edu.klimaka.gr

Εγκύκλιος Αναπληρωτών στο 2ο Γυμνάσιο Αυλώνα (ΕΚΚΝΑ) 2018 - 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΥΛΩΝΑ 2018-2019
(ΕΚΚΝΑ - ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ)

Αρ.Πρωτ.12637/11-07-2018/ΥΠΠΕΘ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
e-mail: tedthe(ΣΤΟ)dide-anatol.att.sch.gr
Τηλέφωνο: 210 3576035-2103576040
Fax: 210 3576096

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης, για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών και πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ή μειωμένου ωραρίου στο 2ο Γυμνάσιο Αυλώνα με Λυκειακές Τάξεις (Ε.Κ.Κ.Ν.Α) για το σχολικό έτος 2018-19.

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. α. Του άρθρου 1, παρ. 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α΄/31.05.1982) «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, τα Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις».
β. Των άρθρων 12, 13 και 14 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α΄/30.09.1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
γ. Του άρθρου 1, παρ. 8 και του άρθρου 5, παρ. 1β του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/Α΄/20.11.2003) «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
δ. Του άρθρου 6, παρ. 5 και 13α του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138/Α΄/22.07.2004) «Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων», όπως ισχύουν.
ε. Των άρθρων 2, 5, 5Α, 6, 7Α και 9 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α΄/19.05.2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν.
ζ. Του άρθρου 18, παρ. 1, περ. α του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11.05.2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
η. Το άρθρο 38 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164/τΑ΄/04.12.2015) περί «Θέματα αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».
θ. Τις διατάξεις του Ν. 4415/06-09-2016 (ΦΕΚ τ. Α΄159/06-09-2016) και του Ν. 2413/17-06-1996 (ΦΕΚ τ. Α΄124/17-06-1996) περί Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.
ι.Το άρθρο 3 του Ν. 4395/8-6-2016 (ΦΕΚ 110/ Α΄/7.6.2016) περί «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού».
ια. Του άρθρου 46, παρ. 1, του ν. 4465/2017 (ΦΕΚ 47/Α΄/04.04.2017) «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις».
ιβ. Του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄) « Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
2. Την αριθμ. 35557/Δ2/09.04.2003 (ΦΕΚ 465/Β΄/17.04.2003) Ρυθμιστική Απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για τις ανάγκες λειτουργίας των δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», όπως ισχύει.
3. Την αρίθ. 2458/22-02-2005 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 267/1-03-2005 τ. Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την αρίθ. 92605οικ/20-09-2005 (ΦΕΚ 1334/21-09-2005 τ. Β΄) περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης της καταφατικής ή αρνητικής δήλωσης της Υπηρεσίας Ποινικού Μητρώου από την Δημόσια Υπηρεσία έκδοσης της τελικής διοικητικής πράξης.
4. Την αρίθ. 120546/Δ2/ 28-09-2010 (ΦΕΚ 1595/Β΄/1.10.2010) Υ.Α. περί «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων που λειτουργούν εντός των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων».
5. Τις διατάξεις της. αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/24247/3.9.2013 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 2255/11-09-2013 τ.Β΄) περί Υποχρεωτικής αυτεπάγγελτης αναζήτησης πιστοποιητικών−βεβαιώσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
6. Την αριθμ. πρωτ. 56263/Ε1/05-04-2018 (ΦΕΚ 1283Β΄/11.4.2018) Εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα : «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2018-2019»
7. Την αρίθ. πρωτ. 56265/Ε1/05-04-2018 (ΦΕΚ 1281/Β΄/11.4.2018) εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα : α) «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ79.01, ΠΕ79.02 και ΤΕ16, για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2018-2019, β) Πρόσκληση εμπειροτεχνών ιδιωτών EM16 για την ένταξη σε πίνακα μουσικών ειδικεύσεων ωρομισθίων για πρόσληψη στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019».
8. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
9. To αριθμ. πρωτ. 351/21-05-2018 έγγραφο του 2ου Γυμνασίου με Λ.Τ. Αυλώνα, «Πρόβλεψη εκπαιδευτικών αναγκών για το σχολικό έτος 2018-19».
10. Το αριθμ. 22562//01/2018/16-07-2018 έγγραφο του ΑΣΕΠ με θέμα «Πρόσκληση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο 2ο Γυμνάσιο Αυλώνα με Λυκειακές Τάξεις (Ε.Κ.Κ.Ν.Α.) για το σχολικό έτος 2018-2019».

Αποφασίζουμε

Καλούμε τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 (01 ή 02 ή 03 ή 04 ή 05), ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ80, ΠΕ11, ΠΕ79.01 ή ΤΕ16 και ΠΕ86 να υποβάλουν αίτηση για ένταξη στους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών σχολικού έτους 2018-2019 και για πρόσληψη από τους εν λόγω πίνακες, ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, προκειμένου να καλύψουν τις λειτουργικές ανάγκες του 2ου Γυμνασίου Αυλώνα με Λυκειακές Τάξεις το οποίο λειτουργεί εντός του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνα (Ε.Κ.Κ.Ν.Α.) .

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής από την Πέμπτη 19-07-2018 έως και την Τρίτη 31-07-2018.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι:

1. Έλληνες πολίτες. Υπήκοοι χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα (1) έτος από την απόκτησή της, κατά την τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων με την παρούσα απόφαση.

2. Βορειοηπειρώτες και ομογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και από την Αίγυπτο (ν.δ.3832/1958 και άρθρο 82 παρ. 4 του ν. 4485/2017, ΦΕΚ 114 Α΄).

3. Πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ν.2431/1996).

ΜΕΡΟΣ Α': ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ- ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ / ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ενότητα 1. Έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 (01 ή 02 ή 03 ή 04 ή 05), ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ80, ΠΕ11, ΠΕ79.01 ή ΤΕ16 και ΠΕ86, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2018-2019.

Στο Παράρτημα, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, αναφέρονται αναλυτικά οι κλάδοι/ειδικότητες εκπαιδευτικών που έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης με την παρούσα πρόσκληση καθώς και τα πτυχία και τα λοιπά προσόντα που απαιτούνται για την ένταξη στους πίνακες των αντίστοιχων κλάδων/ειδικοτήτων .

Ανώτατο όριο ηλικίας των υποψηφίων ορίζεται το εξηκοστό έβδομο έτος (67ο) (αριθμ. 1959/2017 απόφαση ΣτΕ). Κατώτατο όριο ηλικίας ορίζεται το εικοστό πρώτο (21ο) έτος. Για τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου ηλικίας ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης, ενώ για τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ηλικίας, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης (άρθρο 6 παρ. 4 του ν.3528/2007).

Ενότητα 2. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης :

1. Οι συνταξιούχοι από οποιονδήποτε φορέα και αν έχουν συνταξιοδοτηθεί, καθώς και οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί στους οποίους έχει επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης (παρ. 5 άρθρο 9 του ν.3391/2005 και άρθρο 6 του ν.3255/2004).

2. Όσοι δεν έχουν αποδεχθεί το διορισμό τους σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού (παρ.45β άρθρο 13 του ν.3149/2003). Το ίδιο ισχύει και για όσους ανέλαβαν υπηρεσία ως μόνιμοι και παραιτήθηκαν εντός του έτους από την ημερομηνία δημοσίευσης της πράξης διορισμού (αρ.329/2005 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ). Δεν εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν είχαν αποδεχτεί μόνιμο διορισμό πριν τις 10-06-2003, ημερομηνία έναρξης ισχύος του σχετικού νόμου. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μόνο ως ωρομίσθιοι.

3. Όσοι απολύθηκαν από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, σύμφωνα με το άρθρο 53 του π.δ/τος 410/1988 (ΦΕΚ 191 Α΄) και το άρθρο τέταρτο παρ. 3 του ν. 4057/2012, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά τους, αν δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση (άρθρο 9 του ν.3528/2007). Στις διατάξεις του άρθρου 53 του π.δ/τος 410/1988 (ΦΕΚ 191 Α΄) και της παρ.3 του άρθρου τέταρτου του ν.4057/2012 γίνεται αναφορά στα παραπτώματα που δύνανται να αποτελέσουν λόγο καταγγελίας σύμβασης.

4. Όσοι διώκονται ποινικά ή έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 41 του ν.4301/2014 (ΦΕΚ 223 Α΄-Διορθ.σφαλμ. στο ΦΕΚ 229 Α΄).

