edu.klimaka.gr

Κενά σε σχολεία για αναπληρωτές

Πρόσκληση για Προσλήψεις Αναπληρωτών λόγω covid 2020 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2020-2021

Αρ.Πρωτ.126181/Ε1/22-09-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Α/ΘΜΙΑΣ, Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
------------
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
------------
Πληροφορίες (βλ. https://opsyd.sch.gr)

Θέμα: Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών τρίμηνης (κατ΄ελάχιστον) διάρκειας για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19 (άρθρο 35 του ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177 Α΄), κατά το σχολικό έτος 2020-2021.

Σχετ.: Η αριθμ. 133081/Ε1/28-8-2019 (ΑΔΑ: ΨΥΙΦ4653ΠΣ-ΟΗΘ) εγκύκλιος με θέμα «Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη δήλωση περιοχών προτίμησης για πρόσληψη κατά το σχολικό έτος 2019-2020.»

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177 Α΄), καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν ενταχθεί στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης των αριθμ. 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ.Προκ. ΑΣΕΠ/24.12.2019), 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ.Προκ. ΑΣΕΠ/24.12.2019), 1ΓΤ/2020 (ΦΕΚ 3/τ.Προκ. ΑΣΕΠ/7.2.2020) και 2ΓΔ/2020 (ΦΕΚ 2/τ.Προκ. ΑΣΕΠ/5.2.2020) Προκηρύξεων ΑΣΕΠ, και εφόσον δεν υπάγονται στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19, σύμφωνα με τη με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.9.2020 κ.υ.α. (ΦΕΚ 4011 Β΄), να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτίμησης για απασχόληση ως αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου για διά ζώσης διδασκαλία με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης κατ' ελάχιστον διάρκειας, για το σχολικό έτος 2020-2021, από την Τρίτη 22/9 έως και τη Δευτέρα 28/9/2020 και ώρα 12:00.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Α. Στο άρθρο 35 «Προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού προσωπικού κατά το διδακτικό έτος 2010-2021» του ΜΕΡΟΥΣ Γ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ του Ν.4722/2020 ορίζονται τα ακόλουθα:

«1. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης και μόνο για το διδακτικό έτος 2020-2021 δύναται να προσλαμβάνονται, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης κατ' ελάχιστον διάρκειας για τις περιπτώσεις που α) μόνιμοι εκπαιδευτικοί ή προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ή μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της δημόσιας εκπαίδευσης αδυνατούν, για λόγο συναφή με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19, να παρέχουν διδακτικό ή υποστηρικτικό έργο, κατά περίπτωση, δια ζώσης, β) λαμβάνονται ειδικά μέτρα ως προς τη λειτουργία των σχολικών μονάδων για την πρόληψη της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, όπως κατάτμηση των τμημάτων διδασκαλίας, για την υλοποίηση των οποίων απαιτείται η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και γ) μαθητές της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αδυνατούν, για λόγο συναφή με τη μετάδοση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, να παρακολουθήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία δια ζώσης.

2. Οι προσλήψεις των περ. α) και β) αφορούν προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.. Οι προσλήψεις της περ. γ) αφορούν προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Ε.Π. και διενεργούνται, εφόσον τα πρόσωπα που αδυνατούν να παρέχουν διδακτική υπηρεσία δια ζώσης, σύμφωνα με την περ. α), δεν επαρκούν για την παροχή τηλεεκπαίδευσης. Οι συμβάσεις του πρώτου εδαφίου δύνανται να ανανεώνονται για ισόχρονη διάρκεια, με συμφωνία του προσωρινού αναπληρωτή ή μέλους Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π., αν κατά τη λήξη τους εξακολουθεί να υφίσταται η ανάγκη κάλυψης του κενού, για το οποίο διενεργήθηκε η πρόσληψη, η ανάγκη συνέχισης του ειδικού μέτρου ως προς τη λειτουργία των σχολικών μονάδων ή η ανάγκη παροχής τηλεεκπαίδευσης. Για τη διενέργεια των προσλήψεων των περ. α) και β) της παρ. 1 καλούνται, με ειδική πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που έχουν ενταχθεί στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες της παρ. 3 του άρθρου 61 του ν. 4589/2019 (Α’ 13) να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για πρόσληψη ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης κατ’ ελάχιστον διάρκειας σε συγκεκριμένες περιοχές πρόσληψης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται στην ίδια απόφαση. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση – δήλωση προτίμησης για πρόσληψη στην ειδική πρόσκληση της παρούσας, ανεξάρτητα από το εάν έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης για πρόσληψη, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (*1) ή από το εάν οι περιοχές, που δηλώνονται, συμπίπτουν με τις περιοχές, για τις οποίες έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης στην πρόσκληση του ίδιου εδαφίου. Η παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (*2) εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις της παρούσας. Η δήλωση προτίμησης της παρούσας διαρκεί έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2020-2021. Κατά την υποβολή της αίτησης – δήλωσης προτίμησης οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι δεν ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19, όπως εκάστοτε ορίζονται για το προσωπικό του δημόσιου τομέα (*3). Κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας, καθώς και κατά την ανανέωσή της, το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το κενό που καλύπτεται σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 1 ή οι σχολικές μονάδες, στις οποίες εφαρμόζεται το ειδικό μέτρο της περ. β) της ίδιας παραγράφου. […]

