edu.klimaka.gr

Σίτιση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών σε Λέσχες Αξιωματικών 2018 - 2019

ΣΙΤΙΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΛΕΣΧΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 2018 - 2019

Αρ.Πρωτ.178920/ΓΔ5/24-10-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Θέμα: «Ενημέρωση για τη σίτιση αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις στρατιωτικές λέσχες.»

Σας υπενθυμίζουμε ότι σε συνεργασία των Υπουργείων Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εθνικής Άμυνας έχει ήδη δοθεί στη δημοσιότητα ο πίνακας με τις στρατιωτικές λέσχες στις οποίες μπορούν να σιτίζονται αναπληρωτές εκπαιδευτικοί.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να επιβεβαιώνεται η ταυτότητα του δικαιούχου αναπληρωτή εκπαιδευτικού, ώστε να του παρέχεται το δικαίωμα σίτισης και ελεύθερης πρόσβασης στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς (ΛΑΦ), είναι το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, σχετική βεβαίωση από την οικεία Δ/νση Εκπ/σης ότι υπηρετεί ως αναπληρωτής και δύο (2) φωτογραφίες, προκειμένου να εκδοθεί, στη συνέχεια, σχετικό Δελτίο Εισόδου από τη μονάδα της εκάστοτε Λέσχης.

Τα ανωτέρω έχουν δημοσιοποιηθεί με το από 11-10-2018 σχετικό Δελτίο Τύπου στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (http://www.minedu.gov.gr/rss/37659-11-10-18-pinakas-me-tis-stratiotikes-lesxes-gia-ti-sitisi-anapliroton-ekpaideftikon-2).

Παρακαλούμε το παρόν έγγραφο να αποσταλεί σε όλες τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς σας, προς ενημέρωση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟ

 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Δελτίο Τύπου

11-10-18
Πίνακας με τις στρατιωτικές λέσχες για τη σίτιση αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σε συνεργασία των Υπουργείων Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εθνικής Άμυνας δίνεται στη δημοσιότητα ο πίνακας με τις στρατιωτικές λέσχες στις οποίες μπορούν να σιτίζονται αναπληρωτές εκπαιδευτικοί.

Συνολικά, έχει ληφθεί πρόβλεψη για τη δυνατότητα σίτισης 1.641 αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε 32 λέσχες του Στρατού, της Αεροπορίας και του Ναυτικού που βρίσκονται σε 11 περιφέρειες της χώρας και συγκεκριμένα σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, Δυτική Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Κρήτη, Νότιο Αιγαίο, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση Δελτίου Εισόδου του δικαιούχου αναπληρωτή εκπαιδευτικού στη λέσχη είναι το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, σχετική ατομική βεβαίωση και 2 φωτογραφίες.

Α.  ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΛΑΦ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΞΥΠΗΡΕ-
ΤΗΣΗΣ

ΩΡΑΡΙΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ -
ΠΑΡΑΣKΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ

1

ΑΝΑΤΟΛIΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟ-

ΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

120

12:30-15:30   19:00-22:00

 

2

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙ ΧΟΥ

20

13:00-16:00

 

3

ΔΡΑΜΑ

10

09:00-1600   18:00-23:00

 

4

ΚΑΒΑΛΑ

40

13:00-15:30

 

5

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

80

12:15-15:15

 

6

ΞΑΝΘΗ

100

13:00-15:30   19:00-21:30

 

7

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

40

12:30-16:30   19:00-22:30

 

8

ΣΑΜΟΣ

105

13:00-16:00   18:00-22:00

35 άτομα στην αίθουσα και 70 άτομα με λήψη συσσιτίου σε πακέτο

9

ΧΙΟΥ

58

13:30-15:00

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί μπορούν να εξυπηρετούνται καθ’ όλη της διάρκεια της ημέρας (08:00-22:00)

10

ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΣΟΛΛΟΓΓΙ

50

09:00-1500   18:00-23:00

 

11

ΔΥΤ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

50

12:00-16:00   17:30-23:00

 

12

KOZANH

15

10:00-16:00  18:00-23:00

 

13

ΦΛΩΡΙΝΑ

48

10:00-15:00   17:00-23:00

 

14

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

50

09:30-16:00  17:30-23:30

 

 15

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

 

ΛΑΡΙΣΑ

 

50

 

ΑΠΟ 16-8 ΕΩΣ 15-5

 

10:00-16:00   10:00-15:30

18:00–22:00   19:00-23:00

 

ΑΠΟ 16-5 ΕΩΣ 15-8

 
 

14:00-15:30  19:30-23:00

13:00-15:30  19:30-23:00

 

16

ΒΟΛΟΣ

35

13:00-16:30   20:00-23:30

 

17

ΤΡΙΚΑΛΑ

20

13:00-16:00    18:00-22:30

 

18

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΒΕΡΟΙΑ

20

13:00-15:30    18:30-23:00

 

19

ΚΙΛΚΙΣ

30

13:00-16:00   19:00-22:00

 

20

ΣΕΡΡΕΣ

30

09:00-15:00    17:00-23:30

 

21

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

90

12:30-16:00    16:00-23:00

 

22

ΡΕΘΥΜΝΟ

130

13:30-15:30   18:30-22:30

 

23

ΧΑΝΙΑ

100

13:00-16:00    19:00-23:00

 

24

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΡΟΔΟΣ

60

13:45-17:00  20:00-23:00

 

25

ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΛΑΜΙΑ

30

14:00-16:00    19:30-22:30

 

26

ΠΕΛΟΠΟΝ-
ΝΗΣΟΣ

ΝΑΥΠΛΙΟ

30

13:00-16:00    19:00-23:00

 

27

ΤΡΙΠΟΛΗ

35

13:00-16:00    19:00-23:00

 