5. Όσοι εμπίπτουν στα κωλύματα διορισμού του άρθρου 8 του ν. 3528/2007.

Επίσης δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης-δήλωσης οι :

i. Οι κάτοχοι πτυχίων του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου με ημερομηνία κτήσης μεταγενέστερη της 30ης Ιουνίου 1984 (Γνωμοδοτήσεις. Ν.Σ.Κ 144/1990 και 107/2003).

ii. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που εισήχθησαν στο εν λόγω Τμήμα πριν το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 [π.δ. 128/2012 (ΦΕΚ 233/26.11.2012 τ.Α΄)].

iii. Οι κάτοχοι πτυχίων Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών και Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ), δημοσίων ή ιδιωτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15, Κεφ. Δ΄ του ν.1966/1991 (ΦΕΚ 147/26.09.1991 τ. Α΄) και της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.2009/1992 (ΦΕΚ 18/14.02.1992 τ. Α΄)

Ενότητα 3. Έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης, αλλά δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία σε περίπτωση πρόσληψης αν εξακολουθούν να διατηρούν την ιδιότητά τους:

1. Οι μετέχοντες σε εταιρείες και οι έχοντες την εμπορική ιδιότητα, οι οποίοι οφείλουν να παραιτηθούν ή να αναστείλουν τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους (άρθρα 31,32 & 33 του ν.3528/2007).

2. Όσοι ασκούν έργα ασυμβίβαστα με το βουλευτικό αξίωμα (άρθρο 33 του ν. 3528/2007 και άρθρα 56 & 57 του Συντάγματος).

3. Όσοι είναι ιδιοκτήτες φροντιστηρίων ή διδάσκουν σε αυτά καθώς και οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε ιδιωτικά σχολεία (με πλήρες ή μειωμένο ωράριο) οφείλουν να τερματίσουν την επαγγελματική τους σχέση με το φροντιστήριο ή το ιδιωτικό σχολείο (παρ. 16 άρθρο 14 του ν. 1566/1985).

4. Οι υπάλληλοι που απασχολούνται στο Δημόσιο και τα Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και άσχετα από τη φύση της σχέσεως που τους συνδέει (με το Δημόσιο ή το νομικό πρόσωπο) με πλήρες ωράριο εργασίας (άρθρο 1, παρ. 1 του ν. 1256/1982, άρθρο 35 του ν. 3528/2007 και Γνωμοδότηση ΝΣΚ 251/2007).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Η Αίτηση υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή με νόμιμη εξουσιοδότηση ή με ταχυδρομική αποστολή όπου θα φαίνεται η ημερομηνία αποστολής, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής που εδρεύει στο Γέρακα Αττικής στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 9-11 (Τ.Κ. 15344), από την Πέμπτη 19-07-2018 έως και την Τρίτη 31-07-2018, συνοδευόμενη από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο Κεφάλαιο Γ ΄ του Μέρους Α΄ της παρούσας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ενότητα 1. ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά :

1. Αίτηση .

2. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
- Οι ομογενείς από τη Βόρεια Ήπειρο, την Κωνσταντινούπολη τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και την Αίγυπτο που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια υποβάλουν αντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) ή δελτίο ταυτότητας αλλοδαπού από την Ελληνική Αστυνομία με αναγραφή της Ελληνικής καταγωγής τους.
- Οι υποψήφιοι, που έχουν ξένη υπηκοότητα και δεν είναι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ότι έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση και ότι έχει παρέλθει ένα έτος από την απόκτησή της. Για τους υποψηφίους, οι οποίοι μέχρι την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση, ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ε.Ε. δεν απαιτείται η παρέλευση του έτους για την υποβολή της σχετικής αίτησης.

3. Φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου σπουδών, στο οποίο θα αναγράφεται η ημεροχρονολογία και ο βαθμός κτήσης του πτυχίου.

- Αν δεν αναγράφεται η ημεροχρονολογία κτήσης απαιτείται συμπληρωματική βεβαίωση κτήσης και βαθμού πτυχίου από το Πανεπιστήμιο ή το Τ.Ε.Ι..

- Για τίτλους σπουδών κλάδων ΠΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που αποκτήθηκαν μετά την 1/1/2016, απαιτείται αποδεικτικό (π.χ. βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας) από το οποίο να προκύπτει η ημερομηνία πρώτης (αρχικής) εγγραφής των υποψηφίων στο οικείο τμήμα .

- Σε περίπτωση που εκκρεμεί η ορκωμοσία των νέων πτυχιούχων αρκεί βεβαίωση κτήσης από το Πανεπιστήμιο ή το Τ.Ε.Ι. στην οποία να αναφέρεται η ημερομηνία κτήσης και ο βαθμός του πτυχίου

- Σε περίπτωση που δεν προκύπτει ακριβής βαθμός, λαμβάνεται υπόψη η κατώτερη βαθμολογία κάθε μιας από τις κλίμακες «ΑΡΙΣΤΑ», «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ», «ΚΑΛΩΣ» και η οποία αντίστοιχα είναι 8,50, 6,50 και 5,00. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται βαθμός (περιγραφικός ή αριθμητικός) καταχωρείται 5,00.

- ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ για εξεταστική περίοδο: Οι χρονικές περίοδοι των εξεταστικών περιόδων χειμερινού εξαμήνου, εαρινού εξαμήνου και Σεπτεμβρίου ορίζονται ανά ακαδημαϊκό έτος ως εξής: α) από 01/01 έως 30/04 σε εξεταστική χειμερινού εξαμήνου, β) από 01/05 έως 15/08 σε εξεταστική εαρινού εξαμήνου και γ) από 16/08 έως 31/12 σε εξεταστική Σεπτεμβρίου. Η κατάταξη των υποψηφίων τροποποιήθηκε στις ανωτέρω χρονικές περιόδους των εξεταστικών με τα κριτήρια που περιγράφονται στη με αριθμ. 9604/Ε1/20.01.2015 (ΑΔΑ: ΩΙΑΛ9-Υ5Ψ) εγκύκλιο. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν απέκτησε το πτυχίο του εντός της ανωτέρω ορισθείσας περιόδου ανά εξεταστική περίοδο (με βάση τα αναφερόμενα και στην παραπάνω εγκύκλιο), οφείλει, με ευθύνη του, να προσκομίσει σχετική βεβαίωση από το οικείο Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπ/σης (π.χ. Πανεπιστήμιο), από την οποία θα προκύπτει με σαφήνεια η κτήση πτυχίου μετά τη συμμετοχή σε διαφορετική εξεταστική περίοδο.

- Για τους υποψηφίους του κλάδου ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ειδικά για τους τίτλους που έχουν εκδοθεί στην ημεδαπή, απαιτείται και πιστοποιητικό ευδόκιμης παρακολούθησης Θεωρητικών και Ιστορικών Σπουδών ή βεβαίωση ότι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς ειδικά μαθήματα για τη διδασκαλία της τέχνης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, εφόσον τούτο και για τις δύο περιπτώσεις δεν αναφέρεται ρητώς στον τίτλο σπουδών ή στο πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών (ή πιστοποιητικό πτυχιούχου).

- ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Για τους πτυχιούχους του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, κατεύθυνσης Εικαστικών, με πιστοποιητικό ευδόκιμης παρακολούθησης, του Παν/μίου Ιωαννίνων, απαιτείται και βεβαίωση πρώτης εγγραφής στο συγκεκριμένο Τμήμα (σημ.: η ημερομηνία πρώτης εγγραφής αναφέρεται στο πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών ή πιστοποιητικό πτυχιούχου).

- Για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΤΕ16 απαιτείται: Πτυχίο αναγνωρισμένου μη Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής θεωρημένο από το Υπουργείο Πολιτισμού ή πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8, παρ. 5 του ν. 2158/1993 (τίτλος του ΥΠΕΠΘ) ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής (βλ. Παράρτημα).

