edu.klimaka.gr

Αιτήσεις για Εκπαιδευτικό Προσωπικό στην ΑΣΠΑΙΤΕ (Συμπληρωματική)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΠΑΙΤΕ 2021-2022

Αρ.Πρωτ.19564_2021/06-12-2021/ΑΣΠΑΙΤΕ

ΑΣΠΑΙΤΕ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: 151 22 Μαρούσι
(Σταθμός «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Η ΑΣΠΑΙΤΕ, σύμφωνα με την αριθμ. 47/02-12-2021 (θέμα:1.3 ) Απόφαση της ΔΕ, προβαίνει στην έκτακτη πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών του Τμήματος Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2021-2022. Το εκπαιδευτικό αυτό προσωπικό θα προσληφθεί σε θέσεις Επιστημονικού Συνεργάτη (σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος , όπως αυτές ορίζονται παρακάτω) για τις οποίες ως ελάχιστα προσόντα ορίζονται τα ίδια με αυτά των βαθμίδων του Επίκουρου Καθηγητή αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Τον Ν. 3027/02 (ΦΕΚ 152/28-6-2002 τ.Α΄), «Ρύθμιση θεμάτων
Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων Ανώτατης Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτού, που αναφέρεται στην Ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και τεχνολογικής Εκπαίδευσης – Κατάργηση της ΣΕΛΕΤΕ».
2. Τις διατάξεις του αρ. 29 του Ν.4186/2013 για την αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΠΔ 101/2013 (ΦΕΚ 135/τ.Α΄/05-6-2013) «Κατάργηση, συγχώνευση, μετονομασία Τμημάτων και ίδρυση Σχολής στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) ».
3. Τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 39 του Ν.4186/2013 για την αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.
4. Την αριθμ. 105277/Ζ1/12-8-2020 Υπουργική Απόφαση για την Ανασυγκρότηση της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ (ΦΕΚ 650/τ. ΥΟΔΔ/19-8-2020)
5. Τις διατάξεις του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄/24.11.1983) «Δομή και Λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/02-3-2018) « Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του εδαφίου β΄. της παρ.16 του άρθρου 84 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-8-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
8. Τα άρθρα 15 και 20 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α΄/04-9-2009) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
9. Τις διατάξεις της παρ.1β του άρθρου 4 του Ν.4405/2016 (ΦΕΚ 129/τ.Α΄/13-7-2016) «Κύρωση της απόφασης του Συμβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων της ΕΕ και άλλες διατάξεις».
10. Τον Ν.2431/1996 (ΦΕΚ 175/τ.Α’/30-6-1996) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση».
11. Το ΠΔ 134/1999 (ΦΕΚ132/τ.Α’/29-6-1999) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δημόσιες Υπηρεσίες του χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ».
12. Το ΠΔ 163/2002 (ΦΕΚ149/τ.Α’/26-6-2002) «Διαδικασία και προϋποθέσεις πρόσληψης επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών, εκπαιδευτικών ειδικών μαθημάτων (ΕΕΜ) και ειδικών συνεργατών στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ)»,σε συνδυασμό με το άρθρο 80 παρ.22α του Ν.4009/2011.
13. Το άρθρο 7, παρ.2 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/τ.Α’/20-11-2003) «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις».
14. Το άρθρο 2 παρ. 15 του Ν. 3234/2004 (ΦΕΚ 52/τ. Α΄/18.6.2004) «Αναπροσαρμογή συντάξεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις».
15. Τον Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/17-10-2005) «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».
16. Τον Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69/τ.Ά /20-03-2007) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ».
17. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/04-9-2009) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση, της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
18. Toμε αριθμ. πρωτ.Φ.13/10518/Ε5/30-01-2004 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνολογικού Tομέα του Υπουργείου Παιδείας με θέμα: «Πλήρωση θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΤΕΙ».
19. Την αριθμ. 10/23-11-2021 Πράξη της Συνέλευσης του Τμήματος Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών .

Η ΑΣΠΑΙΤΕ δεν υποχρεούται να προσλάβει επιστημονικούς και εργαστηριακούς συνεργάτες σε όλα τα προκηρυσσόμενα γνωστικά αντικείμενα. Οι προσλήψεις θα γίνουν με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Ιδρύματος όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, τις διαθέσιμες πιστώσεις και τις θέσεις-πιστώσεις που θα εγκριθούν με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22.

Η μηνιαία αποζημίωση είναι ίση με τις κάθε είδους αποδοχές, εκτός από το χρονοεπίδομα, του μόνιμου προσωπικού της αντίστοιχης βαθμίδας ΔΕΠ, κατά περίπτωση, εφόσον η απασχόληση είναι πλήρης ή το ανάλογο ποσοστό των αποδοχών αυτών, εφόσον η απασχόληση είναι μερική, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο με αριθμ.πρωτ. Φ.11/120735/Ε5/13-11-2002, έγγραφο του ΥΠΑΙΘ.

Στο εκπαιδευτικό αυτό προσωπικό ανατίθεται η εκτέλεση όμοιου, διδακτικού, ερευνητικού ή άλλου επιστημονικού και οργανωτικού έργου που έχει προβλεφθεί για τα μόνιμα μέλη ΔΕΠ της αντίστοιχης με τα προσόντα του. Πιο συγκεκριμένα ο Επιστημονικός Συνεργάτης αναλαμβάνει διδακτικές δραστηριότητες που απαιτούν κυρίως θεωρητικές γνώσεις όπως διδασκαλία μαθημάτων υποδομής και εξειδίκευσης, συμμετοχή σε εργαστήρια προωθημένων γνώσεων, επικοινωνία με τους φοιτητές καθώς και επίβλεψη εκπόνησης πτυχιακών εργασιών.

Σε περίπτωση διαφοροποίησης των εκπαιδευτικών αναγκών είναι δυνατή η τροποποίηση (μείωση) των ωρών απασχόλησης ή καταγγελία της σύμβασης εργασίας, με αιτιολογημένη εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος και απόφαση της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ που γνωστοποιείται έγκαιρα στον Συνεργάτη.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.1404/83 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν.3794/2009 προϋπόθεση για την πρόσληψη σε θέση Επιστημονικού και Εργαστηριακού Συνεργάτη είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος.

Η διδακτορική διατριβή, ο τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών και το όλο ερευνητικό ή επιστημονικό έργο των υποψηφίων πρέπει να είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται.

Τα ελάχιστα προσόντα για την πρόσληψη Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών είναι τα ακόλουθα με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου:

1. Επιστημονικοί Συνεργάτες

α. Τρία (3) έτη τουλάχιστον αυτοδύναμης διδασκαλίας μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο σε ΑΕΙ ή σε ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού ή αναγνωρισμένου επαγγελματικού έργου ανάλογου επιπέδου σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή εργασίας σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας ή της αλλοδαπής ή συμμετοχής με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα.
Το χρονικό διάστημα των τριών (3) ετών μπορεί να κατανέμεται συνδυαστικά στις ανωτέρω δραστηριότητες, οι οποίες σε κάθε περίπτωση είναι αντίστοιχες με το επιστημονικό επίπεδο και συναφείς με το γνωστικό πεδίο της θέσης που προκηρύσσεται.

β. Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους, αυτοδύναμες ή σε συνεργασία με άλλους ερευνητές ή πρωτότυπη επιστημονική μονογραφία, εξαιρουμένων των αυτοεκδόσεων ή συνδυασμός των παραπάνω.

2. Εργαστηριακοί Συνεργάτες

α. Τρία (3) τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας αντίστοιχης του επιπέδου σπουδών, σε αντικείμενο σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται ή ισόχρονης εργασίας σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχής με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα ή συνδυασμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντίστοιχων σε κάθε περίπτωση με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι ένα (1) έτος διδακτικό έργο σε ΑΕΙ ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού.

β. Συναφή προς το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται επιστημονική δραστηριότητα που τεκμαίρεται από ικανότητα εφαρμογής των επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογικών μεθόδων ή εκτέλεση τμήματος ή ολοκληρωμένων ερευνητικών έργων, η οποία αποδεικνύεται από πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους.

Η απασχόληση των Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών που διαθέτουν πλήρη προσόντα, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.1404/83 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2916/2001, μπορεί να είναι:

 • Επιστημονικός Συνεργάτης: μέχρι 14 ώρες εβδομαδιαίως
 • Εργαστηριακός Συνεργάτης: μέχρι 16 ώρες εβδομαδιαίως

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η ανάθεση με ωριαία αντιμισθία διδακτικού έργου σε υποψήφιους που κατέχουν τουλάχιστον τον αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών και διδακτορικό δίπλωμα περί Επιστημονικών Συνεργατών ή τον αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών περί Εργαστηριακών Συνεργατών. Η ωριαία αντιμισθία των Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών της ΑΣΠΑΙΤΕ, της παραγράφου αυτής καθορίζεται με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (απόφαση με αριθμ.2/54807/0022/22-10-2002-ΦΕΚ1393/τ.Β΄/01-11-2002)και εκκαθαρίζεται και καταβάλλεται στους δικαιούχους σε μηνιαία βάση. Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης των Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών της παραγράφου αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκατέσσερις (14) και δεκαοκτώ (18) ώρες εβδομαδιαία αντίστοιχα σύμφωνα και με την τελευταία τροποποίηση που συνετελέσθη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.4485/2017.

