edu.klimaka.gr

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών ως Επιστημονικό Προσωπικό στο ΙΕΠ 2022

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΠ 2022-2023

Αρ.Πρωτ.15761/02-12-2022/ΥΠΑΙΘ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
& Διοικητικής Μέριμνας
Ταχ. Δ/νση: Αν.Τσόχα 36, 11521, Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 1335 218
E- mail: gp@iep.edu.gr
Ιστοσελίδα: www.iep.edu.gr
Πληροφορίες: Σ. Φαρσάρη

Θέμα: Ανανέωση θητείας επιστημονικού προσωπικού με απόσπαση εκπαιδευτικών στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118),
2. τις διατάξεις του άρθρου 16 Γ΄, παρ. 6. του ν. 1566/1985 (Α’ 167), όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του ν. 2740/99 (Α’ 186), όπως ισχύουν,
3. τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α’ 102),
4. τις διατάξεις των άρθρων 75-83 του κεφ. ια', Ψηφιακή Διαφάνεια-Πρόγραμμα Διαύγεια του ν. 4727/20 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»,
5. το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,
6. το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
7. Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
8. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 208017/Γ4/03-12-2018 (Β’ 5527) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)»,
9. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 180661/Γ4/19-11-2019 (τ. ΥΟΔΔ 981) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και ορισμός νέων»,
10. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13570/21-12-2018 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για πλήρωση θέσεων Συμβούλων α’ και β’ τετραετούς θητείας στο ΙΕΠ»
11. τις αιτήσεις των αναφερόμενων στην παρούσα εκπαιδευτικών,
12. το απόσπασμα της 56ης/20-10-2022 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΙΕΠ με θέμα «Ενημέρωση σχετικά με την λήξη θητείας μελών επιστημονικού προσωπικού»,
13. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη για το Δημόσιο

αποφασίζουμε

Την ανανέωση της θητείας σε θέσεις επιστημονικού προσωπικού με απόσπαση, για τέσσερα έτη από τη λήξη της τρέχουσας θητείας στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, χωρίς επιπλέον δαπάνη για το δημόσιο ή τον φορέα, των παρακάτω εκπαιδευτικών:

Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΙΕΠ
184229 ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ06 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β'
163245 ΓΙΟΒΑΝΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ78 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α'
183901 ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α'
553705 ΧΑΛΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β'

Οι ως άνω εκπαιδευτικοί με την ανάληψη υπηρεσίας στο ΙΕΠ λαμβάνουν από την οργανική τους θέση το σύνολο των αποδοχών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 του ν. 3966/2011 και 63 του ν.4547/2018.

Οι Προϊστάμενοι/ες των αρμόδιων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση στις οικείες σχολικές μονάδες και στους ενδιαφερόμενους.

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων
Νίκη Κεραμέως


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΙΕΠ 2022-2026

Αρ.Πρωτ.10433/18-08-2022/ΥΠΑΙΘ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
& Διοικητικής Μέριμνας
Ταχ. Δ/νση: Τσόχα 36, 11521, Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 1335 208
E- mail: gp(ΣΤΟ)iep.edu.gr
Ιστοσελίδα: www.iep.edu.gr
Πληροφορίες: Α. Σπανάκη