- Ειδικότερα για τους εκπαιδευτικούς πτυχιούχους ιδρυμάτων του εξωτερικού απαιτείται:

i. Φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου σπουδών στο οποίο να αναγράφεται ο βαθμός και η ημεροχρονολογία κτήσης, συνοδευόμενο από επικυρωμένη μετάφραση.

ii. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών με τα απονεμόμενα πτυχία από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής. Η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται κατά περίπτωση από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) [πρώην Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.)] ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή την Επιτροπή Ισοτιμιών Σχολών Εκπαίδευσης Διδακτικού Προσωπικού ή τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) (πρώην ΟΕΕΚ) για τoυς κλάδους ΤΕ01.
ή
Πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) [πρώην Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπ/σης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.)] .

Σημειώνεται ότι για τα πτυχία πανεπιστημίων της Κύπρου που αναφέρονται στο Π.Δ. 299/1997 και αποκτήθηκαν πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (01-05-2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ :

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 2 του ν.1735/1987 (ΦΕΚ 195/11.11.1987 τ.Α΄), «Σε περίπτωση που το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) δεν μπορούν να αναγνωρίσουν ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες, κατά την έννοια των διατάξεων της παρ.2 περ. α΄ του άρθρου 5, λόγω ανυπαρξίας αντίστοιχης σχολής Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθορίζουν με βεβαίωσή τους τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου με πτυχίο Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής. Με βάση τη βεβαίωση αυτή τα παραπάνω πρόσωπα επιτρέπεται να συμμετέχουν σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης για θέσεις των οποίων τυπικό προσόν είναι εκείνο προς το οποίο έχει αναγνωρισθεί συνάφεια από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή το Ι.Τ.Ε.».

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.15 του άρθρου 8 του ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄), «Στις περιπτώσεις που δεν λειτουργούν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής τμήματα αντίστοιχα των αναγκαίων ειδικοτήτων του εκπαιδευτικού προσωπικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ορίζεται ως προσόν διορισμού ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, το οποίο, ύστερα από σύμφωνη γνωμοδότηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, παρέχει δικαίωμα στον κάτοχό του να διδάξει στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μαθήματα της ειδικότητάς του».

3. Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή και έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα και αντίστοιχα, ως ημερομηνία κτήσης θεωρείται η ημερομηνία αρχικής κτήσης του πτυχίου της αλλοδαπής εάν η αναγνώριση έγινε χωρίς συμπληρωματική εξέταση μαθημάτων σε ιδρύματα της ημεδαπής άλλως η ημερομηνία χορήγησης της ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από τα αντίστοιχα αρμόδια όργανα, εάν για την αναγνώριση προηγήθηκε εξέταση σε ιδρύματα της ημεδαπής (αριθ. 2168/2001 Γνωμ. του Γραφείου Ν.Σ.Κ. του Υπουργείου Παιδείας).

4. Σε περίπτωση μη προσκόμισης βεβαίωσης βαθμολογικής αντιστοιχίας προς τη δεκάβαθμη κλίμακα, θα καταχωρείται στο σύστημα ο κατώτατος βαθμός, που απαιτείται για την κτήση πτυχίου από τα αντίστοιχα τμήματα των ελληνικών πανεπιστημίων, ήτοι ο βαθμός «5».

5. Ως ημερομηνία κτήσης πτυχίου για υποψήφιους που προσκομίζουν βεβαίωση αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων εκπαιδευτικού Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.)( πρώην Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.38/2010, θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης του Σ.Α.Ε.Π., ενώ ως βαθμός πτυχίου θεωρείται ο βαθμός «5».

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ (Ισοτιμία χωρίς Αντιστοιχία):
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 15 του ν. 2817/2000 ΦΕΚ 78Α’), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159Α’), οι εκπαιδευτικοί, κάτοχοι πτυχίων ΑΕΙ της Αλλοδαπής, τα οποία έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα με τα απονεμόμενα από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια χωρίς να έχουν αντιστοιχία, (δεδομένου ότι σπουδές αντίστοιχης ειδικότητας δεν προσφέρονται από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια):

Έχουν το δικαίωμα να διδάξουν στη Δ/θμια Εκπαίδευση, μαθήματα της ειδικότητάς τους στις παρακάτω ειδικότητες :

1. πτυχίο με ειδίκευση στα Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής

2. πτυχίο με ειδίκευση στην Παιδαγωγική της Εκπαίδευσης της Μουσικής, στο πλαίσιο των σχετικών αριθ. 77664/Δ2/3-8-2005 (ΦΕΚ 1138Β), 92981/Γ7/15.09.2005 (ΦΕΚ 262Β), 108017/Δ2/1-10-2007 (ΦΕΚ 1962Β) Υ.Α., και αφού ελήφθη υπόψη το γεγονός ότι χορηγήθηκαν πτυχία με επιπλέον μουσικές ειδικεύσεις από τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ & από το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, όπως ορίζει η ως άνω διάταξη και η αριθ. 73257/Δ2/19-07-2006 ( ΦΕΚ1137Β) Υ.Α.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η απαλλαγή από την υποχρέωση της αντιστοιχίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 8, παρ.15 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 7, του ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159 Α΄) παύει να ισχύει αμέσως μετά την έκδοση πτυχίων Τμήματος ελληνικών Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. αντίστοιχης ειδικότητας. Στην περίπτωση αυτή, οι εκπαιδευτικοί που είχαν το ευεργέτημα της απαλλαγής από την υποχρέωση της αντιστοιχίας, δεν θα το έχουν πλέον και δε θα γίνονται δεκτοί για διορισμό ή πρόσληψη πριν αποκτήσουν βεβαίωση αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.

iii) Αποδεικτικό Ελληνομάθειας: Απολυτήριο Ελληνικού εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή ισότιμου σχολείου. Όσοι δεν έχουν το απολυτήριο αυτό ή δεν διαθέτουν επιπλέον πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό τίτλο τριτοβάθμιας εκπ/σης της ημεδαπής στην ελληνική γλώσσα απαιτείται να προσκομίσουν πιστοποιητικό για την άριστη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας, το οποίο χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (επίπεδο Γ2΄) ή βεβαιώσεις ελληνομάθειας της επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων του άρθρου 14 παρ. 10 του ν. 1566/1985 για την πλήρη γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας και γνώση της Ελληνικής Ιστορίας.

4. Αποδεικτικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Για τους εκπαιδευτικούς που εντάσσονται σε κλάδους στους οποίους απαιτείται Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια, βλέπετε αναλυτικά στις παρατηρήσεις (1) του Παραρτήματος -ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ και στο Κεφ. Γ΄ -ΜΕΡΟΣ Β΄.
Το εν λόγω αποδεικτικό (πτυχίο, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών κ.τ.λ.) κατατίθεται στην οικεία Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης.

5. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) στην οποία θα δηλώνονται :

α) Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων του υποψηφίου ή η νόμιμη απαλλαγή του.

β) Η μη άσκηση εις βάρος του/της υποψηφίου/ιας ποινικής δίωξης για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και η μη παραπομπή σε δίκη ή καταδίκη για τέτοιο έγκλημα.

Οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην περίπτωση που η εκπλήρωση ή μη των στρατιωτικών υποχρεώσεών τους δεν αποτελεί κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο Τομέα στη χώρα τους, υποβάλουν σχετική βεβαίωση από Αρχή της οικείας χώρας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1. Το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης που εκδίδεται από υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα, χωρίς την εξουσιοδότηση του ενδιαφερομένου, από την αρμόδια υπηρεσία αναζήτησης αυτού [(άρθρο 1 της υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562/19-07-2013 (ΦΕΚ 1881 Β΄, ΑΔΑ: ΒΛΩΡΧ-Ν4Μ) Κ.Υ.Α.

2. Οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών αλλά κατατάσσονται στο τέλος του οικείου πίνακα [παρ. 4 άρθρο 12 της αριθ. 35557/Δ2/09.04.2003 Ρυθμιστικής Υ.Α. και παρ.2 της αριθμ.55127/Δ2/11.06.2004 (ΦΕΚ 937/23.06.2004 τ.Β΄) Υ.Α., βλ. και Μέρος Β΄-Κεφ. Α΄- παρ.5].

3. Η οικεία Δ/νσης Εκπ/σης υποχρεούται να διενεργήσει δειγματοληπτικό έλεγχο των σχετικών πιστοποιητικών Εισαγγελίας σε ποσοστό τουλάχιστον 5% επί των Υπεύθυνων Δηλώσεων των υποψηφίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44 Α΄). Εάν διαπιστωθεί κατά τον υποχρεωτικό ή άλλο έλεγχο, ότι δηλώθηκαν ψευδή γεγονότα ή απεκρύβησαν αληθινά, ανεξάρτητα από την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986, η σχετική διοικητική πράξη διορισμού/πρόσληψης ανακαλείται αμέσως.

