edu.klimaka.gr

Κριτήρια Επιλογής Εκπαιδευτών σε ΙΕΚ / ΣΕΚ / ΟΑΕΔ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΙΕΚ-ΣΕΚ ΟΑΕΔ

(Δημοσιευμένο στό ΦΕΚ 696/2010)

Αρ.Πρωτ.6619/381/2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/νση : Εποπτείας Οργανισμών
Τμήμα: I (Προσωπικού)
Ταχ. Διεύθυνση : Πειραιώς 40
Ταχ. Κώδικας : 10182

ΘΕΜΑ; «Καθορισμός κριτηρίων για τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ»

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α').και του Π.Δ/τος 189/2009 (ΦΕΚ 221/A') «Καθορισμός και Ανακατανομή Αρμοδιοτήτων Υπουργείων».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.3667/2008 «Θέματα ειδικών επιδοτήσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/A').

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.2 του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/A').

4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 6 του ν. 2009/1992 «Εθνικό Σύστημα Κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 18/A').

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2639/1998 «Ρύθμιση Εργασιακών Σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 205/ Α'). 6.Τις διατάξεις του ν. 709/1977 «Περί καθιερώσεως κινήτρων επαγγελματικής κατάρτισης εργατικού δυναμικού και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 282/A'). 7.Τις διατάξεις του Β.Δ. 405/1971 «Περί οργανώσεως, συγκροτήσεως και λειτουργίας των Υπηρεσιών του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού» (ΦΕΚ 123/A).

8. Τις υπ' αριθμ. 40109/12.8.1998 (ΦΕΚ 831/Β')και 40014/25.1.1999 αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Συγκρότηση, Διάρθρωση και λειτουργία των Εκπαιδευτικών Μονάδων του ΟΑΕΔ σε Κέντρα Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης- Κατάρτισης (ΚΕΤΕΚ)».

9. Τις υπ'αριθμ. 40248/4.1.1993, 40230/6.12.1993, 40060/17.3.1995, 40113/24.6.1996 (ΦΕΚ 664/B) και 40047/14.7.1997 (ΦΕΚ 635/Β) αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Κανονισμός λειτουργίας των ΙΕΚ του ΟΑΕΔ».

10. Τις υπ' αριθμ. 40141/28.7.1997 (ΦΕΚ 677/B) και 40135/22.9.2000 (ΦΕΚ 1215/Β) αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Καθορισμός του σκοπού και του τρόπου διάθεσης των πόρων που προκύπτουν από την καταβολή των διδάκτρων των εκπαιδευομένων στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ και άλλες λεπτομέρειες».

11. Την 2876/7.10.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ2234/Β).

12. Την υπ' αριθμ. 13986/Δ5.43/2009 (ΦΕΚ 709/B') «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 40047/14.7.1997 απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών "Κανονισμός λειτουργίας των ΙΕΚ του ΟΑΕΔ"».

13.Την υπ' αριθμ 1429/12/30.03.2010 απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ, η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. Β114632/7-4-2010 έγγραφο του Οργανισμού,

Αποφασίζουμε:

Καθορίζονται τα κριτήρια για τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ, ως ακολούθως :

Α. ΥΠΟΒΟΛΗ, ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η διαδικασία και ο τρόπος υποβολής, παραλαβής και ελέγχου των δικαιολογητικών των υποψηφίων εκπαιδευτικών για τα Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ο.Α.Ε.Δ. καθορίζονται στην προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση

Η Αίτηση συμμετοχής είναι έντυπη και χορηγείται από την Γραμματεία των Ι.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ.

Η αίτηση υποβάλλεται ή αποστέλλεται στη Διοίκηση του Ο.ΑΕ.Δ. με τα προβλεπόμενα στην προκήρυξη δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που στον ίδιο νομό λειτουργούν πλέον του ενός Ι.Ε.Κ Ο.ΑΕ.Δ. η αίτηση υποβάλλεται μαζί με το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται, αναγράφοντας και τα άλλα Ι.Ε.Κ. προτίμησης του Νομού. Ο/η υποψήφιος/α, έχει τη δυνατότητα να προσληφθεί μόνο σε ένα εξ αυτών. Στην αίτηση και την αντίστοιχη θέση αναγράφεται οπωσδήποτε, η ειδικότητα για την οποία ο υποψήφιος ενδιαφέρεται, όπως αυτή αναφέρεται στην αντίστοιχη προκήρυξη. Κατά τη δημιουργία των πινάκων αξιολόγησης οι συνταξιούχοι και όσοι, πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι του κράτους και των Ν.Π.Δ.Δ, υπάγονται στη διάταξη του Ν.3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας, άρθρα 31 και 32) και έχουν υποβάλλει αίτηση, κατατάσσονται σε ιδιαίτερο πίνακα.

