3ος Μαθητικός Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας «The Diamond Challenge» 2020 2021

Εκτύπωση  

 3ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ «The Diamond Challenge» 2020-2021

Αρ.Πρωτ.Φ15/176937/Δ2/29-12-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά.
Κουροπούλου Χ.
Τηλέφωνο : 210-3443272
: 210-3443273

ΘΕΜΑ: 3ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας «The Diamond Challenge» Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 169806/Δ2/15-12-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 13899/01-07-2020 έγγραφό σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε το με αρ.πρωτ. 921/30-06-2020 έγγραφο του ΓΕ.Λ. Pierce - Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος και τα συνημμένα σε αυτό, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. 57/10-12-2020 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Επιχειρηματικότητας «The Diamond Challenge» ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γενικού Λυκείου σχολικού έτους 2020-2021.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί διαδικτυακά σε πέντε φάσεις και η θεματική ενότητα του φετινού διαγωνισμού για την Ελλάδα είναι «Καινοτόμες Λύσεις για Κοινωνικά Ζητήματα (Social Innovation)». Οι μαθητές/τριες καλούνται να εργαστούν σε ομάδες, να μελετήσουν κοινωνικά προβλήματα και να υποβάλουν πρωτότυπες και βιώσιμες ιδέες για την επίλυσή τους, ώστε να συνεισφέρουν στον πολίτη, την κοινωνία και το περιβάλλον. Η γλώσσα του διαγωνισμού είναι η Αγγλική και η ηλεκτρονική εγγραφή των ομάδων στην ιστοσελίδα https://diamondchallenge.awardsplatform.com θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από ένα μέλος της ομάδας μέχρι τις 8 Ιανουαρίου 2021.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη του Διαγωνισμού με αναλυτικές πληροφορίες για τη συμμετοχή. Επισημαίνεται ότι ο ανωτέρω διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19 και σύμφωνα με τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις:

 1. Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω Διαγωνισμό να γίνει με τρόπο θεμιτό και πρόσφορο (π.χ. μέσω του ιστότοπου του φορέα).
 2. Η όλη διενέργεια του Διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων και βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη του φορέα διοργάνωσης και της οργανωτικής επιτροπής και σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/-τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων.
 3. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον Διαγωνισμό να είναι προαιρετική.
 4. Οι Διευθυντές/Διευθύντριες των σχολείων να έχουν διασφαλίσει την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/-τριών για τη συμμετοχή των παιδιών τους στον Διαγωνισμό και ότι αποδέχονται την παρουσίαση/δημοσιοποίηση των έργων των παιδιών τους σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.
 5. Η συμμετοχή στον εν λόγω διαγωνισμό δεν εντάσσεται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου ούτε πραγματοποιείται με ευθύνη του/της Διευθυντή/Διευθύντριας και του διδακτικού προσωπικού. Τα παραχθέντα έργα των μαθητών/-τριών υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης χωρίς να εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/-τριών.
 6. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιοδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
 7. Η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/μαθητριών να γίνει αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον (εμπορία, διαφήμιση).
 8. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.
 9. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης της δράσης.

Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο.

Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλόλητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στον Υπεύθυνο του Διαγωνισμού για το Pierce κ. κ. Μιχαήλ Θεοδοσόπουλο (τηλ. 6937361948 – email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ) ή να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες https://diamondchallenge.org/ και
https://www.pierce.gr/news/diamond-challenge-pierce-2019-20/ .

Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Δ.Ε. στις οποίες κοινοποιείται το παρόν έγγραφο να ενημερώσουν τα σχολεία αρμοδιότητάς τους.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ


ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
The Diamond Challenge

Το Pierce - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος προκηρύσσει τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας «The Diamond Challenge» που απευθύνεται σε μαθητές Γενικών Λυκείων Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων όλης της χώρας. Ο διαγωνισμός διεξάγεται από το 2012 σε 35 χώρες, υπό την αιγίδα του Horn School of Entrepreneurship του University of Delaware (https://diamondchallenge.org/).

Σκοπός του διαγωνισμού είναι να δώσει την ευκαιρία σε μαθητές του Λυκείου να εργαστούν σε ομάδες, να αποκτήσουν γνώσεις με βιωματική μέθοδο, να καλλιεργήσουν προσωπικές δεξιότητες, να ζήσουν μια επιχειρηματική εμπειρία, να επιλύσουν προβλήματα, να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία για την αξιοποίηση των ιδεών τους και να δημιουργήσουν, ανεξάρτητα από τη μελλοντική τους καριέρα.

