3ος Μαθητικός Διαγωνισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης Bravo Schools 2019 2020

Εκτύπωση  
Pin It

3ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Bravo Schools-Δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο» 2019 - 2020

Αρ.Πρωτ.Φ15/183121/Δ2/22-11-2019/ΥΠΑΙΘ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β’
-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄- ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β ΄- ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Γ’ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
: Λαμπρίδου Κ. (Δ.Ε.)
: Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
: Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
: Μπάκα Χρ. (Αειφορία)
Τηλέφωνα : 210-34.42.247 (Π.Ε.)
: 210-34.43.272, 2357 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
: 210 -34.43.286 (Αειφορία)
Fax : 210-34.43.390

ΘΕΜΑ: Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος και του 3oυ Πανελλήνιου Σχολικού Διαγωνισμού με θέμα: «Bravo Schools-Δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο» για μαθητές/μαθήτριες Π.E. & Δ.Ε.-σχ.έτους 2019-2020.
Σχετικά έγγραφα: τα με αρ. πρ. 106579/ΓΔ4/02-07-2019 και 171660/Δ2/04-11-2019 εισερχόμενα έγγραφα του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν του υπ. αρ. 44/13-10-2019 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. εγκρίνουμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τον 3ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό με τίτλο «Bravo schools-Δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο» για το σχολικό έτος 2019-2020 που διοργανώνει η QualityNet Foundation και ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες όλων των τάξεων Πρωτοβάθμιας (Νηπιαγωγείων και Δημοτικών σχολείων) και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Καλλιτεχνικών Γυμνασίων-Λυκείων και σχολείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης όλης της χώρας.

H QualityNet Foundation αποτελεί έναν εξειδικευμένο οργανισμό για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που από το 1997 δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και διοργανώνει τον 3ο σχολικό διαγωνισμό για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΠΣΒΑ) με τίτλο «Bravo schools-Δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο», προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους/στις εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα για να υλοποιήσουν σχέδια δράσης πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο, σε προαιρετική βάση και τον 3ο σχολικό διαγωνισμό.

Ο Πανελλήνιος Σχολικός Διαγωνισμός Bravo schools εντάσσεται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών «Δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο» και αποτελεί το επιστέγασμα της όλης δραστηριότητας των σχολείων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αλλάξουν τον κόσμο μας.

Στοχεύει στην ανάδειξη των πιο ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων σε θέματα κοινωνικής & περιβαλλοντικής υπευθυνότητας που σχετίζονται με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους.

Με τη συμμετοχή στο Bravo schools δίνεται η δυνατότητα στις σχολικές μονάδες να ενεργοποιηθούν περαιτέρω πάνω στους 17 Παγκόσμιους Στόχους, αναδεικνύοντας τις καλές πρακτικές τους στο Παρατηρητήριο Βιωσιμότητας & στο World’s Largest Lesson και να βραβευτούν για τις προσπάθειές τους ν’ αλλάξουν τον κόσμο.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό μπορεί να γίνει μέσα από 3 κατηγορίες: σχέδια μαθήματος (για τις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις πάνω στους 17 Στόχους), μαθητικές δημιουργίες (η ανταπόκριση των μαθητών/τριών στις προκλήσεις των Στόχων) και τις καλές πρακτικές (δράσεις που υλοποιούνται σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία). Η ανάδειξη των καλύτερων προσεγγίσεων γίνεται από Επιτροπή Αξιολόγησης κατά 80% και online ψηφοφορίας κατά 20%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από τον Νοέμβριο 2019 έως και τον Απρίλιο 2020 ενώ η παρουσίαση των καλύτερων προγραμμάτων και δράσεων θα πραγματοποιηθεί στην ετήσια εκδήλωση, στο τέλος της σχολικής χρονιάς (www.bravoschools.gr,www.inactionforabetterworld.com).

Προτείνεται να αξιοποιηθεί εντός και εκτός ωρολογίου προγράμματος και δεν απαιτείται καμία οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων.

‘Όλο το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο στις ιστοσελίδες:

 • https://inactionforabetterworld.com/για-εκπαιδευτικούς και
 • https://inactionforabetterworld.com/το-μεγαλύτερο-μάθημα-του-κόσμου.

Παρόμοιες λεπτομέρειες βρίσκονται στις ιστοσελίδες :

 • www.globalgoals.org
 • www.inactionforabetterworld.com
 • http://observatory.sustainablegreece2020.com/home
 • http://worldslargestlesson.globalgoals.org/

Επισημαίνεται ότι η διεξαγωγή του εκπαιδευτικού προγράμματος και του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Bravo schools-Δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο», για το σχολικό έτος 2019–2020, θα πραγματοποιηθεί υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Η υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος και διαγωνισμού από τους/τις εκπαιδευτικούς να είναι προαιρετική υποβάλλοντας ο/η καθένας/καθεμία, στην περίπτωση που επιθυμεί να συμμετάσχει, χωριστά την δική του/της ατομική συμμετοχή με την απαραίτητη γονική συναίνεση και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης της εκάστοτε σχολικής μονάδας και του Συλλόγου Διδασκόντων αυτής.
 2. Προκειμένου να μην παρακωλύεται η εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος, η συνολική διάρκεια του προγράμματος στο σχολείο να μην υπερβαίνει τις τέσσερις(4)διδακτικές ώρες.
 3. Να μην προκύπτει κανένα κόστος συμμετοχής για τους μαθητές/τριες, γονείς/κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς και σχολικές μονάδες.
 4. Να μην υπάρχει προβολή και διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού και να μην χρησιμοποιηθούν τα εν λόγω προγράμματα για κανενός είδους διαφημιστικό ή άλλο εμπορικό σκοπό.
 5. Η όλη διενέργεια του Διαγωνισμού να γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/-τριών, καθώς και των πνευματικών δικαιωμάτων.
 6. Να πληρούνται οι προϋποθέσεις των χώρων συνάθροισης κοινού και να υπάρχει μέριμνα για την ασφαλή πρόσβαση/παραμονή των μαθητών/τριών.
 7.  Να λαμβάνονται υπόψη όσα προβλέπει (α) για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση το Π.Δ.79/2017 (ΦΕΚ 109/τ. Α’/01-08-2018)άρθρο 16,σύμφωνα με το οποίο οι σχολικές επισκέψεις/μετακινήσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής και του πολιτισμού πραγματοποιούνται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και (β) για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, η υπ’αριθμ.33120/ΓΔ4/2017 ΥΑ(ΦΕΚ 681/τ.Β’/06-03-2017)».

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 210-6898594 και στα e-mails: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω μαθητικό διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Pin It

Εκτύπωση