2. Βασικός Τίτλος Σπουδών

Ως βασικός τίτλος σπουδών θεωρείται εκείνος με την ειδικότητα του οποίου είναι κάποιος υποψήφιος και πρέπει να αναφέρεται σαφώς στην αίτηση.

Στο βασικό τίτλο σπουδών πρέπει να αναφέρεται επακριβώς η ειδικότητα, η οποία και θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τη σχετική προκήρυξη, καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία ο υποψήφιος κατέστη πτυχιούχος.

Ο βασικός τίτλος σπουδών υποβάλλεται σε αντίγραφο ή σε νόμιμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο. Αντί του αντιγράφου τίτλου σπουδών μπορεί να υποβάλλεται πιστοποιητικό σπουδών, στο οποίο όμως πρέπει να αναφέρονται όλα τα παραπάνω στοιχεία.

Σε περίπτωση που ο βασικός τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού πρέπει ο υποψήφιος να υποβάλλει:
- Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών.
- Βεβαίωση Ισοτιμίας και Αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών από αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ, ΠΈ, ΟΕΕΚ κ.λ.π.).

3. Τίτλοι Αναγνωρισμένων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ως τίτλοι αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών σπουδών εννοούνται μεταπτυχιακοί τίτλοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους (μεταπτυχιακά και διδακτορικά διπλώματα).

Μεταπτυχιακοί τίτλοι εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού αξιολογούνται μόνο στην περίπτωση που είναι αναγνωρισμένοι από αρμόδια όργανα ισοτιμιών (ΔΙΚΑΤΣΑ κ.λ.π.) και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα του Υπουργείου Εξωτερικών.

Μεταπτυχιακοί τίτλοι για να αξιολογηθούν πρέπει να είναι σχετικοί με το βασικό τίτλο σπουδών.

4. Βεβαιώσεις Διδακτικής Εμπειρίας

Η Διδακτική εμπειρία που βεβαιώνεται πρέπει να έχει αποκτηθεί σε Δημόσια Ι.Ε.Κ., σε δημόσιο, ή αναγνωρισμένα ιδιωτικά Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή σε Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή του εξωτερικού στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου και απαραίτητα μετά την κτήση του πτυχίου.

Η Διδακτική εμπειρία σε αναγνωρισμένα Ιδιωτικά Σχολεία πρέπει απαραίτητα να βεβαιώνεται για την ακρίβεια του περιεχομένου της από την καθ' ύλην Δημόσια Εκπαιδευτική αρχή.

Η Διδακτική εμπειρία σε σχολεία του εξωτερικού βεβαιώνεται για την ακρίβεια του περιεχομένου της από αρμόδια Ελληνική εκπαιδευτική ή προξενική αρχή της αντίστοιχης χώρας.

Σε κάθε Βεβαίωση Διδακτικής Εμπειρίας θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται: -Το χρονικό διάστημα (έναρξη-λήξη) διδασκαλίας.
-Οι συνολικές ώρες διδασκαλίας στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στη βεβαίωση ή προκειμένου για αναπληρωτές το εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας τους.
- Η ιδιότητα, ο κλάδος και η ειδικότητα με την οποία πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία από τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό.

Η διδακτική εμπειρία για να αξιολογηθεί πρέπει να έχει αποκτηθεί σε μαθήματα τιςειδικότητας του βασικού πτυχίου και οπωσδήποτε μετά την απόκτηση του πτυχίου αυτού.

Βεβαιώσεις που δεν αναφέρονται ή δε δύνανται να υπολογιστούν ακριβώς από τις αναγραφόμενες συνολικές ώρες διδασκαλίας, δε θα λαμβάνονται υπόψη.

5. Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Εμπειρίας

Βεβαιώσεις που αναφέρονται σε διδακτικό έργο οποιασδήποτε μορφής δεν προσμετρούνται ως επαγγελματική εμπειρία.

