edu.klimaka.gr

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών για Διοικητικό Προσωπικό στο ΙΕΠ 2021-2022

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΙΕΠ 2021-2022

Αρ.Πρωτ.13662/31-08-2021/ΙΕΠ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
& Διοικητικής Μέριμνας
Ταχ. Δ/νση: Τσόχα 36, 11521, Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 1335 208
Fax: 213 1335 111
E- mail: gp(ΣΤΟ)iep.edu.gr
Ιστοσελίδα: www.iep.edu.gr
Πληροφορίες: Χ. Μπομπαρίδου

Θέμα: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε θέσεις διοικητικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 16. Γ΄, παρ. 6. του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α’ 167), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του ν. 2740/99 (ΦΕΚ Α’ 186), όπως ισχύουν,
2. τις διατάξεις του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 63, παρ. 4 και 70 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α’ 102),
3. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 208017/Γ4/03-12-2018 (ΦΕΚ Β’ 5527) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)»,
4. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 180661/Γ4/19-11-2019 (ΦΕΚ 981/τ. ΥΟΔΔ/20-11-2019) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και ορισμός νέων»,
5. τις διατάξεις των άρθρων 75-83 του κεφ. ια', Ψηφιακή Διαφάνεια-Πρόγραμμα Διαύγεια του ν. 4727/20 (ΦΕΚ 184 Α/23-9-2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»,
6. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6131/21-05-2021 (ΑΔΑ: Ω1Δ5ΟΞΛΔ-Ψ79) Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας ως διοικητικό προσωπικό στο ΙΕΠ,
7. τις ηλεκτρονικές αιτήσεις των αναφερομένων στην παρούσα,
8. το υπ’ αριθμ. πρωτ. 11709/15-07-2021 (ΑΔΑ ΩΥΚΗΟΞΛΔ-ΡΒΝ) απόσπασμα της 37ης/15-7-2021 Συνεδρίασης του ΔΣ και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 12431/30-07-2021 (ΑΔΑ: 6ΧΔΠΟΞΛΔ-7ΝΓ) απόσπασμα της 39ης/29-07-2021 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΙΕΠ και το απόσπασμα Πρακτικού της 41ης/5-8-2021 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΙΕΠ,
9. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη για το Δημόσιο,
10. την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 12961/09-08/2021 αίτηση ανάκλησης απόσπασης της εκπαιδευτικού Κουβαρά Βαΐας
11. την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 132041/09-08/2021 αίτηση ανάκλησης απόσπασης της εκπαιδευτικού Κουτρούλη Ειρήνης
12. την υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΙΘ 103389/09-08/2021 αίτηση ανάκλησης απόσπασης της εκπαιδευτικού Πετρίδου Κωνσταντίνας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

αποσπούμε για τέσσερα σχολικά έτη ως διοικητικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΜ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
1 ΑΣΗΜΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 204303 ΠΕ78 ΔΔΕ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
2 ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 223888 ΠΕ05 ΔΠΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
3 ΖΩΙΤΣΗΣ-ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ 194918 ΠΕ80 ΔΔΕ ΧΙΟΥ
4 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 600952 ΠΕ70 ΔΠΕ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ
5 ΜΟΣΧΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ 615754 ΠΕ06 ΔΠΕ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
6 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 593005 ΠΕ70 ΔΠΕ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ
7 ΡΑΜΜΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 700345 ΠΕ7 1ο ΚΕΣΥ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ
8 ΣΥΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΡΙΕΤΤΑ 203454 ΠΕ06 ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
9 ΦΟΥΝΤΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 611530 ΠΕ60 ΔΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Οι ως άνω εκπαιδευτικοί λαμβάνουν από την οργανική τους θέση το σύνολο των αποδοχών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 63 του ν. 4547/2018.

Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους/τις ενδιαφερόμενους/ες, ομοίως και η Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας ΕΕΚΔΒΜ & Ν.