28

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

20

13:00-16:00    19:00-23:00

 

29

ΣΠΑΡΤΗ

30

13:00-16:00    19:00-23:00

 

30

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

60

13:00-16:00    19:00-23:00

 
             

Β. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΛΑΝΚ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΞΥΠΗΡΕ-
ΤΗΣΗΣ

ΩΡΑΡΙΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ-
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ -
ΚΥΡΙΑΚΗ

1

ΚΡΗΤΗΣ

ΣΟΥΔΑ

30

14:00 – 16:00 20:00- 22:00

 

Γ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΛΑΝΚ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΞΥΠΗΡΕ-
ΤΗΣΗΣ

ΩΡΑΡΙΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ-
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ -
ΚΥΡΙΑΚΗ

1

ΚΡΗΤΗΣ

ΣΗΤΕΙΑ

55

13:00 – 16:30 20:30 – 23”30

 

                         

 

 


ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2015 - 2016


 

1 Εισαγωγή στο Πρόγραμμα

Τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ), στην προσπάθειά τους να ενισχύσουν το έργο των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους, αποφάσισαν να τους παραχωρηθεί πρόσβαση σίτισης στις κατά τόπους Λέσχες Αξιωματικών ΥΠΕΘΑ.

Η κοινή αυτή δράση των δύο Υπουργείων εντάσσεται στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ ΥΠΕΘΑ και ΥΠΠΕΘ με θέμα: «Καθορισμός Πλαισίου Παροχής Αμοιβαίων Διευκολύνσεων» και υλοποιείται μέσω του Προγράμματος «Σίτιση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών στις Λέσχες Αξιωματικών ΥΠΕΘΑ».

Το Πρόγραμμα παρέχει στους ωφελούμενους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς των νομών στις οποίες λειτουργούν Λέσχες Αξιωματικών ΥΠΕΘΑ:

  • Πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σίτισης που οι Ένοπλες Δυνάμεις παρέχουν στο προσωπικό τους, έναντι εξαιρετικά χαμηλών τιμών,
  • Χορήγηση τροφείων για τις προαναφερθείσες υπηρεσίες σίτισης που έλαβαν.

Η εξειδίκευση και υλοποίηση της διαχειριστικής διαδικασίας έχει ανατεθεί στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) και περιγράφεται σε αυτό τον Οδηγό Εφαρμογής.

Οι ενδιαφερόμενοι, έχουν στη διάθεσή τους το ακόλουθο υλικό προκειμένου να ενημερωθούν:

1. Τον παρόντα Οδηγό Εφαρμογής σε ψηφιακή μορφή pdf, όπου περιγράφονται αναλυτικά όλες οι διαδικασίες και οι εμπλεκόμενοι σε αυτές Υπηρεσίες ΥΠΠΕΘ, ΥΠΕΘΑ και δικαιούχοι ,

2. Το υποστηρικτικό υλικό που αποτελείται από:

I. Τον απλουστευμένο οδηγό «ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ» σε μορφή pdf και

II. Το αρχείο «Φόρμες Εγγράφων» σε μορφή MS-Word που επιτρέπει στους δικαιούχους τη συμπλήρωση των εγγράφων προκειμένου να τα αποστείλουν στην Ομάδα Έργου του Προγράμματος.

Πιθανές βελτιώσεις των διαδικασιών θα αναγγέλλονται και θα περιγράφονται εγκαίρως με δημοσιοποίηση Οδηγών Εφαρμογής νεώτερων (επόμενων) εκδόσεων.

2 Όροι και συντομογραφίες

(..)

3 Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες

(..)

4 Διαδικασία

4.1 Γενικά

(...)

4.2 Αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας

4.2.1 Καθορισμός Λεσχών Αξιωματικών ΥΠΕΘΑ

Το ΥΠΕΘΑ καθορίζει τις Λέσχες Αξιωματικών που εντάσσονται στο Πρόγραμμα, κατά την έναρξη κάθε σχολικού έτους, με βάση μη γνωστοποιούμενους επιχειρησιακούς και λειτουργικούς παράγοντες που σχετίζονται με το έργο των Ενόπλων Δυνάμεων. Ο κατάλογος των πόλεων / περιοχών στις οποίες εδρεύουν οι ενταγμένες Λέσχες Αξιωματικών κατά την τρέχον σχολικό έτος, παρατίθεται στην ενότητα 7. Κατάλογος πόλεων / τοποθεσιών στις οποίες εδρεύουν Λέσχες Αξιωματικών ΥΠΕΘΑ του παρόντος Οδηγού.

4.2.2 Καθορισμός προϋποθέσεων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα

Εγκύκλιος ΥΠΠΕΘ καθορίζει τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων επιλέγονται οι δικαιούχοι από το σύνολο των υπηρετούντων αναπληρωτών εκπαιδευτικών κατά την έναρξη της Περιόδου Εφαρμογής.

Οι τρέχουσες προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι ακόλουθες και πρέπει να ικανοποιούνται όλες:

1. Ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός υπηρετεί σε σχολική μονάδα που εδρεύει:
i. Εκτός του Νομού του τόπου μόνιμης κατοικίας του, ή
ii. Σε νησιωτική περιοχή εντός του νομού μόνιμης κατοικίας του αλλά η μόνιμη κατοικία του ευρίσκεται σε άλλο νησί.

2. Μία τουλάχιστον Λέσχη Αξιωματικών ΥΠΕΘΑ που είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα, εδρεύει στο Νομό (ή στο νησί) όπου λειτουργεί και η σχολική μονάδα στην οποία υπηρετεί ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός που ευρίσκεται στη διάθεση της αρμόδιας ΔΠΕ/ΔΔΕ θεωρείται ότι υπηρετεί σε σχολική μονάδα με την ίδια έδρα.

