edu.klimaka.gr

Αιτηση για προσλήψεις αναπληρωτών

Αιτήσεις Πρόσληψης Αναπληρωτών / Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών 2023 2024 (Παρατάθηκε)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ / ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ / ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2023-2024

Αρ.Πρωτ.93955/ΓΔ5/28-08-2023/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ, Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ A΄ ΚΑΙ Β΄
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ
--------
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
--------
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & Δ.Β.Μ.
--------
email: t09ppe1(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
t09pde1(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
eep-evp(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
deektha(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
dipode3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
gsvetll(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

Θέμα: Διευκρινίσεις επί των προσκλήσεων υποψήφιων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2023-2024.

Σχετ.: 1. Η υπό στοιχεία 90835/Ε1/14-8-2023 (ΑΔΑ: 6ΖΠΕ46ΝΚΠΔ-ΛΛΚ) Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2023-2024
2. Η υπό στοιχεία 90870/Ε4/14-8-2023 (ΑΔΑ: 61ΟΣ46ΝΚΠΔ-Ι15) Πρόσκληση υποψήφιων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών το διδακτικό έτος 2023-2024.
3. Η υπό στοιχεία 93455/ΓΔ5/25-8-2023 (ΑΔΑ: 6ΙΒΦ46ΝΚΠΔ-Χ7Δ) εγκύκλιος για την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων–δηλώσεων προτίμησης περιοχών υποψήφιων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, διευκρινίζονται τα εξής:

Ι) Σύμφωνα με την παρ. 5Α του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α΄13) η οποία αναφέρεται στις ως άνω σχετικές 1. και 2 Προσκλήσεις «Εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για οποιονδήποτε λόγο δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην ανακοίνωση της πρόσληψης ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτούνται, αποκλείονται από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, καθώς και κατά το επόμενο σχολικό έτος. Αν το δεύτερο έτος αποκλεισμού συμπίπτει με το πρώτο έτος ισχύος νέων πινάκων κατάταξης, τα πρόσωπα που αποκλείονται μπορούν να προσληφθούν μόνο κατά το δεύτερο έτος ισχύος των νέων πινάκων. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων δεν εφαρμόζονται για τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που προσλαμβάνονται με πλήρες ή μειωμένο ωράριο για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων που λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης.»

ΙΙ) Στην παρ. 1 του άρθρου 5 του Συντάγματος ορίζεται ότι: «Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη.»

ΙΙΙ) Σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 1 του Συντάγματος: «Έμμισθοι δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, άλλοι υπάλληλοι του Δημοσίου,……δεν μπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι ούτε να εκλεγούν βουλευτές, αν δεν παραιτηθούν πριν από την ανακήρυξή τους ως υποψηφίων. Η παραίτηση συντελείται με μόνη τη γραπτή υποβολή της. Αποκλείεται η επάνοδος στην ενεργό υπηρεσία των στρατιωτικών που παραιτούνται….».

Από τους προαναφερθέντες κανόνες δικαίου συνάγεται ότι το συνταγματικά κατοχυρωμένο και προστατευόμενο δικαίωμα του εκλέγεσθαι δεν είναι δυνατόν να επιφέρει κυρώσεις ή να συνεπάγεται οποιαδήποτε δυσμενή συνέπεια στο άτομο που το ασκεί, καθώς είναι μη δεκτικό περαιτέρω περιορισμών εκ του νόμου, πέραν των ρητά αναφερομένων στο Σύνταγμα προϋποθέσεων. Για αυτό το λόγο, στην προαναφερθείσα παρ. 5Α του άρθρου 63 του ν. 4589/2019, δεν αναφέρεται ως ρητή εξαίρεση η περίπτωση της παραίτησης αναπληρωτή εκπαιδευτικού για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι. Ως εκ τούτου, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί μπορούν να προβαίνουν στην απρόσκοπτη άσκηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, χωρίς να τυγχάνουν εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων της παρ. 5Α του άρθρου 63 του ν. 4589/2019.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ


Αρ.Πρωτ.93455/ΓΔ5/25-08-2023/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Α/ΘΜΙΑΣ, Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ A΄ ΚΑΙ Β΄
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
--------
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
--------
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & Δ.Β.Μ.
--------
email: t09ppe1(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
t09pde1(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
eep-evp(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
deektha(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
dipode3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
gsvetll(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

Θέμα: Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων–δηλώσεων προτίμησης περιοχών υποψήφιων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.


Σχετ.: 1. Η υπό στοιχεία 90835/Ε1/14-8-2023 (ΑΔΑ: 6ΖΠΕ46ΝΚΠΔ-ΛΛΚ) Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2023-2024
2. Η υπό στοιχεία 90870/Ε4/14-8-2023 (ΑΔΑ: 61ΟΣ46ΝΚΠΔ-Ι15) Πρόσκληση υποψήφιων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών το διδακτικό έτος 2023-2024

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, και λαμβάνοντας υπόψη την αντικειμενική δυσκολία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων-δηλώσεων περιοχών προτίμησης από τους υποψηφίους σε πυρόπληκτες περιοχές, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr), παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

 


Αρ.Πρωτ.90835/Ε1/14-08-2023/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Α/ΘΜΙΑΣ, Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ A΄ ΚΑΙ Β΄
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & Δ.Β.Μ.
email: t09ppe1(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
t09pde1(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
deektha(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
dipode3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
gsvetll(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

Θέμα: Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2023-2024.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

σε εφαρμογή των διατάξεων των παρ.2 και 6 του άρθρου 63 του ν.4589/2019 (Α΄ 13) και δυνάμει της με αριθμ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄ 3344) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)»,

καλεί τους εγγεγραμμένους στους :

(α) προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ υποψηφίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73, ΠΕ78, ΠΕ79, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90, ΠΕ91 των Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 (οι οποίοι αναρτήθηκαν στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής του Α.Σ.Ε.Π.),

(β) τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ υποψήφιων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης των κλάδων ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16, ΔΕ01 και ΔΕ02 των Προκηρύξεων 1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020 του Α.Σ.Ε.Π. (οι οποίοι δημοσιεύθηκαν, αντιστοίχως, στα ΦΕΚ Γ΄ 2679/4-11-2021, και Γ΄ 2680/4-11-2021, όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν),

(γ) τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ και τελικούς επικουρικούς αξιολογικούς πίνακες της παραγράφου 4 του άρθρου 58 του ν.4589/2019 υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλάδων Ε.Α.Ε. ΠΕ71 και ΠΕ61 και κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73, ΠΕ78, ΠΕ79, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90, ΠΕ91, ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16, ΔΕ01 και ΔΕ02 με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. των Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 3ΕΑ/2022, 4ΕΑ/2022 και 5ΕΑ/2022, (οι οποίοι δημοσιεύθηκαν, αντιστοίχως, στα ΦΕΚ Γ΄ 1618/2023, Γ΄ 1845/2023 και Γ΄ 1680/2023),

να δηλώσουν περιοχές προτίμησης για πρόσληψή τους ως αναπληρωτών, πλήρους ή/ και μειωμένου ωραρίου ή/ και ως ωρομισθίων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως ενός (1) διδακτικού έτους στη γενική εκπαίδευση, στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, στα μουσικά σχολεία, στα καλλιτεχνικά σχολεία, στα σχολεία εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, στο Σχολε ίο Ευ ρωπ αϊκ ής Παιδ εί ας (Σ.Ε .Π.) Ηρ ακλε ίου Κ ρήτ ης , στη Σιβιτανίδειο Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, στις δομές υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.), στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και στις σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ αί δευ σης που λειτουργούν σε Σωφρονιστικά Καταστήματα , κατά περίπτωση, για το σχολικό έτος 2023 -2024.

Οι αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης περιοχών υποβάλλονται από την Παρασκευή 18 έως και την Παρασκευή 25 Αυγούστου 2023, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr)

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

1. Να είναι:

 1. Έλληνες πολίτες.
 2. Πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης [ν.2431/1996 (Α΄175)].
 3. Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.δ.3832/1958 (Α΄ 128), όπως ισχύει, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας.

2. Να έχουν την υγεία που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν (παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4210/2013).

3. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού/ πρόσληψης, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, κατά την παρούσα πρόσκληση, ούτε κατά το χρόνο της πρόσληψης, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις οικείες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

4. Να εμπίπτουν στο όριο ηλικίας. Ανώτατο όριο ηλικίας των υποψηφίων ορίζεται το εξηκοστό έβδομο έτος (67ο) (αριθμ. 1959/2017 απόφαση ΣτΕ). Κατώτατο όριο ηλικίας ορίζεται το εικοστό πρώτο (21ο) έτος. Για τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου ηλικίας ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης, ενώ για τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ηλικίας, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης (άρθρο 6 παρ.4 του ν.3528/2007).

