edu.klimaka.gr

4ος Μαθητικός Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας «The Diamond Challenge» 2021 2022

4ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ «The Diamond Challenge» 2021-2022

Αρ.Πρωτ.Φ15/93680/Δ2/29-07-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά.
Κατσάνου Ζ..
Τηλέφωνο : 210-3443272
: 210-3443314

ΘΕΜΑ: 4ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας «The Diamond Challenge»
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 91639/Δ2/27-7-2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 7030/02-7-2021 έγγραφό σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε το με αρ. πρωτ. 568/29-6-2021 έγγραφο του ΓΕ.Λ. - Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος και τα συνημμένα σε αυτό, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. 38/22-7-2021 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του 4ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Επιχειρηματικότητας «The Diamond Challenge» ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γενικού Λυκείου σχολικού έτους 2021-2022.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, εκτός ωρολογίου προγράμματος, στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου στην Αγία Παρασκευή το Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 2022.

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει πέντε φάσεις και η θεματική ενότητα του φετινού διαγωνισμού για την Ελλάδα είναι «Καινοτόμες
Λύσεις για Κοινωνικά Ζητήματα (Social Innovation)» Οι μαθητές/τριες καλούνται να εργαστούν σε ομάδες, να μελετήσουν κοινωνικά προβλήματα και να υποβάλουν πρωτότυπες και βιώσιμες ιδέες για την επίλυσή τους, ώστε να συνεισφέρουν στον πολίτη, την κοινωνία και το περιβάλλον. Η γλώσσα του διαγωνισμού είναι η Αγγλική και για τη συμμετοχή πρέπει να προηγηθεί ηλεκτρονική εγγραφή στην ιστοσελίδα https://diamondchallenge.awardsplatform.com.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη του Διαγωνισμού με αναλυτικές πληροφορίες για τη συμμετοχή.

Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19 και, επιπλέον, σύμφωνα με τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις:

 1. Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω Διαγωνισμό να γίνει με τρόπο θεμιτό και πρόσφορο (π.χ. μέσω του ιστότοπου του φορέα).
 2. Η όλη διενέργεια του Διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων και βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη του φορέα διοργάνωσης και της οργανωτικής επιτροπής και σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων.
 3. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στη δράση να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται εκτός σχολικού ωραρίου.
 4. Ομοίως, η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη δράση, ως συμβούλων των μαθητών/τριών, να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται εκτός του εργασιακού τους ωραρίου.
 5. Οι Διευθυντές/ντριες των σχολείων να έχουν διασφαλίσει την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών για τη συμμετοχή των παιδιών τους στον Διαγωνισμό και ότι αποδέχονται την παρουσίαση/δημοσιοποίηση των έργων των παιδιών τους σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.
 6.  Η συμμετοχή στην εν λόγω δράση δεν εντάσσεται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου ούτε πραγματοποιείται με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας και του διδακτικού προσωπικού. Τα παραχθέντα έργα των μαθητών/τριών υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης χωρίς να εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/τριών.
 7. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιοδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
 8. Η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/τριών να γίνει αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον (εμπορία, διαφήμιση).
 9. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.
 10. Τυχόν μετακινήσεις των μαθητών/τριών στο πλαίσιο συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό να πραγματοποιηθούν υπό την ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους.
 11. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης της δράσης.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου ερευνητικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στον Υπεύθυνο του Διαγωνισμού για το Pierce κ. κ. Μιχαήλ Θεοδοσόπουλο (τηλ. 6937361948 – email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ) ή να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες https://diamondchallenge.org/ και https://www.pierce.gr/ .

Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Δ.Ε. στις οποίες κοινοποιείται το παρόν έγγραφο να ενημερώσουν τα σχολεία αρμοδιότητάς τους.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΓΙΑΝΝΗΣ


ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
The Diamond Challenge

Το Pierce - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος προκηρύσσει τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας «The Diamond Challenge» που απευθύνεται σε μαθητές Γενικών Λυκείων Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων όλης της χώρας. Ο διαγωνισμός διεξάγεται από το 2012 σε 35 χώρες, υπό την αιγίδα του Horn School of Entrepreneurship του University of Delaware (https://diamondchallenge.org/).

Σκοπός του διαγωνισμού είναι να δώσει την ευκαιρία σε μαθητές του Λυκείου να εργαστούν σε ομάδες, να αποκτήσουν γνώσεις με βιωματική μέθοδο, να καλλιεργήσουν προσωπικές δεξιότητες, να ζήσουν μια επιχειρηματική εμπειρία, να επιλύσουν προβλήματα, να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία για την αξιοποίηση των ιδεών τους και να δημιουργήσουν, ανεξάρτητα από τη μελλοντική τους καριέρα.