(*6) Το πρόγραμμα πληρωμών του ποσού των τροφείων στους δικαιούχους διαμορφώνεται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ με βάση τους ισχύοντες δημοσιονομικούς περιορισμούς.

4.2.3 Καθορισμός Δικαιούχων

Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΠΕ / ΔΔΕ) του ΥΠΠΕΘ, θα οριστικοποιήσουν τους καταλόγους των δικαιούχων με βάση:
- Τους ισχύοντες, ανά σχολικό έτος, καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών,
- Τις τεθείσες προϋποθέσεις.

Οι οριστικοί κατάλογοι των δικαιούχων ανά νομό/περιφερειακή ενότητα, αποστέλλονται από τις αρμόδιες ΔΠΕ και ΔΔΕ του ΥΠΠΕΘ στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαχειριστική διαδικασία ελέγχου και διασταύρωσης των διακινούμενων στοιχείων (βλέπε περισσότερες πληροφορίες στην παρ. 10. Αποστολή αρχείων δικαιούχων στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Δεν είναι δυνατή η καταβολή τροφείων μέσω του Προγράμματος στους δικαιούχους, αν τα στοιχεία τους δεν περιλαμβάνονται σε οριστικό κατάλογο δικαιούχων που έχει διαβιβαστεί ηλεκτρονικά από τις αρμόδιες Διευθύνσεις, στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Ατομικές Βεβαιώσεις χορηγούνται με ευθύνη της Σχολικής Μονάδας μόνο προς τους δικαιούχους που:
- εκδηλώνουν ενδιαφέρον να αξιοποιήσουν τα οφέλη του Προγράμματος,
- περιλαμβάνονται στον οριστικό κατάλογο δικαιούχων,.

Οι Ατομικές Βεβαιώσεις (βλέπε σχετικό Υπόδειγμα στην ενότητα 9. Υποδείγματα Ατομικής Βεβαίωσης ) συμπληρώνονται μηχανογραφικά με βάση το σχετικό υπόδειγμα του υποστηρικτικού υλικού.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Σε περίπτωση περισσοτέρων της μιας ενταγμένων στο Πρόγραμμα Λεσχών που εδρεύουν στο νομό7 που υπηρετεί ο δικαιούχος, πρέπει να επιλεγεί μόνο μία εξ αυτών. Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, η χορήγηση περισσοτέρων της μιας Ατομικών Βεβαιώσεων στους δικαιούχους που υπηρετούν σε περισσότερες της μιας απομακρυσμένες μεταξύ τους σχολικές μονάδες για τη σίτισή τους στις εκάστοτε πλησιέστερες ΛΑ.

4.2.4 Εγγραφή / καταβολή συνδρομής στη Λέσχη Αξιωματικών

Οι δικαιούχοι που επιλέγουν να αξιοποιήσουν τα οφέλη του Προγράμματος, προσέρχονται στην Λέσχη Αξιωματικών ΥΠΕΘΑ που ορίζεται στην Ατομική τους Βεβαίωση, όπου και εγγράφονται, προσκομίζοντας τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησής τους.

Τα στοιχεία αυτά είναι:

1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας,

2. Δύο (2) Φωτογραφίες (ταυτότητας),

3. Ατομική Βεβαίωση Δικαιούχου. (που παρέχεται από τη σχολική μονάδα που υπηρετεί)

Με βάση τα στοιχεία αυτά, οι Υπηρεσίες της Λέσχης Αξιωματικών θα εκδώσουν Δελτίο Εισόδου του δικαιούχου.

Προκειμένου να εγγραφούν ή να ανανεώσουν την εγγραφή τους για τον τρέχοντα μήνα ή και τους επόμενους, οι δικαιούχοι καταβάλλουν το προβλεπόμενο τίμημα του δικαιώματος εγγραφής / επανεγγραφής / συνδρομής και λαμβάνουν διπλότυπη Απόδειξη με την ένδειξη Υπόδ. ΔΟΙ/20.

Υπενθυμίζεται ότι το τίμημα του δικαιώματος εγγραφής / επανεγγραφής / συνδρομής / ανανέωσης συνδρομής, καλύπτεται από το Πρόγραμμα και επιστρέφεται στο δικαιούχο από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ εις ολόκληρο, με την επόμενη εκκαθάριση των δαπανών σίτισης.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής / επανεγγραφής που διεκπεραιώνεται κατά την πρώτη επίσκεψη του δικαιούχου στην ΛΑ και ανανεώνεται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, του παρέχει το δικαίωμα σίτισης σε αυτήν.

4.2.5 Γνωστοποίηση τραπεζικού λογαριασμού ΕΤΕ στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Ο δικαιούχος που επιλέγει να αξιοποιήσει τα οφέλη του Προγράμματος πρέπει να γνωστοποιήσει στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο θα πιστώνεται το ισότιμο των τροφείων της τελευταίας εκκαθαρισθείσας περιόδου.

Προς τούτο είναι δυνατό να αξιοποιήσει υφιστάμενο ή να ανοίξει νέο τραπεζικό λογαριασμό σε ένα από τα κατά τόπους υποκαταστήματα της Εθνικής Τραπέζης.

Οι δικαιούχοι που επιλέγουν να δηλώνουν τραπεζικό λογαριασμό άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, θα επιβαρύνονται με τραπεζικά έξοδα που θα παρακρατούνται από τα χορηγούμενα τροφεία ανά πίστωση.

Δικαιούχοι οι οποίοι δεν επιθυμούν να αξιοποιήσουν τα οφέλη του Προγράμματος, δεν υποχρεούνται να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό.

