Διαγωνισμός Έκφρασης και Δημιουργίας για τον Άγιο Ευγένιο τον Τραπεζούντιο 2020

Εκτύπωση  
Pin It

4ος ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΕΥΓΕΝΙΟ ΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΟ «ΕΥΓΕΝΕΙΑ 2020»

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ & ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

4ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Έκφρασης και Δημιουργίας
με θέμα τον Άγιο Ευγένιο τον Τραπεζούντιο.
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Με ιδιαίτερη χαρά, σας γνωστοποιούμε ότι το Προκόπειο Πολυδύναμο Εκκλησιαστικό Κέντρο, με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς, π. Ιουστίνου, προκηρύσσει τον 4ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Έκφρασης & Δημιουργίας, με θέμα τον Άγιο Ευγένιο τον Τραπεζούντιο, Πολιούχο και προστάτη του Ποντιακού Ελληνισμού και της Καλαμαριάς.

Ο διαγωνισμός υλοποιείται στο πλαίσιο του θεσμού «Ευγένεια 2020».

Απευθύνεται σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αφορά στους παρακάτω τομείς:

  • Διαγωνισμός Ζωγραφικής για μαθητές Δημοτικού.
  • Διαγωνισμός Ποίησης/Λογοτεχνίας για μαθητές Γυμνασίου‐Λυκείου.
  • Διαγωνισμός Δημιουργίας Ψηφιακού Βίντεο για μαθητές Γυμνασίου‐Λυκείου.

Η Ιερά Μητρόπολη είχε τη μεγάλη χαρά να βραβεύσει μαθητές και ομάδες μαθητών που συμμετείχαν με εξαιρετικά έργα από όλη την Ελλάδα όπως Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρος, Κρήτη, Ορεστιάδα, κ.ά.

Ως τελική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των έργων έχει ορισθεί η 13η Ιανουαρίου 2020.

Τα έργα θα αξιολογηθούν από Καλλιτεχνική Κριτική Επιτροπή. Σε κάθε κατηγορία θα δοθούν Α΄ Β΄ και Γ΄ Βραβεία. Στο Α΄ βραβείο, σε κάθε κατηγορία, απονέμεται χρηματικό ποσό 150 ευρώ. Τα βραβευθέντα έργα θα παρουσιασθούν στο πλαίσιο του θεσμού «Ευγένεια 2020». Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθούν αναμνηστικά διπλώματα συμμετοχής.

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο Προκόπειο Πολυδύναμο Εκκλησιαστικό Κέντρο, (Καραμαούνα 29, Καλαμαριά), στον ιστότοπο https://imkal.gr/diagonismos_eygeneia/ και στο τηλέφωνο 2310‐487292.

1. Χρόνος διεξαγωγής Διαγωνισμού

Ο χρόνος διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται από 11 Σεπτεμβρίου 2019 έως 13 Ιανουαρίου του 2020.

2. Σκοποί Διαγωνισμού

Σκοποί του διαγωνισμού είναι:

1. Να καλλιεργήσει γενικά στους νέους το ενδιαφέρον για τη ζωή και το έργο του Άγιου Ευγενίου του Τραπεζούντιου, ο οποίος είναι προστάτης και πολιούχος της πόλεως Καλαμαριάς και μια εμβληματική μορφή του Ποντιακού Ελληνισμού.

2. Να ενθαρρύνει τη διαρκή και ενεργό συμμετοχή των μαθητών στην τέχνη και στον πολιτισμό με άξονα την ελληνική πολιτιστική ταυτότητα.

3. Να συμβάλλει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών μέσω της καλλιτεχνικής έκφρασης. Η ζωγραφική, παραδείγματος χάριν, με βάση τις σύγχρονες επιστημονικές έρευνες, ενισχύει σύνολο τον ψυχισμό, τις δεξιότητες και την αυτοπεποίθηση των μαθητών, καθιστώντας τους κατά μία έννοια δημιουργούς.