Ενότητα 2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να υποβάλουν συμπληρωματικά, εφόσον τα διαθέτουν , τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Σχολική Ψυχολογία

2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

3. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο του κλάδου ή της ειδικότητας

Για τους Μεταπτυχιακούς Τίτλους Σπουδών απαιτούνται :

α. Φωτοαντίγραφο του ΜΤΣ, στο οποίο να αναγράφεται ο βαθμός και η ημερομηνία κτήσης

β. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών.

4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας με την οποία να αποδεικνύεται η διδακτική εμπειρία σε σχολεία που λειτουργούν εντός των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων ή σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης ή σε τάξεις υποδοχής ή φροντιστηριακά τμήματα αυτών.

5. Βεβαίωση προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, που προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) η οποία κατατίθεται στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης.

Επιπλέον :

Α). Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί της παρ.6 του άρθρου 9 του ν.3391/2005 (βλ. Μέρος Β΄- Κεφ. Β΄Ενότ. 3 οφείλουν να προσκομίσουν:

1. Βεβαίωση προϋπηρεσίας (συγκεντρωτική) από την οικεία Δ/νση Εκπ/σης στην οποία ανήκει το ιδιωτικό σχολείο, όπου θα αναγράφονται τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία παρασχέθηκε η προϋπηρεσία, καθώς και το ωράριο εβδομαδιαίας διδασκαλίας τους.

2. Έγγραφο απόλυσης της οικείας Δ/νσης Εκπ/σης, στο οποίο θα αναγράφεται η πράξη-απόφαση της κατάργησης-αναστολής σχολικής μονάδας κ.λ.π. ή της καταγγελίας σύμβασης.

3. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται με ποια από τις δύο προϋπηρεσίες (ιδιωτική ή δημόσια) επιθυμούν να ενταχθούν στους πίνακες αναπληρωτών σε περίπτωση που διαθέτουν και τις δύο προϋπηρεσίες. Επίσης θα δηλώνεται ότι δεν εργάζονται σε άλλη σχολική μονάδα του ίδιου ή άλλου ιδιοκτήτη ιδιωτικού σχολείου.

Β) Οι εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία σε σχολεία κρατών-μελών Ε.Ε. οφείλουν να προσκομίσουν:

Βεβαίωση πρόσληψης από τον αρμόδιο/αρμόδιους φορείς οι οποίοι τελούν υπό τη διοικητική εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου και συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση στην οποία να αναγράφεται:

 • ότι τα σχολεία πρόσληψης ανήκουν στη δημόσια εκπαίδευση
 • η ακριβής διάρκεια του διδακτικού έτους
 • τα ακριβή χρονικά διαστήματα κατά τα οποία παρασχέθηκε η ανωτέρω προϋπηρεσία
 • η εργασιακή σχέση με την οποία αποκτήθηκε η αναφερόμενη στα παραστατικά προϋπηρεσία
 • το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας του μονίμου, αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού
 • οι ώρες απασχόλησης ανά μήνα για τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς και
 • ο φορέας πρόσληψης και το Υπουργείο στη διοικητική εποπτεία του οποίου ανήκει

Σύμφωνα με την αριθμ. 360/2011 Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού συμβουλίου του Κράτους, η οποία έχει γίνει δεκτή από την Υπουργό Παιδείας, προϋπηρεσία που έχει αποκτηθεί σε δημόσια σχολεία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε αντίστοιχα σχολεία που λειτουργούν εντός των καταστημάτων κράτησης νέων , με τους κατά περίπτωση όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται από την οικεία νομοθεσία, δύναται να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία για την ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών ακόμα και αν έχει προσφερθεί πριν από την ημερομηνία της ακαδημαϊκής/επαγγελματικής αναγνώρισης στην ημεδαπή του αλλοδαπού τίτλου, με την επιφύλαξη των οριζομένων στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν.3848/2010.

Γ) Εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία σε λοιπούς φορείς του ν.3027/2002 και του ν.3762/2009 (βλ. Μέρος Β΄- Κεφ. Β΄- Ενότ. 1, π.χ. σε σχολές τουριστικής εκπαίδευσης Τ.Ε.Ε. του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, στα ΤΕΕ μαθητείας Α΄ και Β΄ κύκλου του ΟΑΕΔ): Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τους οικείους φορείς.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ επί των προϋπηρεσιών (της παρούσης παρ. 5)

1. Οι υποψήφιοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσκομίσουν τις αντίστοιχες βεβαιώσεις ανά έτος, όπως τους έχουν χορηγηθεί από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

2. Οι υποψήφιοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν προϋπηρεσία σε σχολεία που λειτουργούν εντός των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων ή σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης ή σε τάξεις υποδοχής ή φροντιστηριακά τμήματα αυτών, οφείλουν να προσκομίσουν τις αντίστοιχες βεβαιώσεις ανά έτος, όπως τους έχουν χορηγηθεί από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ για το σύνολο των δικαιολογητικών του παρόντος Κεφαλαίου:

Σημειώνεται ότι:

Α. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της ημεδαπής:

Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους

Β. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής:

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα.

Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του ν.148/26.12.1913/0102.1914. Ειδικώς, όμως, μετά τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων» [άρθρο 36, ν.4194/2013 (ΦΕΚ 208/27.09.2013 τ.Α’)], από την 27-09-2013 και μετά, η μετάφραση ξενόγλωσσου εγγράφου από δικηγόρο γίνεται δεκτή μόνον εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε.

Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί και επικυρωθεί από τις αρμόδιες αλλοδαπές αρχές και, επιπλέον, φέρουν είτε επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή (ή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών) είτε επισημείωση με τη Σφραγίδα της Χάγης (apostille).

Γ. Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων δεν είναι επιτρεπτή η τροποποίηση στοιχείων/πεδίων του υποβληθέντος φακέλου του εκπ/κού που αποτελούν κριτήρια κατάταξης ή και πρόσληψής του, κατά τις κείμενες διατάξεις, και σχετικά δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτά

ΜΕΡΟΣ Β': ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι υποψήφιοι προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πλήρους ή μειωμένου ωραρίου κατατάσσονται κατά σειρά προτεραιότητας από κριτήρια, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 2 της αρίθ.120546/Δ2/ 28-09-2010 Υ.Α. (ΦΕΚ τ. Β΄ 1595/1-10-2010), ήτοι :

1) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη σχολική ψυχολογία και διδακτική εμπειρία σε σχολεία που λειτουργούν εντός των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων.

2) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και διδακτική εμπειρία σε σχολεία που λειτουργούν εντός των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων.

3) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο του κλάδου ή της ειδικότητας και διδακτική εμπειρία σε σχολεία που λειτουργούν εντός των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων.

4) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο του κλάδου ή της ειδικότητας και διδακτική εμπειρία σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

5) Διδακτική εμπειρία σε σχολεία που λειτουργούν εντός των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων.

6) Διδακτική εμπειρία σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

7) Διδακτική εμπειρία σε τάξεις υποδοχής ή φροντιστηριακά τμήματα.

8) Προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, που προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ :

1) Η προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού υπολογίζεται στους πίνακες αναπληρωτών μόνο στον κλάδο στον οποίο προσφέρθηκε (άρθρο 6, παρ. 13.α του ν. 3255/2004, όπως προστέθηκε με το άρθρο 9, παρ. 5 του ν. 3391/2005).

2) Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών των ως άνω περιπτώσεων λαμβάνεται υπόψη μόνο όταν υπάρχει παράλληλα και διδακτική εμπειρία σε σχολεία που λειτουργούν εντός των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων και σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

3) Σε περίπτωση ταύτισης προσόντων λαμβάνονται υπόψη κατά προτεραιότητα :

 • Ο χρόνος της αποκτηθείσας διδακτικής εμπειρίας σε σχολεία που λειτουργούν εντός των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων.
 • Η προϋπηρεσία ως προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού.
 • Η ημεροχρονολογία κτήσης του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (για τα ως άνω 1-4 κριτήρια κατάταξης) και του πτυχίου (για τα ως άνω 5-8 κριτήρια κατάταξης) , ανά εξεταστική περίοδο (χειμερινού εξαμήνου ή εαρινού εξαμήνου ή Σεπτεμβρίου) και εφόσον ο χρόνος αυτός συμπίπτει για περισσότερους υποψηφίους, λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του μεταπτυχιακού και του πτυχίου αντίστοιχα.