Η επαγγελματική εμπειρία για να αξιολογηθεί θα πρέπει να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου και οπωσδήποτε μετά την απόκτηση του πτυχίου αυτού. Αναλυτικά:

α) Επαγγελματική Εμπειρία στο Δημόσιο Τομέα

Οι βεβαιώσεις απασχόλησης στο Δημόσιο Τομέα θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από αρμόδιες Υπηρεσίες και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας, την υπαλληλική κατηγορία και βαθμό, την ειδικότητα, το πτυχίο, την εργασία ή το επιτελεσθέν έργο και το συγκεκριμένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

β) Επαγγελματική Εμπειρία στον Ιδιωτικό Τομέα

β1) Μισθωτοί

Οι βεβαιώσεις απασχόλησης θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από τους εργοδότες και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας, την ειδικότητα, το πτυχίο, την εργασία ή το επιτελεσθέν έργο και το συγκεκριμένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Οι βεβαιώσεις αυτές θα πρέπει να είναι θεωρημένες από αρμόδια αρχή της περιοχής που εδρεύει η επιχείρηση (π.χ. Επιθεώρηση Εργασίας) ως προς την ειδικότητα και τον χρόνο.

β2) Ελεύθεροι Επαγγελματίες

1.Έναρξη επαγγέλματος ή επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δ.Ο.Υ.

2.Φωτοτυπίες εκκαθαριστικών φορολογικής δήλωσης ή των εντύπων ΕΙ καθώς και τα έντυπα Ε3 θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ των αντίστοιχων Οικονομικών Ετών, τα οποία ο υποψήφιος επικαλείται ως Επαγγελματική Εμπειρία. Σε περίπτωση που δεν έχουν θεωρηθεί τα ΕΙ και Ε3 από την εφορία θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία τα προσκομιζόμενα έγγραφα έτσι ακριβώς έχουν κατατεθεί στις αντίστοιχες Οικονομικές Εφορίες.

3. Για να αξιολογηθεί η προϋπηρεσία σε ελεύθερο επάγγελμα θα πρέπει το εισόδημα που δηλώνεται κατά το αντίστοιχο οικονομικό έτος να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το ελάχιστο αφορολόγητο όριο φυσικού προσώπου για το αντίστοιχο έτος.

β3) Σε κάθε περίπτωση εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα, πέρα από τις παραπάνω βεβαιώσεις δε γίνονται δεκτά και δεν αξιολογούνται φωτοαντίγραφα βιβλιαρίων ενσήμων, σημειώματα καταβολής εισφορών, εκκαθαριστικά σημειώματα εφορίας, αποδείξεις ασφαλιστικών ταμείων κ.λ.π.

γ) Επαγγελματική Εμπειρία εκτός Ελλάδος

Η επαγγελματική Εμπειρία εκτός Ελλάδος αναγνωρίζεται εφόσον ο υποψήφιος υποβάλλει:

Βεβαίωση εργοδότη όπως αναφέρεται στην παράγραφο Β.5,β1 συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση του ΥΠ. Εξωτερικών.

Βεβαίωση Ελληνικού Ασφαλιστικού φορέα ότι η παραπάνω προϋπηρεσία αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος.

Γ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

1. Για την αξιολόγηση των υποψήφιων ωρομισθίων εκπαιδευτών με βάση τα νόμιμα υποβληθέντα δικαιολογητικά και τα αντίστοιχα προσόντα τους συγκροτείται, με απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ., επιτροπή αποτελούμενη από εκπαιδευτικούς ή και διοικητικούς υπαλλήλους.

Σε περίπτωση έλλειψης ή κωλύματος των παραπάνω μελών, με απόφαση του Διοικητή του Ο. Α.Ε.Α., ορίζονται οι αντικαταστάτες τους.

Η Επιτροπή αυτή:

Ι. Ελέγχει την εγκυρότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών αυτών και αποκλείει τους μη δικαιούμενους να συμμετάσχουν στην επιλογή με βάση τα δικαιολογητικά αυτά.

ΙΙ. Ταξινομεί τα δικαιολογητικά κατά ειδικότητα σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη και βαθμολογεί όλα τα δικαιολογητικά των υποψηφίων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα Απόφαση.

