών/τριων στο χώρο τέλεσης των αγώνων φέρουν οι Γονείς /Κηδεμόνες.
 • Τα έξοδα της διοργάνωσης βαρύνουν τους διοργανωτές των ‘’10ων Πτολεμαϊκών Αγώνων‘’ και η διεξαγωγή των αγώνων δεν βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
 • Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής βαρύνουν τους συμμετέχοντες/χουσες .
 • Οι μαθητές-τριες που θα συμμετάσχουν στους Πανελληνίους Αγώνες Λυκείων Κολύμβησης δεν θα επιβαρυνθούν με παράβολο συμμετοχής των αγώνων της Κ.Ο.Ε.
 • Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη αποφασίζει η οικεία Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων κατά περίπτωση.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΡΕΡΕΣ


Εκτύπωση