4) Οι υποψήφιοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που δεν πληρούν τα ως άνω κριτήρια, εντάσσονται στο τέλος του πίνακα του κλάδου τους με κριτήριο κατάταξης την ημεροχρονολογία κτήσης του πτυχίου ανά εξεταστική περίοδο (χειμερινού εξαμήνου ή εαρινού εξαμήνου ή Σεπτεμβρίου) και εφόσον ο χρόνος αυτός συμπίπτει για περισσότερους υποψηφίους, λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του πτυχίου.

5) Ως διδακτική εμπειρία σε σχολεία που λειτουργούν εντός των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων και σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, νοείται η προϋπηρεσία σε αυτά .

6) Οι Εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ16 προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου μόνο μετά το διορισμό των υποψηφίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ79.01 και εφόσον παραμένουν κενές θέσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΜΕΤΡΑΤΑΙ

Ενότητα 1. Δημόσιοι εκπαιδευτικοί - Βασικές διατάξεις

1. Στις διατάξεις των περ. α και β της παρ.34 του άρθρου 6 του ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152/28.06.2002 τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.3687/2008, του άρθρου 6 του ν.3848/2010, της παρ.1 του άρθρου 59 και της παρ.4ζ του άρθρου 60 του ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118/24.05.2011 τ.Α΄) [με τις οποίες αντικαταστάθηκαν και καταργήθηκαν διατάξεις της παρ.9β του άρθρου 26 του ν.3879/2010 (ΦΕΚ 163/21.09.2010 τ.Α΄)] και της παρ.11 του άρθρου 8 του ν.4076/2012 (ΦΕΚ 159/10.08.2012 τ.Α΄) του άρθρου 38 παρ. 3 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164/04.12.2015 τ.Α΄), ορίζεται η προϋπηρεσία, η οποία προσμετράται στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων. Ειδικότερα ορίζεται ότι:

Α. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, νοείται αυτή που προσφέρθηκε:

α) στα δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,

β) στα Μουσικά Σχολεία,

γ) στα Τμήματα Αθλητικών Διευκολύνσεων,

δ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής,

ε) στα Ναυτικά Λύκεια,

στ) στα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα,

ζ) στα Ολοήμερα Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

η) στα Εκκλησιαστικά Σχολεία,

θ) στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων,

ι) σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών πριν από την αποχώρησή τους, εφόσον έχει προσφερθεί μέχρι 31.8.2005,

ια) για την εφαρμογή του προγράμματος της Ολυμπιακής Εκπαίδευσης,

ιβ) για την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης,

ιγ) στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) του άρθρου 5 του ν.2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α΄),

ιδ) στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που τελούν υπό τη διοικητική εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου των κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιφυλασσόμενης της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 2817/2000,

ιε) στις σχολές τουριστικής εκπαίδευσης Τ.Ε.Ε. του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.),

ιστ) στις σχολικές μονάδες του Εθνικού Ιδρύματος Απροσάρμοστων Παίδων Κρήτης, μετά την υπαγωγή τους στο Υπουργείο Παιδείας , Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄), για την υλοποίηση προγραμμάτων για άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.),

ιζ) για την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων και λοιπών εκπαιδευτικών δράσεων σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υλοποιούνται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.).
Β. Προσμέτρηση των υπηρεσιών της υποπαραγράφου (α) γίνεται, εφόσον η πρόσληψη έχει γίνει από:

i) το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων ή από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης,

ii) τους αρμόδιους φορείς κατά τις ισχύουσες διατάξεις για τα Ολοήμερα Σχολεία και για την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης,

iii) το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για τα Δημόσια Ναυτικά Λύκεια, πριν την υπαγωγή τους στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,

iv) τη διοίκηση της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων,

v) τη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων και το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Η προϋπηρεσία των ωρομισθίων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας προσμετράται, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς των λοιπών δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανά κλάδο, ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης,

vi) φορείς των χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η λειτουργία των σχολείων τελεί υπό τη διοικητική εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου,

vii) το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού για τα Τ.Ε.Ε. του Ο.Τ.Ε.Κ. και

viii) το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την υλοποίηση προγραμμάτων για Α.Μ.Ε.Α. στις σχολικές μονάδες του Εθνικού Ιδρύματος Απροσάρμοστων Παίδων Κρήτης,

ix) το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για υπηρεσίες που προσφέρθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων και λοιπών εκπαιδευτικών δράσεων στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Ε.Σ.Π.Α.».

2. Στις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 41 του ν.3762/2009 (ΦΕΚ 75/15.05.2009 τ.Α΄) ορίζεται ότι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στους κλάδους ΠΕ1 Θεολόγων, ΠΕ2 Φιλολόγων, ΠΕ3 Μαθηματικών, ΠΕ4 Φυσικών (όλες οι ειδικότητες), ΠΕ5 Γαλλικών, ΠΕ6 Αγγλικών, ΠΕ7 Γερμανικών και ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής και απασχολούνταν στα TEE Μαθητείας Α΄ και Β΄ κύκλου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), τα οποία αντικατέστησαν με την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 40026/17.2.1999 (ΦΕΚ 171 Β΄/2.3.1999) τις Σχολές Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. της παραγράφου 11 του άρθρου 9 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄), εντάσσονται, μετά από αίτησή τους, στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α΄) από το σχολικό έτος 2009-2010. Η προϋπηρεσία των ωρομισθίων υπολογίζεται από 17.2.1999 μέχρι το μισό του υποχρεωτικού ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου (11 ώρες εβδομαδιαίως).

Ενότητα 2. Επισημάνσεις επί της δημόσιας προϋπηρεσίας

1. Η προϋπηρεσία που προσμετράται για την κατάταξη των εκπαιδευτικών στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών είναι αυτή που περιοριστικώς συμπεριλαμβάνεται στην ανωτέρω Ενότητα 1.

2. Η υπηρεσία αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες, που χαρακτηρίζονται κατά τις οικείες διατάξεις ως δυσπρόσιτες, λογίζεται από το σχολικό έτος 2002-2003 στο διπλάσιο για την κατάταξη στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν.3255/2004 (άρθρο 9, παρ.3 του ν.3391/2005). Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.3687/2008 στο διπλάσιο υπολογίζεται και η υπηρεσία των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας των περιοχών στις οποίες λειτουργούν σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν χαρακτηρισθεί δυσπρόσιτα.

3. Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 11, παρ. 1, της υπ’ αριθ. 35557/Δ2/09.04.2003 (ΦΕΚ 465/Β΄) Υ.Α., όπως εισήχθη με την υπ’ αριθ. 151244/Δ2/01.10.2014 (ΦΕΚ 2617/Β΄) Υ.Α., από το διδακτικό έτος 2014-15 και εφεξής, και αποκλειστικά για θέματα προσμέτρησης προϋπηρεσίας σε πίνακες κατάταξης, ως ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας των αναπληρωτών εκπ/κών λογίζεται η εναρκτήρια ημερομηνία της οριζόμενης, στη σχετική υπουργική απόφαση πρόσληψης, προθεσμίας, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται εντός της προθεσμίας αυτής.

4,. α. Σύμφωνα με την αριθ. 412/2008 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έγινε δεκτή από τον Υπουργό Παιδείας, ο χρόνος απουσίας των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών από την εργασία τους, λόγω νομίμως χορηγηθείσας ειδικής άδειας (αιρετών ΟΤΑ, συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης) των άρθρων 93 και 182 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) [κατ’ αναλογία της ειδικής άδειας του άρθρου 139 του ν. 3463/2006], δεν συνιστά χρόνο πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 34 του ν. 3027/2002 και του άρθρου 3 του ν. 3848/2010.
 β. Σύμφωνα με την αριθ. 145/2015 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έγινε δεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο χρόνος απουσίας των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών από την εργασία τους, λόγω νομίμως χορηγηθείσας γονικής άδειας (τετράμηνη άδεια ανατροφής άνευ αποδοχών) των άρθρων 50 και 51 του ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89 Α΄), δεν συνιστά χρόνο πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 34 του ν. 3027/2002 και του άρθρου 3 του ν. 3848/2010.