4. Να ενθαρρύνει τους νέους να εκφράσουν την ικανότητά τους στην ποίηση, στη λογοτεχνία, τονώνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την καλλιτεχνική τους ευαισθησία.

5. Να παρωθήσει κυρίως τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου στη γνωριμία με τις σύνθετες αρχές του ποιητικού λόγου. Η εκ μέρους τους προσπάθεια συγγραφής και παρουσίασης ενός ποιήματος ή ενός μικρού λογοτεχνικού κειμένου αφενός καλλιεργεί τη γλωσσική τους υποδομή και αφετέρου συμβάλλει στη διαρκή μύησή τους στον εν γένει πλούτο της ελληνικής παράδοσης, ποιητικής και λογοτεχνικής, που είναι τωόντι ανεξάντλητος.

6. Να εμπλακούν οι μαθητές εποικοδομητικά στη διαδικασία του project, να μάθουν να αξιοποιούν πηγές (γραπτές και προφορικές), να τοποθετούνται κριτικά και γόνιμα ως προς αυτές και να εκφράζονται δημιουργικά, κάνοντας χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας και αξιοποιώντας εποικοδομητικά και πάντα κάτω από ένα κριτικό πνεύμα τις πληροφορίες του διαδικτύου.

7. Η δημιουργική παιδαγωγική ενασχόληση μαθητών με παραγωγή ψηφιακού βίντεο σε διαθεματικό πλαίσιο.

8. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων της καλλιτεχνικής παιδείας και η προαγωγή των αξιών της ελληνικής πολιτιστικής παράδοσης.

3. Όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό:

1. Ο διαγωνισμός ζωγραφικής απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού.

2. Οι διαγωνισμοί ποίησης‐λογοτεχνίας & δημιουργίας ψηφιακού βίντεο απευθύνονται σε μαθητές Γυμνασίου‐Λυκείου.

3. Τα έργα πρέπει να είναι πρωτότυπα και αδημοσίευτα.

4. Μαζί με τα έργα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής, υπογεγραμμένη από τον γονέα/ κηδεμόνα του μαθητή.

5. Ημερομηνία υποβολής έως 13/1/2020. Θα λαμβάνεται υπ’όψιν η σφραγίδα ταχυδρομείου.

6. Η κρίση της Κριτικής Επιτροπής είναι οριστική και αμετάκλητη. Όσοι διακριθούν, θα ενημερωθούν έγκαιρα τηλεφωνικώς.

7. Τα υποβαλλόμενα έργα δεν επιστρέφονται.

8. Η ημερομηνία, ώρα και ο χώρος απονομής των τιμητικών διακρίσεων, θα γνωστοποιηθούν μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς, www.imkal.gr.

9. Ο διαγωνισμός διεξάγεται εκτός ωρολογίου προγράμματος και σχολικού πλαισίου και με τις εξής προϋποθέσεις:

  1. Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό δύναται να γίνει μέσω των σχολικών μονάδων κατά τρόπο θεμιτό και πρόσφορο (π.χ. με γραπτή ή/και προφορική ανακοίνωση από τους/τις εκπαιδευτικούς ή τη Διεύθυνση του σχολείου ή με διανομή φυλλαδίων), μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο του ανοίγματος του σχολείου στην τοπική κοινωνία και της διασύνδεσης σχολείου και των κοινωνικών φορέων.
  2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό είναι προαιρετική.
  3. Τα έργα όλων των μαθητών/τριών αποστέλλονται απευθείας στην επιτροπή, κατά τα οριζόμενα από την Προκήρυξη, χωρίς ευθύνη και εμπλοκή της Διεύθυνσης και του διδακτικού προσωπικού του σχολείου.
  4. Η όλη διενέργεια του Διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλμένων και βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) υλοποιείται με ευθύνη των διοργανωτών και της οργανωτικής επιτροπής και σύμφωνα με την ισχύουσα νομολογία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/τριών, καθώς και των πνευματικών δικαιωμάτων.
  5. Η συμμετοχή των διακριθέντων μαθητών/τριών στην τελετή βράβευσης γίνεται εκτός ωρολογίου προγράμματος και σχολικού πλαισίου.

