edu.klimaka.gr

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης 2018 - 2019

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΓΓΔΒΜ) 2018 - 2019

Αρ.Πρωτ.137084/Γ2/20-08-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
E-Mail: pekast(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Π. Καστρινάκης, Χ. Κανελλή
Τηλέφωνα: 2103443215, 2103443374
FAX: 2103442365

ΘΕΜΑ: Νέα Απόσπαση Εκπαιδευτικών στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2018 - 2019.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 6 παρ.6 του Ν.2740/1999 «Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’186).
β. του άρθρου 19 του Ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. του άρθρου 93 του Ν.4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄102).
δ. του κεφαλαίου Ε΄ του Ν.4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α΄142).
ε. του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31/τ.Α/23-2-2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
στ. του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/τ.Α/22-9-2015).
ζ. του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/τ.Α/5-11-2015).
2. Την αρ. 50690/Ε2/27-3-2018 (ΑΔΑ: 6ΞΙΥ4653ΠΣ-ΛΜΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ) πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2018-2019».
3. Την αρ. 52132/Γ2/29-3-2018 (ΑΔΑ: ΨΞ544653ΠΣ-Ε2Ζ) πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικών στις Γενικές Γραμματείες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2018 – 2019.
4. Τις αιτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
5. Την από 11/6/2018 γνωμοδότηση του 2ου Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου στο ΥΠΠΕΘ για Υπαλλήλους των ΓΓΕΤ και ΓΓΝΓΔΒΜ, κατά την 1η/2018 συνεδρίασή του.
6. Τις ανάγκες στελέχωσης της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2019, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

Α/Α ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
1 223939 ΚΥΡΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ05 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ Α-Α΄ Πειραιά
2 570342 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ06 11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α-Α΄ Αθηνών
3 214931 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ81 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ Β-Α΄ Ευβοίας
4 704041 ΜΠΟΛΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ05 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ Α-Λακωνία

Η δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω εκπαιδευτικών θα βαρύνει την οργανική τους θέση.

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τις περιοχές αρμοδιότητας όπου ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Αρ.Πρωτ.137079/Γ2/20-08-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
E-Mail: pekast(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Π. Καστρινάκης, Χ. Κανελλή
Τηλέφωνα: 2103443215, 2103443374
FAX: 2103442365

ΘΕΜΑ: Ανανέωση Απόσπασης Εκπαιδευτικών στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το Σχολικό Έτος 2018 - 2019.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 6 παρ.6 του Ν.2740/1999 «Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’186).
β. του άρθρου 19 του Ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. του άρθρου 93 του Ν.4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄102).
δ. του κεφαλαίου Ε΄ του Ν.4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α΄142).
ε. του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31/τ.Α/23-2-2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
στ. του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/τ.Α/22-9-2015).
ζ. του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/τ.Α/5-11-2015).
2. Την αρ. 50690/Ε2/27-3-2018 (ΑΔΑ: 6ΞΙΥ4653ΠΣ-ΛΜΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ) πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2018-2019».
3. Την αρ. 52132/Γ2/29-3-2018 (ΑΔΑ: ΨΞ544653ΠΣ-Ε2Ζ) πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικών στις Γενικές Γραμματείες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2018 – 2019.
4. Τις αιτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
5. Την από 11/6/2018 γνωμοδότηση του 2ου Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου στο ΥΠΠΕΘ για Υπαλλήλους των ΓΓΕΤ και ΓΓΝΓΔΒΜ, κατά την 1η/2018 συνεδρίασή του.
6. Τις ανάγκες στελέχωσης της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Αποφασίζουμε

Ανανεώνουμε την απόσπαση στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2019, στους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

Α/Α

ΜΗΤΡΩΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ

1

213588

ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΦΩΤΙΟΣ

ΠΕ06

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

Β-Μεσσηνίας

2

229633

ΒΛΑΧΟΥ

ΧΡΥΣΗ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΠΕ87.02

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Β-Αιτωλ/νίας

3

203549

ΔΕΡΟΥΚΑΚΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ08

4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ

Β-Βοιωτίας

4

227241

ΔΙΑΚΑΚΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΠΕ04.01

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ

Β-Βοιωτίας

5

224090

ΔΙΑΜΑΝΤΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ06

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

Β-Λασιθίου

6

703359

ΖΙΩΓΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΕ81

ΕΠΑΛ ΤΗΝΟΥ

Β-Δ΄

Κυκλάδων

7

229260

ΚΑΚΟΥΣΙΟΥ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ08

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Β-Κέρκυρας

8

228282

ΚΑΛΑΘΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ80

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Β-Μεσσηνίας

9

223913

ΚΑΠΝΙΑΡΗ

ΜΑΡΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ05

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΜΠΕΣΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - ΔΩΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