Ενότητα 3. Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί

Στις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 9 του ν.3391/2005, που αντικατέστησαν την παρ.1β του άρθρου 5 του ν.3194/2003 ορίζεται ότι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, που απολύονται αποκλειστικά και μόνο για κατάργηση των ιδιωτικών σχολικών μονάδων, τάξεων ή τμημάτων ή με καταγγελία της σύμβασης εργασίας, εφόσον συμπληρώνουν στην ίδια σχολική μονάδα κατά την ημέρα της απόλυσης συνεχή υπηρεσία τουλάχιστον δύο σχολικών ετών με πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο ή με αναγωγή αυτού στο υποχρεωτικό και με σειρά που εξαρτάται από το χρόνο αυτής της υπηρεσίας, εγγράφονται στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν.3255/2004. Δεν προσμετράται για την εγγραφή τους στους πίνακες αυτούς τυχόν προϋπηρεσία τους στη δημόσια εκπαίδευση, προηγούμενη της ιδιωτικής, με οποιαδήποτε σχέση και αν παρασχέθηκε. Δυνατότητα εγγραφής στους πίνακες αυτούς δεν έχουν οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί των οποίων η σχέση εργασίας λύεται λόγω παραίτησης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων δύναται να γίνει αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που ο κλάδος απασχόλησης στο ιδιωτικό σχολείο είναι ίδιος με τον κλάδο πρόσληψης στη δημόσια εκπαίδευση. Κατ’ εξαίρεση, σύμφωνα με την περ. γ, παρ.1, του άρθρου 39 του ν.4115/2013: «γ) Η προϋπηρεσία των πτυχιούχων: α) Τμημάτων Ιδρυμάτων της ανωτάτης εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.) στους οποίους δίνεται το δικαίωμα διορισμού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και οι οποίοι είναι κάτοχοι και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Παιδαγωγικού Τμήματος (Α.Ε.Ι.) και β) Παιδαγωγικών Τμημάτων Ειδικής Αγωγής ή Τμημάτων Νηπιαγωγών Α.Ε.Ι. που, για την κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών, εργάστηκαν, δυνάμει μονοετών συμβάσεων ή έχουν, επίσης δυνάμει μονοετών συμβάσεων, προσληφθεί για να εργαστούν έως και το σχολικό έτος 2012 – 2013 ως δάσκαλοι σε ιδιωτικά δημοτικά σχολεία, λογίζεται ως προϋπηρεσία στον κλάδο εκπαιδευτικών στον οποίο επιτρέπεται να ενταχθούν σύμφωνα με το βασικό τους τίτλο σπουδών. Οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο μπορούν να συνεχίσουν να υπηρετούν στα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία με βάση τις ρυθμίσεις του ν. 682/1977.» Στο πλαίσιο που περιγράφεται ανωτέρω, σημειώνουμε ότι η προϋπηρεσία που προσφέρεται κατά το σχολικό έτος 2013-14 και εφεξής σε ιδιωτικό δημοτικό σχολείο σε θέση δασκάλου (από εκπ/κούς που δεν είναι δάσκαλοι) δεν λογίζεται ως προϋπηρεσία στον κλάδο τους για λόγους κατάταξης/μοριοδότησης σε πίνακες διορισμού/πρόσληψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

Στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων σχολικού έτους 2018-2019 εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν στη διάκριση των πτυχιούχων σε Καθηγητικών και μη Καθηγητικών Σχολών (παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.1894/1990, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του ν.3194/2003).

Ειδικότερα, Καθηγητικές Σχολές κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.3194/2003, όπως ισχύει, νοούνται τα πανεπιστημιακά τμήματα, των οποίων οι πτυχιούχοι διορίζονται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 του ν.1566/1985, χωρίς την απαίτηση πρόσθετου πτυχίου ή πιστοποιητικού παιδαγωγικής κατάρτισης. Βάσει των ανωτέρω και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 5 του ν.4521/2018, θεωρούνται απόφοιτοι καθηγητικών σχολών οι πτυχιούχοι των κλάδων ΠΕ01 Θεολόγων, ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών, ΠΕ04 Φυσικών, ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ80 Οικονομίας (μόνο οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Οικιακής Οικονομίας), ΠΕ79.01-Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ86-Πληροφορικής (μόνο οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς) (βλ. και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ).

Οι απόφοιτοι των λοιπών Σχολών, πλην των ανωτέρω, που εντάσσονται σε εκπαιδευτικό κλάδο, θεωρούνται απόφοιτοι μη Καθηγητικών Σχολών. Οι πτυχιούχοι των μη Καθηγητικών Σχολών προτάσσονται στους πίνακες αναπληρωτών, εφόσον διαθέτουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ.3 του ν.3848/2010, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. Ειδικότερα, η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται :

α) Με βεβαίωση περί επιτυχούς παρακολούθησης ειδικού προγράμματος σπουδών τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας, το οποίο παρέχεται από τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή από ομάδες συνεργαζόμενων τμημάτων του ίδιου ή περισσότερων Α.Ε.Ι. σε αποφοίτους τμημάτων που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το πρόγραμμα αυτό καταρτίζεται με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), και αξιολογείται μετά το πρώτο έτος λειτουργίας του, εν συνεχεία δε κάθε τέσσερα έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 9 του ν. 3374/2005 (Α΄ 189).

β) Με την κατοχή πτυχίου τμήματος Α.Ε.Ι., το πρόγραμμα σπουδών του οποίου εξασφαλίζει την προς τούτο αναγκαία θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση και οι απόφοιτοι του οποίου έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη μέσα στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος διδακτικών αντικειμένων που εμπίπτουν στις ακόλουθες θεματικές περιοχές: 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. Το πρόγραμμα σπουδών αξιολογείται στο πλαίσιο της αξιολόγησης του Τμήματος. Για την εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας από το εν λόγω πτυχίο, εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. και γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Η διαπιστωτική πράξη διατηρεί την ισχύ της και δεν χρήζει ανανέωσης, εκτός αν μεταβληθεί, ως προς την παρεχόμενη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, το πρόγραμμα σπουδών με βάση το οποίο η διαπιστωτική πράξη εκδόθηκε.

γ) Με την κατοχή πτυχίου Παιδαγωγικών Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Τμημάτων Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, Τμημάτων Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής και Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής).

δ) Με την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής.

ε) Με την κατοχή παιδαγωγικού πτυχίου της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής (ΠΑΤΕ.Σ.) ή της Ανωτέρας Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.) της πρώην Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) ή της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).

στ) Με την κατοχή πτυχίου Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.)

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ.4, του ν. 3848/2010, τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα και αντίστοιχα από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)/ Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και συνοδεύονται από βεβαίωση του ότι το γνωστικό αντικείμενό τους εμπίπτει στις επιστήμες της αγωγής.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 (ΦΕΚ 78 Α΄), η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται με πράξη αναγνώρισης του επαγγελματικού προσόντος του καθηγητή Β/θμιας Εκπ/σης συγκεκριμένου κλάδου, δεδομένου ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση αυτής εκ μέρους του Σ.Α.Ε.Π. είναι η πλήρης ακαδημαϊκή και παιδαγωγική επάρκεια του αιτούντος ή με πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών με τίτλο καθηγητικής σχολής της ημεδαπής.

Με βάση τα προαναφερθέντα, προσδίδουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια:

Α. Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών στους οποίους αναγράφεται ρητώς το πεδίο «επιστήμες της Αγωγής».
Επιπλέον, έχουν εγκριθεί και πιστοποιούν την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια τα κάτωθι Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (ΜΠΣ), το περιεχόμενο των οποίων εντάσσεται, επίσης, στο επιστημονικό πεδίο των επιστημών της Αγωγής:

α) Στο άρθρο 37 παρ. 7 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄/17-09-2013) προβλέπεται ότι «Ο παρεχόμενος από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών του εγκεκριμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Σπουδές στην Εκπαίδευση” εντάσσεται στους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στις επιστήμες της αγωγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 “Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού, καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις” (Α΄ 71)».

