edu.klimaka.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 2011 2012

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2011-2012
ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αρ. Πρωτ.Φ.361.1/288/93745/Δ1/17-08-2011/ΥΠΔΒΜΘ
ΑΔΑ: 4ΑΜΛ9-ΘΒΚ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α - ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ
E-mail : t09ppe1a(ΑΤ)minedu.gov.gr
Fax: 210 344 2582
Πληροφορίες-Τηλέφωνα :
Δ. Αβραντίνης 210 344 3327
Ε. Γώρου 210 344 3316
Ν. Φυτουράκη 210 344 2279
Μ. Κρόμπα 210 344 3304
Α. Ρούσσου 210 344 2566

ΘΕΜΑ:
Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία, για μόνιμο διορισμό σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολ. έτος 2011-2012 (ποσοστό 40% των κενών οργανικών θέσεων)

Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη λειτουργία των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων που έχουν ορισθεί για το σχολικό έτος 2011-2012, προγραμματίζει να προβεί σε διορισμό μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού των κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών, από υποψηφίους που είναι εγγεγραμμένοι στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών του άρθρου 6 παρ.2ββ΄ του Ν.3255/2004 (ποσοστό 40% των κενών οργανικών θέσεων).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 18-08-2011 μέχρι 22-08-2011

Η προθεσμία είναι αποκλειστική και ουδεμία παράταση θα δοθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Μετά τη δημοσίευση του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ.Α΄) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» καθορίζεται μεταβατική περίοδος για τη διαδικασία μονίμων διορισμών κατά τα σχολ. έτη 2010-2011 και 2011-2012.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

(...)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η αίτηση-δήλωση, σε έντυπο μηχανογραφικής επεξεργασίας, που χορηγείται από τις Δ/νσεις και τα Γραφεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα υποβληθεί σε μία μόνο Διεύθυνση ή ένα μόνο Γραφείο (οποιοδήποτε) αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο

Α. Για τους κλάδους ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών, δικαίωμα υποβολής Αίτησης-Δήλωσης έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοίοι οποίοι :

α) είναι εγγεγραμμένοι στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και έχουν πραγματική προϋπηρεσία 19 μόρια και άνω και
β) είναι εγγεγραμμένοι στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών και έχουν πραγματική προϋπηρεσία 26,6 μόρια και άνω.

Επισημαίνεται ότι ο αριθμός των καλουμένων να υποβάλουν αίτηση για τις περιπτώσεις (α) και (β) είναι μεγαλύτερος του αριθμού των διοριζομένων προκειμένου να εξασφαλισθεί η κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ι:Κατά τη διαδικασία διορισμού των εκπαιδευτικών αρχικά θα απορροφηθούν εγγεγραμμένοι στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών (ποσοστό 40%) και θα ακολουθήσουν στη συνέχεια οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ (ποσοστό 60%).

Ειδικότερα:

α) Για τον κλάδο των ΠΕ70-Δασκάλων θα απορροφηθούν κατά σειρά:
- 17 υποψήφιοι από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία ( ποσοστό 40%) (σ.σ. έναντι 339 πέρυσι)
- 25 υποψήφιοι από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008 ( ποσοστό 60%). (σ.σ έναντι 593 πέρυσι)

β) Για τον κλάδο των ΠΕ60-Νηπιαγωγών θα απορροφηθούν κατά σειρά:
- 22 υποψήφιοι από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία (ποσοστό 40%) (σ.σ. έναντι 104 πέρυσι)
- 33 υποψήφιοι από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ2008 (ποσοστό 60%). (σ.σ. έναντι 156 πέρυσι)
[Επισημαίνεται ότι οι εναπομείναντες αδιόριστοι εκπ/κοί κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών του πίνακα ΑΣΕΠ 2008 είναι 111]

