edu.klimaka.gr

Αποσπάσεις σε διευθύνσεις πρωτοβάθμιας

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2022 2023

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2022-2023

Αρ.Πρωτ.74751/Ε2/17-06-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε.& Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Π. Παναγιωτοπούλου
Τηλέφωνο: 210 3442167

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023»

Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 περ. Γ, παρ. 6 του Ν. 1566/85(ΦΕΚ 167 Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν.2740/1999 (Α΄ 186) και του άρθρου 14 παρ. 29 ι’ του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ Α΄ 78)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (Α 71) , όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
3. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1 περ. κβ’ του Ν. 4440/2016 (Α’ 224), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 4473/2017 (Α΄ 78).
4. Tο Π.Δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός του ΥΠ.Π.Ε.Θ.».
5. To Π.Δ. 81/2019(Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
6. Το Π.Δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
7. Το Π.Δ. 84/2019(Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
8. Την με αριθ. 38346/E2/04-04-2022 (ΑΔΑ ΨΑΡΝ46ΜΤΛΗ-ΠΣΝ) εγκύκλιο αποσπάσεων εκπ/κών σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ., για το σχολικό έτος 2022- 2023.
9. Τη γνώμη των ΑΠΥΣΠΕ
10. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποσπούμε σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023, όπως αυτοί εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα :

(...) (σ.σ. αναφέρονται 351 αποσπάσεις σε ΔΙΠΕ)

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη το πρωτότυπου εγγράφου με τις Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2022-23

 

Σχετικά Άρθρα