Ως επαγγελματική δραστηριότητα, όπου απαιτείται, δεν συνυπολογίζεται αυτή που τυχόν αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του χρόνου σπουδών για τη λήψη του απαιτούμενου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος και συνδέεται με σχετική υποχρέωση που επιβάλλουν τα σχετικά μεταπτυχιακά προγράμματα ή οι σπουδές.

Όσον αφορά το επαγγελματικό έργο σε αντίστοιχο αντικείμενο, αυτό μπορεί να έχει ασκηθεί με οποιαδήποτε μορφή, δηλαδή, είτε ως ελευθέριο επάγγελμα, είτε ως απασχόληση με εξάρτηση σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα (Αποφάσεις ΣτΕ 3047/1987 & 1427/1991).

Η επαγγελματική δραστηριότητα αποδεικνύεται: α) Με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση από την οποία προκύπτει η ειδικότητα απασχόλησης και η χρονική διάρκεια της παροχής της β) Προκειμένου για προϋπηρεσία που έχει παρασχεθεί στον Ιδιωτικό Τομέα, βεβαίωση του εργοδότη και αποδεδειγμένη ασφαλιστική κάλυψη για το αντίστοιχο διάστημα απασχόλησης γ) Προκειμένου για προϋπηρεσία που έχει παρασχεθεί στο Δημόσιο απαιτείται, πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από τον φορέα απασχόλησης. Για δε τις συμβάσεις έργου στο Δημόσιο ι) εφ' όσον έχουν παρασχεθεί με ασφαλιστικό φορέα το ΙΚΑ απαιτούνται, αντίγραφα των συμβάσεων έργου και αποδεδειγμένη ασφαλιστική κάλυψη για το αντίστοιχο διάστημα απασχόλησης, ιι) εφ' όσον έχουν παρασχεθεί με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία και ασφαλιστικό φορέα τον ΟΑΕΕ απαιτούνται, αντίγραφα των συμβάσεων έργου, έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ, αποδεδειγμένη ασφαλιστική κάλυψη για το αντίστοιχο διάστημα απασχόλησης, δελτία Παροχής Υπηρεσιών και εκκαθαριστικά σημειώματα των αντίστοιχων οικονομικών ετών και δ) Προκειμένου για ελεύθερους επαγγελματίες απαιτείται, έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ, αποδεδειγμένη ασφαλιστική κάλυψη για το αντίστοιχο διάστημα απασχόλησης, δελτία Παροχής Υπηρεσιών και εκκαθαριστικά σημειώματα των αντίστοιχων οικονομικών ετών.

Με τους όρους του άρθρου 19 του Ν.1404/83, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 15 του Ν.3794/2009, «……που διέπουν την πρόσληψη και την ανάθεση διδακτικού έργου σε Επιστημονικούς ή Εργαστηριακούς Συνεργάτες, μπορεί να ανατεθεί διδακτικό έργομόνο για εξειδικευμένα μαθήματα μέχρι τεσσάρων (4) εβδομαδιαίων ωρών ως υπερωριακή απασχόληση σε μόνιμους ή συμβασιούχους υπαλλήλους του δημόσιου ή ευρύτερου τομέα ύστερα από άδεια της Υπηρεσίας τους, καθώς και σε συνταξιούχους του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα μη θιγομένων των πολυτέκνων εκπαιδευτικών στους οποίους εφαρμόζονται οι περιορισμοί που θέτει το άρθρο 1 του Ν.1256/1982 και το άρθρο 21 παράγραφος 3 του Ν. 1404/1983». Η άδεια θα πρέπει να προσκομισθεί εντός διμήνου από την υπογραφή της σύμβασης (σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης κατάθεσης της άδειας η σύμβαση θα ανακαλείται) (Αριθμ. Πράξης 313,Συν/ση 16η /08-8-2014 Ελεγκτικού Συνεδρίου).

Σε εξειδικευμένα μαθήματα, επίσης μπορεί να ανατεθεί διδακτικό έργο και σε συνταξιούχους του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα μη θιγομένων των πολυτέκνων εκπαιδευτικών στους οποίους εφαρμόζονται οι περιορισμοί που θέτει το άρθρο 1 του Ν.1256/1982 και το άρθρο 21 παράγραφος 3 του Ν. 1400/1983».Δεν επιτρέπεται η έναρξη καταβολής αποδοχών χωρίς την προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας Δ/νσης Συντάξεων ότι δηλώθηκε η ανάθεση διδακτικού έργου. Επισημαίνεται ότι αν το προκηρυσσόμενο μάθημα είναι εξειδικευμένο χαρακτηρίζεται με ειδική σήμανση.

*Τονίζεται ότι σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόμενος επιλεγεί για την διδασκαλία μη εξειδικευμένου μαθήματος ως ιδιώτης αλλά κατά την πρόσληψή του ή κατόπιν αυτής αποκτήσει οποιασδήποτε μορφής σχέση με το δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα είναι υποχρεωμένος να το δηλώσει προς την Υπηρεσία ενώ η πρόσληψή του ακυρώνεται*.

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, οι Επιστημονικοί και οι Εργαστηριακοί Συνεργάτες μπορούν να κληθούν μετά την λήξη της σύμβασής τους να διενεργήσουν τις εξετάσεις των μαθημάτων που δίδαξαν το εξάμηνο που έληξε ή να οριστούν ως επιτηρητές στις εξετάσεις αυτές. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται αποζημίωση στους εξεταστές για πέντε (5) ώρες συνολικά κάθε εξεταζόμενου μαθήματος και στους επιτηρητές αποζημίωση που αντιστοιχεί στις ώρες επιτήρησης, υπολογιζόμενης για κάθε περίπτωση στις αποδοχές του τελευταίου μήνα της σύμβασής τους. Η αποζημίωση σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό των αποδοχών του προτελευταίου μήνα της σύμβασής τους.

Οι αναθέσεις των Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών στα Τμήματα εναπόκεινται στην τελική κρίση της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Οι προσλαμβανόμενοι εντάσσονται και προσφέρουν υπηρεσίες στο Τμήμα, το οποίο τους αναθέτει τις περισσότερες ώρες διδασκαλίας. Αν υπάρχουν ίσες ώρες διδασκαλίας σε δύο ή παραπάνω Τμήματα, για την ένταξη αποφασίζει ο Πρόεδρος της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Η ενδεχόμενη απασχόληση του προσωπικού αυτού, για ένα ή περισσότερα εξάμηνα στην ΑΣΠΑΙΤΕ σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί δικαίωμα μετατροπής της σύμβασης σε αορίστου χρόνου ή άλλα δικαιώματα μη προβλεπόμενα από τον Ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έναντι της ΑΣΠΑΙΤΕ ή του Δημοσίου.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Γραμματεία Τμήματος: τηλ. 210-28.96.736-728

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-22

 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
(ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ)
1 Ηλεκτρονική Ι 03
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ 03

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι αιτήσεις των υποψηφίων πρέπει να συμπληρωθούν αποκλειστικά με χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής αιτήσεων για Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε θέσεις Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών της ΑΣΠΑΙΤΕ. Με χρήση αυτού του συστήματος θα γίνει επίσης και η υποβολή των δικαιολογητικών των υποψηφίων σε μορφή PDF.

Η υποβολή των αιτήσεων μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος πρέπει να ολοκληρωθεί σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών, με ημερομηνία έναρξης στις 09/12/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ και λήξης στις 27/12/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 23.59. .

Το σύστημα θα είναι διαθέσιμο στους υποψηφίους από την ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ (www.aspete.gr) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://aitiseis.aspete.gr.

Δικαιολογητικά που δεν κατατίθενται ηλεκτρονικά στο αντίστοιχο πεδίο του ηλεκτρονικού συστήματος, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή επέχει δε θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986. Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση – δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986). Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία η αίτηση απορρίπτεται συνολικά. Επιπρόσθετα η ανακρίβεια των στοιχείων ̟που δηλώνονται από τον υποψήφιο στην αίτησή του επισύρει τις ̟προβλεπόμενες ̟ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Σε κάθε ̟περίπτωση, ο υποψήφιος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα των στοιχείων και δικαιολογητικών που επισυνάπτει. Η ανακρίβεια των δηλουμένων, κατόπιν ελέγχου γνησιότητας, επιφέρει τον αποκλεισμό του και σε ̟περίπτωση επιλογής, αυτός ανακαλείται. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, καμία αλλαγή δεν γίνεται δεκτή.

Η υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας συνεπάγεται την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων για τους σκοπούς της αξιολόγησης, όπως και την κατά νόμο αναγκαία χρήση τους, για λόγους διαφάνειας στην ανάρτηση των σχετικών αποφάσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Οι αιτούντες πλέον των απαιτούμενων εγγράφων, σε ειδικό έντυπο πληροφόρησης θα δηλώνουν, αφού ενημερωθούν από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ΝΠΔΔ ΑΣΠΑΙΤΕ, ότι παράσχουν τη συγκατάθεσή τους ειδικώς για την εκ μέρους του ΝΠΔΔ ΑΣΠΑΙΤΕ συλλογή, τήρηση σε (ηλεκτρονικό ή μη) αρχείο και επεξεργασία, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation, εφεξής και ως «ΓΚΠΔ» ή «GDPR») καθώς και της οδηγίας 95/46/ΕΚ, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, των προσωπικών δεδομένων τους, τα οποία θα δηλώνονται έγχαρτα και ηλεκτρονικά στα οικεία έντυπα και στα επισυναπτόμενα από τους ίδιους δικαιολογητικά, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού σε θέσεις Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση ανάθεσης διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία στα Τμήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδ. έτος 2021-22, στην οποία συμμετέχουν ως υποψήφιοι διδάσκοντες και αποκλειστικά για τους σκοπούς υλοποίησης της εν λόγω πρόσκλησης και των οποίων προσωπικών δεδομένων αποδέκτης θα είναι και θα τα επεξεργάζεται το ΝΠΔΔ ΑΣΠΑΙΤΕ, για τον σκοπό αυτό.