5. Οι άνδρες κατά το χρόνο πρόσληψης πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 5 του ν.3528/2007 και άρθρο 29 του ν.4440/2016), όπως αναλύεται στη συνέχεια.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (για τους άρρενες υποψήφιους)

1) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 «Χρόνος συνδρομής προϋποθέσεων διορισμού» του ν.3528/2007: «1. Οι υποψήφιοι υπάλληλοι πρέπει να έχουν τα προσόντα του διορισμού τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο του διορισμού. Το ανώτατο όριο της ηλικίας διορισμού, όπου υπάρχει, πρέπει να συντρέχει κατά το πρώτο, σύμφωνα με τα ανωτέρω, χρονικό σημείο. Η μη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων αποτελεί κώλυμα διορισμού, εφόσον αυτές δεν έχουν εκπληρωθεί κατά το χρόνο διορισμού του υπαλλήλου. 2. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ισχύουν και για τα κωλύματα διορισμού.»

2) Ειδικότερα, όσον αφορά στους άρρενες υποψηφίους, επισημαίνεται ότι στη σχετική διαδικασία αλγοριθμικής ροής και διορισμού θα συμπεριληφθούν μόνο οι υποψήφιοι για τους οποίους είναι επιλεγμένο το πεδίο «Εκπληρωμένες Στρατ. Υποχρεώσεις» στον προσωπικό ηλεκτρονικό τους φάκελο στο ΟΠΣΥΔ. Για το λόγο αυτό, οι άρρενες υποψήφιοι οφείλουν να ελέγξουν τον προσωπικό ηλεκτρονικό τους φάκελο που διατηρείται στο ΟΠΣΥΔ και εφόσον το εν λόγω πεδίο δεν είναι συμπληρωμένο (αλλά οι ίδιοι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές) οφείλουν, κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, να το επιλέξουν (συμπληρώνοντας τον ΑΣΜ) και να πατήσουν το πεδίο «Καταχώριση». Η εν λόγω δυνατότητα παρέχεται στους υποψηφίους καθ΄ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της περιοχής πρόσληψης.

3) Στις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.2431/1996 (Α΄ 175) ορίζεται, κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, ότι το κώλυμα μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού ή πρόσληψης. Ως εκ τούτου, οι ενταγμένοι στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ των 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 Προκηρύξεων, στους τελικούς Α΄ των 1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020 Προκηρύξεων, καθώς και στους τελικούς Β΄ και επικουρικούς των 3ΕΑ/2022, 4ΕΑ/2022 και 5ΕΑ/2022 Προκηρύξεων, άρρενες υποψήφιοι εκπαιδευτικοί πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους το σχετικό πεδίο περί στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν είναι, μεν, επιλεγμένο, αλλά είτε οι ίδιοι έχουν εκπληρώσει τη σχετική υποχρέωση, είτε δεν προβλέπεται τέτοια υποχρέωση στο κράτος-μέλος της ΕΕ από το οποίο προέρχονται, οφείλουν να επικοινωνήσουν με τα αρμόδια Τμήματα Α΄ (Α/θμιας) και Β΄ (Β/θμιας) της Δ/νσης Διορισμών-Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά η συμπλήρωση του υπό κρίση πεδίου, κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, άλλως κατόπιν παρέλευσης αυτής. Θα πρέπει, δε, να αποστείλουν πιστοποιητικό (από αρμόδια αρχή της χώρας τους) από το οποίο να προκύπτει είτε ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, είτε ότι η μη εκπλήρωση αυτών δεν αποτελεί κώλυμα διορισμού στον δημόσιο τομέα της χώρας προέλευσής τους.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης, αλλά δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία, σε περίπτωση πρόσληψης, αν εξακολουθούν να διατηρούν την ιδιότητά τους κατά τα αναφερόμενα στην ενότητα Β του Παραρτήματος Α (Γενικά Προσόντα Συμμετοχής/ Διορισμού) των ως άνω Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π..

Επιπροσθέτως, δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία οι προσληφθέντες στις εξής περιπτώσεις:

i) Όσοι είναι ιδιοκτήτες φροντιστηρίων ή διδάσκουν σε αυτά καθώς και οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε ιδιωτικά σχολεία, με πλήρες ή μειωμένο ωράριο (παρ.16 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985).

ii) Όσοι κατέχουν θέση εκπαιδευτικού σε δημόσια εκπαίδευση άλλης χώρας [διατάξεις του άρθρου 15 περιπτ. Α΄ παρ.9 και περιπτ. β΄ παρ. 7 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167)]. Με το αριθμ. 2982/10-8-2006 γνωμοδοτικό έγγραφο του νομικού συμβούλου του Υπ. Παιδείας, που έγινε δεκτό από τον Υπουργό, κρίνεται ότι «σε περίπτωση όμως που παραιτηθεί από τη θέση του και αποδεδειγμένα η παραίτησή του ακολουθήσει τη νόμιμη διαδικασία του τόπου διορισμού του και ολοκληρωθεί αυτή, δεν υφίσταται πλέον το κώλυμα διορισμού του στη δημόσια εκπαίδευση στην Ελλάδα. Ούτε υπάρχει χρονικός περιορισμός μεταξύ του χρόνου της παραπάνω παραιτήσεώς του και του διορισμού του στην Ελλάδα. Από τη στιγμή, δηλαδή, που θα έχει νόμιμα παραιτηθεί από τη θέση του στην αλλοδαπή μπορεί οποτεδήποτε να διοριστεί στην Ελλάδα (ως αναπληρωτής ή μόνιμος με τις προϋποθέσεις του νόμου)».

Στις σελίδες που ακολουθούν, αναλύονται οι υφιστάμενες δυνατότητες δήλωσης-επιλογής περιοχών προτίμησης, ανά εκπαιδευτικό κλάδο και δομή, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις, ενίοτε με χρήση παραδειγμάτων, προς διευκόλυνση των υποψηφίων

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΔΗΛΩΣΗ- ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Α. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ – ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Α. Κατά τη διαδικασία επιλογής περιοχών προτίμησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://opsyd.sch.gr/) δηλώνονται, κατά σειρά προτεραιότητας, από μία (1) μέχρι και το σύνολο των διαθέσιμων, ανά κλάδο, περιοχών προτίμησης αναπληρωτών (περιοχές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μουσικά σχολεία, καλλιτεχνικά σχολεία, εκκλησιαστικά γυμνάσια και λύκεια, στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης (ΣΕΠ), στη Σιβιτανίδειο Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων και σχολικές μονάδες οι οποίες λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης) με πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ (1):

1. Υποψήφιοι οι οποίοι εντάσσονται σε περισσότερους του ενός αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ (Γενικής Εκπαίδευσης) του Α.Σ.Ε.Π., υποβάλλουν στο ΟΠΣΥΔ ξεχωριστή αίτηση πρόσληψης για καθέναν από τους εν λόγω κλάδους/ειδικότητες. Ομοίως, διακριτή αίτηση υποβάλλεται για τους εκπαιδευτικούς που έχουν ενταχθεί ταυτόχρονα στους αξιολογικούς πίνακες Α΄ της Γενικής Εκπαίδευσης και στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες της Ε.Α.Ε.. (Β΄ και επικουρικούς αυτών).

Για παράδειγμα, εκπαιδευτικός κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ02-Φιλολόγων, ο οποίος έχει ενταχθεί στους αξιολογικούς πίνακες Α΄ & Β΄ ή επικουρικούς, εφόσον επιθυμεί να είναι διαθέσιμος για πρόσληψη και στους δύο (2) κλάδους και στις δύο (2) δομές (Γενικής Εκπαίδευσης και Ε.Α.Ε..), οφείλει να υποβάλει τέσσερις (4) διαφορετικές αιτήσεις (ως ΠΕ70 για τη Γενική Εκπαίδευση, ως ΠΕ70.Ε.Α.Ε. για την Ε.Α.Ε.., ως ΠΕ02 για τη Γενική Εκπαίδευση και ως ΠΕ02.Ε.Α.Ε. για την Ε.Α.Ε..).

Επισημαίνεται ότι δεν παρέχεται στον υποψήφιο η δυνατότητα ορισμού προτεραιότητας στην αξιολόγηση της μίας αίτησης έναντι της/ων άλλης/ων.

Κατά τα λοιπά, χρήζει αναφοράς ότι οι υποψήφιοι των κλάδων ΠΕ79.01 και ΤΕ16 έχουν δικαίωμα υποβολής και ξεχωριστής αίτησης ειδικά για πρόσληψη στα Μουσικά Σχολεία, εφόσον είναι ενταγμένοι και στους πίνακες των μουσικών ειδικεύσεων (βλ. Υποενότητα Β του παρόντος Μέρους Α΄).

Οι εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79.01, ΠΕ86, ΠΕ91.01, ΠΕ91.02 και ΤΕ16 δύνανται να επιλέξουν περιοχές και από τις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης. Οι εκπ/κοί της Β/θμιας Εκπαίδευσης δύνανται να επιλέξουν, ανάλογα με τον κλάδο τους, και τη Σιβιτανίδειο Σχολή, τα εκκλησιαστικά λύκεια και γυμνάσια, μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία, καθώς και σχολικές μονάδες οι οποίες λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης, όπως αναλύεται στη συνέχεια. Το ΣΕΠ Κρήτης δύναται να επιλεγεί από υποψηφίους και των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης.