4.2.6 Γνωστοποίηση στοιχείων ταυτοποίησης και επικοινωνίας του δικαιούχου

Για λόγους που σχετίζονται με την ομαλή εξυπηρέτηση του δικαιούχου και την ενημέρωσή του για πιθανά ζητήματα που προκύπτουν κατά την επεξεργασία των στοιχείων που διαβιβάζει στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, ο δικαιούχος συμπληρώνει σημείωμα σε απλή σελίδα Α4 με τα στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας του, (κατά το σχετικό Υπόδειγμα που παρατίθεται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα και σε φόρμα του υποστηρικτικού υλικού) και το συμπεριλαμβάνει στον επόμενο Φάκελο Δαπανών που θα διαβιβάσει στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ

Απαγορεύεται η αποστολή των στοιχείων ταυτοποίησης και επικοινωνίας με e-mail προς την Ομάδα Έργου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ

4.2.7 Χρήση δικαιώματος σίτισης

Οι δικαιούχοι που ολοκλήρωσαν τη διαδικασία της εγγραφής / επανεγγραφής, έχουν το δικαίωμα σίτισης μόνο στη ΛΑ που έχουν εγγραφεί.

Υπενθυμίζονται προς τους ωφελούμενους δικαιούχους τα ακόλουθα:

1. Οι υπηρεσίες σίτισης προς το δικαιούχο παρέχονται καθημερινά σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, όπως ορίζει ο Κανονισμός Λειτουργίας της ΛΑ που έχει εγγραφεί. Ο δικαιούχος οφείλει να ενημερωθεί κατά την εγγραφή του για το ωράριο λειτουργίας και τους λειτουργικούς περιορισμούς που τυχόν υπάρχουν καθώς και τους εναλλακτικούς τρόπους εξυπηρέτησής του (πχ τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις παραγγελίας - παραλαβής γευμάτων για κατανάλωση εκτός της Λέσχης κλπ).

2. Η πρόσβαση στις ΛΑ και η δυνατότητα σίτισης δεν επεκτείνεται σε μη δικαιούχους που συνοδεύουν τον δικαιούχο κατά την προσέλευσή του σε αυτές.

3. Το παρεχόμενο μέσω του Προγράμματος δικαίωμα σίτισης είναι αυστηρά προσωπικό και δεν εκχωρείται ή επεκτείνεται σε άλλα πρόσωπα, ανεξάρτητα από τον βαθμό συγγένειας που τα συνδέει με τον ωφελούμενο.

4. Η σίτιση του δικαιούχου είναι ελεύθερη από άποψη επιλογής, κατανάλωσης και συχνότητας προσέλευσης (μεσημέρι – βράδυ), με τους πιθανούς περιορισμούς που τίθενται από τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΛΑ,

5. Ο δικαιούχος καταβάλει στη Λέσχη το πλήρες αντίτιμο για τις υπηρεσίες σίτισης που έλαβε και λαμβάνει την προβλεπόμενη απόδειξη είσπραξης ταμειακής μηχανής, όπως έχει ορισθεί σε σχετική διαταγή του ΥΠΕΘΑ προς τις ΛΑ.

4.2.8 Δικαιολογητικά για την καταβολή τροφείων

Ο ωφελούμενος δικαιούχος, εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα, αποστέλλει στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ εντός κλειστού φακέλου (Φακέλου Δαπανών), όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τον έλεγχο και τον υπολογισμό των τροφείων του. Στο συνοδευτικό υλικό του παρόντος Οδηγού Εφαρμογής, παρατίθενται όλες οι απαιτήσεις αποστολής και ταυτοποίησης του Φακέλου Δαπανών για την άρτια και ασφαλή αποτίμηση των τροφείων που θα του καταβληθούν.

4.2.9 Παραλαβή, έλεγχος, εκκαθάριση των τροφείων

Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ ελέγχει τα διαβιβασθέντα στοιχεία και υπολογίζει το συνολικό ύψος των τροφείων που πρέπει να καταβληθούν στο δικαιούχο. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, πιστώνει στο λογαριασμό του δικαιούχου το υπολογισθέν ποσό.

4.2.10 Προθεσμίες και χρονικοί περιορισμοί υποβολής παραστατικών

Για λόγους ομαλής εκκαθάρισης των δαπανών σίτισης, έγκαιρης καταβολής των τροφείων και προστασίας του δημόσιου χρήματος που διαχειρίζεται το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ υπέρ των ωφελούμενων, τίθενται οι ακόλουθοι περιορισμοί και προθεσμίες υποβολής στοιχείων και παραστατικών δαπανών στην αρμόδια Ομάδα Έργου του Προγράμματος.

Δαπάνες (εγγραφής/συνδρομής και σίτισης) επί πρωτότυπων έγκυρων παραστατικών υπολογίζονται και καταβάλλονται υπό τη μορφή τροφείων στου τραπεζικούς λογαριασμούς τους μόνον όταν:

1. Αφορούν δικαιούχους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς με βάση τα στοιχεία που οι κατά τόπους ΔΠΕ και ΔΔΕ έχουν διαβιβάσει στην Ομάδα Έργου του Προγράμματος,

2. Φθάνουν εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα στη Κεντρική Γραμματεία Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ

3. Αφορούν δαπάνες του αμέσως προηγούμενου μήνα (δηλαδή του μήνα που αναγράφεται στον εξωτερικό Φάκελο Δαπανών) από τον μήνα αποστολής τους.