Β-Αιτωλ/νίας

10

227590

ΚΑΤΣΟΥ

ΦΩΤΕΙΝΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΟ

ΠΕ05

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

Β-Πρέβεζας

11

702641

ΚΟΤΡΙΚΛΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕ02

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

Β-Βοιωτίας

12

209567

ΛΑΛΙΩΤΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ02

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ

Β-Φωκίδας

13

229623

ΛΑΧΑΝΑ

ΜΑΡΙΑ

ΠΕΤΡΟΣ

ΠΕ83

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Β-Αιτωλ/νίας

14

621800

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΦΩΤΕΙΝΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ70

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΑ

Α-Β΄ Πειραιά

15

226730

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤ

ΠΕ02

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

Β-Α΄ Ανατ. Αττικής

16

201856

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΛΚΗΣΤΙΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΠΕ02

ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ

Β-Γ΄ Αθήνας

17

229822

ΠΑΦΙΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ82

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΑΣ

Β-Δ΄

Κυκλάδων

18

213547

ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΠΑΝΑΓ

ΠΕ05

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

Β-Φωκίδας

19

176471

ΣΚΙΑΝΗ

ΕΛΕΝΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ05

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Β-Γ΄ Αθήνας

20

188405

ΣΤΕΦΑΤΟΥ

ΜΑΡΙΑ-ΗΡΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ86

1ο ΕΠΑΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Β-Γ΄ Αθήνας

21

224016

ΤΣΑΟΥΣΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ05

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Β-Ηρακλείου

22

210254

ΤΣΙΜΙΤΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ08

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ

Β-Ρεθύμνου

23

180353

ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕ03

3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Β-Γ΄ Αθήνας

Η δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω εκπαιδευτικών θα βαρύνει την οργανική τους θέση.

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τις περιοχές αρμοδιότητας όπου ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 2018 - 2019


Αρ.Πρωτ.145764/Γ2/05-09-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ/ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Πληροφορίες : Μ. Βενεδίκη
Τηλέφωνο : 213-1311694
fax : 210-3442365
email : mvenediki(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Ανάκληση απόσπασης Εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς για το σχολικό έτος 2017-2018.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2740/1999 «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 186).
β. του άρθρου 19 του Ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α o224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. του Π.Δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α’ 181).
δ. του άρθρου 1 του Π.Δ. 70/2015 «Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 114).
ε. του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’210)
2. Την αριθμ. 14/2017 πράξη του 2ου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Έρευνας και Τεχνολογίας/ Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.
3. Την αριθμ. 140298/24-8-2017 αίτηση ανάκλησης του εκπαιδευτικού Ευάγγελου Συρίγου.
4. Την αριθμ. 143128/31-8-2017 αίτηση της εκπαιδευτικού Βασιλικής Μανουσάκη.
5. Την αριθμ. 5604/30-8-2017 απόφαση απόσπασης εκπαιδευτικών στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
6. Την αριθμ. 124526/Ε2/20-7-2017 απόφαση απόσπασης εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2017-2018.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ανακαλείται μερικώς η αριθμ. πρωτ. 139288/Γ2/22-08-2015 απόφαση «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς για το σχολικό έτος 2017-2018», ως προς το μέρος που αφορά τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

Α/Α

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

1

203346

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΠΕ06

Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

2

211636

ΣΥΡΙΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ18.26

Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Αρ.Πρωτ.142606/Γ2/30-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ/ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Πληροφορίες : Μ. Βενεδίκη
Τηλέφωνο : 213-1311694
fax : 210-3442365
email : mvenediki(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Απόσπαση Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς για το σχολικό έτος 2017-2018.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2740/1999 «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 186).
β. του άρθρου 19 του Ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α o224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. του Π.Δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α’ 181).
δ. του άρθρου 1 του Π.Δ. 70/2015 «Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 114).
ε. του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’210)
2. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
3. Την αριθμ. 14/2017 πράξη του 2ου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Έρευνας και Τεχνολογίας/ Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.
4. Τις ανάγκες στελέχωσης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απόσπαση στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, για το σχολικό έτος 2017-2018, των παρακάτω εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