Περίπτωση κλάδου ΠΕ70
Α/Α Περιοχές Προτίμησης (κατά σειρά)
1 Β΄ Πειραιά (Π.Ε.)
2 Α΄ Πειραιά (Π.Ε.)
3 Δ΄ Αθήνας (Π.Ε.)
71 Αρκαδίας (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου

 

Περίπτωση κλάδου ΠΕ02
Α/Α Περιοχές Προτίμησης (κατά σειρά)
1 Β΄ Πειραιά (Δ.Ε.)
2 Α΄ Πειραιά (Δ.Ε.)
3 Γεν. Εκκλ/κό Λύκειο-Γυμνάσιο Ξάνθης
4 Β΄ Πειραιά (Δ.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου
83 Ειδικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Νέων Βόλου [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΛΟΥ (Ε.Σ.Κ.Ν.Β.)]
84 Σιβιτανίδειος Σχολή – Μειωμένου Ωραρίου

 

Περίπτωση κλάδου ΠΕ06
Α/Α Περιοχές Προτίμησης (κατά σειρά)
1 Β΄ Πειραιά (Π.Ε.)
2 Β΄ Πειραιά (Δ.Ε.)
3 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.)
4 Β΄ Πειραιά (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου
120 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου

α) Στις προτιμήσεις των υποψηφίων η ένδειξη (Π.Ε.) δηλώνει τη βαθμίδα της Α/θμιας Εκπαίδευσης και η ένδειξη (Δ.Ε.) τη βαθμίδα της Β/θμιας Εκπαίδευσης.

β) Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη με μειωμένο ωράριο σε μία περιοχή (π.χ. 4η προτίμηση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ06 -> «Β΄ Πειραιά-Μειωμένου Ωραρίου») δεν προεξοφλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη στην ίδια περιοχή με πλήρες ωράριο, αλλά ο υποψήφιος, εφόσον το επιθυμεί, υποχρεούται να τη δηλώσει ξεχωριστά ως περιοχή προτίμησης (π.χ. 1η προτίμηση ΠΕ06 -> «Β΄ Πειραιά»). Το ίδιο ισχύει και στην αντίστροφη περίπτωση επιλογής περιοχής με πλήρες ωράριο απασχόλησης.

γ) Η επιλογή συγκεκριμένης περιοχής της μιας βαθμίδας εκπαίδευσης (π.χ. 1η προτίμηση ΠΕ06 -> Β΄ περιοχή της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Πειραιά) δεν προεξοφλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη στην αντίστοιχη περιοχή της άλλης βαθμίδας εκπαίδευσης, αλλά ο υποψήφιος, εφόσον το επιθυμεί, υποχρεούται να τη δηλώσει ξεχωριστά ως περιοχή προτίμησης (π.χ. 2η προτίμηση-> Β΄ περιοχή της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Πειραιά).

δ) Η δυνατότητα τοποθέτησης του εκπ/κού σε (συγκεκριμένη) περιοχή πρόσληψης αξιολογείται μηχανογραφικά κατά σειρά προτεραιότητας προτίμησης, όπως αυτή έχει καθοριστεί από τον ίδιο τον εκπ/κό στην αίτησή του. [π.χ. στην περίπτωση του εκπ/κού κλάδου ΠΕ03 έχει αποτυπωθεί από τον ίδιο (στην κατά σειρά 85η και 86η επιλογή του) ότι προτιμά να προσληφθεί ως αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου στην Α΄ περιοχή της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Πειραιά παρά ως αναπληρωτής πλήρους ωραρίου στην ίδια περιοχή. Στην περίπτωση αυτή (και εφόσον αρχικώς αξιολογηθεί και αποκλειστεί μηχανογραφικά η δυνατότητα τοποθέτησης στις πρώτες 84 επιλογές του, κατά σειρά προτίμησης), ακόμα και να υπάρχουν κενά προς πλήρωση πλήρους ωραρίου στην Α΄ περιοχή της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, ο υποψήφιος εκπ/κός θα τοποθετηθεί ως αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου στην εν λόγω περιοχή (εφόσον προφανώς υπάρχει κενό μειωμένου ωραρίου προς κάλυψη)].

Ως εκ τούτου ο υποψήφιος οφείλει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικός κατά την επιλογή σειράς προτίμησης περιοχών με πλήρες και μειωμένου ωράριο, προκειμένου να αποφευχθούν δυσμενείς για τον ίδιο συνέπειες.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ (2 έως 6):

2. Ο υποψήφιος, εφόσον επιθυμεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για πρόσληψη στο σύνολο των διαθέσιμων περιοχών [όπως αυτές έχουν καθοριστεί με την αριθμ. 134027/E2/8-8-2018 (Β΄ 3399 , διόρθωση σφάλματος Β΄ 3419) υ.α. με θέμα «Επανακαθορισμός περιοχών μετάθεσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»], οφείλει να τις επιλέξει όλες, με τη σειρά που επιθυμεί.

3. Πέραν των περιοχών προτίμησης, ο υποψήφιος δύναται να εκδηλώσει ενδιαφέρον για πρόσληψη, ανάλογα με τον κλάδο του και κατόπιν συγκεκριμένης επιλογής από τον ίδιο στη σχετική αίτηση, και για τις κάτωθι σχολικές μονάδες:

 • Σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια-Γυμνάσια, Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια): Η δυνατότητα παρέχεται μόνο στους υποψήφιους των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08 (αποκλειστικά για το μάθημα της Εικονογραφίας), ΠΕ11, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ86, καθώς και στους υποψήφιους των κλάδων ΠΕ79.01/ΤΕ16 με πρόσθετο προσόν για αμφότερους τους κλάδους το Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής από αναγνωρισμένους φορείς. Σημειώνεται ότι στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας, λόγω του ειδικού καθεστώτος του Αγίου Όρους [το από 10-9-1926 ν.δ. (Α΄ 309)], πρόσληψη γυναικών εκπαιδευτικών δεν είναι δυνατή. [Για τα συγκεκριμένα εκκλησιαστικά σχολεία προς επιλογή βλ. Παράρτημα ΙΙΙ].
 • Ελληνόγλωσσο πρόγραμμα των μειονοτικών σχολείων της Α/θμιας Εκπαίδευσης της Θράκης: η δυνατότητα παρέχεται μόνο στους υποψήφιους των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ06 και ΠΕ11, εφόσον στο πρόσωπό τους πληρούνται οι προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 64, παρ. 1 του ν.4310/2014 (Α΄ 258), ήτοι μόνο για όσους δεν αποτελούν μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης. Ειδικότερα οι εν λόγω υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τις περιοχές «Ροδόπη (Π.Ε.) – Μειονοτικά – ελληνόγλωσσο πρόγραμμα», «Ξάνθη (Π.Ε.) – Μειονοτικά – ελληνόγλωσσο πρόγραμμα», «Α΄ Έβρος (Π.Ε.) – Μειονοτικά – ελληνόγλωσσο πρόγραμμα», «Ροδόπη (Π.Ε.) – Μειονοτικά – ελληνόγλωσσο πρόγραμμα – Μειωμένου Ωραρίου», «Ξάνθη (Π.Ε.) – Μειονοτικά – ελληνόγλωσσο πρόγραμμα – Μειωμένου Ωραρίου» και «Α΄ Έβρος (Π.Ε.) – Μειονοτικά – ελληνόγλωσσο πρόγραμμα – Μειωμένου Ωραρίου».
 • Καλλιτεχνικά Σχολεία: η δυνατότητα παρέχεται μόνο στους υποψήφιους του κλάδου ΠΕ91.02. Τα εν λόγω σχολεία, όπως αυτά αναγράφονται στο συνημμένο σχετικό πίνακα (βλ. Παράρτημα ΙΙ), δηλώνονται ονομαστικά, η δε πρόσληψη σε αυτά γίνεται κατά προτεραιότητα των λοιπών προσλήψεων του οικείου κλάδου. Για τους λοιπούς κλάδους Β/θμιας Εκπαίδευσης, τα λειτουργικά κενά των καλλιτεχνικών σχολείων καλύπτονται με ευθύνη του οικείου Δ/ντη Εκπαίδευσης από εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται στην περιοχή που ανήκει το κάθε καλλιτεχνικό σχολείο.
 • Σχολικές μονάδες οι οποίες λειτουργούν σε Σωφρονιστικά Καταστήματα: Οι εν λόγω σχολικές μονάδες, όπως αυτές αναγράφονται στο συνημμένο σχετικό πίνακα (βλ. Παράρτημα VI), δηλώνονται ονομαστικά.
 • Σιβιτανίδειος Σχολή: η δυνατότητα παρέχεται στους υποψήφιους όλων των κλάδων Β/θμιας Εκπ/σης..
 • Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης (ΣΕΠ): αφορά τους υποψηφίους όλων των κλάδων.
4. Ο υποψήφιος ενδέχεται να προσληφθεί, άνευ δυνατότητας επιλογής από τον ίδιο, για την κάλυψη λειτουργικών κενών και σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των περιοχών προτίμησής του, για τη Γενική Εκπαίδευση, οι οποίες εντάσσονται:
 • σε Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π): (αφορά μόνο τους υποψήφιους των κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ02).
 • στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων στην Αγγλική Γλώσσα στο Νηπιαγωγείο. (αφορά μόνο τους υποψήφιους του κλάδου ΠΕ06 κυρίως για αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου).
 • στο πρόγραμμα εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας, που παρέχεται παράλληλα στις τάξεις των σχολικών μονάδων της Β/θμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της δράσης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. (ΜΝΑΕ)» (αφορά μόνο τους υποψήφιους των κλάδων ΠΕ02 και ΠΕ03).

