edu.klimaka.gr

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης 2018 - 2019

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Il était une fois la Méditérranée“ Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης 2018 - 2019

Αρ.Πρωτ.194657/Δ2/14-11-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄
Πληροφορίες: Θ. Δημητρακόπουλος (Π.Ε.), Αν. Πασχαλίδου (Δ.Ε.)
Β. Πελώνη (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο: 210-3442248 (Π.Ε.), 210-3442238 (Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: Έγκριση υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος “Il était une fois la Méditérranée“ του Γαλλικού Ινστιτούτου
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. εισ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 182425/30-10-2018 έγγραφο

Μετά από αίτημα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος για έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος που διοργανώνει για το σχολικό έτος 2018-2019 και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 51/25-10-2018 του Δ.Σ.), σάς γνωρίζουμε ότι εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2018-2019 η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο "Il était une fois la Méditerranée" σε Δημοτικά, Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτ. Μακεδονίας.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα προτείνεται από το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης υπό την αιγίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος, σε συνεργασία με τον κ. Λεωνίδα Παρτσανάκη, σε σύμπραξη την κα. Βαρβάρα Χρυσάφη, καθώς και με την κα. Κοφίδου, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας για να πραγματοποιηθεί σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές/- τριες των τάξεων Ε’ και ΣΤ’ του Δημοτικού σχολείου, σε μαθητές/- τριες Γυμνασίου και σε μαθητές/- τριες των τάξεων Α’ και Β’ Λυκείου καθώς και στους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο επιμόρφωσης. Το επίπεδο γλωσσομάθειας καθορίζεται σε Α1 για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο και σε Α2 + για το Λύκειο.

Στόχος του προγράμματος είναι η γνωριμία με τον θαλάσσιο κόσμο της Μεσογείου μέσα από τη γαλλική γλώσσα. Πιο συγκεκριμένα, για τους μαθητές/-τριες του Δημοτικού η γνωριμία αυτή αφορά τα ζώα των οικοσυστημάτων της Μεσογείου (περιγραφή, χαρακτηριστικά), ενώ για τους μαθητές/-τριες του Γυμνασίου και του Λυκείου επεκτείνεται στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα συγκεκριμένα οικοσυστήματα λόγω της μόλυνσης του περιβάλλοντος. Στο τέλος του προγράμματος οι μαθητές/-τριες του Δημοτικού καλούνται να δημιουργήσουν αφίσες που θα παρουσιάζουν ζώα της Μεσογείου και τις οποίες θα σχολιάζουν στα γαλλικά. Οι μαθητές /-τριες του Γυμνασίου/ Λυκείου θα δημιουργήσουν αντίστοιχα ένα clip vidéo με θέμα την ευαισθητοποίηση γύρω από τη μόλυνση των ωκεανών και ειδικότερα της Μεσογείου.

Όσον αφορά στη διάρθρωση του προγράμματος:

Για τους μαθητές προβλέπονται:

α. Εργαστήρια διάρκειας 4 ωρών, εντός σχολικού ωραρίου, παρουσία της υπεύθυνης του προγράμματος κας Αθηνάς Μίσσιου, υπεύθυνης συνεργασίας για τη γαλλική γλώσσα στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης (Ιανουάριος)

β. Προαιρετική συνάντηση εκτός σχολικού ωραρίου, με τον ωκεανολόγο και εκπαιδευτικό ΤΕΙ Γεώργιο Σκουφά κατά τη διάρκεια της έκθεσης φωτογραφίας του, με θέμα το οικοσύστημα της Μεσογείου στο Γαλλικό Ινστιτούτο, στα πλαίσια της Γαλλοφωνίας. Η συνάντηση θα περιλαμβάνει ξενάγηση στην ελληνική γλώσσα. (Μάρτιος)

Η παρουσίαση του συνόλου των εργασιών θα γίνει εκτός σχολικού ωραρίου τον Μάιο, στην αίθουσα «Αλλατίνη», παρουσία του κ. Γ. Σκουφά, ο οποίος θα συζητήσει με τους μαθητές/-τριες για τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αναφέρονται στις εργασίες τους. Τα έργα των μαθητών/-τριών θα εκτίθενται για δύο ημέρες, δίνοντας τη δυνατότητα σε σχολεία και γονείς να τα δουν με συνοδεία ξενάγησης από τον Γ. Σκουφά. Επίσης θα δοθούν στους μαθητές/-τριες δώρα-βραβεία, καθώς και πιστοποιητικά συμμετοχής.

Για τους εκπαιδευτικούς προβλέπονται:

α. Εργαστήρια διάρκειας 3 ωρών για εκπαιδευτικούς Π/θμιας Εκπαίδευσης (15-30 Δεκεμβρίου), με θέμα τη χρήση εξειδικευμένου λεξιλογίου

β. Δύο εργαστήρια διάρκειας 4 ωρών για εκπαιδευτικούς Δ/θμιας Εκπαίδευσης, (15-30 Δεκεμβρίου), με θέμα τη διαφημιστική επιχειρηματολογία και τη δημιουργία clip vidéo.

Το υλικό του προγράμματος αποτελείται από δύο διδακτικά σενάρια που συνοδεύονται από εποπτικό υλικό και βασίζονται σε videos με θέμα τον θαλάσσιο κόσμο της Μεσογείου, τις διάφορες μορφές μόλυνσης του περιβάλλοντος και τις επιπτώσεις τους στο θαλάσσιο οικοσύστημα.

Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο πρόγραμμα είναι προαιρετική θα πραγματοποιηθεί με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να υλοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης και με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας και του Συλλόγου Διδασκόντων ώστε να μην διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων

β) Οι μαθητές/-τριες θα απασχοληθούν μέχρι τέσσερις (04) διδακτικές ώρες

γ) Να μην υπάρχει χρήση ή διανομή οποιουδήποτε υλικού, το οποίο θα αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση παροχής υπηρεσιών ατόμων/φορέων, ούτε και διάθεση μη εγκεκριμένου από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. H μετακίνηση των σχολικών μονάδων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες μπορούν να απευθύνονται στο Γαλλικό Ινστιτούτο (ιστοσελίδα: www.ift.gr , email: amissios(ΣΤΟ)ift.gr).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Σχετικά Άρθρα