Α/Α

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

1

206164

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ19

Π.Ε ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2

224257

ΤΕΓΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΕ06

Π.Ε ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Αρ.Πρωτ.139290/Γ2/22-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ/ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Πληροφορίες : Μ. Βενεδίκη
Τηλέφωνο : 213-1311694
fax : 210-3442365
email : mvenediki(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Ανανέωση απόσπασης Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς για το σχολικό έτος 2017-2018.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2740/1999 «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 186).
β. του Π.Δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α’ 181).
γ. του άρθρου 1 του Π.Δ. 70/2015 «Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 114).
δ. του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’210)
2. Την αριθμ. πρωτ. 182109/Γ1/12-11-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, «Αποδοχή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και διορισμός του Γενικού Γραμματέα ΥΠ.Π.Ε.Θ.»(ΥΟΔΔ 823).
3. Την αριθμ. πρωτ. 95260/Γ1/07-06-2017 απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΥΟΔΔ 277).
4. Την αριθμ. 175372/Υ1/29-10-2014 (Β’ 2988) Υπουργική απόφαση περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους αυτοτελών υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
5. Την αριθμ. 197109/Α1/04-12-2015 (Β’2654) κοινή υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” και “Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού” και “Με εντολή Υφυπουργού” στο Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων ΥΠ.Π.Ε.Θ.».
6. Την αριθμ. 114351/Α1/06-07-2017 (Β’ 2381) κοινή υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” και “Με εντολή Υφυπουργού” στον  Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
4. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
5. Την αριθμ. 13/2017 πράξη του 2ου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Έρευνας και Τεχνολογίας/ Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.
6. Τις ανάγκες στελέχωσης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανανέωση της απόσπασης στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, για το σχολικό έτος 2017-2018, των παρακάτω εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

Α/Α

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

1

612853

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΙΧΑΗΛ

ΠΕ06

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2

609329

ΠΑΠΠΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ11

Π.Ε ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

3

227598

ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ05

Π.Ε ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Αρ.Πρωτ.139289/Γ2/22-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ/ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Πληροφορίες : Μ. Βενεδίκη
Τηλέφωνο : 213-1311694
fax : 210-3442365
email : mvenediki(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Απόσπαση Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς για το σχολικό έτος 2017-2018.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2740/1999 «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 186).
β. του Π.Δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α’ 181).
γ. του άρθρου 1 του Π.Δ. 70/2015 «Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 114).
δ. του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’210)
2. Την αριθμ. πρωτ. 182109/Γ1/12-11-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, «Αποδοχή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και διορισμός του Γενικού Γραμματέα ΥΠ.Π.Ε.Θ.»(ΥΟΔΔ 823).
3. Την αριθμ. πρωτ. 95260/Γ1/07-06-2017 απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΥΟΔΔ 277).
4. Την αριθμ. 175372/Υ1/29-10-2014 (Β’ 2988) Υπουργική απόφαση περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους αυτοτελών υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
5. Την αριθμ. 197109/Α1/04-12-2015 (Β’2654) κοινή υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” και “Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού” και “Με εντολή Υφυπουργού” στο Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων ΥΠ.Π.Ε.Θ.».
6. Την αριθμ. 114351/Α1/06-07-2017 (Β’ 2381) κοινή υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” και “Με εντολή Υφυπουργού” στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
4. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
5. Την αριθμ. 13/2017 πράξη του 2ου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Έρευνας και Τεχνολογίας/ Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.
6. Τις ανάγκες στελέχωσης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απόσπαση στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, για το σχολικό έτος 2017-2018, των παρακάτω εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

Α/Α

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

1

556703

ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ70

Π.Ε Β’ ΑΘΗΝΑΣ

2

621800

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΦΩΤΕΙΝΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ70

Π.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ

3

704100

ΠΡΕΚΕΖΕ

ΠΕΤΡΟΥΛΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ07

Π.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Αρ.Πρωτ.139288/Γ2/22-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ/ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Πληροφορίες : Μ. Βενεδίκη
Τηλέφωνο : 213-1311694
fax : 210-3442365
email : mvenediki(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Απόσπαση Εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς για το σχολικό έτος 2017-2018.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2740/1999 «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 186).
β. του Π.Δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α’ 181).
γ. του άρθρου 1 του Π.Δ. 70/2015 «Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 114).
δ. του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’210)
2. Την αριθμ. πρωτ. 182109/Γ1/12-11-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, «Αποδοχή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και διορισμός του Γενικού Γραμματέα ΥΠ.Π.Ε.Θ.»(ΥΟΔΔ 823).
3. Την αριθμ. πρωτ. 95260/Γ1/07-06-2017 απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΥΟΔΔ 277).
4. Την αριθμ. 175372/Υ1/29-10-2014 (Β’ 2988) Υπουργική απόφαση περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους αυτοτελών υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
5. Την αριθμ. 197109/Α1/04-12-2015 (Β’2654) κοινή υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” και “Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού” και “Με εντολή Υφυπουργού” στο Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων ΥΠ.Π.Ε.Θ.».
6. Την αριθμ. 114351/Α1/06-07-2017 (Β’ 2381) κοινή υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” και “Με εντολή Υφυπουργού” στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
4. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
5. Την αριθμ. 13/2017 πράξη του 2ου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Έρευνας και Τεχνολογίας/ Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.
6. Τις ανάγκες στελέχωσης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απόσπαση στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, για το σχολικό έτος 2017-2018, των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