Θέμα: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 16. Γ΄, παρ. 6. του ν. 1566/1985 (Α’ 167), όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του ν. 2740/99 (Α’ 186), όπως ισχύουν,
2. το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,
3. το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
4. Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
5. τις διατάξεις του ν. 3966/2011 ( Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 63 και 70 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α’ 102),
6. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 208017/Γ4/03-12-2018 (Β’ 5527) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)»,
7. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 180661/Γ4/19-11-2019 (τ. ΥΟΔΔ 981) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και ορισμός νέων»,
8. τις διατάξεις των άρθρων 75-83 του κεφ. ια', Ψηφιακή Διαφάνεια-Πρόγραμμα Διαύγεια του ν. 4727/20 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»,
9. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6893/03-06-2022 (ΑΔΑ:9ΝΩΓΟΞΛΔ-ΖΤ1) Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ),
10. τις ηλεκτρονικές αιτήσεις των αναφερομένων στην παρούσα,
11. το υπ’ αριθμ. πρωτ. 8310/05-07-2022 (ΑΔΑ: Ψ1ΤΦΟΞΛΔ-ΓΦΨ) απόσπασμα της 37ης/04-07-2022 Πράξης του ΔΣ καθώς και το απόσπασμα της 39ης/14-07-2022 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης σχεδίου ΥΑ αναφορικά με τις αποσπάσεις στο ΙΕΠ ως επιστημονικό προσωπικό,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποσπούμε σε θέσεις επιστημονικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, για τετραετή θητεία (από 01/09/2022 έως και 31/08/2026), τις παρακάτω εκπαιδευτικούς:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΜ ΚΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΙΕΠ
 1 ΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑ 576380  ΠΕ06 ΔΠΕ Α΄ΑΘΗΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
 2 ΜΠΕΛΕΧΡΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
587452 ΠΕ11 ΔΠΕ Β΄ΑΘΗΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Οι ως άνω εκπαιδευτικοί με την ανάληψη υπηρεσίας στο ΙΕΠ λαμβάνουν από την οργανική τους θέση το σύνολο των αποδοχών τους με όλες τις τυχόν επιπλέον ανταμοιβές, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 του ν. 3966/2011 και 63 του ν. 4547/2018.

Οι Προϊστάμενοι/ες των αρμόδιων Διευθύνσεων παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση στην οικείες σχολικές μονάδες και στους ενδιαφερόμενους.

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων
Νίκη Κεραμέως


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΙΕΠ 2021-2025

Αρ.Πρωτ.13660/31-08-2021/ΥΠΑΙΘ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
& Διοικητικής Μέριμνας
Ταχ. Δ/νση: Τσόχα 36, 11521, Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 1335 208
Fax: 213 1335 111
E- mail: gp(ΣΤΟ)iep.edu.gr
Ιστοσελίδα: www.iep.edu.gr
Πληροφορίες: Χ. Μπομπαρίδου

Θέμα: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 16. Γ΄, παρ. 6. του ν. 1566/1985 (Α’ 167), όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του ν. 2740/99 (Α’ 186), όπως ισχύουν,
2. τις διατάξεις του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 63 και 70 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α’ 102),
3. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 208017/Γ4/03-12-2018 (ΦΕΚ Β’ 5527) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)»,
4. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 180661/Γ4/19-11-2019 (ΦΕΚ 981/τ. ΥΟΔΔ/20-11-2019) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και ορισμός νέων»,
5. τις διατάξεις των άρθρων 75-83 του κεφ. ια', Ψηφιακή Διαφάνεια-Πρόγραμμα Διαύγεια του ν. 4727/20 (ΦΕΚ 184 Α/23-9-2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»,
6. τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 6130/21-05-2021 (ΑΔΑ: Ω8ΣΤΟΞΛΔ-ΝΩΕ) 7581/11-06-2021 (ΑΔΑ: ΨΚΒΔΟΞΛΔ-40Ι) Ανακοινώσεις - Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ),
7. τις αιτήσεις των αναφερομένων στην παρούσα,
8. το υπ’ αριθμ. πρωτ. 12286/23-07-2021 (ΑΔΑ ΡΒΨΧΟΞΛΔ-ΚΜΛ) της 38ης/22-07-2021 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΙΕΠ και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 12444/30-07-2021 (ΑΔΑ: Ψ6ΛΔΟΞΛΔ-ΨΑΥ) απόσπασμα της 39ης/29-07-2021 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΙΕΠ,
9. το υπ’ αριθμ. πρωτ. 12415/29-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΘΞΙΟΞΛΔ-ΔΦ4) της 39ης/29-07-2021 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΙΕΠ και το απόσπασμα Πρακτικού της 41ης/5-8-2021 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΙΕΠ,
10. την υπ’ αριθμ, πρωτ. 12953/09-08-2021 αίτηση ανάκλησης απόσπασης του εκπαιδευτικού Αδαμόπουλου Ιωάννη,
11. την υπ’ αριθμ, πρωτ. 13301/20-8-2021 αίτηση ανάκλησης απόσπασης του εκπαιδευτικού – Δ/ντη Σχολ,. Μονάδας, Κολτσάκη Ευάγγελου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Αποσπούμε σε θέσεις επιστημονικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, για τετραετή θητεία (από 1/9/2021 έως και 31/8/2025) τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΜ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΙΕΠ
1 ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 179113 ΠΕ02 ΔΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β΄ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. (ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ)
2 ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 183318 ΠΕ02 ΔΔΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β΄
ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
3 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΗ 210286 ΠΕ80 ΔΔΕ Α’ ΑΘΗΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β΄ ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
4 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ 602624 ΠΕ70 ΔΠΕ Α’ ΑΘΗΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β΄ ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ
5 ΜΑΡΑΜΠΕΑ     ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 201692 ΠΕ02 ΔΔΕ Α΄ΑΘΗΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠ. ΕΡΓΟΥ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
6 ΜΗΤΣΗ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 197275 ΠΕ02 ΔΔΕ Γ΄ΑΘΗΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β΄
ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
7 ΜΠΙΛΛΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 220469 ΠΕ02 ΔΔΕ Γ΄ΑΘΗΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α΄
ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
8 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 200055 ΠΕ86 ΔΔΕ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α΄
ΠΕ 86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
9 ΠΑΡΚΟΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 589410 ΠΕ70 ΔΠΕ Α’ ΑΘΗΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β΄
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ / ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΤΠΕ)
10 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 611649 ΠΕ60 ΔΠΕ Α’ ΑΘΗΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β΄
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ / ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΤΠΕ)
11 ΧΑΡΟΚΟΠΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ 191526 ΠΕ78 ΔΔΕ Β΄ΑΘΗΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β΄
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
12 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 596094 ΠΕ70 ΔΠΕ Β’ ΑΘΗΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β΄
ΠΕΡΙΒ/ΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
13 ΧΩΛΙΔΗ ΣΟΦΙΑ 611825 ΠΕ60 ΔΠΕ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β΄
ΠΕ 60 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
14 ΓΙΑΝΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 557027 ΠΕ 70 ΔΠΕ Β’ ΑΘΗΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α’ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

