edu.klimaka.gr

Αριθμός Διοικητικών Υπαλλήλων σε Γραφεία Εκπαίδευσης Εξωτερικού

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΠΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αρ.Πρωτ.164667/Γ1/03-10-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Γ. Μουτζουροπούλου, Αικ. Χαμπάκη
Τηλέφωνο: 210-344 2344/3228
FAX: 210-3442365
E-mail: moutzouropoulou.g(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Ορισμός αριθμού διοικητικών υπαλλήλων που αποσπώνται στα Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 16 και 18 του ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/2016) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.4440/2019 (ΦΕΚ 224/τ.Α΄/2016) «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του ν.4456/2017 «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/2017).
3. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ 114/τ.Α’/2015).
4. Το π.δ 125/2016 (ΦΕΚ 210/2016 τ. Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Το π.δ. 114/29.08.2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 181/τ.Α΄/2014) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την αριθμ.2/58492/0022/03.08.2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία καταβολής του ειδικού επιμισθίου αποσπασμένων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του ΥΠ.Ε.Π.Θ στο εξωτερικό.» (ΦΕΚ 1840/τ.Β΄/2009).
7. Την αριθμ.2/20801/0022/14.03.2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός μειωμένου ειδικού επιμισθίου αποσπασμένων στο εξωτερικό εκπαιδευτικών, διοικητικών υπαλλήλων και συντονιστών εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ» (ΦΕΚ 807/τ.Β΄/2012).
8. Την αριθμ.2/12870/ΔΕΠ/29.03.2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία καταβολής ειδικού επιμισθίου αποσπασμένων συντονιστών, εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο εξωτερικό και καθορισμός αυτού σε ευρώ» (ΦΕΚ 1740/τ.Β΄/2016).
9. Το αρ.πρωτ.67427/Γ1/25.04.2017 έγγραφό μας με θέμα «Προσδιορισμός αριθμού Συντονιστικών Γραφείων».
10. To αρ.πρωτ.69801/Η2/28.04.2017 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Παιδείας, Ομογενών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Μειονοτικών Σχολείων με θέμα «Προσδιορισμός Συντονιστικών Γραφείων».
11. Το αρ.πρωτ.141288/Γ1/28.08.2017 έγγραφό μας προς τη Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών με θέμα: «Επανεξέταση εισήγησης για τον καθορισμό αριθμού διοικητικών υπαλλήλων που αποσπώνται στα Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό».
12. Το αρ.πρωτ.141288/Γ1/28.08.2017 έγγραφό μας με θέμα: «Επανεξέταση εισήγησης για τον καθορισμό αριθμού διοικητικών υπαλλήλων που αποσπώνται στα Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό».
13. Την αριθμ. πρωτ. Φ1/Α/1081/153646/Β1/15.09.2017 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με την οποία διαπιστώνεται ότι από την έκδοση της ανωτέρω Υ.Α. δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Καθορίζουμε τoν ανώτατο αριθμό των διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που μπορούν να αποσπαστούν στα δώδεκα (12) Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό σε τριάντα έξι (36).

Σε κάθε Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης οι διοικητικοί υπάλληλοι που αποσπώνται δεν μπορεί να είναι περισσότεροι από τρείς (3).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Σχετικά Άρθρα