β) Από την αριθμ. 90893/Γ1/5-7-2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1686 Β΄/9-7-2013), η οποία εκδόθηκε μετά την αριθμ.19/3-6-2013 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπ/κής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), προκύπτει ότι τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπ/σης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) στους Τομείς με τις ακόλουθες κατευθύνσεις ανά τομέα:

Α. Τομέας Επιστημών της Αγωγής:
• «Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική» (Διδακτική- Προγράμματα Σπουδών, Εκπαίδευση ενηλίκων, Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση)
• «Συγκριτική Παιδαγωγική» με ειδίκευση σε ζητήματα ποιότητας της εκπαίδευσης
• «Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστήμες και Εκπαίδευση»

Β. Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας:
• «Ειδική Αγωγή, Λογοθεραπεία-Συμβουλευτική»

Γ. Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών:
• «Διδακτική της Γλώσσας-Λογοτεχνία-Θέατρο και Εκπαίδευση».
• «Ιστορία και διδακτική της ιστορίας-Λαογραφία και πολιτισμός».
• «Κοινωνιολογία της Εργασίας: πολιτικές Αγοράς Εργασίας-Μειονότητες-Παιδική Ηλικία».

Δ. Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής:
• «Μαθηματικά στην Εκπαίδευση (Ιστορία, Φιλοσοφία και Διδακτική των Μαθηματικών)».
• «Πληροφορική στην Εκπαίδευση».

Ε. Τομέας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος:
• «Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση».

ΣΤ. Σύμπραξη ΠΤΔΕ-ΤΕΙ Πειραιά:
• «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων»
πληρούν τις προϋποθέσεις κατοχύρωσης παιδαγωγικής επάρκειας για τους κατόχους του αντίστοιχου μεταπτυχιακού τίτλου.

γ) Επιπλέον, σύμφωνα με την αριθμ. Φ.12/733/1615520/Γ1/29.10.2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 2907 Β΄/18.11.2013), τα Μεταπτυχιακά του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα Προγράμματα:
1. Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων,
2. Φύλο και νέα εκπαιδευτικά και εργασιακά περιβάλλοντα στην κοινωνία της πληροφορίας,
3. Περιβαλλοντική εκπαίδευση και
4. Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό,
πληρούν τις προϋποθέσεις κατοχύρωσης παιδαγωγικής επάρκειας για τους κατόχους του αντίστοιχου μεταπτυχιακού τίτλου, μόνον για όσους έχουν επιτυχώς αποφοιτήσει μέχρι σήμερα καθώς και για όσους ενεγράφησαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013−2014 και θα αποφοιτήσουν επιτυχώς.

Επίσης, με την αριθμ. 128075/Δ1/2-8-2016 (ΦΕΚ 2780 Β΄/5-9-2016) Υ.Α τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών των ίδιων ως άνω τμημάτων, με τίτλο:
• Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης
• Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική προσέγγιση
• Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό
• Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων
• Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
πληρούν τις προϋποθέσεις για την πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας για τους κατόχους των αντίστοιχων μεταπτυχιακών τίτλων, για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα συγκεκριμένα Προγράμματα Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. δ΄ του Ν. 3848/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ.2 τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ.22 του Ν. 4186/2013.

δ) Τέλος, με την αριθμ. 117295/Γ2/24-07-2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2148 Β΄/5-082014), το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα» με κατεύθυνση «Ηλεκτρονική Μάθηση» του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς απονέμει μεταπτυχιακό τίτλο η κατοχή του οποίου πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις εξασφάλισης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας (άρθρο 2 παρ. 3 περ. Δ’. 3848/2010 και άρθρο 36 παρ. 22 του ν. 4186/2013).

ε) Με την αριθμ. 138465/Γ2/03-09-2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2433 Β΄/12-09-2014), «το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. Β7/22/17−01−1994 υπουργική απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, απονέμει μεταπτυχιακό τίτλο η κατοχή του οποίου πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. δ΄ του Ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ.22 του Ν. 4186/2013.»

στ) Με την αριθμ. Φ.12/547/139457/Γ1/8-9-2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2462 Β΄/1609-2014) διαπιστώνεται ότι «τα Μεταπτυχιακά του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η.) του Ε.Κ.Π.Α. στα Προγράμματα: 1. Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα, 2. Ειδική Αγωγή, 3. Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση, πληρούν τις προϋποθέσεις για την κατοχύρωση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας για τους κατόχους του αντίστοιχου μεταπτυχιακού τίτλου».

ζ) Με την αριθμ. 79927/Δ2/18-05-2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ ΦΕΚ 1527 Β΄/30-052016), το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Κοινωνική και Εκπαιδευτική Πολιτική» με κατεύθυνση «Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό: Τυπική, Άτυπη και Από Απόσταση Εκπαίδευση (Συμβατικές και e-Μορφές)», Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ ́ αριθμ. 24875/Β7/16-04-2007 υπουργική απόφαση, όπως αυτή αντικαταστάθηκε και ισχύει, απονέμει μεταπτυχιακό τίτλο η κατοχή του οποίου πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. δ ́ του Ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 του ν. 4186/2013.
η) Με την αριθμ. 128082/Δ1/2-8-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 2676 Β΄/29-8-2016) «Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο: «Ιστορία, Τοπική Ιστορία Έρευνα και Διδακτική» πληροί τις προϋποθέσεις για την πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας για τους κατόχους του αντίστοιχου μεταπτυχιακού τίτλου, για όσο χρονικό διάστημα ισχύει το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. δ' του Ν. 3848/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 του Ν. 4186/2013».

Β. Τα κάτωθι προγράμματα σπουδών, καθώς και τα ειδικά προγράμματα τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας (περ. α΄ και β΄ της παρ. 3 του άρθρ. 2 του ν.3848/2010, όπως ισχύουν):

α) Με την αριθμ. 39460/Γ2/21-3-2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 689 Β΄/26-3-2013), «το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών (ΟΠΑ) πληροί όλες τις προβλεπόμενες αναγκαίες επιστημονικές και διοικητικές προδιαγραφές και ως εκ τούτου εξασφαλίζει παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια (άρθρο 2 παρ. 3 περ. β ν. 3848/2010)».

β) Σύμφωνα με την αριθμ. 17785/Γ2/07.02.2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 378 Β΄/18.02.2014), «το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας Αποφοίτων Πανεπιστημιακών Τμημάτων, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης, πληροί τις προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις (παρ. 3 περ. α΄ του άρθρου 2 του ν.3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 22 περ. α΄ του άρθρου 36 του ν.4186/2013)».

γ) Με την αριθμ. 110507/Γ2/15-07-2014 Υ.Α.(ΦΕΚ 2030 Β΄/25-07-2014), «το Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, το οποίο παρέχεται με τη συνεργασία των Τμημάτων: α) Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, β) Φιλολογίας και γ) Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, πληροί τις προϋποθέσεις για την απονομή πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.3 περ. α’ του Ν.3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 περ. α’ του Ν.4186/2013».

δ) Σύμφωνα με την αριθμ. 115139/Γ2/22-07-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 2073 Β΄/30-07-2014), «το Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, το οποίο παρέχεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, καθώς το πρόγραμμα σπουδών του Προγράμματος, όπως αυτό καταρτίστηκε κατά τα οριζόμενα στο πρακτικό, και το προσάρτημα αυτού, της υπ’ αριθμ. 2855/13-02-2013 (θέμα 2ο) συνεδρίασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ., πληροί τις προϋποθέσεις για την απονομή πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. α’ του Ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 περ. α’ του Ν. 4186/2013».

ε) Με την αριθμ. 133978/Δ2/17-8-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 2816 Β΄/7-9-2016) το «Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας» το οποίο παρέχεται από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, καθώς το πρόγραμμα σπουδών του Προγράμματος πληροί τις προϋποθέσεις για την απονομή πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας».

Διευκρινίσεις για την παιδαγωγική επάρκεια περιλαμβάνονται, επίσης, στις Παρατηρήσεις του Παραρτήματος -ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Ενότητα 1. Προσλήψεις από τους πίνακες

Η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ή μειωμένου ωραρίου γίνεται με βάση τη σειρά των υποψηφίων εκπαιδευτικών στον οικείο πίνακα.

Ενότητα 2. Περιπτώσεις προσλήψεων

1. Υποψήφιος σε έναν (1) κλάδο

α. Σε περίπτωση κατά την οποία ο εκπ/κός προσληφθεί ως αναπληρωτής με πλήρες ωράριο δεν είναι διαθέσιμος για άλλη πρόσληψη για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του διδακτικού έτους.