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν μέχρι τρία (3) θεωρητικά και τρία (3) εργαστηριακά μαθήματα ανά εξάμηνο (χειμερινό/εαρινό) και ανά Τμήμα σε περίπτωση που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση σε περισσότερα του ενός Τμήματα.

Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/01-04-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ) έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων», τα δικαιολογητικά μπορεί να είναι:

α) Απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα εάν πρόκειται για έκδοση από δημόσιο φορέα ή

β) Απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση του Ν.4250/2014 ή

γ) Ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

Επιπλέον, οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του ΔΟΑΤΑΠ, με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους απονεμόμενους τίτλους από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής.

Για τους υποψηφίους που θα επιλεγούν, η Γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος θα πραγματοποιήσει αυτεπάγγελτα έλεγχο γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί από τους υποψηφίους σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 28 του Ν.4305/2014, πριν από την έναρξη της απασχόλησής τους.

Εκτός των άλλων δικαιολογητικών απαιτούνται:

Α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Δήμου ή Κοινότητας όπου θα φαίνεται ο τρόπος και ο χρόνος κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας ή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. Προκειμένου για πολίτες κρατώνμελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

Β) Πιστοποιητικό Στρατολογίας (τύπου Α) του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει στρατιωτική υποχρέωση ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή έχει αναγνωριστεί ως αντιρρησίας συνείδησης και έχει εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική θητεία. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτη κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Το πιστοποιητικό στρατολογίας θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από τη Γραμματεία του Τμήματος και μόνο για τους υποψήφιους που τελικά θα επιλεγούν. Οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, πρέπει να υποβάλλουν και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Τμήματος του Πανεπιστημιακού Τομέα ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ' επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας, επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για διασαφηνιστικά στοιχεία, που ζητήθηκαν συμπληρωματικά από τα αρμόδια όργανα πρόσληψης και αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.

Μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής δικαιολογητικών αναρτάται στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος, σε χρόνο που θα καθοριστεί από το Τμήμα η εισηγητική έκθεση της αξιολογικής κατάταξης των υποψηφίων όπου οι υποψήφιοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση με δική τους ευθύνη και να υποβάλουν σχετικό υπόμνημα εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της εισηγητικής έκθεσης.

Μετά την πάροδο των πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση της εισηγητικής έκθεσης, δεν εξετάζεται για κανένα απολύτως λόγο υπόμνημα ή ένσταση, τυχόν δε υποβληθέν απορρίπτεται ως μη αποδεκτό.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των υπομνημάτων οι πίνακες αξιολογικής κατάταξης των υποψηφίων δεν μπορούν να τροποποιηθούν για κανένα απολύτως λόγο και ισχύουν για όλο το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο συντάχθηκαν.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής υποψηφιότητας θα ευρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ www.aspete.gr.

Σε περίπτωση τροποποίησης της νομοθεσίας σχετικά με τους όρους πρόσληψης και απασχόλησης των Συνεργατών, οι νέες ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν, εφόσον θα ισχύσουν, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22.

Γίνεται γνωστό ότι, επειδή με το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες, η πρώτη πληρωμή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των από τον νόμο προβλεπόμενων διαδικασιών.

Ο Πρόεδρος της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ
Καθηγητής Γεώργιος Χατζαράκης

 Αρ.Πρωτ.15125_2021/20-10-2021

ΑΣΠΑΙΤΕ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: 151 22 Μαρούσι
(Σταθμός «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Η ΑΣΠΑΙΤΕ, σύμφωνα με την αριθμ. 40/18-10-2021 (θέμα: 1.2 ) Απόφαση της ΔΕ, προβαίνει στην έκτακτη πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών του Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2021-2022. Το εκπαιδευτικό αυτό προσωπικό θα προσληφθεί σε θέσεις Επιστημονικού και Εργαστηριακού Συνεργάτη (σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος , όπως αυτές ορίζονται παρακάτω) για τις οποίες ως ελάχιστα προσόντα ορίζονται τα ίδια με αυτά των βαθμίδων του Επίκουρου Καθηγητή και του Καθηγητή Εφαρμογών, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Τον Ν. 3027/02 (ΦΕΚ 152/28-6-2002 τ.Α΄), «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων Ανώτατης Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτού, που αναφέρεται στην Ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και τεχνολογικής Εκπαίδευσης – Κατάργηση της ΣΕΛΕΤΕ».
2. Τις διατάξεις του αρ. 29 του Ν.4186/2013 για την αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΠΔ 101/2013 (ΦΕΚ 135/τ.Α΄/05-6-2013) «Κατάργηση, συγχώνευση, μετονομασία Τμημάτων και ίδρυση Σχολής στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) ».
3. Τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 39 του Ν.4186/2013 για την αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.
4. Την αριθμ. 105277/Ζ1/12-8-2020 Υπουργική Απόφαση για την Ανασυγκρότηση της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ (ΦΕΚ 650/τ. ΥΟΔΔ/19-8-2020)
5. Τις διατάξεις του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄/24.11.1983) «Δομή και Λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/02-3-2018) « Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του εδαφίου β΄. της παρ.16 του άρθρου 84 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-8-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
8. Τα άρθρα 15 και 20 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α΄/04-9-2009) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
9. Τις διατάξεις της παρ.1β του άρθρου 4 του Ν.4405/2016 (ΦΕΚ 129/τ.Α΄/13-7-2016) «Κύρωση της απόφασης του Συμβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων της ΕΕ και άλλες διατάξεις».
10. Τον Ν.2431/1996 (ΦΕΚ 175/τ.Α’/30-6-1996) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση».
11. Το ΠΔ 134/1999 (ΦΕΚ132/τ.Α’/29-6-1999) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δημόσιες Υπηρεσίες του χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ».
12. Το ΠΔ 163/2002 (ΦΕΚ149/τ.Α’/26-6-2002) «Διαδικασία και προϋποθέσεις πρόσληψης επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών, εκπαιδευτικών ειδικών μαθημάτων (ΕΕΜ) και ειδικών συνεργατών στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ)»,σε συνδυασμό με το άρθρο 80 παρ.22α του Ν.4009/2011.
13. Το άρθρο 7, παρ.2 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/τ.Α’/20-11-2003) «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις».
14. Το άρθρο 2 παρ. 15 του Ν. 3234/2004 (ΦΕΚ 52/τ. Α΄/18.6.2004) «Αναπροσαρμογή συντάξεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις».
15. Τον Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/17-10-2005) «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».
16. Τον Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69/τ.Ά /20-03-2007) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ».
17. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/04-9-2009) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση, της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
18. Toμε αριθμ. πρωτ.Φ.13/10518/Ε5/30-01-2004 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνολογικού Tομέα του Υπουργείου Παιδείας με θέμα: «Πλήρωση θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΤΕΙ».
19. Την αριθμ. 03/11-10-2021 Πράξη της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών.

Η ΑΣΠΑΙΤΕ δεν υποχρεούται να προσλάβει επιστημονικούς και εργαστηριακούς συνεργάτες σε όλα τα προκηρυσσόμενα γνωστικά αντικείμενα. Οι προσλήψεις θα γίνουν με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Ιδρύματος όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, τις διαθέσιμες πιστώσεις και τις θέσεις-πιστώσεις που θα εγκριθούν με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22.

Η μηνιαία αποζημίωση είναι ίση με τις κάθε είδους αποδοχές, εκτός από το χρονοεπίδομα, του μόνιμου προσωπικού της αντίστοιχης βαθμίδας ΔΕΠ, κατά περίπτωση, εφόσον η απασχόληση είναι πλήρης ή το ανάλογο ποσοστό των αποδοχών αυτών, εφόσον η απασχόληση είναι μερική, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο με αριθμ.πρωτ. Φ.11/120735/Ε5/13-11-2002, έγγραφο του ΥΠΑΙΘ.