Η πρόσληψη για τις εν λόγω σχολικές μονάδες γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αριθμ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄ 3344) υ.α. (βλ. και Επισήμανση 8).

5. Οι υποψήφιοι για πρόσληψη εκπαιδευτικοί του μειονοτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ73, μπορούν να δηλώσουν μόνο τις περιοχές Ροδόπης, Ξάνθης και Α΄ Έβρου (Π.Ε.).

6. Σύμφωνα και με τις διατάξεις της αριθμ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄ 3344) υ.α., κατά τη διαδικασία προσλήψεων των εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ79 και ΤΕ16 τηρούνται τα οριζόμενα στις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν.3475/2006 (Α΄ 146), περί απόλυτης πρόταξης των ΠΕ79 έναντι των ΤΕ16.

Β. Εκτός των συγκεκριμένων επιλογών περιοχών προτίμησης, κάθε υποψήφιος, ανάλογα με τον κλάδο του, έχει τη δυνατότητα να δηλώσει, επιλέγοντας το σχετικό πεδίο, ότι επιθυμεί να προσληφθεί, στην περίπτωση κατά την οποία εξαντληθούν οι πίνακες υποψήφιων αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε..), – σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ΄ της παρ.4 του άρθρου 58 του ν.4589/2019 – από τους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ υποψηφίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης του οικείου κλάδου, με βάση τις προτεινόμενες επιλογές του πεδίου «Επιπλέον, δηλώνω ανεπιφύλακτα ότι», ως ακολούθως:

β1) Ο υποψήφιος των κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04, ως αναπληρωτής εκπαιδευτικός σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε..), σε Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) Α/θμιας ή/και Β/θμιας Εκπαίδευσης και στην εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη (Παράλληλη στήριξη), επιλέγοντας την περίπτωση «Αποδέχομαι πρόσληψη αναπληρωτή σε ΣΜΕ.Α.Ε./ΤΕ/εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης»,

β2) Ο υποψήφιος των λοιπών κλάδων, ως αναπληρωτής εκπαιδευτικός σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε..) και σε Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) Α/θμιας ή/και Β/θμιας Εκπαίδευσης, επιλέγοντας την περίπτωση «Αποδέχομαι πρόσληψη αναπληρωτή σε ΣΜΕ.Α.Ε./ΤΕ σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης».

Γ. Ο υποψήφιος, εφόσον επιθυμεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για πρόσληψη στις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.), έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την περίπτωση «Αποδέχομαι πρόσληψη αναπληρωτή για Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.)». Η εν λόγω επιλογή είναι διαθέσιμη για όλους τους υποψηφίους, διευκρινίζεται, όμως, ότι βάσει της υπό στοιχεία 139654/ΓΔ4/23-8-2017 κ.υ.α. (Β 2985/30-8-2017) με θέμα «Οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός και πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.), κριτήρια και διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω δομών» οι προσλήψεις στις Δ.Υ.Ε.Π. αφορούν τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79.01/ΤΕ16, ΠΕ86 και ΠΕ91.

Δ. Ο υποψήφιος, εφόσον επιθυμεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για πρόσληψη στο πρόγραμμα Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας (ΕΠΑΛ) έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την περίπτωση «Αποδέχομαι πρόσληψη αναπληρωτή για το Μεταλυκειακό έτος- Τάξη Μαθητείας (ΕΠΑΛ)». Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους των κλάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, διευκρινίζεται, όμως, ότι το πρόγραμμα αφορά τους υποψηφίους εκπαιδευτικούς των Τεχνικών κυρίως κλάδων (ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΤΕ, ΔΕ).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ (7 έως 9)

7. Σε ενδεχόμενη δήλωση-αποδοχή των περιπτώσεων Β, Γ και Δ (πρόσληψη σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε./Τ.Ε./εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη ή πρόσληψη σε Δ.Υ.Ε.Π. ή πρόσληψη στο Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας (ΕΠΑΛ) ο εκπαιδευτικός είναι υποψήφιος για πρόσληψη στις ίδιες κατά σειρά προτίμησης περιοχές με το αντίστοιχο ωράριο, όπως αυτές δηλώνονται (κατά σειρά προτεραιότητας) στην αίτησή του κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.

8. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄ 3344) υ.α., στην περίπτωση που υπάρξει ανάγκη ταυτόχρονης διενέργειας προσλήψεων, κατά τα προαναφερθέντα, από τους πίνακες της Γενικής Εκπαίδευσης, τηρείται μηχανογραφικά η κάτωθι σειρά προτεραιότητας, ανά περιοχή προτίμησης, στην κάλυψη των λειτουργικών κενών, άνευ δυνατότητας ορισμού προτεραιότητας εκ του υποψηφίου:

α) Γενική Εκπαίδευση,

β) πρόγραμμα «Εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στην προσχολική εκπαίδευση σχολικό έτος 2022-2023»

γ) πρόγραμμα εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας της δράσης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. (Μ.Ν.Α.Ε.)»,

δ) Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) / Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.),

ε) Σ.Μ.Ε.Α.Ε./ΤΕ, σε περίπτωση εξάντλησης των οικείων αξιολογικών πινάκων Ε.Α.Ε. (περ.δ΄ της παρ.4 του άρθρου 58 του ν.4589/19),

στ) εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη, σε περίπτωση εξάντλησης των οικείων αξιολογικών πινάκων Ε.Α.Ε. (περ.δ΄ της παρ.4 του άρθρου 58 του ν.4589/19),

ζ) Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.). και

η) Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας (ΕΠΑΛ)

Ειδικά για την περίπτωση διενέργειας προσλήψεων αναπληρωτών κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής στην Α/θμια Εκπ/ση στο πλαίσιο του προγράμματος της εισαγωγής της αγγλικής γλώσσας στην προσχολική εκπαίδευση, η κάλυψη των εν λόγω λειτουργικών κενών γίνεται αμέσως μετά την κάλυψη των κενών Γενικής Εκπ/σης (ήτοι των κενών των δημοτικών σχολείων της οικείας περιοχής Α/θμιας Εκπ/σης).

9. Οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 για την παράλληλη στήριξη πραγματοποιούνται ως πλήρους ή/και μειωμένου ωραρίου, ανάλογα με τις υφιστάμενες καταγεγραμμένες ανάγκες [διατάξεις του άρθρου 51 του ν.4692/20 (Α΄ 111), με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι προϋφιστάμενες του άρθρου 11, παρ.2, περ.11, εδάφιο δεύτερο του ν.4229/2014 (Α΄ 8)]. Ως εκ τούτου, ο εκπαιδευτικός οφείλει να προσαρμόσει/καταγράψει αναλόγως τις προτιμήσεις του. (σχετικά βλ. και Επισήμανση 15).

2. ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ – ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Δηλώνονται από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό ηλεκτρονικά μέσω ΟΠΣΥΔ (στην ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr) οι περιοχές προτίμησης μίας μόνο Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ (10):

10. Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79.01/ΤΕ16, ΠΕ86, ΠΕ91.01 και ΠΕ91.02 οι οποίοι επιθυμούν να απασχοληθούν σε δημοτικά σχολεία ως ωρομίσθιοι θα πρέπει να επιλέξουν στην αίτηση ωρομισθίου και περιοχές Α/θμιας Εκπαίδευσης.

Β. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

1. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ - Μουσικά Σχολεία

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων ΠΕ79.01, ΠΕ79.02 και ΤΕ16. Στην Αίτηση-Δήλωση ο υποψήφιος μπορεί να δηλώσει, κατά σειρά προτεραιότητας, από ένα (1) έως και όλα τα Μουσικά Σχολεία με πλήρες ή/και μειωμένο ωράριο

Α/Α Περιοχές Προτίμησης (κατά σειρά)
1 Μουσικό Σχολείο Αλίμου
2 Μουσικό Σχολείο Παλλήνης
3 Μουσικό Σχολείο Αλίμου-Μειωμένου Ωραρίου
…..
45 Μουσικό Σχολείο Αθηνών-Μειωμένου Ωραρίου

2. ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ - Μουσικά Σχολεία.

Στην Αίτηση-Δήλωση ο υποψήφιος δηλώνει μουσικά σχολεία μίας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Γ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΑΕ – ΠΕΡΙΟΧΕΣ/ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Α. Κατά τη διαδικασία επιλογής περιοχών προτίμησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://opsyd.sch.gr) δηλώνονται, κατά σειρά προτεραιότητας, από μία (1) μέχρι και το σύνολο των διαθέσιμων, ανά κλάδο, περιοχών προτίμησης αναπληρωτών [περιοχές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (για πρόσληψη σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήματα Ένταξης και στο πλαίσιο του προγράμματος της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης) και Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.)] με πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο.