Β. Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8772/11-08-2020 (ΑΔΑ: ΨΔΒΖΟΞΛΔ-Σ5Π) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ως προς τους εκπαιδευτικούς:

  1. Μπίλλα Πολυξένη, κλ. ΠΕ02, (ΑΜ 220469) με οργανική θέση στη ΔΔΕ Γ΄ΑΘΗΝΑΣ
  2. Γιαννίκας Αθανάσιος, κλ. ΠΕ 70 (ΑΜ 557027) με οργανική θέση στη ΔΠΕ Β’ ΑΘΗΝΑΣ

Γ. Οι ως άνω εκπαιδευτικοί της παρ. Α με την ανάληψη υπηρεσίας στο ΙΕΠ λαμβάνουν από την οργανική τους θέση το σύνολο των αποδοχών τους με όλες τις τυχόν επιπλέον ανταμοιβές, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 του ν.3966/2011 και 63 του ν.4547/2018.

Οι Προϊστάμενοι/ες των αρμόδιων Διευθύνσεων παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση στις οικείες σχολικές μονάδες και στους/στις ενδιαφερόμενους/ες.

Η Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευμάτων
Νίκη Κεραμέως


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΙΕΠ 2020-2024

Αρ.Πρωτ.12832/02-12-2020/ΥΠΑΙΘ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Τμήμα Προσωπικού
& Γραμματειακής Υποστήριξης
Ταχ. Δ/νση: Τσόχα 36, 11521, Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 1335 208
Fax: 213 1335 111
E- mail: gp(ΣΤΟ)iep.edu.gr
Ιστοσελίδα: www.iep.edu.gr
Πληροφορίες: Χ. Μπομπαρίδου