Στο εκπαιδευτικό αυτό προσωπικό ανατίθεται η εκτέλεση όμοιου, διδακτικού, ερευνητικού ή άλλου επιστημονικού και οργανωτικού έργου που έχει προβλεφθεί για τα μόνιμα μέλη ΔΕΠ της αντίστοιχης με τα προσόντα του. Πιο συγκεκριμένα ο Επιστημονικός Συνεργάτης αναλαμβάνει διδακτικές δραστηριότητες που απαιτούν κυρίως θεωρητικές γνώσεις όπως διδασκαλία μαθημάτων υποδομής και εξειδίκευσης, συμμετοχή σε εργαστήρια προωθημένων γνώσεων, επικοινωνία με τους φοιτητές καθώς και επίβλεψη εκπόνησης πτυχιακών εργασιών. Ο Εργαστηριακός Συνεργάτης εκτελεί διδακτικό και εργαστηριακό έργο που απαιτεί κυρίως πείρα εφαρμογών, όπως διδασκαλία εισαγωγικών πρακτικών μαθημάτων, διεξαγωγή φροντιστηριακών και εργαστηριακών ασκήσεων και επίβλεψη εκπόνησης πτυχιακών εργασιών. Επίσης το Εκπαιδευτικό Προσωπικό και των δύο βαθμίδων υποχρεούται να παρέχει και άλλο έργο σχετιζόμενο με τα διδακτικά του καθήκοντα όπως για παράδειγμα μελέτη για θέματα σπουδών, διεθνείς συνεργασίες, που θα ανατεθούν από τα συλλογικά ή ατομικά διοικητικά όργανα του Τμήματος ή της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Σε περίπτωση διαφοροποίησης των εκπαιδευτικών αναγκών είναι δυνατή η τροποποίηση (μείωση) των ωρών απασχόλησης ή καταγγελία της σύμβασης εργασίας, με αιτιολογημένη εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος και απόφαση της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ που γνωστοποιείται έγκαιρα στον Συνεργάτη.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.1404/83 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν.3794/2009 προϋπόθεση για την πρόσληψη σε θέση Επιστημονικού και Εργαστηριακού Συνεργάτη είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος.

Η διδακτορική διατριβή, ο τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών και το όλο ερευνητικό ή επιστημονικό έργο των υποψηφίων πρέπει να είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται.

Τα ελάχιστα προσόντα για την πρόσληψη Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών είναι τα ακόλουθα με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου:

1. Επιστημονικοί Συνεργάτες

α. Τρία (3) έτη τουλάχιστον αυτοδύναμης διδασκαλίας μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο σε ΑΕΙ ή σε ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού ή αναγνωρισμένου επαγγελματικού έργου ανάλογου επιπέδου σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή εργασίας σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας ή της αλλοδαπής ή συμμετοχής με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα.
Το χρονικό διάστημα των τριών (3) ετών μπορεί να κατανέμεται συνδυαστικά στις ανωτέρω δραστηριότητες, οι οποίες σε κάθε περίπτωση είναι αντίστοιχες με το επιστημονικό επίπεδο και συναφείς με το γνωστικό πεδίο της θέσης που προκηρύσσεται.

β. Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους, αυτοδύναμες ή σε συνεργασία με άλλους ερευνητές ή πρωτότυπη επιστημονική μονογραφία, εξαιρουμένων των αυτοεκδόσεων ή συνδυασμός των παραπάνω.

2. Εργαστηριακοί Συνεργάτες

α. Τρία (3) τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας αντίστοιχης του επιπέδου σπουδών, σε αντικείμενο σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται ή ισόχρονης εργασίας σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχής με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα ή συνδυασμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντίστοιχων σε κάθε περίπτωση με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι ένα (1) έτος διδακτικό έργο σε ΑΕΙ ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού.

β. Συναφή προς το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται επιστημονική δραστηριότητα που τεκμαίρεται από ικανότητα εφαρμογής των επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογικών μεθόδων ή εκτέλεση τμήματος ή ολοκληρωμένων ερευνητικών έργων, η οποία αποδεικνύεται από πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους.

Η απασχόληση των Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών που διαθέτουν πλήρη προσόντα, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.1404/83 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2916/2001, μπορεί να είναι:
Επιστημονικός Συνεργάτης: μέχρι 14 ώρες εβδομαδιαίως
Εργαστηριακός Συνεργάτης: μέχρι 16 ώρες εβδομαδιαίως

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η ανάθεση με ωριαία αντιμισθία διδακτικού έργου σε υποψήφιους που κατέχουν τουλάχιστον τον αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών και διδακτορικό δίπλωμα περί Επιστημονικών Συνεργατών ή τον αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών περί Εργαστηριακών Συνεργατών. Η ωριαία αντιμισθία των Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών της ΑΣΠΑΙΤΕ, της παραγράφου αυτής καθορίζεται με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (απόφαση με αριθμ. 2/54807/0022/22-10-2002-ΦΕΚ1393/τ.Β΄/01-11-2002)και εκκαθαρίζεται και καταβάλλεται στους δικαιούχους σε μηνιαία βάση. Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης των Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών της παραγράφου αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκατέσσερις (14) και δεκαοκτώ (18) ώρες εβδομαδιαία αντίστοιχα σύμφωνα και με την τελευταία τροποποίηση που συνετελέσθη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.4485/2017.

Ως επαγγελματική δραστηριότητα, όπου απαιτείται, δεν συνυπολογίζεται αυτή που τυχόν αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του χρόνου σπουδών για τη λήψη του απαιτούμενου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος και συνδέεται με σχετική υποχρέωση που επιβάλλουν τα σχετικά μεταπτυχιακά προγράμματα ή οι σπουδές.

Όσον αφορά το επαγγελματικό έργο σε αντίστοιχο αντικείμενο, αυτό μπορεί να έχει ασκηθεί με οποιαδήποτε μορφή, δηλαδή, είτε ως ελευθέριο επάγγελμα, είτε ως απασχόληση με εξάρτηση σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα (Αποφάσεις ΣτΕ 3047/1987 & 1427/1991).

Η επαγγελματική δραστηριότητα αποδεικνύεται: α) Με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση από την οποία προκύπτει η ειδικότητα απασχόλησης και η χρονική διάρκεια της παροχής της β) Προκειμένου για προϋπηρεσία που έχει παρασχεθεί στον Ιδιωτικό Τομέα, βεβαίωση του εργοδότη και αποδεδειγμένη ασφαλιστική κάλυψη για το αντίστοιχο διάστημα απασχόλησης γ) Προκειμένου για προϋπηρεσία που έχει παρασχεθεί στο Δημόσιο απαιτείται, πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από τον φορέα απασχόλησης. Για δε τις συμβάσεις έργου στο Δημόσιο ι) εφ' όσον έχουν παρασχεθεί με ασφαλιστικό φορέα το ΙΚΑ απαιτούνται, αντίγραφα των συμβάσεων έργου και αποδεδειγμένη ασφαλιστική κάλυψη για το αντίστοιχο διάστημα απασχόλησης, ιι) εφ' όσον έχουν παρασχεθεί με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία και ασφαλιστικό φορέα τον ΟΑΕΕ απαιτούνται, αντίγραφα των συμβάσεων έργου, έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ, αποδεδειγμένη ασφαλιστική κάλυψη για το αντίστοιχο διάστημα απασχόλησης, δελτία Παροχής Υπηρεσιών και εκκαθαριστικά σημειώματα των αντίστοιχων οικονομικών ετών και δ) Προκειμένου για ελεύθερους επαγγελματίες απαιτείται, έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ, αποδεδειγμένη ασφαλιστική κάλυψη για το αντίστοιχο διάστημα απασχόλησης, δελτία Παροχής Υπηρεσιών και εκκαθαριστικά σημειώματα των αντίστοιχων οικονομικών ετών.

Με τους όρους του άρθρου 19 του Ν.1404/83, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 15 του Ν.3794/2009, «……που διέπουν την πρόσληψη και την ανάθεση διδακτικού έργου σε Επιστημονικούς ή Εργαστηριακούς Συνεργάτες, μπορεί να ανατεθεί διδακτικό έργομόνο για εξειδικευμένα μαθήματα μέχρι τεσσάρων (4) εβδομαδιαίων ωρών ως υπερωριακή απασχόληση σε μόνιμους ή συμβασιούχους υπαλλήλους του δημόσιου ή ευρύτερου τομέα ύστερα από άδεια της Υπηρεσίας τους, καθώς και σε συνταξιούχους του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα μη θιγομένων των πολυτέκνων εκπαιδευτικών στους οποίους εφαρμόζονται οι περιορισμοί που θέτει το άρθρο 1 του Ν.1256/1982 και το άρθρο 21 παράγραφος 3 του Ν. 1404/1983». Η άδεια θα πρέπει να προσκομισθεί εντός διμήνου από την υπογραφή της σύμβασης (σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης κατάθεσης της άδειας η σύμβαση θα ανακαλείται) (Αριθμ. Πράξης 313,Συν/ση 16η /08-8-2014 Ελεγκτικού Συνεδρίου).

Σε εξειδικευμένα μαθήματα, επίσης μπορεί να ανατεθεί διδακτικό έργο και σε συνταξιούχους του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα μη θιγομένων των πολυτέκνων εκπαιδευτικών στους οποίους εφαρμόζονται οι περιορισμοί που θέτει το άρθρο 1 του Ν. 1256/1982 και το άρθρο 21 παράγραφος 3 του Ν. 1400/1983».Δεν επιτρέπεται η έναρξη καταβολής αποδοχών χωρίς την προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας Δ/νσης Συντάξεων ότι δηλώθηκε η ανάθεση διδακτικού έργου. Επισημαίνεται ότι αν το προκηρυσσόμενο μάθημα είναι εξειδικευμένο χαρακτηρίζεται με ειδική σήμανση.

*Τονίζεται ότι σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόμενος επιλεγεί για την διδασκαλία μη εξειδικευμένου μαθήματος ως ιδιώτης αλλά κατά την πρόσληψή του ή κατόπιν αυτής αποκτήσει οποιασδήποτε μορφής σχέση με το δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα είναι υποχρεωμένος να το δηλώσει προς την Υπηρεσία ενώ η πρόσληψή του ακυρώνεται*.