(*1). Στις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 63 του Ν.4589/2019 ορίζεται: «2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλούνται κατ’ έτος οι υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για πρόσληψη ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι σε συγκεκριμένες περιοχές διορισμού, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται στην ίδια απόφαση. Η ανωτέρω δήλωση προτίμησης υποβάλεται άπαξ κατ’ έτος και είναι αμετάκλητη.». Πρόκειται για τις δηλώσεις προτιμήσεων που υποβλήθηκαν από 13 έως 18-08-2020 στο πλαίσιο της αρ. πρωτ. 105324/Ε1/12/8/2020 (ΑΔΑ: ΩΜΑ046ΜΤΛΗ-Ι4Α) εγκυκλίου.

(*2). Στις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 63 του Ν.4589/2019 ορίζεται: «6. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις εκτάκτων και επειγόντων λόγων δημοσίου συμφέροντος μπορούν να προσλαμβάνονται προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι υποψήφιοι που είναι ενταγμένοι στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες, σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων, και μέχρι την έκδοση των τελικών πινάκων. Με την έκδοση των τελικών αξιολογικών πινάκων, οι συμβάσεις των ήδη προσληφθέντων που δεν δικαιούνταν την πρόσληψη λήγουν αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης για την αιτία αυτή.»

(*3). Βλ. σχετικά την Ενότητα Β της παρούσης εγκυκλίου.

4. Στην πραγματική εκπαιδευτική υπηρεσία που παρέχεται, σύμφωνα με τις περ. α) και β) της παρ. 1 αποδίδεται η μοριοδότηση που προβλέπεται στις υποπερ. αα) και ββ) της περ. β) του άρθρου 57 του ν. 4589/2019 (*4) προσαυξημένη κατά το μισό εκάστης περίπτωσης. Οι μονάδες πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας που αντιστοιχούν στις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, οι οποίες συνάπτονται, σύμφωνα με τις περ. α) και β) της παρ. 1, δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις δέκα (10) για την εκπαιδευτική υπηρεσία που μοριοδοτείται σύμφωνα με την υποπερ. αα) της περ. β) του άρθρου 57 του ν. 4589/2019 και τις είκοσι (20) για την εκπαιδευτική υπηρεσία που μοριοδοτείται σύμφωνα με την υποπερ. ββ) της ίδιας περίπτωσης. […]

(*4). Στις διατάξεις των υποπερ. αα΄ και ββ΄ της περ. β΄ του άρθρου 57 του άρθρου 57 του Ν.4589/19 ορίζεται: «β) Εκπαιδευτική προϋπηρεσία ανά κλάδο: εκατόν είκοσι (120) μονάδες κατ' ανώτατο όριο, οι οποίες αναλύονται ως εξής:
αα) μία (1) μονάδα ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας έως κατ' ανώτατο όριο εκατόν είκοσι (120) μήνες,
ββ) δύο (2) μονάδες ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας σε δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως καθορίζονται στην περ. Β΄ της υπ' αρ. 133529/ ΓΔ4/7.8.2018 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β΄ 3941), καθώς και σε σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης έως κατ' ανώτατο όριο εξήντα (60) μήνες.»
Σημειώνεται ότι με το άρθρο 138 του Ν.4692/2020 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι: «Η ισχύς της υποπερ. ββ΄ της περ. β΄ του άρθρου 57 του ν.4589/2019, όπως η περίπτωση αυτή προστίθεται με το άρθρο 42 και της περ. στ΄ της παρ. 4 του άρθρου 61 του ν. 4589/2019, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 του παρόντος, αρχίζει από το σχολικό έτος 2020-2021»

7. Στις προσλήψεις της παρ. 1 εφαρμόζονται οι παρ. 3 και 8 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (*5).