Θέμα: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 16. Γ΄, παρ. 6. του ν. 1566/1985 (Α’ 167), όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του ν. 2740/99 (Α’ 186), όπως ισχύουν,
2. τις διατάξεις του ν. 3966/20113966/20113966/20113966/20113966/20113966/20113966/20113966/20113966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 63 και 70 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α’ 102),
3. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 208017/Γ4/03-12-2018 (ΦΕΚ Β’ 5527) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)»,
4. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 180661/Γ4/19-11-2019 (ΦΕΚ 981/τ. ΥΟΔΔ/20-11-2019) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και ορισμός νέων»,
5. τις διατάξεις των άρθρων 75-83 του κεφ. ια', Ψηφιακή Διαφάνεια-Πρόγραμμα Διαύγεια του ν. 4727/20 (ΦΕΚ 184 Α/23-9-2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»,
6. υπ’ αριθμ. πρωτ. 9471/17-09-2020 (ΑΔΑ: ΨΞΣΑΟΞΛΔ-ΔΦΖ) «Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικού ως επιστημονικό προσωπικό στο ΙΕΠ» σε θέση Συμβούλου Β’ Αγγλικών,
7. υπ’ αριθμ. πρωτ. 9677/24-9-2020 (ΑΔΑ: 6ΙΓΒΟΞΛΔ-1ΔΙ) «Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικού ως επιστημονικό προσωπικό στο ΙΕΠ» σε θέση Συμβούλου Β’ Θεολόγων,
8. τις αιτήσεις των αναφερομένων στην παρούσα,
9. τις υπ’ αριθμ. 49/15-10-2020 και 50/22-10-2020 Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΕΠ,
10. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη για το Δημόσιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποσπούμε σε θέσεις επιστημονικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, για τετραετή θητεία (έως και 31/8/2024) χωρίς επιπλέον δαπάνη για το δημόσιο ή τον φορέα, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΜ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1 ΚΙΟΥΛΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 165405 ΠΕ 01 ΔΔΕ ΔΡΑΜΑΣ
2 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΘΑΛΕΙΑ 570030 ΠΕ 06 ΔΠΕ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

Οι Προϊστάμενοι/ες των αρμόδιων Διευθύνσεων παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση στις οικείες σχολικές μονάδες και στους ενδιαφερόμενους.

Η Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευμάτων
Νίκη Κεραμέως

 


Αρ.Πρωτ.9065/01-09-2020/ΙΕΠ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Τμήμα Προσωπικού
& Γραμματειακής Υποστήριξης
E- mail: gp(ΣΤΟ)iep.edu.gr
Ιστοσελίδα: www.iep.edu.gr
Πληροφορίες: Χ. Μπομπαρίδου

Θέμα: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 16. Γ΄, παρ. 6. του ν. 1566/1985 (Α’ 167), όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του ν. 2740/99 (Α’ 186), όπως ισχύουν,
2. τις διατάξεις του ν. 3966/20113966/20113966/20113966/20113966/20113966/20113966/20113966/20113966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 63 και 70 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α’ 102),
3. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 208017/Γ4/03-12-2018 (ΦΕΚ Β’ 5527) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)»,
4. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 180661/Γ4/19-11-2019 (ΦΕΚ 981/τ. ΥΟΔΔ/20-11-2019) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και ορισμός νέων»,
5. τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
6. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8144/17-07-2020 (ΑΔΑ: ΨΟΕΞΟΞΛΔ-ΧΩΧ) Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ),
7. τις αιτήσεις των αναφερομένων στην παρούσα,
8. τις υπ’ αριθμ. 38/31-7-2020 και 39/06-08-2020 Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΕΠ,
9. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη για το Δημόσιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποσπούμε σε θέσεις επιστημονικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, για τετραετή θητεία (από 1/9/2020 έως και 31/8/2024) χωρίς επιπλέον δαπάνη για το δημόσιο ή τον φορέα, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΜ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1 ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 161173 ΠΕ 04.01 ΔΔΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2 ΣΑΛΠΑΣΑΡΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 200135 ΠΕ 86 ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
3 ΤΑΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 223200 ΠΕ 03 ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Οι Προϊστάμενοι/ες των αρμόδιων Διευθύνσεων παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση στις οικείες σχολικές μονάδες και στους ενδιαφερόμενους.