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΙΙ: Λόγω των περιορισμένων αναγκών και της προτεραιότητας απορρόφησης εκπ/κών από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία και τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008 (παρ.1 του άρκ.9 του Ν.3848/2010), δεν θα πραγματοποιηθούν διορισμοί από τους πίνακες υποψιφιων εκπαιδευτικών: (α) με πραγματική προϋπηρεσία αναπληρωτή τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών μέχρι 30-6-2008 (πίνακας 30/μηνιτών) και (β) με πραγματική προϋπηρεσία 24 μηνών μέχρι και τις 30/06/2010 που έχουν λάβει τη βαθμολογική βάση σε οποιονδήποτε διαγωνισμό εκπ/κών του ΑΣΕΠ (πίνακας 24/μηνιτών).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: Ο αριθμός των υποψηφίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων του πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008 είναι ίσος με τον αριθμό των προβλεπόμενων προς διορισμό θέσεων (ποσοστό 60%). Σε περίπτωση που αυτές οι θέσεις διορισμού δεν καλυφθούν από τους υποψήφιους - διοριστέους του διαγωγισμού ΑΣΕΠ 2008 αυτές θα καλυφθούν από υποψηφίους του ενιαίου πίνακα αναπληρωτών.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙ:Υποψήφιοι, οι οποίοι περιλαμβάνονται και στον πίνακα διοριστέων του διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008 και στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία σχολικού έτους 2011-2012 κατά την υποβολή αίτησης διορισμού τους, ανά κατηγορία, θα συμπληρώσουν στο έντυπο της αίτησης διορισμού και το αντίστοιχο πεδίο «ΕΙΜΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΑΠΌ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΤΟΥ ΑΣΕΠ» και το αντίστροφο. Οι εκπαιδευτικοί που θα είναι υποψήφιοι για διορισμό σε περισσότερους του ενός, κατά κλάδο, πίνακες, σε περίπτωση διορισμού τους από έναν εξ΄ αυτών θα αποκλείονται από τον/τους επόμενο/ους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν όλες τις περιοχές διορισμού με τη σειρά που επιθυμούν, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες, προκειμένου να εξασφαλίσουν το διορισμό τους.

Β. Δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση διορισμού:

1. Οι κάτοχοι πτυχίων των Εκκλησιαστικών Σχολών (Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης ή του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων) μετά το έτος 1991, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 παρ.2 του Ν.1946/1991 (ΦΕΚ 69/14-5-1991 τ.Α΄).
Επισημαίνεται ότι η Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Αθηνών, η οποία λειτουργούσε ως Ανωτέρα Ιερατική Σχολή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ.643/19-10-1972 (ΦΕΚ 183/Α΄) και μετονομάσθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ.1025/10-11-1977 (ΦΕΚ 344 Α΄) σε Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή, δεν λειτούργησε ποτέ ως Παιδαγωγική Ακαδημία. Ως εκ τούτου ούτε και οι κάτοχοι πτυχίων της Σχολής αυτής δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση πρόσληψης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

2. Οι κάτοχοι πτυχίων των Πανεπιστημίων: α) Θεσσαλίας, Σχολής Επιστημών του Ανθρώπου του Τμήματος Παιδαγωγικού Ειδικής Αγωγής (Κατευθύνσεων Δασκάλων ή Νηπιαγωγών), β) Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Κατευθύνσεων Συνεχούς Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες), καθώς και των αντιστοίχων τίτλων της αλλοδαπής.

3. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είναι συνταξιούχοι, από οποιονδήποτε φορέα και αν έχουν συνταξιοδοτηθεί, καθώς και οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που έχουν απολυθεί από το δημόσιο λόγω επιβολής της ποινής της οριστικής παύσης.

4. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι κατέχουν θέση μόνιμου εκπαιδευτικού της αλλοδαπής (άρθρο 15 παρ.9 του Ν.1566/1985).

5. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν έχουν αποδεχθεί το διορισμό τους σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών ή ανέλαβαν και παραιτήθηκαν κατά τον πρώτο χρόνο του διορισμού τους και δεν έχει παρέλθει 2ετία από την ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ διορισμού ή της αποδοχής παραίτησης.

6. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι κατέχουν περισσότερα του ενός πτυχία και έχουν διορισθεί σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού.

7. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με το έντυπο της Αίτησης-Δήλωσης:

1. Επίσημο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών, στο οποίο θα αναγράφεται η ημεροχρονολογία και ο βαθμός κτήσης του πτυχίου.

Ειδικότερα για τους πτυχιούχους εκπαιδευτικούς ιδρυμάτων του εξωτερικού απαιτείται:

· Φωτοαντίγραφο του πτυχίου της αλλοδαπής, στο οποίο να αναγράφεται ο βαθμός και η ημεροχρονολογία κτήσης, επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο.

· Βεβαίωση ότι το πτυχίο είναι ισότιμο και αντίστοιχο με τα απονεμόμενα πτυχία από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής με απόφαση του αρμόδιου φορέα, ήτοι του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ή του πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ ή του Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.), (άρθρο 10 του Π.Δ.165/2000) ή του Ι.Τ.Ε. ή από την Επιτροπή Ισοτιμιών Σχολών Εκπαίδευσης Διδακτικού Προσωπικού.
Ειδικότερα, για τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία για τα πτυχία που αναφέρονται στο Π.Δ. 299/1997, ενώ για τα ίδια πτυχία, καθώς και για όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ε.Ε απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.

· Απολυτήριο Ελληνικού εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή ισότιμου σχολείου. Όσοι δεν έχουν το απολυτήριο αυτό, απαιτείται να προσκομίσουν πιστοποιητικό για την άριστη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας, το οποίο χορηγείται από (i) το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (επίπεδο Δ΄) ή (ii) την Επιτροπή του άρθρου 14 παρ.10 του Ν.1566/1985 (Δ/νση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Για τις προσλήψεις και του διορισμούς του σχολικού έτους 2011-2012, επειδή δεν έχουν εκδοθεί ακόμη πιστοποιητικά ελληνομάθειας επιπέδου Γ2 (σε εφαρμογή του Π.Δ.60/2011), θα γίνονται δεκτά και τα πιστοποιητικά επιπέδου Δ΄, τα οποία είχαν εκδοθεί βάσει του Π.Δ.363/1998 (τα οποία αντιστοιχίζονται πλέον στο επίπδο Γ1)

· Βεβαίωση φοίτησης και επιτυχούς παρακολούθησης επί τέσσερα ή δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα, κατά περίπτωση, Παιδαγωγικού Τμήματος Ελληνικού Πανεπιστημίου (άρθρο 30, παρ.2 του Ν.2083/1992) ή Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης Ειδικού ΠρογράμματοςΕπανεκπαίδευσης Παιδαγωγικού Τμήματος Ελληνικών Πανεπιστημίων (άρθρο 10, παρ.3 του Ν.2327/1995) για τους κατόχους πτυχίων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Όσοι από τους υποψήφιους υποβλήθηκαν στη διαδικασία εξετάσεων ή δοκιμασιών για την αναγνώριση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας απαιτείται βεβαίωση μόνον για δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα. Για όσους από τους υποψηφίους είχαν εγγραφεί στις επετηρίδες μέχρι 31-7-1995 απαιτείται βεβαίωση παρακολούθησης ειδικού προγράμματος επανεκπαίδευσης συνολικής διάρκειας έξι (6) μηνών σε Παιδαγωγικό Τμήμα Ελληνικού Α.Ε.Ι. Από τις παραπάνω ρυθμίσεις εξαιρούνται οι πτυχιούχοι του Ελληνικού Κολεγίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής.