(*5). Στις διατάξεις των παρ.3 και 8 του άρθρου 63 του Ν.4589/2019 ορίζεται: «3. Η πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών ή μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. διενεργείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τη σειρά των κλάδων ή ειδικοτήτων που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018, βάσει της σειράς κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες, καθώς και των δηλωθεισών προτιμήσεων. Εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που προσλαμβάνεται κατά τα ανωτέρω, αποκλείεται από τις προσλήψεις στους επόμενους κατά σειρά κλάδους ή ειδικότητες, όπου είναι υποψήφιος για πρόσληψη. Η τοποθέτηση των προσλαμβανομένων σε σχολικές μονάδες γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Κατά τη διαδικασία των τοποθετήσεων προηγείται η κάλυψη λειτουργικών κενών σε πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. …….. 8. Η υπηρεσία που προσφέρθηκε με την ιδιότητα του αναπληρωτή ή του ωρομισθίου λογίζεται ως πραγματική δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία και λαμβάνεται υπόψη μετά τον μόνιμο διορισμό στη δημόσια εκπαίδευση για κάθε συνέπεια.»

8. Εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές σύμφωνα με την παρ. 1 και για οποιονδήποτε λόγο δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην ανακοίνωση της πρόσληψης ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτούνται, αποκλείονται από τις μεταγενέστερες προσλήψεις που διενεργούνται σύμφωνα με την ίδια παράγραφο.

9. Υποψήφιος εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. που προσλαμβάνεται ως προσωρινός αναπληρωτής, σύμφωνα με την παρ. 1, παραμένει εγγεγραμμένος στους οικείους τελικούς αξιολογικούς πίνακες και δύναται να διοριστεί καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους 2020-2021. Εάν κληθεί να διορισθεί σε κενή οργανική θέση κατά τη διάρκεια της οικείας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, υποχρεούται να παραμείνει στη θέση στην οποία είναι τοποθετημένος ως προσωρινός αναπληρωτής έως τη λήξη της. Υποψήφιος εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. που προσλαμβάνεται ως προσωρινός αναπληρωτής, σύμφωνα με την παρ. 1, δεν είναι διαθέσιμος για πρόσληψη, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις, κατά τη διάρκεια ισχύος της οικείας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

10. Ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός ή το μέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις περ. α) και β) της παρ. 1, διατίθεται, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε κενή θέση της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, εφόσον κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας του ο εκπαιδευτικός, τον οποίο αναπληρώνει, επιστρέψει στη θέση, στην οποία έχει τοποθετηθεί ή πάψει να ισχύει το ειδικό μέτρο ως προς τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

11. Στις περιπτώσεις του παρόντος εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις της υπ' αρ. 104627/ΓΔ5/10.8.2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β' 3344), οι οποίες προσιδιάζουν στις προσλήψεις της παρ. 1. Στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν συμπεριλαμβάνεται η παρ. 3 του άρθρου 6 της ανωτέρω απόφασης (*6).

(*6). Στις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 6 της αριθμ. 104627/ΓΔ5/10.8.2020, οι οποίες δεν ισχύουν για τις προσλήψεις για κάλυψη κενών covid, ορίζεται: «3. Αποκλειστικά για θέματα προσμέτρησης προϋπηρεσίας σε αξιολογικούς πίνακες κατάταξης, ως ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας των αναπληρωτών λογίζεται η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πρόσληψης, υπό την προϋπόθεση ότι:
α) η απόφαση πρόσληψης έχει εκδοθεί εντός του οικείου διδακτικού έτους. Εάν έχει εκδοθεί πριν την έναρξη του διδακτικού έτους, για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου νοείται ως εκδοθείσα κατά την εναρκτήρια ημερομηνία αυτού,
β) η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται εντός του οριζόμενου στην απόφαση πρόσληψης χρονικού διαστήματος.
Τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο δεν ισχύουν για την τοποθέτηση σε δυσπρόσιτη σχολική μονάδα. Στην περίπτωση αυτή ο διπλασιασμός της μοριοδότησης της περ. ββ’ της παρ. β’ του άρθρου 57 του ν. 4589/2019 υπολογίζεται από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στη δυσπρόσιτη σχολική μονάδα και για τις συγκεκριμένες ώρες απασχόλησης σε αυτό.»

12. Κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος, όπως το ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται, σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 1, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.»

Β. Στην αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.9.2020 (4011 Β,΄ ΑΔΑ: ΩΔΧ746ΜΤΛ6-956) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19» ορίζονται τα εξής:

«1. Καθορίζουμε τις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19 κατόπιν των από 8.9.2020 και 11.9.2020 εισηγήσεων της αρμόδιας επιτροπής ως ακολούθως:
1.1. Άτομα με μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου που λαμβάνουν δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.
1.2. Άτομα με μεταμόσχευση μυελού των οστών το τελευταίο έτος ή που λαμβάνουν δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.
1.3. Άτομα με διάγνωση νεοπλασίας, που βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, ή ανοσοθεραπεία.
1.4. Άτομα με αιματολογικές κακοήθειες (λευχαιμία, λέμφωμα ή μυέλωμα) που βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία.
1.5. Άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια (κυστική ίνωση, σοβαρού βαθμού άσθμα, σοβαρού βαθμού χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια-ΧΑΠ, ασθενείς σε μόνιμη οξυγονοθεραπεία για άλλες αναπνευστικές παθήσεις), που εμπίπτουν στην ακόλουθη ή και ισάξιας συμπτωματολογία: ασθενείς με άσθμα με 2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος, παρά τη μέγιστη αγωγή (με β-διεγέρτη και εισπνεόμενο κορτικοειδές), ασθενείς με ΧΑΠ που βρίσκονται σε οξυγονοθεραπεία κατ' οίκον ή παρουσίασαν 2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος ή/και μία νοσηλεία σε νοσοκομείο.
1.6. Άτομα με κληρονομικές ανοσοανεπάρκειες ή δρεπανοκυτταρική αναιμία ή πολυμεταγγιζόμενα (μια ή περισσότερες μεταγγίσεις ανά μήνα)
1.7. Άτομα που λαμβάνουν υψηλές δόσεις κορτικοειδών ή δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα
1.8. Γυναίκες που κυοφορούν.
1.9. Άτομα με HIV λοίμωξη και CD4≤200/μL.
1.10. Άτομα με βαριά καρδιοπάθεια, ή και άτομα με χρόνια καρδιαγγειακά νοσήματα, που εμφανίζουν την ακόλουθη συμπτωματολογία: κλάσμα εξώθησης αριστεράς κοιλίας: <40%, ενεργό ισχαιμία του μυοκαρδίου, άνω του μετρίου βαθμού στένωση ή ανεπάρκεια μιτροειδούς ή αορτικής βαλβίδας, πνευμονική υπέρταση, ιστορικό πρόσφατης καρδιοχειρουργικής επέμβασης (προ τριμήνου), καθώς και οι μυοκαρδιοπάθειες, ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία άλλης καρδιαγγειακής πάθησης.
1.11. Άτομα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, που υποβάλλονται σε εξωνεφρική κάθαρση.

2. Ως υπαγόμενοι στις ομάδες αυξημένου κινδύνου καθορίζονται και υπάλληλοι που υπάγονται σε δύο τουλάχιστον από τις κατωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις:
2.1. Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών.
2.2. Άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη, όπως προκύπτει από τις ακόλουθες ενδεικτικές τιμές: HbA1c του τελευταίου 3μήνου: ≥8.0% ή Μ.Ο. τιμών γλυκόζης αίματος ≥200 mg/dL τις τελευταίες 7 ημέρες και ασθενείς με μικρο/μακρο αγγειακές επιπλοκές, ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία.
2.3. Άτομα με χρόνια πνευμονοπάθεια (άσθμα, ΧΑΠ, εμφύσημα) που δεν εμπίπτουν στον ορισμό της βαριάς πνευμονοπάθειας της παραγράφου 1.5.
2.4. Άτομα που παρουσιάζουν βαριές νευρολογικές/νευρομυϊκές παθήσεις (σοβαρή νόσος Πάρκινσον, νόσος κινητικού νευρώνα, πολλαπλή σκλήρυνση υπό αγωγή, εγκεφαλική παράλυση).
2.5. Άτομα με σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια (μη αντιροπούμενη κίρρωση).
2.6. Άτομα με υψηλό δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ>40).
2.7. Άτομα με ανθεκτική αρτηριακή υπέρταση παρά τη μέγιστη αγωγή.
2.8. Άτομα που λαμβάνουν χρονίως χαμηλές δόσεις κορτικοειδών ή ανοσοκατασταλτικό φάρμακο
2.9. Άτομα με μεταμόσχευση, ή διάγνωση νεοπλασματικής νόσου την τελευταία πενταετία, που δεν εμπίπτουν στους όρους των παραγράφουν 1.1 – 1.4.»