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, οι Επιστημονικοί και οι Εργαστηριακοί Συνεργάτες μπορούν να κληθούν μετά την λήξη της σύμβασής τους να διενεργήσουν τις εξετάσεις των μαθημάτων που δίδαξαν το εξάμηνο που έληξε ή να οριστούν ως επιτηρητές στις εξετάσεις αυτές. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται αποζημίωση στους εξεταστές για πέντε (5) ώρες συνολικά κάθε εξεταζόμενου μαθήματος και στους επιτηρητές αποζημίωση που αντιστοιχεί στις ώρες επιτήρησης,

υπολογιζόμενης για κάθε περίπτωση στις αποδοχές του τελευταίου μήνα της σύμβασής τους. Η αποζημίωση σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό των αποδοχών του προτελευταίου μήνα της σύμβασής τους.

Οι αναθέσεις των Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών στα Τμήματα εναπόκεινται στην τελική κρίση της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Οι προσλαμβανόμενοι εντάσσονται και προσφέρουν υπηρεσίες στο Τμήμα, το οποίο τους αναθέτει τις περισσότερες ώρες διδασκαλίας. Αν υπάρχουν ίσες ώρες διδασκαλίας σε δύο ή παραπάνω Τμήματα, για την ένταξη αποφασίζει ο Πρόεδρος της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Η ενδεχόμενη απασχόληση του προσωπικού αυτού, για ένα ή περισσότερα εξάμηνα στην ΑΣΠΑΙΤΕ σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί δικαίωμα μετατροπής της σύμβασης σε αορίστου χρόνου ή άλλα δικαιώματα μη προβλεπόμενα από τον Ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έναντι της ΑΣΠΑΙΤΕ ή του Δημοσίου.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Γραμματεία Τμήματος: τηλ. 210-28.96.739

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-22
Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
(ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ)
1 Θαλάσσια Υδραυλική και Λιμενικά Έργα 03
2 Κυκλοφοριακή Τεχνική 02
3 Κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία 02
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ  07
Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
(ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ)
1 Κυκλοφοριακή Τεχνική 16
2 Κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία 16
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ 32

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι αιτήσεις των υποψηφίων πρέπει να συμπληρωθούν αποκλειστικά με χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής αιτήσεων για Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε θέσεις Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών της ΑΣΠΑΙΤΕ. Με χρήση αυτού του συστήματος θα γίνει επίσης και η υποβολή των δικαιολογητικών των υποψηφίων σε μορφή PDF.

Η υποβολή των αιτήσεων μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος πρέπει να ολοκληρωθεί σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών, με ημερομηνία έναρξης στις 21 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 και λήξης στις 9 Νοεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 23:59.

Το σύστημα θα είναι διαθέσιμο στους υποψηφίους από την ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ (www.aspete.gr) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://aitiseis.aspete.gr.

Δικαιολογητικά που δεν κατατίθενται ηλεκτρονικά στο αντίστοιχο πεδίο του ηλεκτρονικού συστήματος, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή επέχει δε θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986. Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση – δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986). Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία η αίτηση απορρίπτεται συνολικά. Επιπρόσθετα η ανακρίβεια των στοιχείων ̟που δηλώνονται από τον υποψήφιο στην αίτησή του επισύρει τις ̟προβλεπόμενες ̟ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Σε κάθε ̟περίπτωση, ο υποψήφιος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα των στοιχείων και δικαιολογητικών που επισυνάπτει. Η ανακρίβεια των δηλουμένων, κατόπιν ελέγχου γνησιότητας, επιφέρει τον αποκλεισμό του και σε ̟περίπτωση επιλογής, αυτός ανακαλείται. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, καμία αλλαγή δεν γίνεται δεκτή.

Η υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας συνεπάγεται την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων για τους σκοπούς της αξιολόγησης, όπως και την κατά νόμο αναγκαία χρήση τους, για λόγους διαφάνειας στην ανάρτηση των σχετικών αποφάσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Οι αιτούντες πλέον των απαιτούμενων εγγράφων, σε ειδικό έντυπο πληροφόρησης θα δηλώνουν, αφού ενημερωθούν από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ΝΠΔΔ ΑΣΠΑΙΤΕ, ότι παράσχουν τη συγκατάθεσή τους ειδικώς για την εκ μέρους του ΝΠΔΔ ΑΣΠΑΙΤΕ συλλογή, τήρηση σε (ηλεκτρονικό ή μη) αρχείο και επεξεργασία, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation, εφεξής και ως «ΓΚΠΔ» ή «GDPR») καθώς και της οδηγίας 95/46/ΕΚ, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, των προσωπικών δεδομένων τους, τα οποία θα δηλώνονται έγχαρτα και ηλεκτρονικά στα οικεία έντυπα και στα επισυναπτόμενα από τους ίδιους δικαιολογητικά, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού σε θέσεις Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση ανάθεσης διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία στα Τμήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδ. έτος 2021-22, στην οποία συμμετέχουν ως υποψήφιοι διδάσκοντες και αποκλειστικά για τους σκοπούς υλοποίησης της εν λόγω πρόσκλησης και των οποίων προσωπικών δεδομένων αποδέκτης θα είναι και θα τα επεξεργάζεται το ΝΠΔΔ ΑΣΠΑΙΤΕ, για τον σκοπό αυτό.

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν μέχρι τρία (3) θεωρητικά και τρία (3) εργαστηριακά μαθήματα ανά εξάμηνο (χειμερινό/εαρινό) και ανά Τμήμα σε περίπτωση που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση σε περισσότερα του ενός Τμήματα.

Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/01-04-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ) έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων», τα δικαιολογητικά μπορεί να είναι:

α) Απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα εάν πρόκειται για έκδοση από δημόσιο φορέα ή

β) Απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση του Ν.4250/2014 ή

γ) Ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

Επιπλέον, οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του ΔΟΑΤΑΠ, με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους απονεμόμενους τίτλους από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής.

Για τους υποψηφίους που θα επιλεγούν, η Γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος θα πραγματοποιήσει αυτεπάγγελτα έλεγχο γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί από τους υποψηφίους σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 28 του Ν.4305/2014, πριν από την έναρξη της απασχόλησής τους.

Εκτός των άλλων δικαιολογητικών απαιτούνται:

Α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Δήμου ή Κοινότητας όπου θα φαίνεται ο τρόπος και ο χρόνος κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας ή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. Προκειμένου για πολίτες κρατώνμελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

Β) Πιστοποιητικό Στρατολογίας (τύπου Α) του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει στρατιωτική υποχρέωση ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή έχει αναγνωριστεί ως αντιρρησίας συνείδησης και έχει εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική θητεία. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτη κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα  διορισμού. Το πιστοποιητικό στρατολογίας θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από τη Γραμματεία του Τμήματος και μόνο για τους υποψήφιους που τελικά θα επιλεγούν. Οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, πρέπει να υποβάλλουν και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Τμήματος του Πανεπιστημιακού Τομέα ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ' επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας, επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για διασαφηνιστικά στοιχεία, που ζητήθηκαν συμπληρωματικά από τα αρμόδια όργανα πρόσληψης και αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.

Μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής δικαιολογητικών αναρτάται στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος, σε χρόνο που θα καθοριστεί από το Τμήμα η εισηγητική έκθεση της αξιολογικής κατάταξης των υποψηφίων όπου οι υποψήφιοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση με δική τους ευθύνη και να υποβάλουν σχετικό υπόμνημα εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της εισηγητικής έκθεσης.

Μετά την πάροδο των πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση της εισηγητικής έκθεσης, δεν εξετάζεται για κανένα απολύτως λόγο υπόμνημα ή ένσταση, τυχόν δε υποβληθέν απορρίπτεται ως μη αποδεκτό.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των υπομνημάτων οι πίνακες αξιολογικής κατάταξης των υποψηφίων δεν μπορούν να τροποποιηθούν για κανένα απολύτως λόγο και ισχύουν για όλο το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο συντάχθηκαν.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής υποψηφιότητας θα ευρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ www.aspete.gr.

Σε περίπτωση τροποποίησης της νομοθεσίας σχετικά με τους όρους πρόσληψης και απασχόλησης των Συνεργατών, οι νέες ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν, εφόσον θα ισχύσουν, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22.

Γίνεται γνωστό ότι, επειδή με το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες, η πρώτη πληρωμή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των από τον νόμο προβλεπόμενων διαδικασιών.