Σε περίπτωση κατά την οποία οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν τις ως άνω βεβαιώσεις, η αίτησή τους δεν θα γίνεται δεκτή.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: Όλοι οι τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που επικαλούνται οι υποψήφιοι, πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα από την αρμόδια κατά το νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή από πτυχιούχο μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από διορισμένο βάσει του Ν.148/26.12.1913/1.2.1914 άμισθο ερμηνέα για τη γλώσσα για την οποία έχει διορισθεί, με εξαίρεση τον τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, για τον οποίο υποβάλλεται μόνον πράξη αναγνώρισης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙ:Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή και έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα και αντίστοιχα, ως ημεροχρονολογία κτήσης θεωρείται η ημερομηνία αρχικής κτήσης του πτυχίου της αλλοδαπής, εάν η αναγνώριση έγινε χωρίς εξέταση μαθημάτων σε ιδρύματα της ημεδαπής, άλλως η ημεροχρονολογία χορήγησης της ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από τα αντίστοιχο αρμόδιο όργανο, εάν για την αναγνώριση προηγήθηκε εξέταση σε ιδρύματα της ημεδαπής.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙΙ: Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών (εσωτερικού ή εξωτερικού) φέρει το χαρακτηρισμό βαθμού «ΑΡΙΣΤΑ», «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ», «ΚΑΛΩΣ» και δεν φέρει και την αριθμητική βαθμολογία και δεν συνοδεύεται με πιστοποιητικό, στο οποίο να αναγράφεται αυτή ή η αντιστοιχία βαθμού για τους τίτλους εξωτερικού, θα λαμβάνεται υπόψη η κατώτερη βαθμολογία κάθε μιας από τις κλίμακες και η οποία αντίστοιχα είναι 08,50, 06,50 και 05,00. Σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί βεβαίωση βαθμολογικής αντιστοιχίας θα καταχωρηθεί η κατώτερη βαθμολογία, ήτοι 05,00. Ο βαθμός θα αναγραφεί με τέσσερα ψηφία, εκ των οποίων στα δύο πρώτα θα αντιστοιχεί ο ακέραιος και στα επόμενα ο δεκαδικός.

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986. Τα δηλούμενα στοιχεία είναι ενσωματωμένα στο έντυπο της Αίτησης-Δήλωσης προτίμησης, η οποία επέχει και θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/86.

3. Αντίγραφο του πιστοποιητικού στρατολογίας τύπου Α ή βεβαίωση από Στρατολογικό Γραφείο από το οποίο να προκύπτει ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή ότι έχει οριστικά νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης του ως άνω δικαιολογητικού από τον υποψήφιο, αυτό θα αναζητείται αυτεπαγγέλτως από τη Διεύθυνση ή το Γραφείο Α/θμιας Εκπ/σης κατάθεσης της αίτησης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΔΙΑΔΠ/Α/16425/25-6-2007 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1055/27-6-2007 τ.Β΄), μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Ειδικότερα :

· Υποψήφιοι Βορειοηπειρώτες, ανεξάρτητα από τον τόπο γέννησης, εφόσον προσκομίσουν αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ομογενούς του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν ελληνική εθνική καταγωγή και υπηκοότητα αλβανική δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν πιστοποιητικό στρατού.

· Υποψήφιοι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην περίπτωση που η εκπλήρωση ή μη των στρατιωτικών υποχρεώσεών τους δεν αποτελεί κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο Τομέα στη χώρα τους, υποβάλλουν σχετική βεβαίωση από Αρχή της οικείας χώρας.

· Οι υποψήφιοι ιερείς, οι οποίοι δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, υποβάλουν βεβαίωση ιεροσύνης από την οικεία Μητρόπολη.

· Οι υποψήφιοι, οι οποίοι υπηρετούν σε σώματα ασφαλείας και δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, υποβάλουν βεβαίωση της υπηρεσίας τους, στην οποία φαίνεται ότι ο χρόνος υπηρεσίας τους αντιστοιχεί με την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων

4.Βεβαίωση υπηκοότητας-ιθαγένειας από την οποία να προκύπτει η υπηκοότητα ή ιθαγένεια και ο τρόπος κτήσης αυτής, σε περίπτωση ξένου υπηκόου.