Α/Α

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΕΣΗΣ

1

179154

ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ02

Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

2

227241

ΔΙΑΚΑΚΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΠΕ04.01

Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

3

229623

ΛΑΧΑΝΑ

ΜΑΡΙΑ

ΠΕΤΡΟΣ

ΠΕ12.05

Δ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

4

203346

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΠΕ06

Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

5

227618

ΝΕΖΗ

ΣΟΦΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΕ05

Δ.Ε. ΧΙΟΥ

6

227741

ΝΤΡΟΥΜΠΟΓΙΑΝΝΗ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ07

Δ.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

7

226730

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ02

Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

8

701702

ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΓΓΕΛΑ

ΜΙΧΑΗΛ

ΠΕ07

Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

9

176471

ΣΚΙΑΝΗ

ΕΛΕΝΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ05

Δ.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

10

211636

ΣΥΡΙΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ18.26

Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Αρ.Πρωτ.139287/Γ2/22-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ/ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Πληροφορίες : Μ. Βενεδίκη
Τηλέφωνο : 213-1311694
fax : 210-3442365
email : mvenediki(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Ανανέωση απόσπασης Εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς για το σχολικό έτος 2017-2018.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2740/1999 «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 186).
β. του Π.Δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α’ 181).
γ. του άρθρου 1 του Π.Δ. 70/2015 «Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 114).
δ. του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’210)
2. Την αριθμ. πρωτ. 182109/Γ1/12-11-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, «Αποδοχή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και διορισμός του Γενικού Γραμματέα ΥΠ.Π.Ε.Θ.»(ΥΟΔΔ 823).
3. Την αριθμ. πρωτ. 95260/Γ1/07-06-2017 απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΥΟΔΔ 277).
4. Την αριθμ. 175372/Υ1/29-10-2014 (Β’ 2988) Υπουργική απόφαση περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους αυτοτελών υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
5. Την αριθμ. 197109/Α1/04-12-2015 (Β’2654) κοινή υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” και “Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού” και “Με εντολή Υφυπουργού” στο Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων ΥΠ.Π.Ε.Θ.».
6. Την αριθμ. 114351/Α1/06-07-2017 (Β’ 2381) κοινή υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” και “Με εντολή Υφυπουργού” στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
4. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
5. Την αριθμ. 13/2017 πράξη του 2ου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Έρευνας και Τεχνολογίας/ Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.
6. Τις ανάγκες στελέχωσης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανανέωση της απόσπασης στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, για το σχολικό έτος 2017-2018, των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

Α/Α

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

1

227590

ΚΑΤΣΟΥ

ΦΩΤΕΙΝΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕ05

Δ.Ε ΠΡΕΒΕΖΑΣ

2

224016

ΤΣΑΟΥΣΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ05

Δ.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

3

201856

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΛΚΗΣΤΙΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΠΕ02

Δ.Ε Γ'ΑΘΗΝΑΣ

4

210254

ΤΣΙΜΙΤΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ08

Δ.Ε ΡΕΘΥΜΝΟΥ

5

229822

ΠΑΦΙΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ17.06

Δ.Ε ΚΥΚΛΑΔΩΝ

6

209567

ΛΑΛΙΩΤΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ02

Δ.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ

7

188405

ΣΤΕΦΑΤΟΥ

ΜΑΡΙΑ-ΗΡΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ20

Δ.Ε Γ' ΑΘΗΝΑΣ

8

229633

ΒΛΑΧΟΥ

ΧΡΥΣΗ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΠΕ14.06

Δ.Ε ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

9

213547

ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΕ05

Δ.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ

10

229260

ΚΑΚΟΥΣΙΟΥ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ08

Δ.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ

11

702641

ΚΟΤΡΙΚΛΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕ02

Δ.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ

12

228282

ΚΑΛΑΘΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ18.02

Δ.Ε ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

13

703923

ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΠΕ04.01

Δ.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

14

224090

ΔΙΑΜΑΝΤΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ06

Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

15

223913

ΚΑΠΝΙΑΡΗ

ΜΑΡΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ05

Δ.Ε ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

16

180353

ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕ03

Δ.Ε Γ' ΑΘΗΝΑΣ

17

213588

ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΦΩΤΙΟΣ

ΠΕ06

Δ.Ε ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

18

703359

ΖΙΩΓΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΕ12.01

Δ.Ε ΚΥΚΛΑΔΩΝ

19

203549

ΔΕΡΟΥΚΑΚΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ08

Δ.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Σχετικά Άρθρα