Οι εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79.01, ΠΕ86, ΠΕ91.01, ΠΕ91.02 και ΤΕ16 δύνανται να επιλέξουν περιοχές και από τις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ (11 έως 17):

11. Υποψήφιοι οι οποίοι εντάσσονται σε περισσότερους του ενός τελικούς αξιολογικούς πίνακες Β΄ ή τους επικουρικούς αυτών (Ε.Α.Ε..), υποβάλλουν στο ΟΠΣΥΔ ξεχωριστή αίτηση για πρόσληψη για καθεμία από τις εν λόγω ειδικότητες. Ομοίως, διακριτή αίτηση υποβάλλεται για τους εκπαιδευτικούς που έχουν ενταχθεί τόσο στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες Β΄ (ή τους τελικούς επικουρικούς αυτών) όσο και στους αξιολογικούς πίνακες Α΄ (Γενικής Εκπαίδευσης). [Βλ. σχετ. παράδειγμα στην Επισήμανση 1].
Επισημαίνεται ότι δεν παρέχεται στον υποψήφιο η δυνατότητα ορισμού προτεραιότητας στην αξιολόγηση της μίας αίτησης έναντι της/ων άλλης/ων.

12. Ο υποψήφιος, εφόσον επιθυμεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για πρόσληψη στο σύνολο των διαθέσιμων περιοχών, οφείλει να τις επιλέξει όλες, με τη σειρά που επιθυμεί.

13. Πέραν των περιοχών προτίμησης, ο υποψήφιος δύναται να εκδηλώσει ενδιαφέρον για πρόσληψη, ανάλογα με τον κλάδο του, και για τις ακόλουθες σχολικές μονάδες:
- τη Σιβιτανίδειο Σχολή (κλάδοι Β/θμιας),
- τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.): Η δυνατότητα παρέχεται μόνο στους υποψήφιους των κλάδων ΕΑΕ ΠΕ71 και ΠΕ61 και των κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 με εξειδίκευση στην ΕΑΕ.

14. Ο υποψήφιος ενδέχεται να προσληφθεί, άνευ δυνατότητας επιλογής από τον ίδιο, για την κάλυψη λειτουργικών κενών είτε σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.. είτε σε Τ.Ε. είτε για τις ανάγκες της παράλληλης στήριξης (μαθητών/νηπίων) των περιοχών προτίμησής του. Κατά τα λοιπά, επί του ζητήματος ισχύουν τα αναφερόμενα αφενός στην παρ.3Α του άρθρου 16 του ν.3699/2008, όπως προστέθηκε με το άρθρο 45 του ν.4692/2020, περί τοποθέτησης σε Τ.Ε. μόνο εφόσον καλυφθούν τα κενά σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.., και αφετέρου της παρ.5 του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄ 3344) υ.α. (βλ. και Επισήμανση 16).
Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι υποψήφιοι των κλάδων ΠΕ70 με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. και ΠΕ71 ενδέχεται να τοποθετηθούν, κατόπιν της πρόσληψής τους, άνευ δυνατότητας επιλογής από τους ίδιους, και σε Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)
15. Ειδικά για το πρόγραμμα της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης (Παράλληλη Στήριξη) προσλαμβάνονται μόνο υποψήφιοι των κλάδων Ε.Α.Ε. ΠΕ61 και ΠΕ71 και των κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε..
Όπως προαναφέρθηκε (βλ. ανωτέρω Επισήμανση 9), οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 για την παράλληλη στήριξη (βλ. και ΜΕΡΟΣ Α, 1-ΚΕΦ. Α, περίπτωση Β.β1) πραγματοποιούνται ως πλήρους ή/και μειωμένου ωραρίου, ανάλογα με τις υφιστάμενες καταγεγραμμένες ανάγκες. Ως εκ τούτου, ο εκπαιδευτικός οφείλει να προσαρμόσει/καταγράψει αναλόγως τις προτιμήσεις του.

16. Οι εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται με βάση την κατάταξή τους στον οικείο τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης Β΄ [ή (αν αυτός εξαντληθεί) από τον τελικό επικουρικό αξιολογικό πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 58 του ν.4589/2019] και την αίτηση-δήλωση προτίμησης περιοχών/ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. που έχουν υποβάλει. Υποψήφιοι για τους οποίους, στον οικείο τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης έχει καταγραφεί επάρκεια στη Γραφή Braille ή/και επάρκεια στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, προσλαμβάνονται, κατά προτεραιότητα, για την εκπαίδευση μαθητών με προβλήματα όρασης ή/και κωφών και βαρήκοων μαθητών.

17. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 5 της αριθμ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄ 3344) υ.α., κατά τη διενέργεια/ροή προσλήψεων σε δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης τηρείται μηχανογραφικά, η κάτωθι σειρά προτεραιότητας, ανά περιοχή προτίμησης, στην κάλυψη των λειτουργικών κενών, άνευ δυνατότητας ορισμού προτεραιότητας εκ μέρους του υποψηφίου:

α) Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) / Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) με επιπρόσθετα προσόντα γνώσης γραφής Braille (Braille) και Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.),

β) εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη με επιπρόσθετα προσόντα γνώσης Braille και Ε.Ν.Γ.,

γ) Σ.Μ.Ε.Α.Ε./Τ.Ε. με επιπρόσθετο προσόν γνώσης Ε.Ν.Γ.,

δ) Σ.Μ.Ε.Α.Ε./Τ.Ε. με επιπρόσθετο προσόν γνώσης Braille,

ε) εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη με επιπρόσθετο προσόν γνώσης Ε.Ν.Γ.,

στ) εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη με επιπρόσθετο προσόν γνώσης Braille,

ζ) Σ.Μ.Ε.Α.Ε./Τ.Ε. άνευ επιπρόσθετου προσόντος γνώσης Braille ή Ε.Ν.Γ. και

η) εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη άνευ επιπρόσθετου προσόντος γνώσης Braille ή Ε.Ν.Γ..

Παράδειγμα: Για εκπαιδευτικό ΠΕ70 που έχει καταχωρίσει στην αίτηση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης τις περιοχές προτίμησης που εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Κοζάνη (Π.Ε.)
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Α΄ ΑΘΗΝΩΝ
Γρεβενά (Π.Ε.)
Καστοριά (Π.Ε.)
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Φλώρινα (Π.Ε.)

η εξέταση της αλγοριθμικής ροής τοποθέτησης/πρόσληψής του, βάσει των ανωτέρω επιλογών, γίνεται με την εξής σειρά προτεραιότητας:

Κοζάνη (Π.Ε.) (Braille & ΕΝΓ) 18η Καστοριά (Π.Ε.) (Braille & ΕΝΓ)
Κοζάνη (Π.Ε.) (παράλληλη στήριξη) (Braille & ΕΝΓ) 19η Καστοριά (Π.Ε.) (παράλληλη στήριξη) (Braille & ΕΝΓ)
Κοζάνη (Π.Ε.) (ΕΝΓ) 20η Καστοριά (Π.Ε.) (ΕΝΓ)
Κοζάνη (Π.Ε.) (Braille) 21η Καστοριά (Π.Ε.) (Braille)
Κοζάνη (Π.Ε.) (παράλληλη στήριξη) (ΕΝΓ) 22η Καστοριά (Π.Ε.) (παράλληλη στήριξη) (ΕΝΓ)
Κοζάνη (Π.Ε.) (παράλληλη στήριξη) (Braille) 23η Καστοριά (Π.Ε.) (παράλληλη στήριξη) (Braille)
Κοζάνη (Π.Ε.) 24η Καστοριά (Π.Ε.)
Κοζάνη (Π.Ε.) (παράλληλη στήριξη) 25η Καστοριά (Π.Ε.) (παράλληλη στήριξη)
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Α΄ ΑΘΗΝΩΝ 26η ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
10η Γρεβενά (Π.Ε.) (Braille & ΕΝΓ) 27η Φλώρινα (Π.Ε.) (Braille & ΕΝΓ)
11η Γρεβενά (Π.Ε.) (παράλληλη στήριξη) (Braille & ΕΝΓ) 28η Φλώρινα (Π.Ε.) (παράλληλη στήριξη) (Braille & ΕΝΓ)
12η Γρεβενά (Π.Ε.) (ΕΝΓ) 29η Φλώρινα (Π.Ε.) (ΕΝΓ)
13η Γρεβενά (Π.Ε.) (Braille) 30η Φλώρινα (Π.Ε.) (Braille)
14η Γρεβενά (Π.Ε.) (παράλληλη στήριξη) (ΕΝΓ) 31η Φλώρινα (Π.Ε.) (παράλληλη στήριξη) (ΕΝΓ)
15η Γρεβενά (Π.Ε.) (παράλληλη στήριξη) (Braille) 32η Φλώρινα (Π.Ε.) (παράλληλη στήριξη) (Braille)
16η Γρεβενά (Π.Ε.) 33η Φλώρινα (Π.Ε.)
17η Γρεβενά (Π.Ε.) (παράλληλη στήριξη) 34η Φλώρινα (Π.Ε.) (παράλληλη στήριξη)

Ο εκπαιδευτικός τοποθετείται, κατά τα ανωτέρω, βάσει των υφιστάμενων αρμοδίως καταγεγραμμένων κενών και την  αρεχόμενη από το αρμόδιο όργανο έγκριση πίστωσης, για τη συγκεκριμένη φάση πρόσληψης.

2. ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΕΑΕ -ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Δηλώνονται από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό ηλεκτρονικά μέσω ΟΠΣΥΔ οι περιοχές προτίμησης μίας μόνο Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ (18 έως 19):

18. Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79.01, ΠΕ86, ΠΕ91.01, ΠΕ91.02 και ΤΕ16 με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε., οι οποίοι επιθυμούν να απασχοληθούν στην Πρωτοβάθμια Εκπ/ση ως ωρομίσθιοι Ε.Α.Ε., θα πρέπει να επιλέξουν στην αίτηση ωρομισθίου και περιοχές Α/θμιας Εκπαίδευσης.

19. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν ενταχθεί στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες Β΄ (ή στους τελικούς επικουρικούς) του Α.Σ.Ε.Π. με τα επιπρόσθετα προσόντα της επάρκειας στην Ε.Ν.Γ. ή/και επάρκειας στη Braille προσλαμβάνονται, κατά προτεραιότητα, σε δομές Ε.Α.Ε. στις οποίες φοιτούν μαθητές με προβλήματα ακοής ή/και όρασης αντίστοιχα.(βλ. Επισήμανση 16)

Δ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ / ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ / ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της υπ’αριθμ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄ 3344) υ.α. η αίτηση αναπληρωτή και ωρομισθίου (ανά ειδικότητα και δομή εκπαίδευσης) υποβάλλεται άπαξ, ο δε υποψήφιος αναπληρωτής διατηρεί τις εξής δυνατότητες:

α. Απενεργοποίησης της/ων αίτησης/αιτήσεών του, κατά περίπτωση, στο ΟΠΣΥΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Στην περίπτωση αυτή δεν έχει δικαίωμα εκ νέου ενεργοποίησης της/ων αιτήσεων που απενεργοποίησε.

β. Τροποποίησης της αίτησης-δήλωσης που έχει υποβάλει, αποκλειστικά ως προς την αφαίρεση περιοχών ή/και λοιπών επιλογών προτίμησης από την 1η Οκτωβρίου μέχρι και την 30η Απριλίου.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ (20 έως 22):

20. Οι ανωτέρω παρεχόμενες δυνατότητες ενεργοποιούνται απευθείας από τον υποψήφιο στο ΟΠΣΥΔ με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών πρόσβασης.

21. Σε περίπτωση που μηχανογραφικοί ή λοιποί επείγοντες λόγοι, οι οποίοι συνδέονται με την αναγκαιότητα άμεσης διενέργειας προσλήψεων, το επιβάλλουν, οι παρεχόμενες ανωτέρω α΄ και β΄ δυνατότητες θα αναστέλλονται προσωρινά από τη Διοίκηση χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των υποψηφίων.

22. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους 2022-2023 ενδέχεται να ενεργοποιηθούν οι διατάξεις του άρθρου 86 του ν.4547/2018, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν. 4692/2020 και το άρθρο το άρθρο 111 του ν. 4842/2021 (Α΄190) περί έκδοσης ειδικής/ών προκήρυξης/εων κάλυψης λειτουργικών κενών σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες/δομές.

Στην περίπτωση αυτή επισημαίνεται ότι:

 1. αίτηση δήλωση προτιμήσεων συγκεκριμένων σχολικών μονάδων μπορεί να υποβληθεί ακόμη και
  αν δεν (έχει) υποβληθεί αίτηση προτίμησης περιοχών, υπό την παρούσα εγκύκλιο (ή αυτή απενεργοποιηθεί από τον υποψήφιο) και
 2. μπορούν να δηλωθούν ακόμη και σχολικές μονάδες, οι οποίες ανήκουν σε περιοχές μετάθεσης/πρόσληψης τις οποίες δεν έχει επιλέξει ο υποψήφιος με την παρούσα εγκύκλιο (ή τις έχει αφαιρέσει στο μεταξύ, βάσει της δυνατότητας που του παρέχεται κατά την ανωτέρω β΄ δυνατότητα).

ΜΕΡΟΣ Β΄:
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ & ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν.4589/2019 και της με αριθμ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄ 3344) υ.α. οι υποψήφιοι που εντάσσονται στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες Α΄ και Β΄, καθώς και στον τελικό επικουρικό αξιολογικό πίνακα της παρ.4 του άρθρου 58, μπορεί να προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως ενός (1) διδακτικού έτους, προκειμένου να καλυφθούν λειτουργικές ανάγκες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αν για οποιαδήποτε αιτία απουσιάζουν από σχολικές μονάδες εκπαιδευτικοί (ή μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ) ή δημιουργηθούν έκτακτα λειτουργικά κενά κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Αν οι προβλεπόμενες από το πρόγραμμα ώρες διδασκαλίας και ασκήσεων στο ίδιο σχολείο της ίδιας πόλης ή περιοχής μετάθεσης είναι περισσότερες από οκτώ (8) και λιγότερες από δεκαέξι (16) και δεν δικαιολογούν τον διορισμό μόνιμου εκπαιδευτικού, προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας.

Η πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών διενεργείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τη σειρά των κλάδων ή ειδικοτήτων που αναφέρεται στην παρ.2 του άρθρου 29 του ν.4521/2018, βάσει της σειράς κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες, καθώς και των δηλωθεισών προτιμήσεων.

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019, «Σε εξαιρετικές περιπτώσεις εκτάκτων και επειγόντων λόγων δημοσίου συμφέροντος μπορούν να προσλαμβάνονται προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι υποψήφιοι που είναι ενταγμένοι στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες, σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων, και μέχρι την έκδοση των τελικών πινάκων. Με την έκδοση των τελικών αξιολογικών πινάκων, οι συμβάσεις των ήδη προσληφθέντων που δεν δικαιούνταν την πρόσληψη λήγουν αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης για την αιτία αυτή».

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ (23):

23. Δεδομένου ότι οι προσωρινοί πίνακες των Προκηρύξεων 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 Γενικής Εκπαίδευσης εκδόθηκαν πρόσφατα από την κατά νόμο αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή του Α.Σ.Ε.Π., καθίσταται αντικειμενικά αδύνατη η έκδοση των οικείων τελικών πινάκων Α΄ Γενικής Εκπαίδευσης πριν από την έναρξη του διδακτικού έτους 2023-2024.

Δυνάμει της ως άνω διάταξης – και δεδομένου ότι λόγοι δημοσίου συμφέροντος, και ειδικότερα η έγκαιρη στελέχωση και η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, το επιβάλλουν – το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. καλεί για υποβολή προτιμήσεων τους ενταγμένους στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες της Γενικής Εκπαίδευσης, προκειμένου να διενεργήσει από τους εν λόγω πίνακες τις προσλήψεις αναπληρωτών.

Εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που προσλαμβάνεται κατά τα ανωτέρω, αποκλείεται από τις προσλήψεις στους επόμενους κατά σειρά κλάδους ή ειδικότητες, όπου είναι υποψήφιος για πρόσληψη. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση πρόσληψης με μειωμένο ωράριο απασχόλησης, ο υποψήφιος παραμένει διαθέσιμος για πρόσληψη αποκλειστικά και μόνο με πλήρες ωράριο απασχόλησης, στον ίδιο κλάδο, ή ειδικότητα αντίστοιχα, της ίδιας περιοχής πρόσληψης, της ίδιας βαθμίδας εκπαίδευσης, της ίδιας ή άλλης δομής γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε..). Η τοποθέτηση των προσλαμβανομένων σε σχολικές μονάδες γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Κατά τη διαδικασία των τοποθετήσεων προτεραιότητα δίνεται στην κάλυψη λειτουργικών κενών αφενός σε ΣΜΕ.Α.Ε. έναντι των Τμημάτων Ένταξης και αφετέρου σε πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία (με προτεραιότητα στα μονοθέσια και συνέχεια στα διθέσια και ακολούθως στα τριθέσια Δ.Σ.).

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες αντικειμενικοί λόγοι δεν επιτρέπουν την πρόσληψη προσωρινού αναπληρωτή, προσλαμβάνονται, ύστερα από δήλωση προτίμησης, ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως ενός (1) διδακτικού έτους. Η πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών γίνεται από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης βάσει της σειράς κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες, καθώς και των δηλωθεισών προτιμήσεων.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

1. Υποψήφιος σε έναν (1) ή περισσότερους αξιολογικούς πίνακες:

Δεν παρέχεται στον υποψήφιο που κατατάσσεται σε πίνακες περισσότερων του ενός κλάδων (ή δομών), η δυνατότητα ορισμού προτεραιότητας για πρόσληψη στον ένα κλάδο (ή δομή) έναντι του άλλου/των άλλων.

