Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες 2018 - 2019

Εκτύπωση  

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ 2018 - 2019

Αρ.Πρωτ.164356/Ε2/03-10-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Ε. Μπιγέρη  210 3442280
E-mail : dprb2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες για το σχολικό έτος 2018-19.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Γ΄, παρ.6.του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167τΑ΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ186τΑ΄)
2. Τις διατάξεις του Ν.3432/2006 (ΦΕΚ 14τΑ΄)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.3467/2006 (ΦΕΚ 128τΑ΄)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄)
5. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210τΑ΄)
6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 50690/E2/27-03-2018 (ΑΔΑ: 6ΞΙΥ4653ΠΣ-ΛΜΣ) εγκύκλιο αποσπάσεων
7. Τις εισηγήσεις α) της Διοικούσας Επιτροπής της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθήνας (υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΕΑΑ Φ7/208/02.05.2018 έγγραφο)
β) του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελλάς Ιωαννίνων (υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΕΑΒΙ 226/08.05.2018 έγγραφο)
γ) της Διοικούσας Επιτροπής της Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης (υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΕΑΗ 1235/09.05.2018 έγγραφο)
8. Τη γνώμη του Ανώτατου Επιστημονικού Συμβουλίου, όπως διατυπώθηκε στα Πρακτικά της 14ης/19.06.2018 συνεδρίασής του
9. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-19, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

Α. Στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας:

AM ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
215655 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ86 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

B. Στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων:

AM ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
155652 ΣΙΟΥΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΕ01 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
AM ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
178756 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ79.01 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
206462 ΜΠΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ01 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ
AM ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
224179 ΜΠΑΡΜΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ06 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Γ. Στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης:

AM ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
181419 ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ ΡΟΔΑΝΘΗ ΠΕ80 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
149678 ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ02 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
181850 ΜΠΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΠΕ79.01 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
200143 ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ 2017 - 2018


Αρ.Πρωτ.182589/Ε2/26-10-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
Πληροφορίες: Ε. Μπιγέρη : 210 3442280
e-mail : dprb2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
fax: 210 3442282

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες για το σχολικό έτος 2017-18.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Γ΄, παρ.6.του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167 Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ186Α΄)
2. Τις διατάξεις του Ν.3432/2006 (ΦΕΚ 14Α΄)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.3467/2006 (ΦΕΚ 128Α΄)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71Α΄)
5. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210τΑ΄/05.11.16)
6. Τις εισηγήσεις α) της Διοικούσας Επιτροπής της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθήνας (υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΕΑΑ Φ7/278/14.06.2017 έγγραφο)
β) του Ακαδημαϊκου Συμβουλίου της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΕΑΘ 804/19.06.2016 έγγραφο)
γ) της Διοικούσας Επιτροπής της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελλάς Ιωαννίνων (υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΕΑΒΙ 264/16.06.2017 έγγραφο)
δ) της Διοικούσας Επιτροπής της Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης (υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΕΑΗ 1209/19.06.2017 έγγραφο)
7. Τη γνώμη του Ανώτατου Επιστημονικού Συμβουλίου, όπως διατυπώθηκε στα Πρακτικά της 9ης/14.07.2017 συνεδρίασής του
8. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

Α. Στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας:

Για παροχή αυτοδύναμου διδακτικού έργου

AM

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

181359

ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ08

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

701501

ΓΑΛΑΝΗΣ

ΤΙΜΟΛΕΩΝ

ΠΕ01

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

701877

ΚΟΥΚΗ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΠΕ04.02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

215655

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕ19

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

192023

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ18.28

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Για παροχή ειδικού διδακτικού έργου και ειδικού τεχνικού και εργαστηριακού έργου:

AM

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

194828

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

ΚΛΕΙΩ

ΠΕ18.26

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ΄

Β. Στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης:

Για παροχή αυτοδύναμου διδακτικού έργου:

AM

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

177181

ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΕ12.08

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

223791

ΝΙΚΗΤΑ

ΒΕΝΕΤΙΑ

ΠΕ04.04

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Για παροχή ειδικού διδακτικού έργου και ειδικού τεχνικού και εργαστηριακού έργου:

AM

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

700893

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕ12.01

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ

192024

ΠΕΪΟΥ

ΣΟΦΙΑ

ΠΕ18.28

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Γ.Στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων:

Για παροχή αυτοδύναμου διδακτικού έργου:

AM

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

211769

ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ01

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Για εκπλήρωση αναγκών σχετικά με τη λειτουργία της βιβλιοθήκης

AM

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

209563

ΛΑΓΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΕ02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ. Στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης:

Για παροχή αυτοδύναμου διδακτικού έργου:

AM

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

181419

ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ

ΡΟΔΑΝΘΗ

ΠΕ09

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

149678

ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΕ02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

200143

ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ19

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Για παροχή ειδικού διδακτικού έργου και ειδικού τεχνικού και εργαστηριακού έργου:

AM

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

221777

ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΕ01

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Η παρούσα απόφαση δεν εκτελείται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 

Pin It

Εκτύπωση