edu.klimaka.gr

Πίνακες Κατάταξης Διοικητικών Υπαλλήλων για Απόσπαση στο Εξωτερικό 2018

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αρ.Πρωτ.132532/Η2/03-08-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ.
ΤΜΗΜΑ Γ
Emaıl :dipode3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Φ. Καλαματιανού
Τηλέφωνο : 210 3443093

ΘΕΜΑ: «Κύρωση τελικού πίνακα επιλογής υποψηφίων διοικητικών υπαλλήλων για απόσπαση στα Συντονιστικά Γραφεία εξωτερικού»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 16 και 18 του ν.4415/2016 (Α’ 159) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Το ΠΔ 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Το Π.Δ. 22/2018 (Α’ 37) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
4. Το ΠΔ 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
5. Την αριθμ. 52935/Υ1/30-3-2018 (Β’ 1227) Υπουργική Απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Μερόπη Τζούφη».
6. Τις διατάξεις της αριθμ. 79250/Γ1/12-5-2017 (Β’1791) Υπουργικής Απόφασης για τον «Καθορισμό διαδικασίας απόσπασης διοικητικών υπαλλήλων σε γραφεία συντονιστών εκπαίδευσης στο εξωτερικό αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ειδικότερων προσόντων, κριτηρίων, οργάνου επιλογής των υποψηφίων» (ΑΔΑ: 6ΨΗΨ4653ΠΣ-Μ9Κ), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της αριθμ. 96818/12-6-2018 (Β’ 2229) Υπουργικής Απόφασης.
7. Την αριθμ. 34296/Γ1/28.02.2018 Υ.Α. «Πλήρωση θέσεων με απόσπαση και επιμίσθιο διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σε Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2018 - 2019 και ημερολογιακό έτος 2019 για το Νότιο Ημισφαίριο».
8. Την αριθμ. 104732/Η2/25-6-2018 (τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 380) Υ.Α. «Συγκρότηση Επιτροπής Επιλογής των προς απόσπαση διοικητικών υπαλλήλων σε Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης στο εξωτερικό αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
9. Τις αριθμ. 1/17-7-2018 και 2/27-7-2018 Πράξεις της Επιτροπής Επιλογής Διοικητικών
Υπαλλήλων για απόσπαση στα Συντονιστικά Γραφεία Εκπαίδευση στο εξωτερικό.
10. Την αριθμ. 125345/Η2/23-7-2018 υπουργική απόφαση «Κύρωση πίνακα επιλογής υποψηφίων διοικητικών υπαλλήλων για απόσπαση στα Συντονιστικά Γραφεία εξωτερικού».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Κυρώνουμε τον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης των διοικητικών υπαλλήλων προς απόσπαση στα Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης, ως ακολούθως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Διοικητικών Υπαλλήλων για αποσπάσεις στο εξωτερικό


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Δελτίο Τύπου
23-07-18

Πίνακας επιλογής υποψηφίων διοικητικών υπαλλήλων για απόσπαση στα Συντονιστικά Γραφεία Εξωτερικού

Σύμφωνα με την αριθμ. 79250/Γ1/12-5-2017 (Β’1791) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης διοικητικών υπαλλήλων σε Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης στο εξωτερικό αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ειδικότερων προσόντων, κριτηρίων, οργάνου επιλογής των υποψηφίων» (ΑΔΑ: 6ΨΗΨ4653ΠΣ-Μ9Κ), αναρτώνται:

  • Πίνακας επιλογής, κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης, των υποψηφίων για απόσπαση διοικητικών υπαλλήλων (με βάση το άθροισμα των μορίων που συγκεντρώνουν από τη μοριοδότηση) ανά Συντονιστικό Γραφείο και
  • Πίνακας απορριφθεισών αιτήσεων απόσπασης.

Τυχόν ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται αποκλειστικά από τους υποψήφιους προς απόσπαση μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: enstaseis-dipode(ΣΤΟ)minedu.gov.gr, έως και την Πέμπτη 26 Ιουλίου 2018 και ώρα 14:00, δηλώνοντας, για διευκόλυνση της υπηρεσίας, στο θέμα το ονοματεπώνυμό τους και αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους υποβολής της ένστασης. Ενστάσεις, οι οποίες δεν θα αποσταλούν στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση δεν θα γίνουν δεκτές.

Λήψη του Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων και Απορριφθέντων

Μετάβαση στα Κριτήρια Απόσπασης Διοικητικών Υπαλλήλων στο Εξωτερικό

Μετάβαση στην Προκήρυξη Υποβολής Αιτήσεων Απόσπασης Διοικητικών υπαλλήλων στο εξωτερικό

 

Σχετικά Άρθρα