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης με την παρούσα εγκύκλιο:

α) Εκπ/κοί οι οποίοι κατά το σχολικό έτος 2019-2020 προσλήφθηκαν ως αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 86 του ν. 4547/2018, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν. 4692/2020 (περί ειδικής προκήρυξης κάλυψης κενών) και δεν ανέλαβαν υπηρεσία ή παραιτήθηκαν εκ των υστέρων. [Ισχύει μόνο για τον κλάδο στον οποίο διενεργήθηκε η πρόσληψη, τόσο για τις δομές Γενικής όσο και αυτές της ΕΑΕ.]

β) Εκπ/κοί οι οποίοι κατά το τρέχον σχολικό έτος 2020-2021 προσλήφθηκαν ως αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, ανεξαρτήτως αν ανέλαβαν υπηρεσία ή όχι. [Ισχύει για το σύνολο των κλάδων στους οποίους ανήκει ο εκπ/κός.]

γ) Εκπ/κοί οι οποίοι ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19 («ευπαθείς ομάδες»), όπως αυτές επανακαθορίστηκαν πρόσφατα με την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.9.2020 ΚΥΑ. Για το σκοπό αυτό ο υποψήφιος, κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, δηλώνει υποχρεωτικά ότι δεν ανήκει στις εν λόγω ομάδες. Σε περίπτωση δήλωσης ψευδών στοιχείων η σχετική πρόσληψη ανακαλείται.
Περαιτέρω, σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, είτε ο υποψήφιος ενταχθεί αιφνιδίως στις εν λόγω ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19 είτε αυτές επανακαθοριστούν με προσθήκη και νέων και ο υποψήφιος ανήκει σε κάποια από τις νέες ομάδες, οφείλει να απενεργοποιήσει την αίτησή του.

2. Η υποβολή αίτησης-δήλωσης προτιμήσεων υπό την παρούσα εγκύκλιο ισχύει μόνο για τη διενέργεια προσλήψεων αναπληρωτών με σύμβαση τρίμηνης (κατ΄ελάχιστον) διάρκειας για τη δια ζώσης κάλυψη λειτουργικών αναγκών οι οποίες προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19 (περ. α΄ και β΄ της παρ.1 του άρθρου 35 του Ν. 4722/2020).

3. Κατά τη διάρκεια ενεργούς σύμβασης αναπληρωτή, ο οποίος έχει προσληφθεί υπό τις παρούσες διατάξεις, ο εκπαιδευτικός δεν είναι διαθέσιμος για νεότερη πρόσληψη υπό τις παρούσες διατάξεις, τις όμοιες διατάξεις της περ.γ΄ της της παρ.1 του άρθρου 35 του Ν. 4722/2020 (περί παροχής υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης), τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (περί πρόσληψης και απασχόλησης σε συγκεκριμένη σχολική μονάδα ή ομάδα σχολείων) και τις γενικές διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 63 του Ν. 4589/2019.
Με τη λήξη ισχύος της εν λόγω σύμβασης ενεργοποιείται αυτοδικαίως το σύνολο των υφιστάμενων αιτήσεων του υποψηφίου για ενδεχόμενη μεταγενέστερη πρόσληψη, υπό τις κατά περίπτωση υφιστάμενες διατάξεις.

4. Κατά τα λοιπά, επί της διαδικασίας των αιτήσεων και των προσλήψεων υπό την παρούσα εγκύκλιο, ισχύουν τα γενικώς αναφερόμενα στην αριθμ. 105324/Ε1/12-8-2020 (ΑΔΑ: ΩΜΑ046ΜΤΛΗ-Ι4Α) εγκύκλιο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4711/20.

Τέλος, σημειώνεται ότι για τη διευκόλυνση των υποψηφίων έχει αναρτηθεί σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών στην ιστοσελίδα https://opsyd.sch.gr.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Σχετικά Άρθρα