4. Κριτική Επιτροπή

Τα έργα θα αξιολογηθούν από ειδική καλλιτεχνική και επιστημονική επιτροπή που θα συσταθεί προς τον σκοπό αυτών.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Διαγωνισμός Ζωγραφικής

Ο διαγωνισμός ζωγραφικής απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού και έχει θέμα τη ζωή του Αγίου Ευγενίου του Τραπεζουντίου, προστάτη και πολιούχου του Ποντιακού Ελληνισμού. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετάσχει με ένα ή περισσότερα έργα.

Τα στοιχεία του δημιουργού, που πρέπει να γραφούν στο πίσω μέρος του έργου, είναι: ονοματεπώνυμο, ηλικία, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας και στοιχεία σχολείου.

Τα έργα μαζί με τη δήλωση συμμετοχής αποστέλλονται ταχυδρομικά ή παραλαμβάνονται,το αργότερο μέχρι 13/1/2020 (ημερομηνία ταχυδρομείου), στη διεύθυνση:

Προκόπειο Πολυδύναμο Εκκλησιαστικό Κέντρο
Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης & Καλαμαριάς.
Για το διαγωνισμό ζωγραφικής.
Καραμαούνα 29, 55132 Καλαμαριά

2. Διαγωνισμός Ποίησης & Λογοτεχνίας

Ο διαγωνισμός ποίησης & λογοτεχνίας απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου‐Λυκείου. Έχει θέμα τη ζωή και δράση του Αγίου Ευγενίου του Τραπεζουντίου, προστάτη και πολιούχου του Ποντιακού Ελληνισμού. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετάσχει με ένα ή περισσότερα έργα. Τα στοιχεία του δημιουργού, που πρέπει να γραφούν στο πίσω μέρος του έργου, είναι: ονοματεπώνυμο, ηλικία,διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας και στοιχεία σχολείου.

Τα έργα μαζί με τη δήλωση συμμετοχής αποστέλλονται ταχυδρομικά ή παραλαμβάνονται, το αργότερο μέχρι 13/1/2020 (ημερ. ταχυδρομείου), στη διεύθυνση:

Προκόπειο Πολυδύναμο Εκκλησιαστικό Κέντρο
Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης & Καλαμαριάς.
Για το διαγωνισμό ποίησης & λογοτεχνίας.
Καραμαούνα 29, 55132 Καλαμαριά

3. Διαγωνισμός Ψηφιακού Βίντεο

Ο διαγωνισμός δημιουργίας Ψηφιακού Βίντεο απευθύνεται σε μαθητές ή ομάδες μαθητών Γυμνασίου‐Λυκείου. Κάθε διαγωνιζόμενος ή ομάδα μπορεί να συμμετάσχει με ένα ή περισσότερα ψηφιακά βίντεο που αφορούν στο βίο του Αγίου Ευγενίου του Τραπεζουντίου, προστάτη και πολιούχου του Ποντιακού Ελληνισμού. Η υποβολή έργων που δημιουργήθηκαν σε ομαδοσυνεργατικό περιβάλλον από δύο (2) ή περισσότερους διαγωνιζομένους γίνεται από τον εκπρόσωπο της ομάδας, ο οποίος πρέπει να επισυνάψει τα στοιχεία όλων των μελών της ομάδας.