β. Σε περίπτωση κατά την οποία ο εκπ/κός προσληφθεί ως αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου (από 9 έως 15 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως) είναι δυνατή κατά τη διάρκεια της χρονιάς η τροποποίηση του ωραρίου του από την οικεία Δ/νση έως το μέγιστο των 15 διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως.

2. Υποψήφιος σε δύο (2) ή περισσότερους κλάδους (ή πίνακες πρόσληψης):

Καταρχήν σημειώνεται ότι δεν παρέχεται στον υποψήφιο εκπ/κό που κατατάσσεται σε πίνακες περισσότερων του ενός κλάδων (ή σε πίνακες πρόσληψης περισσότερων του ενός) η δυνατότητα εκδήλωσης προτεραιότητας για πρόσληψη στον ένα κλάδο (ή πίνακα) έναντι του/των άλλων.

Εφόσον ο υποψήφιος προσληφθεί ως αναπληρωτής:

α. με πλήρες ωράριο, αναστέλλεται η υποψηφιότητά του στους πίνακες των λοιπών κλάδων,

β. με μειωμένο ωράριο, παραμένει υποψήφιος για αναβάθμιση/πρόσληψη με πλήρες ωράριο στην ίδια περιοχή της ίδιας βαθμίδας εκπ/σης στον οικείο κλάδο και για πρόσληψη με πλήρες ωράριο στους άλλους κλάδους (ή πίνακες), με την προϋπόθεση ότι έχει αναλάβει υπηρεσία με μειωμένο ωράριο απασχόλησης και δεν έχει παραιτηθεί μέχρι την ημερομηνία πρόσληψης με πλήρες.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ.1 της παρούσας Ενότητας.

3. Υποψήφιος σε έναν (1) ή περισσότερους κλάδους (ή πίνακες πρόσληψης) και σε πίνακες προγραμμάτων Αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ή σε πίνακες σε πειραματικά και πρότυπα σχολεία:

Υποψήφιος εκπαιδευτικός, ο οποίος κατατάσσεται σε πίνακα αναπληρωτών με τη διαδικασία της παρούσας πρόσκλησης και παράλληλα κατατάσσεται σε πίνακα αναπληρωτών των προγραμμάτων Αντισταθμιστικής εκπαίδευσης [του άρθρου 26 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α΄), ήτοι της ενισχυτικής διδασκαλίας των μαθητών γυμνασίου, της πρόσθετης διδακτικής στήριξης των μαθητών όλων των τύπων λυκείου, της ενισχυτικής διδασκαλίας και της πρόσθετης διδακτικής στήριξης που παρέχεται στα Καταστήματα Κράτησης, στην κατ’ ιδίαν διδασκαλία που παρέχεται σε κρατούμενους, καθώς και στη διδασκαλία που παρέχεται στα τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο εγκεκριμένων Οργανισμών Θεραπείας του ν. 4139/2013 (ΦΕΚ 74 Α΄)] ή σε πίνακα αναπληρωτών με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα σε πειραματικά και πρότυπα σχολεία [του άρθρου 48, παρ. 9 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με ο άρθρο 33, παρ. 6 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α΄) και ισχύει], σε περίπτωση πρόσληψής του ως αναπληρωτή πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, για τα προγράμματα Αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ή για τα πειραματικά και πρότυπα σχολεία παραμένει υποψήφιος στους πίνακες αναπληρωτών της παρούσας πρόσκλησης για πρόσληψη ως αναπληρωτής με πλήρες ή μειωμένο ωράριο. Προκειμένου, δε, να αναλάβει υπηρεσία ως αναπληρωτής υποχρεούται να παραιτηθεί από αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου ή ωρομίσθιος των προγραμμάτων Αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ή των πειραματικών και πρότυπων σχολείων.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις παρ. 1 και 2 της παρούσας Ενότητας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Για το σύνολο των ανωτέρω περιπτώσεων επισημαίνεται ότι:

1. Εκπ/κοί που προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές και δεν αναλαμβάνουν για οποιονδήποτε λόγο υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους (με πλήρες ή με μειωμένο ωράριο) ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και παραιτούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους διαγράφονται από τον οικείο πίνακα αναπληρωτών για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης.

2. Εκπ/κός που δεν αναλαμβάνει υπηρεσία ή παραιτείται από αναπληρωτής (με πλήρες ή με μειωμένο ωράριο), λόγω εκπλήρωσης των στρατιωτικών του υποχρεώσεων παραμένει διαθέσιμος (μετά την απόλυση/απαλλαγή του) για άλλη πρόσληψη για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του διδακτικού έτους υποβάλλοντας σχετική δήλωση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία απόλυσης ή νόμιμης απαλλαγής από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις

3. Δεν επιτρέπεται η ύπαρξη δύο συμβάσεων εκπαιδευτικού (αναπληρωτή πλήρους ή μειωμένου ωραρίου ή ωρομισθίου) με την ίδια ή με άλλη υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (π.χ. ταυτόχρονα μία σύμβαση αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου και μία ωρομισθίου).

4. Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δύναται να ασκούν ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή [π.χ. ως ωρομίσθιοι σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)] εφόσον προηγουμένως έχουν λάβει την απαιτούμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.3528/2007, άδεια από το εκάστοτε αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

ΜΕΡΟΣ Γ': ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και ελέγχου των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών καταρτίζονται από την οικεία Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ή μειωμένου ωραρίου στο 2ο Γυμνάσιο Αυλώνα με Λυκειακές Τάξεις (Ε.Κ.Κ.Ν.Α) ανά κλάδο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για το σχολικό έτος 2018-2019 και αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου http://e-aitisi.sch.gr. και της οικείας Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης. Παράλληλα οι εν λόγω πίνακες υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Στους ανωτέρω πίνακες παρατίθενται τα στοιχεία τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σειράς κατάταξης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παρούσα πρόσκληση. Κατά των πινάκων αυτών οι εκπαιδευτικοί δύνανται να υποβάλουν ένσταση στο ΑΣΕΠ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών που αρχίζει από την επομένη της αναρτήσεώς τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου http://e-aitisi.sch.gr.

Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται στο Α.Σ.Ε.Π. αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).

Για την ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η Εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ, στη διαδρομή: «Πολίτες-> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» η οποία πραγματοποιείται με:

 • Εγγραφή Νέου Χρήστη μέσω ΓΓΠΣ (τα προσωπικά στοιχεία συμπληρώνονται αυτόματα)
  ή
 • Εγγραφή Νέου Χρήστη (με πλήρη συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων από τους υποψήφιους) και στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τα Στοιχεία Σύνδεσης, οι υποψήφιοι προχωρούν στην «Είσοδο Μέλους» και στην επιλογή <<ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ>>.

Οι υποψήφιοι που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π. προχωρούν στην «Είσοδο Μέλους» χρησιμοποιώντας τα Στοιχεία Σύνδεσης. Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων παρέχεται ειδικά σχεδιασμένος σύνδεσμος «Ξέχασα τον κωδικό μου» στη διαδρομή: «Πολίτες - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες». Σημειώνεται ότι για την ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων στην εν λόγω πρόσκληση , απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενεργού λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ θα αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση των πεδίων της ένστασης.

Το Α.Σ.Ε.Π. εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις , ελέγχει τη νομιμότητα των πινάκων κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών της παρούσας πρόσκλησης και εκδίδει σχετική απόφαση.

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των εκπαιδευτικών αποστέλλονται από την οικεία Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax)(2106400686) στο ΑΣΕΠ για έλεγχο, στις περιπτώσεις που κρίνεται αυτό απαραίτητο.

Η ανωτέρω απόφαση αποστέλλεται στην οικεία Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης, προκειμένου να συνταχθούν οι τελικοί πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ή μειωμένου ωραρίου στο 2ο Γυμνάσιο Αυλώνα με Λυκειακές Τάξεις (Ε.Κ.Κ.Ν.Α), για το σχολικό έτος 2018-2019.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ Δ. Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Στέφανος Ν. Καπέλλας
Οικονομολόγος

Λήψη της Αίτησης και Υπεύθυνης Δήλωσης Αναπληρωτή στο 2ο Γυμνάσιο Αυλώνα ΕΚΚΝΑ

Σχετικά Άρθρα