edu.klimaka.gr

Πίνακες Κατάταξης Εκπαιδευτών για ΣΔΕ 2020 2021

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΣΔΕ 2020-2021

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 7186/456/23-09-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: α) Έγκριση Προσωρινών Πινάκων Ένταξης και μη Ένταξης υποψηφίων στο Μητρώο Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων, (Μητρώο Σ.Δ.Ε.), της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας», ΟΠΣ: 5002546, σχολικής περιόδου 2020-2021 και εξής.
β) Δημοσιοποίηση των Προσωρινών Πινάκων Ένταξης και μη Ένταξης υποψηφίων στο Μητρώο ΣΔΕ, 1ο Στάδιο, της υπ’ αριθμ. 660/5/36677/07-08-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αφού έλαβε υπόψη του:
1. Την υπ’ αριθμ. 17569/9-12-2016 Απόφαση της Ε.Υ.Δ. ΕΠΑΝΑΔ. ΕΔΒΜ. με θέμα: Ένταξη της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» με κωδικό ΟΠΣ 5002546 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».
2. Την υπ΄ αριθμ. 4613/253/22.2.2017 Απόφαση Δ.Σ/ΙΝΕΔΙΒΙΜ με θέμα: 1) Έγκριση του Οδηγού Διαχείρισης της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας». 2) Έγκριση των Αποφάσεων Υλοποίησης με Ίδια Μέσα των Υποέργων: α) Υποέργο 1 - ΣΔΕ Α.Π.7 ΛΑΠ: «Υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου των ΣΔΕ και Υποστήριξη της Λειτουργίας τους» β) Υποέργο 2 – ΣΔΕ Α.Π.7 ΜΕΤ: «Υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου των ΣΔΕ και Υποστήριξη της Λειτουργίας τους» γ) Υποέργο 3 - ΣΔΕ Α.Π.7 ΠΑΠ: «Υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου των ΣΔΕ και Υποστήριξη της Λειτουργίας τους» δ) Υποέργο 4 ΣΔΕ Α.Π 8 ΜΕΤ: Υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου των ΣΔΕ και Υποστήριξη της Λειτουργίας τους» ε) Υποέργο 5- ΣΔΕ Α.Π.9 ΠΑΠ: Υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου των ΣΔΕ και Υποστήριξη της Λειτουργίας τους». 3) Έγκριση των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων 1 έως 5, της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014 -2020», με κωδικό ΟΠΣ 5002546 και υποβολή τους στην ΕΥΔ του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».
2. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 13699/09-08-2017 Απόφαση 1ης Τροποποίησης, την υπ. αριθμ. πρωτ. 6905/21.12.2018 Απόφαση 2ης Τροποποίησης, την υπ΄αριθμ. 4197/27-08-2019 Απόφαση 3ης Τροποποίησης και την υπ΄αριθμ. 1311/28-02-2020 Απόφαση 4ης Τροποποίησης της ΕΥΔ, της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας», με κωδικό ΟΠΣ 5002546 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».
3. Το άρθρο 16 του ν. 4505/2017 (Φ.Ε.Κ. 189/Α΄/08.12.2017) σχετικά με την τροποποίηση του ν.4115/2013.
4. Την υπ΄ αριθμ. 6614/407/13-12-2019 Απόφαση Δ.Σ. με θέμα «Διαπίστωση συγκρότησης νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης».
5. Το ΦΕΚ 2491/Β΄/23-06-2020 σχετικά με τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ).
6. Το άρθρο 19, του ν.4713 4713/2020 (ΦΕΚ 147Α/29-07-2020) «Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις».
7. Το ΦΕΚ 3394/Β/13-08-2020 σχετικά με τον Κανονισμό Διαχείρισης Μητρώου ΣΔΕ.
8. Την υπ΄ αριθμ. 7117/448/05-08-2020 Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την έγκριση της υπ΄ αριθμ. 660/5/36677/07-08-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
9. Την υπ΄ αριθμ. 660/5/36677/07-08-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
10. Την υπ΄ αριθμ. 7129/450/26-08-2020 Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την ορθή επανάληψη της ως άνω Πρόσκλησης.
11. Το υπ΄αριθμ. 604/369/39415/10-09-2020 έγγραφο του Προέδρου Δ.Σ. ΙΝΕΔΙΒΙΜ σχετικά με τον ορισμό επιτροπών διοικητικής επαλήθευσης δικαιολογητικών
υποψηφίων της ως άνω Πρόσκλησης.
12. Τα πρακτικά των επιτροπών διοικητικής επαλήθευσης του 1ου Σταδίου της ως άνω Πρόσκλησης.
13. Την Εισήγηση του Προέδρου Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (Εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμμάτων Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης).
14. Τη συζήτηση μεταξύ των μελών του,

