Πρόσληψη Εκπαιδευτικών για Διδασκαλία Θρησκευτικών Καθολικού Δόγματος

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ 2017-2018

Αρ.Πρωτ.202142/Ε1/21-11-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ
Πληροφορίες : Γώρου Ε.
E-mail : egorou(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο : 210 344 3316
Fax : 210 344 2365

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη εκπαιδευτικού για τη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών του καθολικού δόγματος για το διδακτικό έτος 2017-2018

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 55, παρ. 5 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α΄) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
2. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Την αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./132/27180/14.09.2017 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 1 της αριθ. 33/2006 Π.Υ.Σ. (ΦΕΚ 280 Α΄).
4. Την αριθ. πρωτ. 177907/Ε2/20.10.2017 υπουργική απόφαση «Δεύτερη ανακατανομή πιστώσεων 1.250 αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2017-2018 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων».
5. Την αριθ. πρωτ. 137/2017 επιστολή της Καθολικής Αρχιεπισκοπής Νάξου-Τήνου-Άνδρου- Μυκόνου.
6. Τα αριθ. πρωτ. Φ.11.5/8111/26.10.2017 και Φ.11.5/9573/13.11.2017 έγγραφα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

Αποφασίζουμε

Την πρόσληψη με πλήρες ωράριο του Σκλάβου Ιωάννη του Μάριου για τη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών του καθολικού δόγματος στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Ο εκπαιδευτικός οφείλει να αναλάβει υπηρεσία από την Πέμπτη 23 έως και την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017. Με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα τοποθετηθεί σε δημοτικά σχολεία της Τήνου για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών του Καθολικού δόγματος μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους (2017-2018).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Pin It

Εκτύπωση