Αν οι ενδιαφερόμενοι αμφισβητούν την ακρίβεια των υπολογισμών των τροφείων τους, έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τα επιχειρήματά τους με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. εντός του επόμενου τριμήνου από εκείνο που αφορούσε η τελευταία πληρωμή τροφείων από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

4.2.11 Τρόπος υπολογισμού των τροφείων

Εγκύκλιος ΥΠΠΕΘ καθορίζει το μέγιστο ύψος των ημερήσιων τροφείων που θα καταβάλλονται στους δικαιούχους. Κατά την τρέχουσα περίοδο εφαρμογής, το μέγιστο ύψος των ημερήσιων τροφείων έχει ορισθεί σε 5,00 €, για κάθε ημερολογιακή ημέρα στη διάρκεια του σχολικού έτους. Ωστόσο, αν όπως προκύπτει από τα στοιχεία που ο δικαιούχος αποστέλλει στο Φορέα Διαχείρισης Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, η ημερήσια δαπάνη είναι χαμηλότερη, το ποσό αυτό θα ληφθεί υπόψη για την ημέρα εκείνη ως ύψος τροφείων.

Αντίστοιχα, αν το καταβληθέν ποσό υπερβαίνει το μέγιστο, το μέγιστο θα ληφθεί υπόψη κατά την ημέρα εκείνη.

Το ακόλουθο παράδειγμα υπολογισμού τροφείων αποσαφηνίζει τα ανωτέρω:

Έστω ότι δικαιούχος προσήλθε στη Λέσχη Αξιωματικών για σίτιση τις ακόλουθες ημερομηνίες του Φεβρουαρίου: 1/2, 3/2, 4/2, 8/2, 20/2 και 25/2. Για την περίοδο αυτή συγκεντρώνει τις αποδείξεις σίτισης για τα ποσά που κατέβαλε στη Λέσχη Αξιωματικών και τις αποστέλλει στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ κατά το πρώτο 10-ήμερο του Μαρτίου, προκειμένου να του καταβληθούν τα τροφεία. Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται ανά ημέρα και συνολικά το ύψος των δαπανών σίτισης σε αντιστοιχία με τα τροφεία που θα υπολογίσει το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ και θα του εμβάσει στον τραπεζικό του λογαριασμό:

Δαπάνες/ Τροφεία

Ημέρες που ο δικαιούχος σιτίσθηκε στη Λέσχη Αξιωματικών στη διάρκεια του μήνα Φεβρουαρίου

Σύνολο

Εγγραφή/
επανεγγραφή

1/2

3/2

4/2

8/2

20/2

25/2

Δαπάνες σίτισης του δικαιούχου που βεβαιώνονται με αποδείξεις ανά ημέρα (€)

2,69

7

8

3

4

2

5

31,69

Τροφεία που θα του καταβληθούν από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.(€)

2,69

5

5

3

4

2

5

26,69

5. Ειδικά θέματα

Επιτρέπεται στους δικαιούχους η εγγραφή σε περισσότερες της μιας ΛΑ μόνον αν η αρμόδια Υπηρεσία ΥΠΠΕΘ κρίνει ότι ειδικές συνθήκες το επιβάλουν.

Σημειώνεται ότι η δυνατότητα αυτή δεν μεταβάλει το συνολικό μέγιστο ύψος ημερήσιων τροφείων που θα καταβάλει ο Φορέας Διαχείρισης στο δικαιούχο.

6. Ενημέρωση και Επικοινωνία

Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ μέσω της Ομάδας Έργου του Προγράμματος, έχει αποκλειστικά την ευθύνη παροχής διευκρινίσεων σχετικά με τη διαχειριστική διαδικασία εξυπηρέτησης των δικαιούχων.

Για την εξυπηρέτηση των εμπλεκομένων Υπηρεσιών και των ενδιαφερομένων, εκδίδεται και είναι διαδικτυακά διαθέσιμος ο πλέον πρόσφατος Οδηγός Εφαρμογής και το συνοδευτικό του υλικό.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αντλούν ενημέρωση και διευκρινίσεις από τις ακόλουθες κατά σειρά πηγές και μόνο:

1. Τον επικαιροποιημένο / ισχύοντα (παρόντα) Οδηγό Εφαρμογής στη διαδικτυακή διεύθυνση www.sitisianapliroton.inedivim.gr και να μελετούν την ενότητα 11. Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις που αφορά τις απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις που τέθηκαν από ενδιαφερομένους προς την αρμόδια Ομάδα Έργου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ,

2. Την Ομάδα Έργου Σίτισης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ με email,

3. Την Ομάδα Έργου Σίτισης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ ταχυδρομικά στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας :

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ)
Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα,
Ομάδα Έργου: «Σίτιση Αναπληρωτών»
e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
τηλ: 213-13 14 447, 213-13 14 448, 213-13 14 449 (εργάσιμες ημέρες, ώρες 10:00-13:00)
URL: www.inedivim.gr

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:
Κατάλογος πόλεων / τοποθεσιών στις οποίες εδρεύουν Λέσχες Αξιωματικών ΥΠΕΘΑ που εντάσσονται στο Πρόγραμμα9

Ο ακόλουθος αλφαβητικός κατάλογος παραθέτει τις πόλεις / τοποθεσίες όπου εδρεύουν οι Λέσχες Αξιωματικών ΥΠΕΘΑ που μετέχουν στο Πρόγραμμα:

A/A

Περιοχή / Πόλη

Α/Α

Περιοχή / Πόλη

1

Αλεξανδρούπολη (ΛΑΦ)

29

Μεγίστη (ΛΑΦ)

2

Αμύνταιο (ΛΑΦ)

30

Μεσολόγγι (ΛΑΦ)

3

Άργος Ορεστικό (ΛΑΦ)

31

Νάουσα (ΛΑΦ)

4

Βέροια (ΛΑΦ)

32

Ναύπλιο (ΛΑΦ)

5

Βόλος (ΛΑΦ)

33

Νέα Σάντα (ΛΑΦ)

6

Διδυμότειχο (ΛΑΦ)