Ο Πρόεδρος της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ
Καθηγητής Γεώργιος Χατζαράκης


Αρ.Πρωτ.10392_2021/12-07-2021/ΑΣΠΑΙΤΕ

ΑΣΠΑΙΤΕ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: 151 22 Μαρούσι
(Σταθμός «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΣ 2021-2022

Η ΑΣΠΑΙΤΕ, σύμφωνα με την αριθμ. 25/08-7-2021 (θέμα: 1.1 ) Απόφαση της ΔΕ, προβαίνει στην πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών των Τμημάτων της για το ακαδ. έτος 2021-2022. Το εκπαιδευτικό αυτό προσωπικό θα προσληφθεί σε θέσεις Επιστημονικού και Εργαστηριακού Συνεργάτη (σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Τμημάτων, όπως αυτές ορίζονται παρακάτω) για τις οποίες ως ελάχιστα προσόντα ορίζονται τα ίδια με αυτά των βαθμίδων του Επίκουρου Καθηγητή και του Καθηγητή Εφαρμογών, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Τον Ν. 3027/02 (ΦΕΚ 152/28-6-2002 τ.Α΄), «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων Ανώτατης Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτού, που αναφέρεται στην Ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και τεχνολογικής Εκπαίδευσης – Κατάργηση της ΣΕΛΕΤΕ».
2. Τις διατάξεις του αρ. 29 του Ν.4186/2013 για την αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΠΔ 101/2013 (ΦΕΚ 135/τ.Α΄/05-6-2013) «Κατάργηση, συγχώνευση, μετονομασία Τμημάτων και ίδρυση Σχολής στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) ».
3. Τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 39 του Ν.4186/2013 για την αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.
4. Την αριθμ. 105277/Ζ1/12-8-2020 Υπουργική Απόφαση για την Ανασυγκρότηση της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ (ΦΕΚ 650/τ. ΥΟΔΔ/19-8-2020)
5. Τις διατάξεις του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄/24.11.1983) «Δομή και Λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/02-3-2018) « Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του εδαφίου β΄. της παρ.16 του άρθρου 84 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-8-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
8. Τα άρθρα 15 και 20 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α΄/04-9-2009) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
9. Τις διατάξεις της παρ.1β του άρθρου 4 του Ν.4405/2016 (ΦΕΚ 129/τ.Α΄/13-7-2016) «Κύρωση της απόφασης του Συμβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων της ΕΕ και άλλες διατάξεις».
10. Τον Ν.2431/1996 (ΦΕΚ 175/τ.Α’/30-6-1996) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση».
11. Το ΠΔ 134/1999 (ΦΕΚ132/τ.Α’/29-6-1999) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δημόσιες Υπηρεσίες του χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ».
12. Το ΠΔ 163/2002 (ΦΕΚ149/τ.Α’/26-6-2002) «Διαδικασία και προϋποθέσεις πρόσληψης επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών, εκπαιδευτικών ειδικών μαθημάτων (ΕΕΜ) και ειδικών συνεργατών στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ)»,σε συνδυασμό με το άρθρο 80 παρ.22α του Ν.4009/2011.
13. Το άρθρο 7, παρ.2 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/τ.Α’/20-11-2003) «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις».
14. Το άρθρο 2 παρ. 15 του Ν. 3234/2004 (ΦΕΚ 52/τ. Α΄/18.6.2004) «Αναπροσαρμογή συντάξεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις».
15. Τον Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/17-10-2005) «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».
16. Τον Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69/τ.Ά /20-03-2007) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ».
17. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/04-9-2009) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση, της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
18. To με αριθμ. πρωτ.Φ.13/10518/Ε5/30-01-2004 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνολογικού Tομέα του Υπουργείου Παιδείας με θέμα: «Πλήρωση θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΤΕΙ».
19. Τις αποφάσεις των Τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Η ΑΣΠΑΙΤΕ δεν υποχρεούται να προσλάβει επιστημονικούς και εργαστηριακούς συνεργάτες σε όλα τα προκηρυσσόμενα γνωστικά αντικείμενα. Οι προσλήψεις θα γίνουν με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Ιδρύματος όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, τις διαθέσιμες πιστώσεις και τις θέσεις-πιστώσεις που θα εγκριθούν με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22.

Η μηνιαία αποζημίωση είναι ίση με τις κάθε είδους αποδοχές, εκτός από το χρονοεπίδομα, του μόνιμου προσωπικού της αντίστοιχης βαθμίδας ΔΕΠ, κατά περίπτωση, εφόσον η απασχόληση είναι πλήρης ή το ανάλογο ποσοστό των αποδοχών αυτών, εφόσον η απασχόληση είναι μερική, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο με αριθμ. πρωτ. Φ.11/120735/Ε5/13-11-2002, έγγραφο του ΥΠΑΙΘ.

Στο εκπαιδευτικό αυτό προσωπικό ανατίθεται η εκτέλεση όμοιου, διδακτικού, ερευνητικού ή άλλου επιστημονικού και οργανωτικού έργου που έχει προβλεφθεί για τα μόνιμα μέλη ΔΕΠ της αντίστοιχης με τα προσόντα του. Πιο συγκεκριμένα ο Επιστημονικός Συνεργάτης αναλαμβάνει διδακτικές δραστηριότητες που απαιτούν κυρίως θεωρητικές γνώσεις όπως διδασκαλία μαθημάτων υποδομής και εξειδίκευσης, συμμετοχή σε εργαστήρια προωθημένων γνώσεων, επικοινωνία με τους φοιτητές καθώς και επίβλεψη εκπόνησης πτυχιακών εργασιών. Ο Εργαστηριακός Συνεργάτης εκτελεί διδακτικό και εργαστηριακό έργο που απαιτεί κυρίως πείρα εφαρμογών, όπως διδασκαλία εισαγωγικών πρακτικών μαθημάτων, διεξαγωγή φροντιστηριακών και εργαστηριακών ασκήσεων και επίβλεψη εκπόνησης πτυχιακών εργασιών. Επίσης το Εκπαιδευτικό Προσωπικό και των δύο βαθμίδων υποχρεούται να παρέχει και άλλο έργο σχετιζόμενο με τα διδακτικά του καθήκοντα όπως για παράδειγμα μελέτη για θέματα σπουδών, διεθνείς συνεργασίες, που θα ανατεθούν από τα συλλογικά ή ατομικά διοικητικά όργανα του Τμήματος ή της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Σε περίπτωση διαφοροποίησης των εκπαιδευτικών αναγκών είναι δυνατή η τροποποίηση (μείωση) των ωρών απασχόλησης ή καταγγελία της σύμβασης εργασίας, με αιτιολογημένη εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος και απόφαση της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ που γνωστοποιείται έγκαιρα στον Συνεργάτη.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.1404/83 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν.3794/2009 προϋπόθεση για την πρόσληψη σε θέση Επιστημονικού και Εργαστηριακού Συνεργάτη είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος.

Η διδακτορική διατριβή, ο τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών και το όλο ερευνητικό ή επιστημονικό έργο των υποψηφίων πρέπει να είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται.

Τα ελάχιστα προσόντα για την πρόσληψη Επιστημονικών Συνεργατών και Εργαστηριακών Συνεργατών είναι τα ακόλουθα με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου:

1. Επιστημονικοί Συνεργάτες

 1. Τρία (3) έτη τουλάχιστον αυτοδύναμης διδασκαλίας μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο σε ΑΕΙ ή σε ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού ή αναγνωρισμένου επαγγελματικού έργου ανάλογου επιπέδου σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή εργασίας σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας ή της αλλοδαπής ή συμμετοχής με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα.
  Το χρονικό διάστημα των τριών (3) ετών μπορεί να κατανέμεται συνδυαστικά στις ανωτέρω δραστηριότητες, οι οποίες σε κάθε περίπτωση είναι αντίστοιχες με το επιστημονικό επίπεδο και συναφείς με το γνωστικό πεδίο της θέσης που προκηρύσσεται.
 2. Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους, αυτοδύναμες ή σε συνεργασία με άλλους ερευνητές ή πρωτότυπη επιστημονική μονογραφία, εξαιρουμένων των αυτοεκδόσεων ή συνδυασμός των παραπάνω.

2. Εργαστηριακοί Συνεργάτες

 1. Τρία (3) τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας αντίστοιχης του επιπέδου σπουδών, σε αντικείμενο σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται ή ισόχρονης εργασίας σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχής με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα ή συνδυασμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντίστοιχων σε κάθε περίπτωση με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι ένα (1) έτος διδακτικό έργο σε ΑΕΙ ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού.
 2. Συναφή προς το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται επιστημονική δραστηριότητα που τεκμαίρεται από ικανότητα εφαρμογής των επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογικών μεθόδων ή εκτέλεση τμήματος ή ολοκληρωμένων ερευνητικών έργων, η οποία αποδεικνύεται από πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους.

Η απασχόληση των Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών που διαθέτουν πλήρη προσόντα, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.1404/83 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2916/2001 μπορεί να είναι:

 • Επιστημονικός Συνεργάτης: μέχρι 14 ώρες εβδομαδιαίως
 • Εργαστηριακός Συνεργάτης: μέχρι 16 ώρες εβδομαδιαίως

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η ανάθεση με ωριαία αντιμισθία διδακτικού έργου σε υποψήφιους που κατέχουν τουλάχιστον τον αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών και διδακτορικό δίπλωμα περί Επιστημονικών Συνεργατών ή τον αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών περί Εργαστηριακών Συνεργατών. Η ωριαία αντιμισθία των Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών της ΑΣΠΑΙΤΕ, της παραγράφου αυτής καθορίζεται με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (απόφαση με αριθμ. 2/54807/0022/22-10-2002-ΦΕΚ1393/τ.Β΄/01-11-2002) και εκκαθαρίζεται και καταβάλλεται στους δικαιούχους σε μηνιαία βάση. Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης των Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών της παραγράφου αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκατέσσερις (14) και δεκαοκτώ (18) ώρες εβδομαδιαία αντίστοιχα σύμφωνα και με την τελευταία τροποποίηση που συνετελέσθη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.4485/2017.