Η Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευμάτων
Νίκη Κεραμέως


Αρ.Πρωτ.12395/28-07-2021/ΙΕΠ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
& Διοικητικής Μέριμνας
Τηλέφωνο: 213 1335 201
Fax: 213 1335 111
E- mail: gp(ΣΤΟ)iep.edu.gr
Ιστοσελίδα: www.iep.edu.gr
Πληροφορίες: Χ. Μπομπαρίδου

Θέμα: Ανανέωση αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε θέσεις διοικητικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 16. Γ΄, παρ. 6. του ν. 1566/1985 (Α’ 167), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του ν.2740/99 (Α’ 186), όπως ισχύουν,
2. τις διατάξεις του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 63, παρ 4 και 70 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α’ 102),
3. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 208017/Γ4/03-12-2018 (ΦΕΚ Β’ 5527) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)»,
4. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 180661/Γ4/19-11-2019 (ΦΕΚ 981/τ. ΥΟΔΔ/20-11-2019) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και ορισμός νέων»,
5. τις διατάξεις των άρθρων 75-83 του κεφ. ια', Ψηφιακή Διαφάνεια-Πρόγραμμα Διαύγεια του ν. 4727/20 (ΦΕΚ 184 Α/23-9-2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»,
6. τις υπ' αριθμ. πρωτ. 5604/30-08-2017 (ΑΔΑ: ΨΛΓΛΟΞΛΔ-ΥΦΩ) και 7313/30-10-2017 (ΑΔΑ: Ω1ΣΚΟΞΛΔ-2ΡΛ) αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
7. τις αιτήσεις των αναφερομένων στην παρούσα,
8. την υπ’ αριθμ. 26 /20-05-2021 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΕΠ,
9. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη για το Δημόσιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανανέωση της τετραετούς απόσπασης σε θέσεις διοικητικού προσωπικού, από τη λήξη της τρέχουσας – ήτοι από 01/09/2021 έως 31/08/2025 – στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, χωρίς επιπλέον δαπάνη για το δημόσιο ή τον φορέα, των παρακάτω εκπαιδευτικών:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΜ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1 Βυθούλκα Αναστασία 583877 ΠΕ 70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α' ΑΘΗΝΑΣ
2 Γεωργιάδου Άννα 169599 ΠΕ02 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
3 Ζυγογιάννη Αγγελική 173137 ΠΕ01 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
4 Ιωαννίδου Μαρία- Ελένη 206399 ΠΕ05 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
5 Καρύγιαννη Ουρανία 185578 ΠΕ02 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
6 Κρίντα Όλγα 205310 ΠΕ86 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
7 Σαββοπούλου Κωνσταντίνα 207390 ΠΕ04.01 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
8 Σπίνος Ιωάννης 229550 ΠΕ86 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Η Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευμάτων
Νίκη Κεραμέως

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΟ ΙΕΠ 2020-21

Αρ.Πρωτ.8229/22-07-2020/

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Τμήμα Προσωπικού & Γραμματειακής Υποστήριξης
Τηλέφωνο: 213 1335 208
Fax: 213 1335 111
E- mail: gp(ΣΤΟ)iep.edu.gr
Ιστοσελίδα: www.iep.edu.gr
Πληροφορίες: Χ. Μπομπαρίδου

Θέμα: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε θέσεις διοικητικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 16. Γ΄, παρ. 6. του ν. 1566/1985 (Α’ 167), όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του ν. 2740/99 (Α’ 186), όπως ισχύουν,
2. τις διατάξεις του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 63 και 70 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α’ 102),
3. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 208017/Γ4/03-12-2018 (ΦΕΚ Β’ 5527) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)»,
4. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 180661/Γ4/19-11-2019 (ΦΕΚ 981/τ. ΥΟΔΔ/20-11-2019) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και ορισμός νέων»,
5. τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
6. τις αιτήσεις των αναφερομένων στην παρούσα,
7. την υπ’ αριθμ. 34/02-07-2020 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΕΠ,
8. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη για το Δημόσιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