ΙΙΙ. Μετά τη βαθμολόγηση όλων των υποψηφίων, συντάσσει Πίνακες Αξιολόγησης Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών κατά ειδικότητα σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη και κατά σειρά αξιολόγησης με βάση το συνολικό βαθμό κάθε υποψηφίου.

ΙV. Συντάσσει Πίνακα Αποκλειομένων από τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων στον οποίο αναγράφεται συνοπτικά η αιτιολογία αποκλεισμού για κάθε ένα υποψήφιο.

V.Αποφασίζει για κάθε θέμα που προκύπτει κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτών και αφορά στα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης που δεν προβλέπεται από την παρούσα απόφαση.

VI.Oiπεριπτώσεις των παραγράφων IV & V επανεξετάζονται από τη δευτεροβάθμια επιτροπή, στην οποία παραδίδονται ολόκληροι οι φάκελοι των εν λόγω υποψηφίων.

VII.VIIa. Η Επιτροπή μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων, παραδίδει ή αποστέλλει στο Διευθυντή του Ι.Ε.Κ. τους συγκεντρωτικούς πίνακες αξιολόγησης και τον πίνακα αποκλειομένων των υποψήφιων εκπαιδευτών του κάθε Ι.Ε.Κ..

   VIIβ. Ο Διευθυντής του Ι.Ε.Κ. την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή των πινάκων αναρτά σε εμφανές σημείο της Εκπαιδευτικής Μονάδας αντίγραφα των Πινάκων Αξιολόγησης και του Πίνακα Αποκλειομένων και ανακοίνωση για το δικαίωμα των Υποψηφίων Ωρομισθίων Εκπαιδευτών υποβολής ένστασης κατά των Πινάκων, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης τους.

Οι ενστάσεις κατά των πινάκων από υποψηφίους εκπαιδευτές που πήραν μέρος στην επιλογή για να εξεταστούν θα πρέπει:

Να έχουν υποβληθεί μέσα στην προβλεπόμενη χρονική προθεσμία.

Να περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου στο Ι.Ε.Κ. και την ειδικότητα για την οποία ήταν υποψήφιος και τους συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους ενίστανται αναλυτικά. Κανένα νέο δικαιολογητικό δεν υποβάλλεται μετά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων.

2. Με Απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. συγκροτείται δευτεροβάθμια τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από: α) Ένα Περιφερειακό Διευθυντή, ως Πρόεδρο, β) Ένα Εκπρόσωπο της Διοίκησης, ως μέλος, γ) Ένα Διευθυντή εκπαιδευτικής μονάδας - Ι.Ε.Κ., ως μέλος.

Σε περίπτωση έλλειψης ή κωλύματος των παραπάνω μελών, με απόφαση του Διοικητή του Ο. ΑΈ.Δ., ορίζεται η αντικατάσταση τους. Η Επιτροπή αυτή:

I. Επανεξετάζει τις περιπτώσεις εκείνες που παραπέμπονται σε αυτή από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή καθώς και όποια περίπτωση εισηγείται μέλος της επιτροπής αυτής.

II Κρίνει τις υποβληθείσες ενστάσεις και οι αποφάσεις της είναι οριστικές.

III. Ελέγχει και επικυρώνει τους τελικούς Πίνακες Αξιολόγησης Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών και τον Πίνακα  Αποκλειομένων, όπως αυτοί διαμορφώνονται μετά την επανεξέταση των ανωτέρω.

IV. Ενημερώνει, το συντομότερο δυνατό, τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Οργανισμού, για κάθε θέμα επιλογής ωρομισθίων εκπαιδευτών, που δεν προβλέπεται από την παρούσα απόφαση, αναφέροντας συγχρόνως την πρόταση της και ενεργεί κατόπιν οδηγιών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

V. Συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο περιλαμβάνονται ο επικυρωμένος Πίνακας Αποκλειομένων και οι επικυρωμένοι Πίνακες Αξιολόγησης κατά σχολείο, κατηγορία, ειδικότητα και κλάδο, σύμφωνα με τις σχετικές προκηρύξεις.

Το έργο της Επιτροπής λήγει μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών. Οι νέοι τελικοί πίνακες, που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση του έργου της παραπάνω επιτροπής, παραδίδονται ή αποστέλλονται στο Διευθυντή της αντίστοιχης Εκπαιδευτικής Μονάδας-ΙΕ.Κ. και αναρτώνται την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την παραλαβή τους στον πίνακα Ανακοινώσεων του Ι.Ε.Κ.