34

Ξάνθη (ΛΑΦ)

7

Δράμα (ΛΑΦ)

35

Ορεστιάδα (ΛΑΦ)

8

Ελευθερούπολη (ΛΑΦ)

36

Ορεστιάδα / Ρίζια (ΛΑΦ)

9

Ηράκλειο (ΛΑΦ)

37

Πλάτη Έβρου (ΛΑΦ)

10

Ιωάννινα (ΛΑΦ)

38

Πολύκαστρο (ΛΑΦ)

11

Καβάλα (ΛΑΦ)

39

Ρέθυμνο (ΛΑΦ)

12

Καλαμάτα (ΛΑΦ)

40

Ρόδος (ΛΑΦ)

13

Καστοριά (ΛΑΦ)

41

Σαμοθράκη (ΛΑΦ)

14

Κιλκίς (ΛΑΦ)

42

Σάμος (ΛΑΦ)

15

Κοζάνη (ΛΑΦ)

43

Σέρρες (ΛΑΦ)

16

Κομοτηνή (ΛΑΦ)

44

Σητεία (Αεροπορίας)

17

Κόνιτσα (ΛΑΦ)

45

Σούδα (Ναυτικού)

18

Κόρινθος (ΛΑΦ)

46

Σουφλί (ΛΑΦ)

19

Κως (ΛΑΦ)

47

Σπάρτη (ΛΑΦ)

20

Λαμία (ΛΑΦ)

48

Σύμη (ΛΑΦ)

21

Λέρος (ΛΑΦ)

49

Τρίκαλα (ΛΑΦ)

22

Λέσβος / Καλλονή (ΛΑΦ)

50

Τρίπολη (ΛΑΦ)

23

Λέσβος / Μανταμάδος (ΛΑΦ)

51

Τυχερό (ΛΑΦ)

24

Λέσβος / Μύρινα (ΛΑΦ)

52

Φέρες (ΛΑΦ)

25

Λέσβος / Μυτιλήνη (ΛΑΦ)

53

Φιλιάτες (ΛΑΦ)

26

Λήμνος / Κούταλη (ΛΑΦ)

54

Φλώρινα (ΛΑΦ)

27

Λήμνος / Μούδρος (ΛΑΦ)

55

Χανιά (ΛΑΦ)

28

Λουτράκι (ΛΑΦ)

56

Χίος (ΛΑΦ)

 

Δικαιούχοι που σιτίζονται σε μη αναφερόμενες στον κατάλογο Λέσχες άλλων στρατιωτικών σχηματισμών, δεν δικαιούνται είσπραξης τροφείων.


8 Κατάλογος νομών / περιφερειακών ενοτήτων που εντάσσονται στο Πεδίο Εφαρμογής του Προγράμματος κατά την τρέχουσα περίοδο

Στους ακόλουθους Νομούς λειτουργούν Λέσχες Αξιωματικών ΥΠΕΘΑ που εντάσσονται στο Πρόγραμμα κατά το τρέχον σχολικό έτος:
1. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
2. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
3. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
4. ΔΡΑΜΑΣ
5. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
6. ΕΒΡΟΥ
7. ΗΜΑΘΙΑΣ
8. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
9. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
10. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
11. ΚΑΒΑΛΑΣ
12. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
13. ΚΙΛΚΙΣ
14. ΚΟΖΑΝΗΣ
15. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
16. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
17. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
18. ΛΕΣΒΟΥ
19. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
20. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
21. ΞΑΝΘΗΣ
22. ΡΕΘΥΜΝΗΣ
23. ΡΟΔΟΠΗΣ
24. ΣΑΜΟΥ
25. ΣΕΡΡΩΝ
26. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
27. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
28. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
29. ΧΑΝΙΩΝ
30. ΧΙΟΥ


(...)

ΙΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις

Στην ενότητα αυτή, παρατίθεται κατάλογος απαντήσεων σε συνήθεις ερωτήσεις που διατυπώθηκαν προς την Ομάδα Έργου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. μέχρι την έκδοση του παρόντος Οδηγού.

Συνιστάται στους ενδιαφερομένους, πριν απευθύνουν ερωτήματα, να αναζητούν τον τελευταίο επικαιροποιημένο Οδηγό Διαχείρισης στην ιστοσελίδα www.sitisianapliroton.inedivim.gr και να διατρέχουν το παρόν Παράρτημα.

Πίνακας απαντήσεων σε συχνές ερωτήσεις

010 Γιατί εκδώσατε Οδηγό Διαχείρισης; Δεν υπήρχε δυνατότητα απλούστευσης της διαδικασίας;

Το Πρόγραμμα «Σίτιση αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις Λέσχες Αξιωματικών ΥΠΕΘΑ» αποτελεί μια συντονισμένη προσπάθεια στην οποία εμπλέκονται πολλές κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες και Μονάδες δύο Υπουργείων (ΥΠΕΘΑ και ΥΠΑΙΘΠΑ), με σκοπό την βέλτιστη εξυπηρέτηση των δικαιούχων.

Η επιτυχής υλοποίηση του Προγράμματος εξαρτάται από την πλήρη κατανόηση και ομαλή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων.

Ο παρών Οδηγός Διαχείρισης και ο συνοδευτικός προς αυτόν Συνοπτικός Οδηγός Διαχείρισης, συντάχθηκαν με σκοπό τη διαμόρφωση συναντίληψης υπηρεσιακών παραγόντων και δικαιούχων, για το βέλτιστο αποτέλεσμα.