Ως επαγγελματική δραστηριότητα, όπου απαιτείται, δεν συνυπολογίζεται αυτή που τυχόν αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του χρόνου σπουδών για τη λήψη του απαιτούμενου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος και συνδέεται με σχετική υποχρέωση που επιβάλλουν τα σχετικά μεταπτυχιακά προγράμματα ή οι σπουδές.

Όσον αφορά το επαγγελματικό έργο σε αντίστοιχο αντικείμενο, αυτό μπορεί να έχει ασκηθεί με οποιαδήποτε μορφή, δηλαδή, είτε ως ελευθέριο επάγγελμα, είτε ως απασχόληση με εξάρτηση σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα (Αποφάσεις ΣτΕ 3047/1987 & 1427/1991).

Η επαγγελματική δραστηριότητα αποδεικνύεται:

α) Με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση από την οποία προκύπτει η ειδικότητα απασχόλησης και η χρονική διάρκεια της παροχής της

β) Προκειμένου για προϋπηρεσία που έχει παρασχεθεί στον Ιδιωτικό Τομέα, βεβαίωση του εργοδότη και αποδεδειγμένη ασφαλιστική κάλυψη για το αντίστοιχο διάστημα απασχόλησης

γ) Προκειμένου για προϋπηρεσία που έχει παρασχεθεί στο Δημόσιο απαιτείται, πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από τον φορέα απασχόλησης και αποδεδειγμένη ασφαλιστική κάλυψη για το αντίστοιχο διάστημα απασχόλησης.

Για δε τις συμβάσεις έργου στο Δημόσιο

 1. εφ' όσον έχουν παρασχεθεί με ασφαλιστικό φορέα το ΙΚΑ απαιτούνται, αντίγραφα των συμβάσεων έργου και αποδεδειγμένη ασφαλιστική κάλυψη για το αντίστοιχο διάστημα απασχόλησης,
 2. εφ' όσον έχουν παρασχεθεί με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία και ασφαλιστικό φορέα τον ΟΑΕΕ απαιτούνται, αντίγραφα των συμβάσεων έργου, έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ, αποδεδειγμένη ασφαλιστική κάλυψη για το αντίστοιχο διάστημα απασχόλησης, δελτία Παροχής Υπηρεσιών και εκκαθαριστικά σημειώματα των αντίστοιχων οικονομικών ετών και

δ) Προκειμένου για ελεύθερους επαγγελματίες απαιτείται, έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ, αποδεδειγμένη ασφαλιστική κάλυψη για το αντίστοιχο διάστημα απασχόλησης, δελτία Παροχής Υπηρεσιών και εκκαθαριστικά σημειώματα των αντίστοιχων οικονομικών ετών.

Με τους όρους του άρθρου 19 του Ν.1404/83, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 15 του Ν.3794/2009, «……που διέπουν την πρόσληψη και την ανάθεση διδακτικού έργου σε Επιστημονικούς ή Εργαστηριακούς Συνεργάτες, μπορεί να ανατεθεί διδακτικό έργο μόνο για εξειδικευμένα μαθήματα μέχρι τεσσάρων (4) εβδομαδιαίων ωρών ως υπερωριακή απασχόληση σε μόνιμους ή συμβασιούχους υπαλλήλους του δημόσιου ή ευρύτερου τομέα ύστερα από άδεια της Υπηρεσίας τους, καθώς και σε συνταξιούχους του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα μη θιγομένων των πολυτέκνων εκπαιδευτικών στους οποίους εφαρμόζονται οι περιορισμοί που θέτει το άρθρο 1 του Ν. 1256/1982 και το άρθρο 21 παράγραφος 3 του Ν. 1404/1983». Η άδεια θα πρέπει να προσκομισθεί εντός διμήνου από την υπογραφή της σύμβασης (σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης κατάθεσης της άδειας η σύμβαση θα ανακαλείται) (Αριθμ. Πράξης 313,Συν/ση 16η /08-8-2014 Ελεγκτικού Συνεδρίου).

Σε εξειδικευμένα μαθήματα, επίσης μπορεί να ανατεθεί διδακτικό έργο και σε συνταξιούχους του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα μη θιγομένων των πολυτέκνων εκπαιδευτικών στους οποίους εφαρμόζονται οι περιορισμοί που θέτει το άρθρο 1 του Ν. 1256/1982 και το άρθρο 21 παράγραφος 3 του Ν. 1400/1983». Δεν επιτρέπεται η έναρξη καταβολής αποδοχών χωρίς την προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας Δ/νσης Συντάξεων ότι δηλώθηκε η ανάθεση διδακτικού έργου. Επισημαίνεται ότι αν το προκηρυσσόμενο μάθημα είναι εξειδικευμένο χαρακτηρίζεται με ειδική σήμανση.

*Τονίζεται ότι σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόμενος επιλεγεί για την διδασκαλία μη εξειδικευμένου μαθήματος ως ιδιώτης αλλά κατά την πρόσληψή του ή κατόπιν αυτής αποκτήσει οποιασδήποτε μορφής σχέση με το δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα είναι υποχρεωμένος να το δηλώσει προς την Υπηρεσία ενώ η πρόσληψή του ακυρώνεται*.

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, οι Επιστημονικοί και οι Εργαστηριακοί Συνεργάτες μπορούν να κληθούν μετά την λήξη της σύμβασής τους να διενεργήσουν τις εξετάσεις των μαθημάτων που δίδαξαν το εξάμηνο που έληξε ή να οριστούν ως επιτηρητές στις εξετάσεις αυτές. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται αποζημίωση στους εξεταστές για πέντε (5) ώρες συνολικά κάθε εξεταζόμενου μαθήματος και στους επιτηρητές αποζημίωση που αντιστοιχεί στις ώρες επιτήρησης, υπολογιζόμενης για κάθε περίπτωση στις αποδοχές του τελευταίου μήνα της σύμβασής τους. Η αποζημίωση σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό των αποδοχών του προτελευταίου μήνα της σύμβασής τους.

Οι αναθέσεις των Επιστημονικών ή Εργαστηριακών Συνεργατών στα Τμήματα εναπόκεινται στην τελική κρίση της Δ.Ε της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Οι προσλαμβανόμενοι εντάσσονται και προσφέρουν υπηρεσίες στο Τμήμα, το οποίο τους αναθέτει τις περισσότερες ώρες διδασκαλίας. Αν υπάρχουν ίσες ώρες διδασκαλίας σε δύο ή παραπάνω Τμήματα, για την ένταξη αποφασίζει ο Πρόεδρος της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Η ενδεχόμενη απασχόληση του προσωπικού αυτού, για ένα ή περισσότερα εξάμηνα στην ΑΣΠΑΙΤΕ σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί δικαίωμα μετατροπής της σύμβασης σε αορίστου χρόνου ή άλλα δικαιώματα μη προβλεπόμενα από τον Ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έναντι της ΑΣΠΑΙΤΕ ή του Δημοσίου.

Α. ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: τηλ. 210-28.96.736 ή 750 ή 728

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-22

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
(ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ)
1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι 8
2 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ 8
3 ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 4
4 ΦΩΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 4
5 ΕΥΦΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 4
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ  28
Α/Α ΜΆΘΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
(ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ)
1 ΦΥΣΙΚΗ 72
2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι 50
3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΥ 42
4 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΙ 46
5 ΣΑΕ 36
6 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΙΙ 16
7 ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ & ΨΗΦ. ΦΙΛΤΡΑ 12
8 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ι (*)
* Εξειδικευμένο μάθημα
22
9 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 24
10 ΣΗΕ ΙΙ 16
11 ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ - ΚΕΡΑΙΕΣ 16
12 ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑ 20
13 ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ 8
14 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΗΛ/ΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΜΕ ΗΥ 40
15 ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 16
16 ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 16
17 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 10
18 ΨΗΦΙΑΚΕΣ Τ/Ο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10
19 ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 32
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ  544

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-22

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
(ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ)
1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ι 50
2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΙΙ 50
3 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 44
4 ΤΕΧΝΟΛ. ΗΛ/ΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 18
5 ΕΙΔ. ΘΕΜ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 40
6 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ι 20
7 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΗΧ/ΓΩΝ 16
8 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΙΙ 20
9 ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ 28
10 ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ - ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ (ΗΛΓ) 22
11 ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ - ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ (ΗΛΚ) 20
12 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ 42
13 ΒΙΟΜΗΧ. ΑΥΤΟΜ. ΈΛΕΓΧΟΣ 38
14 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΙ (*) 20
15 ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 24
16 ΣΗΕ Ι 18
17 ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 24
18 ΗΛ/ΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 18
19 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 16
20 ΣΥΛΛΟΓΗ & ΕΠΕΞ. ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 16
21 ΥΨΗΛΕΣ ΤΑΣΕΙΣ (*) 14
22 ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 16
23 ΨΗΦ. ΑΝΑΛΥΣΗ & ΕΠΕΞ. ΣΗΜΑΤΟΣ 14
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ  588

Β. ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Γραμματεία Τμήματος: τηλ. 210-28.96.744 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-22

Α/Α ΜAΘΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟI ΣΥΝΕΡΓAΤΕΣ
(ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ)
1 ΧΗΜΕΙΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 3
2 ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Ι 6
3 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ Ι 4
4 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΥΛΙΚΟΥ (*) 4
5 ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ (*) 4
6 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2
7 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2
8 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 4
9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 3
10 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (*) 3
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ  35
* Εξειδικευμένο μάθημα
Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
(ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ)
1 ΧΗΜΕΙΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 10
2 ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Ι (*) 20
3 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ Ι (*) 20
4 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΥΛΙΚΟΥ (*) 16
5 ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ (*) 16
7 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ (*) 20
8 ΜΕΚ 12
9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΨΥΞΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 12
10 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 16
11 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι 18
12 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 18
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ  178
(*)  Εξειδικευμένο μάθημα