Η θεματική ενότητα του φετινού διαγωνισμού για την Ελλάδα είναι «Καινοτόμες Λύσεις για Κοινωνικά Ζητήματα (Social Innovation)». Κάθε ιδέα που θα κατατεθεί πρέπει να συμβάλλει στην επίλυση ενός κοινωνικού προβλήματος και να έχει θετική συνεισφορά στον πολίτη, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Αρχικά, δημιουργούνται ομάδες 2-4 μαθητών Λυκείου, οι οποίες θα αναλάβουν να μελετήσουν κοινωνικά προβλήματα και να προτείνουν πρωτότυπες και βιώσιμες ιδέες για την επίλυσή τους. Κάθε ομάδα συνεργάζεται με έναν εκπαιδευτικό του Σχολείου, ο οποίος έχει το ρόλο του συμβούλου/μέντορα στις προσπάθειες των μαθητών. Η συμμετοχή των μαθητών και των Σχολείων γίνεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Γλώσσα του διαγωνισμού είναι η αγγλική.

Ο διαγωνισμός διεξάγεται σε 5 φάσεις:

Πρώτη Φάση : ηλεκτρονική εγγραφή των ομάδων στην ιστοσελίδα https://diamondchallenge.awardsplatform.com/.
H καταληκτική ημερομηνία για την εγγραφή θα ανακοινωθεί από το Πανεπιστήμιο Delaware. Παράλληλα με την εγγραφή, πρέπει να υποβληθεί μια πρωτότυπη ιδέα στον τομέα «Καινοτόμες Λύσεις για Κοινωνικά Ζητήματα (Social lnnoνation)» η οποία αποτελείται από

 • κείμενο που δε θα ξεπερνά τις 5 σελίδες (περιθώριο 1, μέγεθος γραμματοσειράς 12, τύπος αρχείου: csv, doc, docx, ή pdf), και
 • παρουσίαση (PowerPoint, Prezi ή Keynote) μέχρι 10 διαφάνειες, η οποία θα αναδεικνύει την επιχειρηματική δομή και την ανάπτυξη της ιδέας (Pitch Deck).

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού είναι να υποβληθούν τουλάχιστον 20 ιδέες. Στη συνέχεια, οι προτάσεις που Οα υποβληθούν θα αξιολογηθούν από κριτές του Diamond Challenge ώστε να επιλεγούν τουλάχιστον 10 ομάδες οι οποίες θα προχωρήσουν στην επόμενη φάση.

Δεύτερη φάση: υπό την αιγίδα του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος (Γραβιάς 6, 15342, Αγtα Παρασκευή Απικής), το Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 2022. Οι ομάδες θα παρουσιάσουν τις ιδέες τους (5 λεπτά) και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις μελών της κριτικής επιτροπής (3 λεπτά) .

Στην κριτική επιτροπή θα συμμετέχουν εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και δ ιακεκριμένες προσωπικότητες ωτό το χώρο της καινοτομίας, της κοινωνικής υπευθυνότητας κα ι της επιχειρηματικότητας. Για τις πρώτες 10 ομάδες ορ tζοvται τρεις κριτές και για κάθε τρεις επιπλέον ομάδες, προστίθεται ένας,ακόμη κριτής. Τα στοιχε ία (ονοματεπώνυμο, email) όσων συμμετάσχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα στον δ ιαγων ισμό θα αποσταλούν στους υπεύθυνους του Diamond Challenge.

Η κριτική επιτροπή θα επιλέξει την ομάδα η οποία θα λάβει μέρος στην εττόμενη φάση και θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας. Δεν προβλέπεται να δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής στις ομάδες ττου θα πάρουν μέρος

Οι ημερομηνίες για τις επόμενες τρε ις φάσεις (Ημιτελική φάση, Top 20 και Τελική φάση), καθώς και τη βράβευση θα ανακοινωθούν από το Πανεπιστήμιο Delaware, στο Newark των Η . Π .Α.

Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες για την υποβολή της αίτησής σας, μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες https://diamondchallenge.org/ και https://www.pierce.gr/

Για οποιαδήποτε απορ ία ή διευκρίνηση , μπορείτε, επίσης, να απευθύνεστε στον υπεύθυνο του Διαγωνισμού για το Pierce, κ. Μιχαήλ Θεοδοσόπουλο, καθηγητή οικονομικών (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , τηλ . 6937 361948).

Σχετικά Άρθρα