015 Διαπιστώνουμε ότι δεν εκδώσατε συνοπτικό Οδηγό Διαχείρισης. Για ποιο λόγο;

Για την αποφυγή σύγχυσης μεταξύ των ενδιαφερομένων και εκτιμώντας ότι ο Αναλυτικός Οδηγός Διαχείρισης δεν είναι ιδιαίτερα ογκώδης αποφασίσθηκε η κατάργηση της έκδοσης του Συνοπτικού Οδηγού, από την έκδοση 1.5 και μετάπρειτα.

020 Είναι δυνατή η ένταξη άλλων (πχ ιδιωτικών) εκπαιδευτικών που εργάζονται στην Περιοχή Εφαρμογής, μεταξύ των δικαιούχων;

Όχι. Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Περιοχή Εφαρμογής.

030 Ποια είναι η σχέση Περιόδου Εφαρμογής και Σχολικού Έτους;

Η Περίοδος Εφαρμογής εμπεριέχεται χρονικά στο Σχολικό Έτος και ορίζεται με σχετική Εγκύκλιο ΥΠΑΙΘΠΑ.

040 Έχει σημασία το γεγονός ότι οι κατά τόπους Λέσχες Αξιωματικών ΥΠΕΘΑ υπάγονται σε διαφορετικούς στρατιωτικούς σχηματισμούς;

Όχι.

050 Υπάρχει σχέση μεταξύ των Λεσχών Αξιωματικών και των μονάδων εστίασης στρατιωτικών μονάδων;

Καμία, ως προς το παρόν Πρόγραμμα. Οι δικαιούχοι εξυπηρετούνται αποκλειστικά και μόνο στις Λέσχες Αξιωματικών που παρατίθενται στην ενότητα 7. Κατάλογος πόλεων / τοποθεσιών στις οποίες εδρεύουν Λέσχες Αξιωματικών ΥΠΕΘΑ του παρόντος. Όλες οι Λέσχες που είναι ενταγμένες στο Πρόγραμμα, ευρίσκονται εκτός στρατοπέδων ή άλλων στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Στην περίπτωση μεταφοράς Λέσχης εντός στρατοπέδου, η Λέσχη αποσύρεται από το Πρόγραμμα και παύει να σιτίζει τους δικαιούχους του.

060 Είναι γνωστό ότι Λέσχες Αξιωματικών λειτουργούν και σε άλλες πόλεις (πχ στην Αθήνα). Για ποιο λόγο δεν εμφανίζεται πχ η Αττική στον κατάλογο των πόλεων που διαθέτουν Λέσχες Αξιωματικών;

Οι Λέσχες Αξιωματικών που εντάσσονται στο Πρόγραμμα ορίζονται αποκλειστικά με σαφή επιχειρησιακά ή/και λειτουργικά χαρακτηριστικά από το ΥΠΕΘΑ, πριν από την εκάστοτε Περίοδο Εφαρμογής. Τα χαρακτηριστικά των Λεσχών που δεν εντάσσονται, δεν είναι ανακοινώσιμα, για προφανείς λόγους που σχετίζονται με το έργο των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας.

070 Γιατί δεν δίδεται η δυνατότητα στους δικαιούχους να σιτίζονται σε οποιαδήποτε Λέσχη Αξιωματικών της αρεσκείας τους;

Για λόγους ομαλού εφοδιασμού των Λεσχών με τις απαραίτητες πρώτες ύλες για την παρασκευή φαγητού, είναι σκόπιμο να διατηρείται ο αριθμός των μερίδων κατά το δυνατό σταθερός ανά ημέρα.
Είναι εξαιρετικά δύσκολο να διασφαλισθεί η εξυπηρέτηση των δικαιούχων, όταν παρατηρείται μεγάλη κινητικότητα των σιτιζόμενων.
Για το λόγο αυτό, επιδιώκεται η παραχώρηση του δικαιώματος σίτισης κάθε δικαιούχου σε μία μόνο Λέσχη Αξιωματικών.

080 Τι σημαίνει «τόπος κατοικίας» του δικαιούχου;

Κάθε αναπληρωτής έχει δηλώσει τον τόπο (μόνιμης) κατοικίας του και τα στοιχεία αυτά τηρούνται στις κατά τόπους περιφερειακές διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Η τεθείσα προϋπόθεση αφορά τους αναπληρωτές που υπηρετούν σε σχολική μονάδα εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους.
Δεν ενδιαφέρει η χωροθέτηση του τόπου (προσωρινής) διαμονής του δικαιούχου για το χρονικό διάστημα που υπηρετεί στη σχολική μονάδα.
Για παράδειγμα, αν ο αναπληρωτής έχει δηλώσει μόνιμη κατοικία στο Νομό Αττικής αλλά υπηρετεί σε σχολική μονάδα της Ρόδου (που διαθέτει Λέσχη Αξιωματικών), είναι αναμενόμενο να διαμένει (κατά το τρέχον σχολικό έτος) στη Ρόδο και είναι δικαιούχος επειδή ο τόπος μόνιμης κατοικίας του δεν είναι ο Νομός Δωδεκανήσου.

090 Αν έχουν χορηγηθεί δύο Ατομικές Βεβαιώσεις σε δικαιούχο που υπηρετεί (συμπληρώνει ώρες) σε δύο απομακρυσμένες σχολικές μονάδες, θα εγγράφεται και στις δύο Λέσχες που θα σιτίζεται;

Οι κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες ΥΠΑΙΘ θα σταθμίζουν τις περιπτώσεις αυτές ώστε να είναι εξαιρετικά ολιγάριθμες. Σε κάθε περίπτωση, ο δικαιούχος θα εγγράφεται σε όλες τις Λέσχες που σιτίζεται. Η σχετική δαπάνη είναι επιλέξιμη και θα επιστρέφεται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ στο δικαιούχο.

