Δανεισμός Μουσειοσκευής από Ίδρυμα Ελ. Βενιζέλου στα Σχολεία

Εκτύπωση  
Pin It

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΣΚΕΥΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Αρ.Πρωτ.Φ16/163327/Δ2/18-10-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ Δ/ΘΜΙΑΣ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
-----
ΤΜΗΜΑ Β΄ Π/ΘΜΙΑΣ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄- ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β ΄- ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
-----
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Παπαδοπούλου Χ. (Δ.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.42.247 (Π.Ε.)
210-34.43.272 (Δ.Ε.)
210-34.43.317 (Δ.Ε.)
210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
210-34.42.212 (Ε.Ε.)
Fax : 210-34.43.390

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχολείων όλης της χώρας για τη μουσειοσκευή «Μετά φιλικωτάτων αισθημάτων… Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» - σχ. έτος 2019-2020».
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 156223/Δ2/07-10-2019 εισερχόμενο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 40/03-10-2019 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., η μουσειοσκευή «Μετά φιλικωτάτων αισθημάτων… Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» είναι διαθέσιμη για δανεισμό σε όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το υλικό της μουσειοσκευής απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Ε΄ και Στ΄ τάξης Δημοτικού, Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου.

Η μουσειοσκευή με θέμα τον άνθρωπο, τον επαναστάτη, τον πολιτικό και τον διπλωμάτη Βενιζέλο και τίτλο «Μετά φιλικωτάτων αισθημάτων… Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» είναι ένα σύνολο κινητού δανειστικού εκπαιδευτικού υλικού, που πηγάζει από τις θεματικές της μουσειακής συλλογής της Οικίας-Μουσείου Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλέπα Χανίων. Με εποπτικό (αντίγραφα αντικειμένων και ιστορικών πηγών, χρονογραμμή /ιστοριογραμμή, επιτραπέζιο παιχνίδι) και έντυπο υλικό (οδηγό εκπαιδευτικού με προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα) στοχεύει στη διευκόλυνση μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών, των οποίων η πρόσβαση στο συγκεκριμένο Μουσείο είναι δύσκολη, αλλά και στην προετοιμασία μαθητών/τριών για επικείμενη επίσκεψη.

Η χρήση του δανειστικού εκπαιδευτικού υλικού με τίτλο «Μετά φιλικωτάτων αισθημάτων… Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας, ως συμπληρωματικό υποστηρικτικό υλικό, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει ο/η εκπαιδευτικός στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος σπουδών και των προαιρετικών προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, κατά το σχολικό έτος 2019-2020, θα πραγματοποιηθεί υπό τις εξής προϋποθέσεις:

  1. Η αξιοποίηση του εν λόγω υλικού να είναι προαιρετική για τον/την εκπαιδευτικό, ο/η οποίος/α επιλέγει τον τρόπο που θα το εντάξει στην εκπαιδευτική διαδικασία με κριτήριο τις εκπαιδευτικές ανάγκες της τάξης του/της.
  2. Η χρήση του εν λόγω υλικού να μην συνδέεται με τη διανομή ή προβολή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού και να τηρείται η σχετική με την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων νομοθεσία.
  3. Να μην πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του ΥΠΑΙΘ/Ι.Ε.Π.

Η μουσειοσκευή δανείζεται στα ενδιαφερόμενα σχολεία ύστερα από επικοινωνία με το εκπαιδευτικό τμήμα του Ιδρύματος. Για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας δανεισμού μπορείτε να απευθύνεστε στο εκπαιδευτικό τμήμα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», στο τηλ. 28210-56008, 54011 (εσωτ. 111 ή 112), καθώς και στην ιστοσελίδα του www.venizelos-foundation.gr .

Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις-αποδέκτες του παρόντος εγγράφου να ενημερώσουν σχετικά τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ


Μουσειοσκευή «Μετά φιλικωτάτων αισθημάτων … Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»

Η μουσειοσκευή “Μετά φιλικωτάτων αισθημάτων… Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” είναι ένα σύνολο κινητού δανειστικού υλικού σχεδιασμένου σύμφωνα με τις βασικές αρχές και τους στόχους των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ιδρύματος. Μέσω της μουσειοσκευής η Οικία  – Μουσείο Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλέπα Χανίων ταξιδεύει στο σχολείο και η μάθηση γίνεται μία ευχάριστη εμπειρία.

Με εποπτικό (αντίγραφα αντικειμένων και ιστορικών πηγών, χρονογραμμή/ ιστοριογραμμή, επιτραπέζιο παιχνίδι) και έντυπο υλικό (οδηγό εκπαιδευτικού με προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα) στοχεύει στη διευκόλυνση μαθητών και εκπαιδευτικών, των οποίων η πρόσβαση στο συγκεκριμένο μουσείο είναι δύσκολη, αλλά και στην προετοιμασία μαθητών για επικείμενη επίσκεψη.

Απευθύνεται σε μαθητές της Στ΄ τάξης Δημοτικού, Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου.

Η μελέτη και ο σχεδιασμός της έγινε από τους: Ρία Μαρκουλάκη, μουσειοπαιδαγωγό, Χαρά Ανδρεάδου, σχολική σύμβουλο Π.Ε Χανίων, Μαρία Δρακάκη, σχολική σύμβουλο Π.Ε Ηρακλείου και Κωνσταντίνο Μανωλάκη, εκπαιδευτικό.

Για την καλύτερη εφαρμογή του υλικού της προηγείται εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, πριν το εφαρμόσουν στην τάξη, έτσι ώστε να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίησή του, με την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων.

Η μουσειοσκευή δανείζεται στους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται, μετά από τηλεφωνική συνεννόηση με το  εκπαιδευτικό τμήμα του Ιδρύματος, στο τηλ. 28210 56008, 54011 (εσωτ. 111 ή 112), υπεύθυνη κ. Βάσω Μπαρμπαγιάννη. Για την παραλαβή του υλικού απαραίτητη είναι και μία αίτηση δανεισμού υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο για τον δανεισμό εκπαιδευτικό υπόψη της κας Β. Μπαρμπαγιάννη.

Η αίτηση συμπληρωμένη αποστέλλεται στην ηλεκτρονική δ/νση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Pin It

Εκτύπωση