Η Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευμάτων
Νίκη Κεραμέως


Αρ.Πρωτ.8772/11-08-2020/ΙΕΠ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Τμήμα Προσωπικού & Γραμματειακής Υποστήριξης
Ταχ. Δ/νση: Τσόχα 36, 11521, Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 1335 208
Fax: 213 1335 111
E- mail: gp(ΣΤΟ)iep.edu.gr
Ιστοσελίδα: www.iep.edu.gr
Πληροφορίες: Χ. Μπομπαρίδου

Θέμα: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 16. Γ΄, παρ. 6. του ν. 1566/1985 (Α’ 167), όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του ν. 2740/99 (Α’ 186), όπως ισχύουν,
2. τις διατάξεις του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 63 και 70 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α’ 102),
3. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 208017/Γ4/03-12-2018 (ΦΕΚ Β’ 5527) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)»,
4. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 180661/Γ4/19-11-2019 (ΦΕΚ 981/τ. ΥΟΔΔ/20-11-2019) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και ορισμός νέων»,
5. τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
6. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5329/09-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΨ53ΟΞΛΔ-ΠΨΗ) Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ),
7. τις αιτήσεις των αναφερομένων στην παρούσα,
8. τις υπ’ αριθμ. 35/9-7-2020, 36/16-07-2020 και 37/23-07-2020 Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΕΠ,
9. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη για το Δημόσιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Αποσπούμε σε θέσεις επιστημονικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, για τετραετή θητεία (από 1/9/2020 έως και 31/8/2024) χωρίς επιπλέον δαπάνη για το δημόσιο ή τον φορέα, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΜ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1 Γελαστοπούλου Μαρία 588028 ΠΕ60 ΔΠΕ Α’ Αθήνας
2 Γιαννίκας Αθανάσιος 557027 ΠΕ70 ΔΠΕ Β’ Αθήνας
3 Γκογκόση Παναγιώτα 227475 ΠΕ04.04 ΔΔΕ Πειραιά
4 Γκορτσίλα Ευγενία 171544 ΠΕ11 ΔΔΕ Αν. Αττικής
5 Γράψας Ιωάννης 170583 ΠΕ04.02 ΔΔΕ  Δ΄ Αθήνας
6 Ζυμπίδης Δημήτριος 556754 ΠΕ70 ΔΠΕ Β ‘Αθήνας
7 Κατσαγάνη Γεωργία 145599 ΠΕ02 ΔΔΕ Α’ Αθήνας
10 Μάνου Αγγελική 597215 ΠΕ60 ΔΠΕ  Δ’ Αθήνας
11 Μαστραπάς Αντώνιος 183455 ΠΕ02 ΔΔΕ Αθήνας
12 Ματσούκας Παναγιώτης 210225 ΠΕ08 ΔΔΕ Κυκλάδων
13 Μπίλλα Πολυξένη 220469 ΠΕ02 ΔΔΕ Γ’ Αθήνας
14 Μπίστα Πολυξένη 142667 ΠΕ02 ΔΔΕ Β’ Αθήνας
15 Παπαδοπούλου Σταυρούλα 187144 ΠΕ88 ΔΔΕ Αν. Αττικής
16 Παπαθανασίου Θεοδώρα 192022 ΠΕ89 ΔΔΕ Γ’ Αθήνας
17 Πετροπούλου Γεωργία 218175 ΠΕ02 ΔΔΕ Γ’ Αθήνας
18 Πήλιουρας Παναγιώτης 566872 ΠΕ 70 ΔΠΕ Γ’ Αθήνας
19 Πιτσικάλης Σταύρος 204758 ΠΕ84 ΔΔΕ Κυκλάδων
20 Σταμούλης Ευθύμιος 561070 ΠΕ70 ΔΠΕ Β’ Αθήνας
21 Φύκαρης Γεώργιος 192133 ΠΕ90 ΔΔΕ Χίου

Β. Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5604/30-8-2017 (ΑΔΑ: ΨΛΓΛΟΞΛΔ-ΥΦΩ) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ως προς τους κάτωθι εκπαιδευτικούς :

1. Πιτσικάλη Σταύρο, ΠΕ 84 (ΑΜ 204758 με οργανική θέση στη ΔΔΕ Κυκλάδων
2. Παπαθανασίου Θεοδώρα (ΑΜ 192022) με οργανική θέση στη ΔΔΕ Γ΄ Αθήνας
3. Φύκαρη Γεώργιο (ΑΜ 192133) με οργανική θέση στη ΔΔΕ Χίου

Οι Προϊστάμενοι/ες των αρμόδιων Διευθύνσεων παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση στις οικείες σχολικές μονάδες και στους/στις ενδιαφερόμενους/ες.

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων
Νίκη Κεραμέως

 

 

 

Σχετικά Άρθρα