100 Είναι δυνατή η χορήγηση μερίδων φαγητού προς κατανάλωση εκτός της Λέσχης Αξιωματικών;

Ο δικαιούχος πρέπει να ενημερωθεί για τον Κανονισμό Λειτουργίας της Λέσχης και ιδιαίτερα για τους εναλλακτικούς τρόπους εξυπηρέτησής του, κατά την πρώτη επίσκεψή του στη Λέσχη που ορίζεται στην Ατομική του Βεβαίωση.

Είναι ωστόσο σκόπιμο, για την εξυπηρέτησή του καθώς και τον ομαλή εφοδιασμό και λειτουργία της Λέσχης, να αξιοποιηθούν ή / και να συνδυασθούν οι ακόλουθες δυνατότητες:
- Η (προ)παραγγελία γευμάτων που θα καταναλώσει τις επόμενες ημέρες,
- Η προμήθεια γευμάτων προς κατανάλωση εκτός της Λέσχης.

110. Επιτρέπεται η κατανάλωση ποτών στις Λέσχες Αξιωματικών; Αν ναι, είναι επιλέξιμη η σχετική δαπάνη;

Η κατανάλωση τροφίμων και ποτών εξαρτάται αποκλειστικά από τη διαθεσιμότητά τους και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Λέσχης. Τα τροφεία υπολογίζονται επί της συνολικής δαπάνης χωρίς εξαιρέσεις. Για τον τρόπο υπολογισμού των ημερήσιων τροφείων, βλέπε σχετική ενότητα στον παρόντα Οδηγό.

120 Αν δικαιούχος παραλείψει να συμπεριλάβει μία ή περισσότερες αποδείξεις δαπανών σίτισης στο Φάκελο Δαπανών του μηνός, είναι δυνατό να τις συμπεριλάβει στο Φάκελο Δαπανών του επομένου μηνός;

Όχι. Ο Φορέας Διαχείρισης διεκπεραιώνει ελέγχους διασταύρωσης στοιχείων και αδυνατεί διαχειριστικά ναπαρακολουθήσει τις δαπάνες παρελθόντων μηνών για λόγους ταχείας εκκαθάρισης και έγκαιρης καταβολής των τροφείων στους δικαιούχους.

130 Ποιο παραστατικό εκδίδει η Λέσχη Αξιωματικών για τη σίτιση του δικαιούχου; Αρκεί η απόδειξη της ταμειακής μηχανής;

Ο Λέσχες Αξιωματικών έχουν ενημερωθεί υπηρεσιακά με το έγγραφο Φ.900/ 207/ 271783 / Σ.1376/28 Νοε. 2012/ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ ότι «…Ως αποδεικτικό καταβολής της μηνιαίας συνδρομής, οι αιτούντες εκπαιδευτικοί θα λαμβάνουν διπλότυπη απόδειξη είσπραξης με ΔΟΙ/20 …».

150 Από δημοσιεύματα πληροφορήθηκα ότι το Υπουργείο δίνει κουπόνι φαγητού στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς για τη σίτισή τους. Προβλέπεται κάτι τέτοιο;

Όχι. Η διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή, στοχεύει στην εξυπηρέτηση των ωφελούμενων δικαιούχων και περιγράφεται στον παρόντα Οδηγό.

160 Είμαι αναπληρωτής εκπαιδευτικός. Είναι δυνατό να σιτίζονται μαζί μου συνάδελφοι μη δικαιούχοι εκπαιδευτικοί ή / και μέλη της οικογένειάς μου που δεν αξιοποιούν το Πρόγραμμα;

Οι Λέσχες Αξιωματικών δεν είναι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης ανοικτοί στο κοινό αλλά εξυπηρετούν συγκεκριμένους σκοπούς. Παρέχουν υπηρεσίες σε σαφώς προσδιοριζόμενους δικαιούχους των Ενόπλων Δυνάμεων και επιπλέον στους δικαιούχους (αναπληρωτές εκπαιδευτικούς), σύμφωνα με τη Εγκύκλιο ΥΠΑΙΘ 2840/Δ1/9.1.2013 ή άλλη στα πλαίσια του παρόντος Προγράμματος.
Μη δικαιούχοι δεν είναι δυνατό να διαθέτουν Ατομική Βεβαίωση από Σχολική Μονάδα για την εγγραφή τους σε Λέσχη Αξιωματικών, ανεξάρτητα αν τους καταβάλλονται τροφεία ή όχι, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται σε σχετική Εγκύκλιο.
Είναι προφανές ότι το ΥΠΕΘΑ έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να ορίζει τους δικαιούχους σίτισης στις Λέσχες Αξιωματικών.

170 Υπάρχουν άλλες Υπηρεσίες στο Υπουργείο Άμυνας που παρέχουν πληροφόρηση σχετικά με το Πρόγραμμα στους ενδιαφερόμενους;

Όχι λόγω αναρμοδιότητας. Για να προστατευθεί η εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να μην απευθύνονται στις Υπηρεσίες του για οποιοδήποτε θέμα αφορά το παρόν Πρόγραμμα.

180 Έχω τη δυνατότητα να συμπεριληφθώ στους δικαιούχους αν υπηρετώ σε άλλο Δήμο από εκείνο στον οποίο εδρεύει η Λέσχη Αξιωματικών που είναι κοντά μου;

Είστε δικαιούχος αν:
- υπηρετείτε εκτός του Νομού του τόπου μόνιμης κατοικίας σας,
- Μία τουλάχιστον Λέσχη Αξιωματικών ΥΠΕΘΑ που είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα, εδρεύει στο Νομό όπου λειτουργεί και η σχολική μονάδα στην οποία υπηρετείτε.
Συνεπώς, δεν έχει σημασία ο Δήμος στον οποίο υπηρετείτε αλλά ο Νομός (περιφερειακή ενότητα).

Σχετικά Άρθρα