αποσπούμε για τέσσερα σχολικά έτη ως διοικητικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, χωρίς επιπλέον δαπάνη για το δημόσιο ή τον φορέα, τους παρακάτω εκπαιδευτικών:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΜ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
1 ΑΡΜΠΕΛΙΑ ΜΑΡΙΑ 202537 ΠΕ04.01 ΔΕ Δ΄ΑΘΗΝΑΣ
2 ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 603158 ΠΕ60 ΠΕ Β΄ΑΘΗΝΑΣ
3 ΖΑΦΕΙΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 621475 ΠΕ70 ΠΕ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
4 ΚΟΤΣΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 607538 ΠΕ70 ΠΕ Α΄ΑΘΗΝΑΣ
5 ΝΑΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 215619 ΠΕ86 ΔΕ Α΄ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
6 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 210722 ΠΕ05 ΔΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
7 ΣΤΥΛΙΑΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 181960 ΠΕ86 ΔΕ Α΄ΑΘΗΝΑΣ
8 ΤΑΡΑΤΣΑ ΕΛΕΝΗ 225793 ΠΕ06 ΔΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
9 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 196546 ΠΕ79.01 ΔΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Η Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευμάτων
Νίκη Κεραμέως


Αρ.Πρωτ.7762/09-07-2020/ΥΠΑΙΘ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Τμήμα Προσωπικού
& Γραμματειακής Υποστήριξης
Ταχ. Δ/νση: Τσόχα 36, 11521, Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 1335 208
Fax: 213 1335 111
E- mail: gp(ΣΤΟ)iep.edu.gr
Ιστοσελίδα: www.iep.edu.gr
Πληροφορίες: Χ. Μπομπαρίδου

Θέμα: Ανανέωση αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε θέσεις διοικητικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 16. Γ΄, παρ. 6. του ν. 1566/1985 (Α’ 167), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του ν. 2740/99 (Α’ 186), όπως ισχύουν,
2. τις διατάξεις του ν. 3966/20113966/20113966/20113966/20113966/20113966/20113966/20113966/20113966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 63 και 70 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α’ 102),
3. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 208017/Γ4/03-12-2018 (ΦΕΚ Β’ 5527) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)»,
4. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 180661/Γ4/19-11-2019 (ΦΕΚ 981/τ. ΥΟΔΔ/20-11-2019) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και ορισμός νέων»,
5. τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
6. την υπ' αριθμ. πρωτ. 6611/25-08-2016 (ΑΔΑ: Ω3Ψ0ΟΞΛΔ-9ΤΤ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Αποσπάσεις στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για τη στελέχωση της Επιστημονικής και της Διοικητικής Υπηρεσίας αυτού»,
7. την υπ' αριθμ. πρωτ. 8201/24-10-2016 (ΑΔΑ: 6ΩΨΡΟΞΛΔ-1ΩΥ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για τις ανάγκες υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ που υλοποιούνται στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
8. την υπ’ αριθμ. 25/21-05-2020 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΕΠ,
9. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη για το Δημόσιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανανέωση της τετραετούς απόσπασης σε θέσεις διοικητικού προσωπικού, από τη λήξη της τρέχουσας– ήτοι από 01/09/2020 έως 31/08/2024 – στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, χωρίς επιπλέον δαπάνη για το δημόσιο ή τον φορέα, των παρακάτω εκπαιδευτικών:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΜ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1 Ατσαλάκη Ελένη 229857 ΠΕ 81 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
2 Θωμοπούλου Μάρθα 170786 ΠΕ05 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α' ΑΘΗΝΑΣ
3 Λαδιάς Γεώργιος 209115 ΠΕ86 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α' ΑΘΗΝΑΣ
4 Νικόπουλος Ιωάννης 187730 ΠΕ86 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
5 Παπαστάμου Ιωάννα 160772 ΠΕ80 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
6 Παπαστράτου Πηνελόπη 180915 ΠΕ05 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
7 Ράπτης Νικόλαος 168736 ΠΕ78 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
8 Σημαιοφορίδου Κυριακή 703097 ΠΕ05 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
9 Σπανάκη Άννα 210721 ΠΕ05 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ
10 Σπανουδάκης Εμμανουήλ 211053 ΠΕ86 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
11 Χατζηηλίου Αγγελική 198789 ΠΕ 06 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
12 Χρουσαλά Ρεββέκα 214133 ΠΕ07 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

Η Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευμάτων
Νίκη Κεραμέως

Σχετικά Άρθρα