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-22

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
(ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ)
1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ (*) 4
2 ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΙΙ 4
3 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΙΙ 4
4 ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΕΣ 4
5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ -ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ (*) 5
6 ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 4
7 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 5
8 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ & ΚΟΠΩΣΗ (*) 3
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ  33
(*) Εξειδικευμένο μάθημα
Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
(ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ)
1 ΦΥΣΙΚΗ 24
2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ (*) 20
3 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (*) 24
4 ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΙΙ (*) 20
5 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΙΙ (*) 20
6 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 8
7 ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΕΣ 16
8 ΑΠΕ (*) 16
9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (*) 20
10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ 2
11 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ –ΙΙ 18
12 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 18
13 ΜΕΚ ΙΙ 12
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ 218

Γ. ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Γραμματεία Τμήματος: τηλ. 210-28.96.739 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-22

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
(ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ)
1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ι 2
2 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι 2
3 ΦΥΣΙΚΗ Ι 2
4 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 2
5 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (*) 2
6 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2
7 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 2
8 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ (*) 2
9 ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 2
10 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ & ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (*) 3
11 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΙ & ΤΕΧΝ/ΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 2
12 ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 3
13 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 3
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ  29
(*)  Εξειδικευμένο μάθημα
Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
(ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ)
1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 24
2 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ι 36
3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι 4
4 ΦΥΣΙΚΗ Ι 36
5 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 16
6 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 16
7 ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 16
8 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (*) 16
9 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 16
10 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 24
11 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ 16
12 ΟΠΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΙΙ 16
13 ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 16
14 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΙ & ΤΕΧΝ/ΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 8
15 ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 16
16 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (*) 16
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ  292
(*)  Εξειδικευμένο μάθημα

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-22

Α/Α ΜΆΘΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
(ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ)
1 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 2
2 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ι 2
3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙI 2
4 ΦΥΣΙΚΗ ΙI 2
5 ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΙΙ 2
6 ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2
7 ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
& ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (*)
3
8 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΙ 2
9 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2
10 ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΡΓΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (*) 2
11 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ 2
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ  23
(*)  Εξειδικευμένο μάθημα
Α/Α ΜΆΘΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
(ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ)
1 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 16
2 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ι 16
3 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΣΙΣΤΗ 40
4 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙI 4
5 ΦΥΣΙΚΗ ΙI 36
6 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ 24
7 ΟΔΟΠΟΙΙΑ 24
8 ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
& ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (*)
16
9 ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ι 16
10 ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΙΙ 16
11 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΙ 8
12 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 8
13 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 16
14 ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΡΓΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (*) 16
15 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ 16
16 ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ 16
17 ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 16
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ   304

(*) Εξειδικευμένο μάθημα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι αιτήσεις των υποψηφίων πρέπει να συμπληρωθούν αποκλειστικά με χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής αιτήσεων για Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε θέσεις Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών της ΑΣΠΑΙΤΕ. Με χρήση αυτού του συστήματος θα γίνει επίσης και η υποβολή των δικαιολογητικών των υποψηφίων σε μορφή PDF.

Η υποβολή των αιτήσεων μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος πρέπει να ολοκληρωθεί σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών, με ημερομηνία έναρξης στις 14 Ιουλίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 και λήξης στις 3 Αυγούστου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 23:59.

Το σύστημα θα είναι διαθέσιμο στους υποψηφίους από την ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ (www.aspete.gr) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://aitiseis.aspete.gr

Δικαιολογητικά που δεν κατατίθενται ηλεκτρονικά στο αντίστοιχο πεδίο του ηλεκτρονικού συστήματος, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή επέχει δε θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986. Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση – δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986). Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία η αίτηση απορρίπτεται συνολικά. Επιπρόσθετα η ανακρίβεια των στοιχείων ̟που δηλώνονται από τον υποψήφιο στην αίτησή του επισύρει τις ̟προβλεπόμενες ̟ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Σε κάθε ̟περίπτωση, ο υποψήφιος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα των στοιχείων και δικαιολογητικών που επισυνάπτει. Η ανακρίβεια των δηλουμένων, κατόπιν ελέγχου γνησιότητας, επιφέρει τον αποκλεισμό του και σε ̟περίπτωση επιλογής, αυτός ανακαλείται. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, καμία αλλαγή δεν γίνεται δεκτή.

Η υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας συνεπάγεται την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων για τους σκοπούς της αξιολόγησης, όπως και την κατά νόμο αναγκαία χρήση τους, για λόγους διαφάνειας στην ανάρτηση των σχετικών αποφάσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Οι αιτούντες πλέον των απαιτούμενων εγγράφων, σε ειδικό έντυπο πληροφόρησης θα δηλώνουν, αφού ενημερωθούν από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ΝΠΔΔ ΑΣΠΑΙΤΕ, ότι παράσχουν τη συγκατάθεσή τους ειδικώς για την εκ μέρους του ΝΠΔΔ ΑΣΠΑΙΤΕ συλλογή, τήρηση σε (ηλεκτρονικό ή μη) αρχείο και επεξεργασία, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation, εφεξής και ως «ΓΚΠΔ» ή «GDPR») καθώς και της οδηγίας 95/46/ΕΚ, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, των προσωπικών δεδομένων τους, τα οποία θα δηλώνονται έγχαρτα και ηλεκτρονικά στα οικεία έντυπα και στα επισυναπτόμενα από τους ίδιους δικαιολογητικά, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού σε θέσεις Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση ανάθεσης διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία στα Τμήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδ. έτος 2021-22, στην οποία συμμετέχουν ως υποψήφιοι διδάσκοντες και αποκλειστικά για τους σκοπούς υλοποίησης της εν λόγω πρόσκλησης και των οποίων προσωπικών δεδομένων αποδέκτης θα είναι και θα τα επεξεργάζεται το ΝΠΔΔ ΑΣΠΑΙΤΕ, για τον σκοπό αυτό.

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν μέχρι τρία (3) θεωρητικά και τρία (3) εργαστηριακά μαθήματα ανά εξάμηνο (χειμερινό/εαρινό) και ανά Τμήμα σε περίπτωση που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση σε περισσότερα του ενός Τμήματα.

Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/01-04-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ) έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων», τα δικαιολογητικά μπορεί να είναι:

 1. Απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα εάν πρόκειται για έκδοση από δημόσιο φορέα ή
 2. Απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση του Ν.4250/2014 ή
 3. Ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

Επιπλέον, οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του ΔΟΑΤΑΠ, με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους απονεμόμενους τίτλους από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής.

Για τους υποψηφίους που θα επιλεγούν, η Γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος θα πραγματοποιήσει αυτεπάγγελτα έλεγχο γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί από τους υποψηφίους σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 28 του Ν.4305/2014, πριν από την έναρξη της απασχόλησής τους.

Εκτός των άλλων δικαιολογητικών απαιτούνται:

Α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Δήμου ή Κοινότητας όπου θα φαίνεται ο τρόπος και ο χρόνος κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας ή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

Β) Πιστοποιητικό Στρατολογίας (τύπου Α) του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει στρατιωτική υποχρέωση ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή έχει αναγνωριστεί ως αντιρρησίας συνείδησης και έχει εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική θητεία. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτη κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Το πιστοποιητικό στρατολογίας θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από τη Γραμματεία του Τμήματος και μόνο για τους υποψήφιους που τελικά θα επιλεγούν. Οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, πρέπει να υποβάλλουν και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Τμήματος του Πανεπιστημιακού Τομέα ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ' επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας, επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για διασαφηνιστικά στοιχεία, που ζητήθηκαν συμπληρωματικά από τα αρμόδια όργανα πρόσληψης και αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.

Μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής δικαιολογητικών αναρτάται στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος, σε χρόνο που θα καθοριστεί από το Τμήμα η εισηγητική έκθεση της αξιολογικής κατάταξης των υποψηφίων όπου οι υποψήφιοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση με δική τους ευθύνη και να υποβάλουν σχετικό υπόμνημα εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της εισηγητικής έκθεσης.

Μετά την πάροδο των πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση της εισηγητικής έκθεσης, δεν εξετάζεται για κανένα απολύτως λόγο υπόμνημα ή ένσταση, τυχόν δε υποβληθέν απορρίπτεται ως μη αποδεκτό.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των υπομνημάτων οι πίνακες αξιολογικής κατάταξης των υποψηφίων δεν μπορούν να τροποποιηθούν για κανένα απολύτως λόγο και ισχύουν για όλο το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο συντάχθηκαν.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής υποψηφιότητας θα ευρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ www.aspete.gr.

Σε περίπτωση τροποποίησης της νομοθεσίας σχετικά με τους όρους πρόσληψης και απασχόλησης των Συνεργατών, οι νέες ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν, εφόσον θα ισχύσουν, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22.

Γίνεται γνωστό ότι, επειδή με το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες, η πρώτη πληρωμή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των από τον νόμο προβλεπόμενων διαδικασιών.

Ο Πρόεδρος της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ
Καθηγητής Γεώργιος Χατζαράκης

Σχετικά Άρθρα