Τα έργα μαζί με τη δήλωση συμμετοχής, για κάθε συμμετέχοντα, αποστέλλονται ταχυδρομικά ή παραλαμβάνονται σε ψηφιακό δίσκο DVD ή αρχείο mp4, το αργότερο μέχρι 13/1/2020 (ημερομηνία ταχυδρομείου) στη διεύθυνση:

Προκόπειο Πολυδύναμο Εκκλησιαστικό Κέντρο
Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης & Καλαμαριάς.
Για το διαγωνισμό ψηφιακού βίντεο.
Καραμαούνα 29, 55132 Καλαμαριά

Πληροφορίες‐Δηλώσεις συμμετοχής

Προκόπειο Πολυδύναμο Εκκλησιαστικό Κέντρο

Καραμαούνα 29, 55132 Καλαμαριά

Τηλ. Κέντρο: 2310‐487292

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ● Ιστότοπος: www.imkal.gr

 

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ "ΕΥΓΕΝΕΙΑ 2019"


Αρ.Πρωτ.Φ13.1/197686/Δ2/19-11-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ- ΤΜΗΜΑ Β’
Πληροφορίες: Β. Τζιντάνου (Π.Ε.)
Ά. Βάρλα (Δ.Ε.)
K. Λαμπρίδου (Δ.Ε.)
Ο. Μαραγκού (Ε.Ε.)
Τηλέφωνα: 210 344 2247(Π.Ε.)
210 344 3272(Δ.Ε.)
210 344 2357(Δ.Ε.)
210 344 2212(Ε.Ε.)

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Μαθητικού Διαγωνισμού έκφρασης και δημιουργίας με θέμα τον Άγιο Ευγένιο τον Τραπεζούντιο στο πλαίσιο του θεσμού «Ευγένεια 2019».
Σχετικό έγγραφο: το με αρ.186269 /Δ2,Δ1/02-11-2018 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Απαντώντας στο με αρ.πρ.306/13-06-2018 έγγραφό σας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ.51/25-10-2018 απόσπασμα πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), με το οποίο δίνεται θετική εισήγηση, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του Μαθητικού Διαγωνισμού έκφρασης και δημιουργίας με θέμα τον Άγιο Ευγένιο τον Τραπεζούντιο ο οποίος διοργανώνεται από το Προκόπειο Πολυδύναμο Εκκλησιαστικό Κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Κρήνης & Καλαμαριάς και απευθύνεται στους μαθητές και στις μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα: Ο Διαγωνισμός Ζωγραφικής απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δημοτικού, ενώ ο Διαγωνισμός Ποίησης και Λογοτεχνίας, καθώς και ο Διαγωνισμός Δημιουργίας Ψηφιακού Βίντεο απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γυμνασίου και Λυκείου.

Η έγκριση δίδεται για το σχολικό έτος 2018-2019.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος και σχολικού πλαισίου υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό δύναται να γίνει μέσω των σχολείων κατά τρόπο θεμιτό και πρόσφορο (π.χ. με γραπτή ή/και προφορική ανακοίνωση από τους/τις εκπαιδευτικούς ή τη Διεύθυνση του σχολείου ή με διανομή φυλλαδίων), μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο του ανοίγματος του σχολείου στην τοπική κοινωνία και της διασύνδεσης σχολείου και των κοινωνικών φορέων,

β) Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό θα είναι προαιρετική,

γ) Τα έργα όλων των μαθητών/τριών θα αποσταλούν απευθείας στην επιτροπή, κατά τα οριζόμενα από την Προκήρυξη, χωρίς ευθύνη και εμπλοκή της Διεύθυνσης και του διδακτικού προσωπικού του σχολείου,

δ) Η όλη διενέργεια του Διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλμένων και βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με ευθύνη των διοργανωτών και της οργανωτικής επιτροπής και σύμφωνα με την ισχύουσα νομολογία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/τριών, καθώς και των πνευματικών δικαιωμάτων,

ε) Η συμμετοχή των διακριθέντων μαθητών/τριών στην τελετή βράβευσης μπορεί να υλοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος και σχολικού πλαισίου, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για εκείνους/-ες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στoν ιστότοπο: www.imkal.gr

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

Pin It

Εκτύπωση