α. Σε περίπτωση κατά την οποία ο εκπαιδευτικός προσληφθεί ως αναπληρωτής με πλήρες ωράριο (σε έναν κλάδο), το σύνολο των αιτήσεών του για πρόσληψη ως αναπληρωτής και ωρομίσθιος απενεργοποιούνται και δεν είναι διαθέσιμος για άλλη πρόσληψη για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του διδακτικού έτους.

β. Σε περίπτωση κατά την οποία ο εκπαιδευτικός προσληφθεί ως αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου (από 9 έως 15 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως):

(i) είναι δυνατή κατά τη διάρκεια της χρονιάς η τροποποίηση του ωραρίου του από την οικεία Δ/νση έως το μέγιστο των 15 διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως (ή έως το ελάχιστο των 9 ωρών) στο ίδιο ή άλλο/α σχολείο/α της ίδιας περιοχής της ίδιας βαθμίδας εκπαίδευσης και

(ii) παραμένει διαθέσιμος για πρόσληψη στην ίδια ή διαφορετική δομή (Γενική Εκπαίδευση ή ΕΑΕ) αποκλειστικά και μόνο με πλήρες ωράριο στην ίδια περιοχή της ίδιας βαθμίδας εκπαίδευσης στον οικείο κλάδο, εφόσον το έχει δηλώσει στην αίτησή του και κατά τη διαδικασία της ροής προγράμματος προσλήψεων προηγείται στη σειρά κατάταξης των υπολοίπων διαθέσιμων υποψηφίων εκπαιδευτικών.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει αναλάβει υπηρεσία ως αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου και να συνεχίζει να υπηρετεί μέχρι την ημερομηνία αναβάθμισής του. Σε περίπτωση αναβάθμισής του με πλήρες ωράριο, ο εκπαιδευτικός οφείλει να αναλάβει υπηρεσία, άλλως ενεργοποιούνται οι προβλεπόμενες (στην παρ.5Α του άρθρου 63 του ν.4589/2019) κυρώσεις. Σε κάθε περίπτωση, μετά την νέα πρόσληψη με πλήρες ωράριο η πρόσληψη με μειωμένο ωράριο παύει να ισχύει.

Εφόσον ο εκπαιδευτικός δεν επιθυμεί να αναβαθμιστεί η πρόσληψή του σε πλήρους ωραρίου (στην ίδια ή άλλη δομή του οικείου κλάδου) οφείλει να απενεργοποιήσει ο ίδιος τις υποβληθείσες αιτήσεις του (βλ. Κεφ. Δ’ του Μέρους Α΄ της παρούσης).

Για παράδειγμα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ06 και ΠΕ70 που είναι υποψήφιος στους αξιολογικούς πίνακες Γενικής Εκπαίδευσης (ως ΠΕ06 και ΠΕ70) και στους αξιολογικούς πίνακες της ΕΑΕ (ως ΠΕ06.ΕΑΕ και ΠΕ70.ΕΑΕ) που έχει προσληφθεί και εργάζεται ως ΠΕ06 στη Γενική Εκπαίδευση στην «Α΄ Ανατολικής Αττικής (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου», παραμένει υποψήφιος για πρόσληψη με πλήρες ωράριο (αναβάθμιση σε πλήρες) αποκλειστικά και μόνο στην «Α΄ Ανατολικής Αττικής (Π.Ε.)» στη Γενική Εκπαίδευση (ως ΠΕ06) ή στην ΕΑΕ [ως ΠΕ06.ΕΑΕ (ή ΠΕ06 σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων από τους πίνακες ΕΑΕ)], καθ’ όλο το διάστημα που παραμένει ενεργή η σύμβαση μειωμένου ωραρίου στην οικεία Δ/νση και εφόσον έχει δηλώσει (στην αίτηση υποψηφιότητάς του ως ΠΕ06 ή ΠΕ06.ΕΑΕ αντίστοιχα) τη συγκεκριμένη περιοχή στις προτιμήσεις του.

Επιπλέον, ανάλογα με τις διδακτικές ανάγκες, είναι στη διακριτική ευχέρεια της Δ/νσης Ανατολικής Αττικής η τροποποίηση του ωραρίου από τις 9 έως τις 15 διδ. ώρες εβδομ. στην περιοχή Α΄, στο πλαίσιο των οριζομένων στο τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 63 του ν.4589/2019.

γ. Σε περίπτωση πρόσληψης υποψήφιου εκπαιδευτικού ως ωρομισθίου, ο ίδιος παραμένει υποψήφιος για πρόσληψη ως αναπληρωτής σε όλους τους κλάδους για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του διδακτικού έτους. Προκειμένου, δε, να αναλάβει ως αναπληρωτής υποχρεούται να παραιτηθεί από ωρομίσθιος.

2. Υποψήφιος σε έναν (1) ή περισσότερους κλάδους (ή δομές) και σε πίνακες προγραμμάτων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (*1):

(*1) Ήτοι της ενισχυτικής διδασκαλίας των μαθητών γυμνασίου, της πρόσθετης διδακτικής στήριξης των μαθητών όλων των τύπων λυκείου, της ενισχυτικής διδασκαλίας και της πρόσθετης διδακτικής στήριξης που παρέχεται στα Καταστήματα Κράτησης, στην κατ’ ιδίαν διδασκαλία που παρέχεται σε κρατούμενους, καθώς και στη διδασκαλία που παρέχεται στα τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τα οποία λειτουργούν στο πλαίσιο εγκεκριμένων Οργανισμών Θεραπείας του ν. 4139/2013 ( Α΄ 74)]

Στην περίπτωση που υποψήφιος εκπαιδευτικός με τη διαδικασία της παρούσας πρόσκλησης, ο οποίος παράλληλα κατατάσσεται και σε πίνακα αναπληρωτών και ωρομισθίων των προγραμμάτων Αντισταθμιστικής εκπαίδευσης του άρθρου 26 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), εκτός του προγράμματος εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας της δράσης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» (ΜΝΑΕ), προσληφθεί ως αναπληρωτής (πλήρους ή μειωμένου ωραρίου) ή ωρομίσθιος για τα προγράμματα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (εκτός ΜΝΑΕ), παραμένει υποψήφιος για πρόσληψη με την παρούσα διαδικασία ως αναπληρωτής με πλήρες ή μειωμένο ωράριο. Προκειμένου, δε, να αναλάβει υπηρεσία ως αναπληρωτής υποχρεούται να παραιτηθεί.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 1 της παρούσας Ενότητας.

3. Υποψήφιοι σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.

Υποψήφιοι για πρόσληψη στα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης δύνανται να είναι όσοι ανήκουν στους κλάδους ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08 (αποκλειστικά για τη διδασκαλία του μαθήματος της Εικονογραφίας, βλ. κατωτέρω), ΠΕ11, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ86, καθώς και ΠΕ79.01/ΤΕ16 με πρόσθετο προσόν για αμφότερους τους κλάδους το Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής από αναγνωρισμένους φορείς (ν. 3848/2010, άρθρο 39, παρ. 9.

Οι υποψήφιοι για πρόσληψη στα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Εκκλησιαστικά Γυμνάσια-Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια) ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται σε αυτά σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 17 του άρθρου 128 του Ν.4823/2021 (Φ.Ε.Κ. 136 Α’). Επιπλέον, ειδικά για την πρόσληψη στο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο-Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας, προϋπόθεση είναι η έγκριση της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους (παρ. 19, άρθρου 127 του Ν. 4823/2021 (Φ.Ε.Κ. 136 Α’). Στο ίδιο, λόγω του ειδικού καθεστώτος του Αγίου Όρους [το από 10-9-1926 ΝΔ, ΦΕΚ 309/Α), πρόσληψη γυναικών εκπαιδευτικών δεν είναι δυνατή.

Ειδικά για το μάθημα της εικονογραφίας ισχύουν τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την αρ. 71346/Θ2/10-6-2020 (ΦΕΚ Β΄ 2466) Υ.Α. η διδασκαλία του μαθήματος «Εικονογραφία» δύναται να ανατίθεται κατά σειρά κατάταξης ως εξής:

α) Εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ01, οι οποίοι έχουν και πτυχίο που τους εντάσσει στον κλάδο ΠΕ08, καθώς επίσης σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ08 οι οποίοι έχουν και πτυχίο που τους εντάσσει στον κλάδο ΠΕ01,

β) εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ01, οι οποίοι έχουν μεταπτυχιακό τίτλο ή διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της Εικονογραφίας ή εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ08 οι οποίοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ή διδακτορικού από Τμήμα Θεολογικής Σχολής ή έχουν παρακολουθήσει και τους τρεις κύκλους μαθημάτων του Εργαστηρίου Νωπογραφίας και Τέχνης των Φορητών Εικόνων της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών όπως προκύπτει από σχετική βεβαίωση του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών,

γ) εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ01, οι οποίοι έχουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ στην ειδικότητα «Αγιογράφος Βυζαντινών Εικόνων και Τοιχογραφιών» ή «Ειδικός Βυζαντινής Αγιογραφίας»,

δ) εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ01, οι οποίοι έχουν «πτυχίο Βυζαντινής Αγιογραφίας» του άρθρου 30 της Υ.Α. Φ.7626/ΑΣ1785 («Επικύρωση της Κανονιστικής Διατάξεως περί Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας του Αγίου Όρους», ΦΕΚ Β’ 765/31-12-1987) ή βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων Βυζαντινής Αγιογραφίας στο πλαίσιο των σπουδών τους στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία ή πτυχίο αγιογραφίας Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εκκλησίας της Κρήτης ή Ιερών Μητροπόλεων Δωδεκανήσων,

ε) εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ01, οι οποίοι έχουν διδάξει τουλάχιστον για δύο χρόνια εικονογραφία σε σχολές Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εκκλησίας της Κρήτης, των Ιερών Μητροπόλεων Δωδεκανήσων ή Εργαστήρια Αγιογραφίας που λειτουργούν υπό την ευθύνη Δήμων,

στ) εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ01, οι οποίοι είχαν την ευθύνη της αγιογράφησης τουλάχιστον δύο Ιερών Ναών. Η ευθύνη της αγιογράφησης βεβαιώνεται με συστατική επιστολή του επιχώριου, του ναού, Μητροπολίτη.