VI. OΔιευθυντής της Εκπαιδευτικής Μονάδας-Ι.Ε.Κ. αιτείται με ΦΑΞ στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης την έγκριση των κενών του θέσεων κατά κλάδο και ειδικότητα. Μετά την έγκριση, ειδοποιεί τους υποψήφιους του πίνακα αξιολόγησης με τηλεγράφημα ή κάθε πρόσφορο μέσο που αποδεικνύει ότι έλαβαν γνώση - κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας.

Δ. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

I) Αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής ωρομισθίων εκπαιδευτών υποψήφιος/ α, ο/ η οποίος/α:

- Έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του.

- Δεν έχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα σύμφωνα με την αντίστοιχη προκήρυξη ειδικοτήτων.

- Δεν έχει υποβάλλει αντίγραφα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.

- Δεν έχει υποβάλλει αναγνώριση του βασικού τίτλου σπουδών αλλοδαπής από τα σχετικά αρμόδια όργανα (ΔΟΑΤΑΠ, Συμβούλιο Ισοτιμιών κ.λπ.) και μετάφραση του Υπ. Εξωτερικών.

- Δεν έχει υποβάλλει αντίγραφο δελτίου ταυτότητας.

- Υποβάλει εκπρόθεσμα αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά.

ΙΙ) Αποκλείεται για τα δύο επόμενα σχολικά έτη (τέσσερα διδακτικά εξάμηνα) από τη διαδικασία επιλογής ωρομισθίων εκπαιδευτών υποψήφιος/ α, ο/ η οποίος/α:

- Έχει αξιολογηθεί και προσληφθεί στα Ι.Ε.Κ. ( ή στις Εκπαιδευτικές Μονάδες) του ΟΑΕΔ και αποχωρεί χωρίς έγγραφη δίμηνη προειδοποίηση. Ο αποκλεισμός στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει αν ο εκπαιδευτικός αποχωρήσει για λόγους υγείας του ιδίου, της συζύγου του, ή συγγενών του Α' βαθμού.

- Έχει αξιολογηθεί από τον Διευθυντή εκπαίδευσης Α2 ως ακατάλληλος/η με βάση στοιχεία που προκύπτουν από προηγούμενη στον Ο. Α.Ε.Δ. διδακτική του απασχόληση για εκπαιδευτική και παιδαγωγική ανεπάρκεια και αφού έχει αποσταλεί προς τη Δ/νση Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του προηγούμενου διδακτικού έτους τεκμηριωμένη έκθεση του Διευθυντή του σχολείου.

Ε. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 του Ν.2336/1995, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν.2643/1998, η αξιολόγηση των υποψηφίων εκπαιδευτών των Ι.Ε.Κ του Ο.Α.Ε.Δ. γίνεται με βάση τα επόμενα κριτήρια:

- Διδακτική Εμπειρία στην αντίστοιχη ειδικότητα και στα μαθήματα που αντιστοιχούν στο βασικό τίτλο σπουδών. Η διδακτική εμπειρία πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών

- Επαγγελματική εμπειρία στην αντίστοιχη ειδικότητα

- Βαθμός πτυχίου

- Μεταπτυχιακός Τίτλος

Ειδικότερα:

1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Το σύνολο των ωρών διδακτικής εμπειρίας των τελευταίων δεκαπέντε (15) ετών από την τελευταία ημέρα ισχύος της προκήρυξης, με βάση τα αναγραφόμενα στην παράγραφο ΒΑ, αξιολογείται ως εξής:

Στο ίδιο χρονικό διάστημα δεν είναι δυνατό να συνυπολογίζεται διδακτική εμπειρία περισσότερη από 28 διδακτικές ώρες ανά εκπαιδευτική εβδομάδα.

Κάθε ώρα διδακτικής Εμπειρίας βαθμολογείται με ένα (1) μόριο.

2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Στο ίδιο χρονικό διάστημα μόνο μία επαγγελματική εμπειρία αξιολογείται. Κάθε ημέρα εργασίας επαγγελματικής εμπειρίας των τελευταίων δεκαπέντε (15) προηγούμενων οικονομικών ετών για τους υποψήφιους των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ από την τελευταία ημέρα ισχύος της προκήρυξης, με βάση τα αναγραφόμενα στην παράγραφο Β.5, αξιολογείται με ένα (1) μόριο για τους κλάδους ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ.

3. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Στους υποψήφιους κλάδου ΠΕ, κατόχους μεταπτυχιακών σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή ανάλογο με την προκηρυσσόμενη ειδικότητα ή μάθημα, προσμετρούνται για Μεταπτυχιακό (Master, κ,λ.π.) 1.000 μόρια.

Στους κατόχους διδακτορικού σε γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή ανάλογο με την προκηρυσσόμενη ειδικότητα ή μάθημα, προσμετρούνται δύο χιλιάδες (2.000) μόρια.

Αξιολογείται ένας (1) τίτλος, τα μόρια του οποίου προστίθενται στο σύνολο των μορίων του υποψήφιου εκπαιδευτή.

4. ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

Ο βαθμός πτυχίου λαμβάνεται υπόψη, εφόσον οι υποψήφιοι ισοβαθμούν στους πίνακες αξιολόγησης και προηγείται ο έχων μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου.

Υποψήφιοι που ο βαθμός δεν αναγράφεται αλλά υπάρχει μόνον ο χαρακτηρισμός ΚΑΛΩΣ, Λ. ΚΑΛΩΣ και ΑΡΙΣΤΑ θεωρείται ο βαθμός πτυχίου ως εξής:

ΚΑΛΩΣ = 5
Λ ΚΑΛΩΣ = 6,5
ΑΡΙΣΤΑ = 8,5

Σε περίπτωση που ο βαθμός έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού πρέπει ο υποψήφιος να υποβάλλει βεβαίωση αντιστοιχίας του βαθμού σπουδών από αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ, ΙΤΕ, ΟΕΕΚκ.λ.π).

Σε περίπτωση που ο βαθμός δεν αναφέρεται σε δεκαβάθμια κλίμακα ή δε συνοδεύεται από βεβαίωση αντιστοιχίας του από αρμόδιο φορέα, ως βαθμός πτυχίου θεωρείται το πέντε (5).

ΣΤ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Για την επιλογή των εκπαιδευτών των Ι.Ε.Κ του Ο.ΛΕ.Δ. συντάσσονται οι παρακάτω πίνακες οι οποίοι θα ισχύουν για ολόκληρο το διδακτικό έτος (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο).

Η σειρά προτεραιότητας επιλογής από τους δημιουργούμενους πίνακες είναι η παρακάτω, με την επιφύλαξη της περίπτωσης Π της παρούσας παραγράφου.

I) Γενικοί Πίνακες
1ον Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα.
2ον Δημόσιοι Υπάλληλοι ή συνταξιούχοι.

Όλοι οι πίνακες καταρτίζονται ανά κλάδο ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ (και ειδικότητα) με κριτήριο το άθροισμα των μορίων που συγκεντρώνει ο κάθε υποψήφιος κατά φθίνουσα διάταξη. -Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου για τους κλάδους ΠΕ και ΤΕ, αντίστοιχα ο έχων την μεγαλύτερη επαγγελματική εμπειρία για τον κλάδο ΔΕ.

Για όλους τους κλάδους ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ και τις ειδικότητες που απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βιβλιάριο υγείας είναι απαραίτητη η προσκόμιση νόμιμα επικυρωμένου φωτοαντιγράφου.

Ειδικά για τις περιπτώσεις υποψηφίων ΔΕ με επάρκεια ξένων γλωσσών, οι υποψήφιοι θα αξιολογούνται με τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων ΠΕ της αντίστοιχης ειδικότητας και θα εντάσσονται σε ξεχωριστό πίνακα.

ΙΙ) Ειδικές Περιπτώσεις

α) Για τη λειτουργία των εργαστηρίων που χρησιμοποιεί ο Ο.Α.Ε.Δ. και ανήκουν σε εγκαταστάσεις άλλων φορέων, όπως Ναύσταθμος Σαλαμίνας, Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ κτ.λ, μπορεί ο Οργανισμός με απόφαση του Διοικητή να προσλαμβάνει εκπαιδευτικό προσωπικό που προτείνουν οι φορείς στους οποίους ανήκουν οι εγκαταστάσεις με ανάθεση έως πέντε (5) ώρες, εφόσον οι προτεινόμενοι εκπαιδευτές έχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα.

