edu.klimaka.gr

Ορισμός Διευθυντών / Υποδιευθυντών ΣΕΚ

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕΚ

Αρ.Πρωτ.Κ1/117083/15-07-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
& ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Πληροφορίες : Φ. Κατσού
Τηλέφωνο : 213-1311619

ΘΕΜΑ: «Παράταση θητείας Διευθυντών και Υποδιευθυντών Δημοσίων Σ.Ε.Κ.»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α΄/21-9-2010) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄/17-9-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις των ΚΥΑ 10630/17-9-2013 (ΦΕΚ 2599/B/15-10-2013), ΚΥΑ 3692/7-4-2014 (ΦΕΚ 945/Β/15-4-2014), ΚΥΑ 10650/11-9-2014 (ΦΕΚ 2430/Β/12-9-2014) «Ίδρυση Δημοσίων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης».
4. Το Π.Δ. 114/29-08-2014 (ΦΕΚ 181 Α΄/2015) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
5. Το Π.Δ. 70/22-9-2015 (ΦΕΚ 114 Α΄/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων… Τουρισμού».
6. Το Π.Δ. 73/23-9-2015 (ΦΕΚ 116 Α΄/2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Την υπ’ αριθμ. 178761/Γ2 (ΦΕΚ 803/10-11-2015) απόφαση «Αποδοχή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και διορισμός του Παπαγεωργίου Παυσανία – Ανδρέα σε θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
8. Την YA υπ’ αριθμ. 93258/Α1 (ΦΕΚ 1185/19-06-2015) «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
9. Την αριθμ. πρωτ. 212278/Κ1/29-12-2014 Υπουργική απόφαση με θέμα «Απόσπαση εκπαιδευτικών σε θέσεις Διευθυντών Δημοσίων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης - Σ.Ε.Κ. »
10. Την αριθμ. πρωτ. 212276/Κ1/29-12-2014 Υπουργική απόφαση με θέμα «Απόσπαση εκπαιδευτικών σε θέσεις Υποδιευθυντών Δημοσίων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης-Σ.Ε.Κ.»
11. Τις διατάξεις του άρθρου 66, του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α΄83) «Ρυθμίσεις για τα ζητήματα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης».
12. Τις αριθμ. πρωτ. 86962/30-5-2016, 81861/20-5-2016, 81875/20-5-2016 και 97486/14-06-2016 Υπεύθυνες δηλώσεις των Διευθυντών των Δημοσίων Σ.Ε.Κ.
13. Τις αριθμ. πρωτ. 90991/3-6-2016, 90982/3-6-2013 και 90985/3-6-2016 Υπεύθυνες δηλώσεις των Υποδιευθυντών των Δημοσίων Σ.Ε.Κ.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
15. Την ανάγκη διασφάλισης της συνέχειας της λειτουργίας των Δημοσίων Σ.Ε.Κ. στις οποίες έχουν ήδη εγγραφεί και φοιτούν μαθητές μέχρι την οριστική κατάργησή τους, η οποία άρχεται σταδιακά από το σχολικό έτος 2016-2017 και μέχρι τις 31-8-2019.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α) Την παράταση της θητείας των Διευθυντών των Δημοσίων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης μέχρι 31-08-2018 ως εξής:

Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΣΕΚ

Α.Μ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑ∆ΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ

1

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

217407

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

2ο Γ/ΣΙΟ ∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

2

ΒΟΡΕΙΟΥΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

192054

ΚΡΗΤΙΚΟΓΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ18.02-

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

3

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

200748

 

ΝΤΑΦΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ17.07-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ-KATEE

1ο ΕΠΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

4

ΠΕΛΟΠΟNΝΗΣΟΥ

ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ

211282

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ17.08-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ-KATEE

1ο ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Β) Την παράταση της θητείας των Υποδιευθυντών των Δημοσίων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης μέχρι 31-08-2018 ως εξής:

 

Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΣΕΚ

Α.Μ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑ∆ΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ

1

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

225198

ΤΖΩΡΤΖΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

ΠΕ11- ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

3ο Γ/ΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

2

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

177848

ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΠΕ18.18-ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ

1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

3

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

205421

ΜΠΟΖΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΕ19-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ

1ο ΕΠΑΛ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ


Αρ.Πρωτ.212278/Κ1/29-12-2014/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Πληροφορίες : Α. Πέττας
Ιστοσελίδα : http://www.gsae.edu.gr
Τηλέφωνο : 213 131 1634, 213 131 1696

ΘΕΜΑ: «Απόσπαση εκπαιδευτικών σε θέσεις Διευθυντών Δημοσίων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης - Σ.Ε.Κ. »

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α΄/21-9-2010) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α’/24-5-2011) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ‘ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ’ και λοιπές διατάξεις»,
2. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Το Π.Δ. 114/29-08-2014 (ΦΕΚ 181 ) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»
4. Το Π.Δ. 89/2014 (Α' 134) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τις διατάξεις της Απόφασης 175377/Y1 (ΦΕΚ 2289 Β΄/05-11-2014) «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»
6. Την αριθμ. 11904/10-10-2014 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών Δημοσίων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης - Σ.Ε.Κ.».
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
8. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των Δημοσίων ΣΕΚ η οποία εξυπηρετεί το Δημόσιο συμφέρον.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέσεις Διευθυντών Δημοσίων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Σ.Ε.Κ. όπως εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΣΕΚ

Α.Μ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑ∆ΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ

1

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

217407

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ02- ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

2οΓ/ΣΙΟ ∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

2

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

192054

ΚΡΗΤΙΚΟΓΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ18.02- ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

3

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

200748

ΝΤΑΦΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ17.07-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ -KATEE

1ο ΕΠΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

4

ΠΕΛΟΠΟNΝΗΣΟΥ

ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ

211282

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ17.08- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ -KATEE

1ο ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Η θητεία των ανωτέρω λήγει την 31η/8/2016.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

 


Αρ.Πρωτ.212276/Κ1/29-12-2014/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Πληροφορίες : Α. Πέττας
Ιστοσελίδα : http://www.gsae.edu.gr
Τηλέφωνο : 213 131 1634, 213 131 1696

ΘΕΜΑ: «Απόσπαση εκπαιδευτικών σε θέσεις Υποδιευθυντών Δημοσίων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης - Σ.Ε.Κ. »

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α΄/21-9-2010) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α’/24-5-2011) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ‘ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ’ και λοιπές διατάξεις»,
2. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Το Π.Δ. 114/29-08-2014 (ΦΕΚ 181 ) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»
4. Το Π.Δ. 89/2014 (Α' 134) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τις διατάξεις της Απόφασης 175377/Y1 (ΦΕΚ 2289 Β΄/05-11-2014) «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»
6. Την αριθμ. 11905/10-10-2014 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων με επιλογή Υποδιευθυντών Δημοσίων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης - Σ.Ε.Κ.».
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
8. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των Δημοσίων ΣΕΚ η οποία εξυπηρετεί το Δημόσιο συμφέρον.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέσεις Υποδιευθυντών Δημοσίων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Σ.Ε.Κ. όπως εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΣΕΚ

Α.Μ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑ∆ΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ

1

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

225198

ΤΖΩΡΤΖΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

ΠΕ11- ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

3ο Γ/ΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

2

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

177848

ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΕ18.18- ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ

1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

3

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

205421

ΜΠΟΖΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΕ19- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ

1ο ΕΠΑΛ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Η θητεία των ανωτέρω λήγει την 31η/8/2016.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Σχετικά Άρθρα