Ειδικότερα :

· Οι ομογενείς από Αίγυπτο, Τουρκία και Βόρεια Ήπειρο, που έχουν την υπηκοότητα των κρατών αυτών και έχουν γεννηθεί στα κράτη αυτά, υποβάλλουν αντίγραφο δελτίου ταυτότητας της Υπηρεσίας Αλλοδαπών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

· Οι υποψήφιοι που έχουν ξένη υπηκοότητα και δεν είναι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση εφόσον να προσκομίσουν βεβαίωση από το Υπουργείο Εσωτερικών [ή αντίγραφο της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή περίληψη της απόφασης δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεων 9τ.Β)], ότι έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση και ότι έχει παρέλθει ένα έτος από την απόκτησή της. Για του υποψηφίους, οι οποίοι μέχρι την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση, ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ε.Ε. δεν απαιτείται η παρέλευση του έτους για την υποβολή της σχετικής αίτησης

5. Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. Στοιχεία του δελτίου ταυτότητας και του αριθμού κινητού τηλεφώνου, που έχουν δηλωθεί κατά την υποβολή της αίτησης ένταξης στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών σχολ. έτους 2010-2011 και έχουν μεταβληθεί δηλώνονται υποχρεωτικά με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Α. Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν όσες περιοχές επιθυμούν χωρίς περιορισμό και με τη σειρά που επιθυμούν από τους συνημμένους πίνακες των περιοχών των κενών οργανικών θέσεων και διορίζονται, κατά την προαναφερθείσα διαδικασία, με βάση τη σειρά κατάταξής τους στους πίνακες, που είναι εγγεγραμμένοι και τις δηλώσεις προτίμησης τους.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης θα δηλώνεται η περιοχή διορισμού με τη σειρά προτεραιότητας [π.χ. Σειρά Προτίμησης: 1η, Λεκτικό Περιοχής: Ηράκλειο].

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο έντυπο Αίτησης-Δήλωσης δεν περιλαμβάνεται η επιλογή «ΝΑΙ σε όλα» και οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν ονομαστικά τις περιοχές, που επιθυμούν να διοριστούν.

Σε περίπτωση που στο μηχανογραφημένο έντυπο της Αίτησης-Δήλωσης μετά την καταχώριση των προτιμήσεων υπάρχει η εν λόγω ένδειξη, αυτή δεν αφορά στην Α/θμια Εκπ/ση αλλά μόνο στη Β/θμια Εκπ/ση, βάσει των διατάξεων του Π.Δ.144/1997, εκτυπώνεται μεν στο έντυπο επειδή η μηχανογραφική βάση καταχώρισης είναι κοινή για την Α/θμια και τη Β/θμια Εκπ/ση, δεν λαμβάνεται όμως υπόψη για τους διορισμούς της Α/θμιας Εκπ/σης.

Τροποποίηση ή ανάκληση της αίτησης-δήλωσης δεν επιτρέπεται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων-δηλώσεων

(...)

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Το έντυπο της αίτησης-δήλωσης είναι κοινό και για τους υποψηφίους από τους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών σχολ. έτους 2010-2011 και για τους υποψηφίους του διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Α/θμιας Εκπ/σης και οι υπάλληλοι οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι για την παραλαβή των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών καθώς και οι ορισμένοι για την καταχώρισή τους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα να έχουν τη φροντίδα της σωστής συμπλήρωσης και τον αυστηρό και ενδελεχή έλεγχο συνδρομής των προϋποθέσεων διορισμού κατά τη διαδικασία αυτή.

Σας κάνουμε γνωστό ότι μετά την ολοκλήρωση των διορισμών των εκπαιδευτικών, τη γνωστοποίηση από τις Διευθύνσεις για την αποδοχή διορισμού τους και την παραλαβή των ατομικών διοριστηρίων, οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των διορισθέντων εκπαιδευτικών, θα διαβιβασθούν στις Διευθύνσεις που θα έχουν διορισθεί για την τήρηση του Ατομικού τους Φακέλου. Η διαδικασία αποστολής θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός διμήνου.

Η παρούσα εγκύκλιος και οι συνοδευτικοί πίνακες πρέπει να αναρτηθούν στους πίνακες ανακοινώσεων και να παρέχεται κάθε διευκρίνιση στους υποψηφίους κατά τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων.

Επίσης, η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου http://www.minedu.gov.gr, καθώς και του Προγράμματος Διαύγεια http://et.diavgeia.gov.gr/f/minedu του Υπουργείου.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΌΣ
ΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

Σχετικά Άρθρα