β) Δημιουργούνται πίνακες κατά κλάδο ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ειδικότερα με ανέργους υποψηφίους που δεν έχουν εμπειρία (διδακτική, επαγγελματική) και προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα έναντι όλων ως τρίτοι σε εργαστηριακά μαθήματα, όπου αυτό προβλέπεται.

Οι πίνακες δημιουργούνται με τα ίδια κριτήρια που αναφέρονται ανωτέρω, πλην της διδακτικής και επαγγελματικής εμπειρίας

γ) Κατά τη διάρκεια του διδακτικού εξαμήνου, εφόσον δημιουργηθούν ανάγκες εκπαιδευτικού προσωπικού και εξαντληθούν όλοι οι υποψήφιοι των αντίστοιχων πινάκων αξιολόγησης, δύναται ο Ο.Α.Ε.Δ. να προσλαμβάνει εκπαιδευτές με κατευθείαν πρόσληψη. Οι προσλαμβανόμενοι πρέπει να έχουν τα προσόντα των θέσεων που καλύπτουν, όπως αυτά έχουν καθοριστεί με την αρχική προκήρυξη.

Ζ. ΑΝΑΘΕΣΗ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ.

1. Ιδιώτες ωρομίσθιοι εκπαιδευτές που προσλαμβάνονται στα ΤΕΚ του ΟΑΕΔ μπορούν να διδάξου μέχρι δέκα (10 ώρες συνολικά την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε άλλης απασχόλησης τους ανατεθεί

2.α) Ιδιώτες Ωρομίσθιοι εκπαιδευτές που προσλαμβάνονται στα 1ΕΚ του ΟΑΕΔ και έχουν προσληφθεί με πλήρες ωράριο στις ΕΠΑΣ του ΟΑΕ.Δ., δύνανται να διδάξουν έως και πέντε (5) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως.
β) Ιδιώτες Ωρομίσθιοι εκπαιδευτές που προσλαμβάνονται στα 1ΕΚ του ΟΑΕΔ και δεν έχουν πλήρες ωράριο στις ΕΠΑΣ του Ο. Α.Ε.Δ., δύνανται να διδάξουν στα Ι.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ. μέχρι οκτώ (8) ώρες χωρίς να υπερβαίνουν το αντίστοιχο υποχρεωτικό ωράριο του κλάδου τους αυξημένο κατά πέντε (5) διδακτικές ώρες.

3) Με απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. δύναται να ανατίθενται έως δέκα (10) ώρες στα Ι.Ε.Κ. ως υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας, σε μόνιμους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑΣ Μαθητείας οι οποίοι δεν έχουν ωράριο διδασκαλίας και δεν έχουν αξιοποιηθεί στις ΕΠΑ. Σ σε εκπαιδευτικά θέματα.

4. Δημόσιοι Υπάλληλοι, Υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Συνταξιούχοι του ευρύτερου δημοσίου τομέα και υπάλληλοι ΔΕΚΟ, δύνανται να διδάξουν στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ μέχρι πέντε (5) ώρες εβδομαδιαίως. Όλοι ανεξαιρέτως οι υποψήφιοι ωρομίσθιοι εκπαιδευτές (Ιδιώτες και Δημόσιοι) πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στις καθορισθείσες, από την προκήρυξη, ημερομηνίες για τα ΙΕΚ επιλογής τους προκειμένου να καταταχθούν στους αντίστοιχους πίνακες.

Οι πίνακες των Δημοσίων υπαλλήλων κοινοποιούνται στις υπηρεσίες τους για τις νόμιμες ενέργειες.

Η ανάθεση των ωρών διδασκαλίας γίνεται ύστερα από εισήγηση του Δ/ντή του Ι.Ε.Κ. και έγκριση της αρμόδιας Δ/νσης.

Η. ΓΕΝΙΚΑ

Η πρόσληψη των επιλεγόμενων ωρομισθίων εκπαιδευτών κατά Ι.Ε.Κ. γίνεται με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ .

Με τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως παύει να ισχύει κάθε προηγούμενη σχετική Υπουργική Απόφαση.

Κάθε άλλη λεπτομέρεια που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα απόφαση και προκύπτει κατά την διαδικασία επιλογής έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού των Ι.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ. ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Σχετικά Άρθρα