Αποφασίζει

1. Την έγκριση των Προσωρινών Πινάκων Ένταξης και μη Ένταξης υποψηφίων στο Μητρώο Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων, (Μητρώο Σ.Δ.Ε.), της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας», ΟΠΣ: 5002546, σχολικής περιόδου 2020-2021 και εξής.

2. Τη δημοσιοποίηση των Προσωρινών Πινάκων Ένταξης και μη Ένταξης υποψηφίων στο Μητρώο ΣΔΕ, 1ο Στάδιο, της υπ’ αριθμ. 660/5/36677/07-08-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

3. Τυχόν ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων ένταξης και μη ένταξης υποψηφίων στο Μητρώο ΣΔΕ αφορούν αποκλειστικά ένσταση επί των προαπαιτούμενων δικαιολογητικών των παραγράφων Β.1, Β.2 και Β.3 της ως άνω Πρόσκλησης και υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Η ένσταση υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή η οποία θα διατίθεται από την ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (www.inedivim.gr), στη διεύθυνση https://mitrwosde.inedivim.gr και σύμφωνα με όσα ορίζονται στη σχετική

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΒΟΣ


ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Προσωρινοί Πίνακες Ένταξης και μη Ένταξης υποψηφίων στο Μητρώο ΣΔΕ (1ο Στάδιο), της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας», ΟΠΣ 5002546

Προσωρινοί πίνακες Ένταξης και μη Ένταξης υποψηφίων στο Μητρώο ΣΔΕ, 1ο Στάδιο, της υπ’ αριθμ. 660/5/36677/07-08-2020 Πρόσκλησης, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν μετά την αντιπαραβολή (διοικητική επαλήθευση) των προαπαιτούμενων δικαιολογητικών των παραγράφων Β.1, Β.2 και Β.3 της ως άνω Πρόσκλησης.

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των προσωρινών πινάκων Ένταξης και μη Ένταξης στο Μητρώο ΣΔΕ σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., ήτοι από  την Πέμπτη 24/09/2020 και ώρα 10.00 π.μ. έως και την Πέμπτη 01/10/2020 και ώρα 10.00 π.μ.

Οι ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων ένταξης και μη ένταξης υποψηφίων στο Μητρώο ΣΔΕ αφορούν αποκλειστικά ένσταση επί των προαπαιτούμενων δικαιολογητικών των παραγράφων Β.1, Β.2 και Β.3 της ως άνω Πρόσκλησης.

Η ένσταση των υποψηφίων υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με όσα ορίζονται στη σχετική Πρόσκληση, κάνοντας χρήση των κωδικών που χρησιμοποίησαν για την υποβολή της αίτησης ένταξής τους στο Μητρώο ΣΔΕ και θα διατίθεται από την ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (www.inedivim.gr), στη διεύθυνση https://mitrwosde.inedivim.gr

Οι ενστάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από ηλεκτρονικό παράβολο των 20 € και να είναι επί ποινή απαραδέκτου συγκεκριμένες.

Το παράβολο θα πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό εξόφλησής του.

Πηγή: https://www.inedivim.gr/ανακοινώσεις/προσωρινοί-πίνακες-ένταξης-και-μη-ένταξης-υποψηφίων-στο-μητρώο-σδε-1ο-στάδιο-της-πράξης

Σχετικά Άρθρα