Για τους τίτλους της αλλοδαπής των ανωτέρω κατηγοριών εκπαιδευτικών απαιτείται ισοτιμία από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ, ενώ η παροχή του προαναφερόμενου διδακτικού έργου τεκμηριώνεται με σχετική βεβαίωση της σχολής που έχουν διδάξει.

Κατ΄ εξαίρεση, το μάθημα της «Εικονογραφίας» στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία (Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο και Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο) μπορεί να διδάσκεται αμισθί από μοναχό που εγκαταβιεί σε Ιερά Μονή του Αγίου Όρους ή Εξάρτημά της, είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής και έχει διακριθεί ως εμπειροτέχνης στην Αγιογραφία, κατόπιν πρότασης της Ιεράς Επιστασίας του Αγίου Όρους, έγκρισης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Εφόσον δεν υπάρχει μοναχός που να εκπληρώνει τις ανωτέρω προϋποθέσεις, το μάθημα «Εικονογραφία» διδάσκεται από εκπαιδευτικό σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Όσοι ενδιαφέρονται να διδάξουν το μάθημα της Εικονογραφίας οφείλουν να το σημειώσουν στην αίτησή τους που θα υποβάλουν μέσω opsyd, ενώ τα δικαιολογητικά που τους εντάσσουν σε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες για τη διδασκαλία του εν λόγω μαθήματος θα κατατίθενται προς έλεγχο στην πλησιέστερη του τόπου κατοικίας τους Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παρ. 2 της αρ. 71346/Θ2/10-6-2020 (ΦΕΚ Β΄ 466/22-06-2020) υπουργικής απόφασης. Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της ανωτέρω υπουργικής απόφασης αποκλείονται από τη διαδικασία πρόσληψης για τη διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ (25 έως 27):

25. Κυρώσεις λόγω μη ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης προσληφθέντος:

α) Σύμφωνα με την παρ.5Α του άρθρου 63 του ν. 4589/2019: «Εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για οποιονδήποτε λόγο δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην ανακοίνωση της πρόσληψης ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτούνται, αποκλείονται από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, καθώς και κατά το επόμενο σχολικό έτος. Αν το δεύτερο έτος αποκλεισμού συμπίπτει με το πρώτο έτος ισχύος νέων πινάκων κατάταξης, τα πρόσωπα που αποκλείονται μπορούν να προσληφθούν μόνο κατά το δεύτερο έτος ισχύος των νέων πινάκων. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων δεν εφαρμόζονται για τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που προσλαμβάνονται με πλήρες ή μειωμένο ωράριο για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων που λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης.»,

β) Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 86 του ν. 4547/2018: «Εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής σε κενό με την ειδική πρόσκληση, ύστερα από την αίτηση-δήλωση συμμετοχής του, και για οποιονδήποτε λόγο δεν αναλαμβάνει υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην ανακοίνωση της πρόσληψης ή αναλαμβάνει υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτείται, αποκλείεται από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, καθώς και κατά τα δύο επόμενα σχολικά έτη. Αν το τρίτο έτος αποκλεισμού συμπίπτει με το πρώτο έτος ισχύος νέων πινάκων κατάταξης, το πρόσωπο που αποκλείεται μπορεί να προσληφθεί μόνο κατά το δεύτερο έτος ισχύος των νέων πινάκων.»

Σύμφωνα με την παρ. 11 α του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 104627/ΓΔ5/10-8-2020 υ.α. (ΦΕΚ 3344 Β’) η προθεσμία των πέντε (5) ημερών για ανάληψη υπηρεσίας των ανωτέρω περιπτώσεων α) και β) εκκινεί από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους,

Οι ανωτέρω αναφερόμενες κυρώσεις, περί αποκλεισμού από τις προσλήψεις, ισχύουν τόσο για τις δομές Γενικής όσο και για τις δομές ΕΑΕ στις οποίες είναι υποψήφιος ο εκπαιδευτικός, ανεξάρτητα από τον κλάδο της πρόσληψης.

Υπό το πρίσμα αυτό, αποκλείονται από τις προσλήψεις (αναπληρωτών/ ωρομισθίων) όσοι ήδη εμπίπτουν στις κυρώσεις των ως άνω διατάξεων : α) της παρ. 5 Α του άρθρ. 63 του ν. 4589/2019, β) της παρ. 4 του αρθρ. 86 του ν. 4547/2018, λόγωπροηγούμενης μη ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης.

Υπενθυμίζεται, ακόμα, ότι αποκλείονται από τις προσλήψεις οι εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν στις κυρώσεις της παρ.5Α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019, που ορίζουν ότι: «5Α. Εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι έχουν διοριστεί ή διορίζονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με το παρόν, ανεξαρτήτως του αν έχουν αναλάβει ή αναλαμβάνουν υπηρεσία ή όχι, αποκλείονται από νέο διορισμό ή πρόσληψη στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση για (3) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν το τρίτο έτος αποκλεισμού συμπίπτει με το πρώτο έτος ισχύος νέων πινάκων κατάταξης, τα πρόσωπα που αποκλείονται μπορούν να διοριστούν ή προσληφθούν μόνο κατά το δεύτερο έτος ισχύος των νέων πινάκων. […]»

26. Δεν επιτρέπεται η ύπαρξη δύο συμβάσεων εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. στο πλαίσιο αρμοδιότητας της ίδιας ή διαφορετικής υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.. Το κώλυμα του ανωτέρω εδαφίου αίρεται στην περίπτωση αποδεδειγμένης έλλειψης υποψηφίων εκπαιδευτικών και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που τάσσονται από τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις.

27. Αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί δύνανται να ασκούν ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή [π.χ. ως ωρομίσθιοι σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)], εφόσον προηγουμένως έχουν λάβει την απαιτούμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.3528/2007 (Α΄ 26), άδεια από το εκάστοτε αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

28. Προς ενημέρωση των υποψηφίων, αναφέρεται ότι σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, για τον υπολογισμό των μονάδων εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας στους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων που καταρτίζονται από το ΑΣΕΠ λαμβάνεται υπόψη η συνολική διάρκεια της πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή [διατάξεις της παρ. 34 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (Α΄ 152), της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 3762/2009 (Α΄ 75) και της παρ. 4 του άρθρου 23, σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 6 και την παρ. 1. β του άρθρου 17 του ν. 3699/2008], που έχει πραγματοποιηθεί στον κλάδο για τον οποίο τίθεται η υποψηφιότητα ανεξάρτητα από την εκπαιδευτική δομή, στην οποία πραγματοποιήθηκε (παρ. 4 στ του άρθρου 61 του ν. 4589/2019, όπως ισχύει).

Σύμφωνα με το άρθρο 42 «Διπλή μοριοδότηση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας» του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α΄/12-6-2020), με το οποίο αντικαταστάθηκε η υποπερ. ββ΄ της περ. β΄ του άρθρου 57 του ν. 4589/2019, η πραγματική εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως καθορίζονται στην περ. Β΄ της υπ' αρ. 133529/ ΓΔ4/7.8.2018 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β΄ 3941), καθώς και σε σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης, υπολογίζεται με δύο (2) μονάδες ανά μήνα, με ανώτατο όριο τους εξήντα (60) μήνες. Με το άρθρο 138 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι η ισχύς της εν λόγω διάταξης αρχίζει από το σχολικό έτος 2020-2021.

Οι εκπαιδευτικοί θα ενημερώνονται για την πρόσληψή τους από την επίσημη ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. https://www.minedu.gov.gr, καθώς και με την αποστολή μηνυμάτων στο κινητό τηλέφωνο, το οποίο έχουν δηλώσει στο ΟΠΣΥΔ.

Παρακαλούμε η εγκύκλιος αυτή και τα συνοδευτικά της να αναρτηθούν στους πίνακες ανακοινώσεων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων υποψήφιων εκπαιδευτικών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Σχετικά Άρθρα