Η θεματική ενότητα του φετινού διαγωνισμού για την Ελλάδα είναι «Καινοτόμες Λύσεις για Κοινωνικά Ζητήματα (Social Innovation)». Κάθε ιδέα που θα κατατεθεί πρέπει να συμβάλλει στην επίλυση ενός κοινωνικού προβλήματος και να έχει θετική συνεισφορά στον πολίτη, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Αρχικά, δημιουργούνται ομάδες 2-4 μαθητών Λυκείου, οι οποίες θα αναλάβουν να μελετήσουν κοινωνικά προβλήματα και να προτείνουν πρωτότυπες και βιώσιμες ιδέες για την επίλυσή τους. Κάθε ομάδα συνεργάζεται με έναν εκπαιδευτικό του Σχολείου, ο οποίος έχει το ρόλο του συμβούλου/μέντορα στις προσπάθειες των μαθητών. Η συμμετοχή των μαθητών και των Σχολείων γίνεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Γλώσσα του διαγωνισμού είναι η αγγλική.

Ο διαγωνισμός διεξάγεται σε 5 φάσεις:

Πρώτη Φάση : ηλεκτρονική εγγραφή των ομάδων στην ιστοσελίδα https://diamondchallenge.awardsplatform.com/. H εγγραφή πρέπει να γίνει, μέχρι τις 8 Ιανουαρίου 2021, από ένα μέλος της ομάδας.

Παράλληλα με την εγγραφή, πρέπει να υποβληθεί μια πρωτότυπη ιδέα στον τομέα «Καινοτόμες Λύσεις για Κοινωνικά Ζητήματα (Social Innovation)» η οποία αποτελείται από:

 • κείμενο που δε θα ξεπερνά τις 5 σελίδες (περιθώριο 1, μέγεθος γραμματοσειράς 12, τύπος αρχείου: csv, doc, docx, ή pdf), και
 • παρουσίαση (PowerPoint, Prezi ή Keynote) μέχρι 10 διαφάνειες, η οποία θα αναδεικνύει την επιχειρηματική δομή και την ανάπτυξη της ιδέας (Pitch Deck).

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού είναι να υποβληθούν τουλάχιστον 20 ιδέες. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν από κριτές του Diamond Challenge, εντός του Ιανουαρίου 2021 ώστε να επιλεγούν τουλάχιστον 10 ομάδες οι οποίες θα προχωρήσουν στην επόμενη φάση.

Δεύτερη φάση: διαδικτυακά, υπό την αιγίδα του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος (Γραβιάς 6, 15342, Αγία Παρασκευή Αττικής), το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2021. Οι ομάδες θα παρουσιάσουν τις ιδέες τους (5 λεπτά) και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις μελών της κριτικής επιτροπής (3 λεπτά).

Στην κριτική επιτροπή θα συμμετέχουν εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και διακεκριμένες προσωπικότητες από το χώρο της καινοτομίας, της κοινωνικής υπευθυνότητας και της επιχειρηματικότητας. Για τις πρώτες 10 ομάδες ορίζονται τρεις κριτές και για κάθε τρεις επιπλέον ομάδες, προστίθεται ένας ακόμη κριτής. Τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, email) όσων συμμετάσχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα στον διαγωνισμό θα αποσταλούν στους υπεύθυνους του Diamond Challenge.

Η κριτική επιτροπή θα επιλέξει την ομάδα η οποία θα λάβει μέρος στην επόμενη φάση και θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας. Δεν προβλέπεται να δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής στις ομάδες που θα πάρουν μέρος.

Οι επόμενες τρεις φάσεις (Ημιτελική φάση, Top 20 και Τελική φάση) θα διεξαχθούν διαδικτυακά από 31 Μαρτίου έως και 15 Απριλίου 2021, από το Πανεπιστήμιο Delaware, στο Newark των Η.Π.Α. Η απονομή των Βραβείων στους νικητές θα πραγματοποιηθεί, διαδικτυακά, την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες για την υποβολή της αίτησής σας, μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες https://diamondchallenge.org/ και https://www.pierce.gr/news/diamondchallenge-pierce-2019-20/

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση, μπορείτε, επίσης, να απευθύνεστε στον υπεύθυνο του Διαγωνισμού για το Pierce, κ. Μιχαήλ Θεοδοσόπουλο, καθηγητή οικονομικών (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , τηλ. 6937 361948).


Εκτύπωση