edu.klimaka.gr

Αποσπάσεις ΕΕΠ ΕΒΠ

Αποσπάσεις Ειδικού Προσωπικού ΕΕΠ / ΕΒΠ 2022 2023

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ) - ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΒΠ) ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΑΣΥ 2022-2023

Αρ. Πρωτ.91175/Ε4/21-07-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
& ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
email: eep-evp(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Ν. Φυτουράκη, Κ.Μιλάνου
Τηλέφωνο: 210 344 2566, 2332

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε περιοχές μετάθεσης, ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για το έτος 2022-2023.

Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 62, παρ. 5α, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 και παρ. 5γ, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με το άρθρο 49 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α΄), του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4, περ. Δ΄, παρ. 3 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 21, παρ.1 του ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 151 του ν. 4600/2019 (ΦΕΚ 43 Α΄)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3402/2005 (ΦΕΚ 258 Α΄)
5. Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 1 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α΄)
6. Τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ.1 & 2 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄) όπως συμπληρώθηκαν και ισχύουν
7. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 182 και παρ. 7 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010 (Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4071/2012 (Α΄85)
8. Τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ.1 και 2 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
9. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
10. Τις διατάξεις του άρθρο 44Α παρ. 12α του ν. 4115/2013 (Α΄24) όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 12β του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83)
11. Τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ.1 του ν.4316/2014 (Α’270)
12. Τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 1 & 3 και του άρθρου 17, παρ. 4 του ν.4823/2021 (Α’136)
13. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 56/2001 (ΦΕΚ 47 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 91/2005 (ΦΕΚ 129 Α΄)
14. Τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 12 του Π.Δ.1/2003 (ΦΕΚ 1 Α΄)
15. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
16. To Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
17. Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
18. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
19. Την αριθ. πρωτ. 67856/Ε4/02-06-2022 (ΑΔΑ: 63Σ446ΜΤΛΗ-ΗΕΤ) εγκύκλιο με θέμα «Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε περιοχές/ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ./Σ.Δ.Ε.Υ.-ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για το 2022-2023»
20. Τα λειτουργικά κενά, όπως καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣΥΔ από τις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης και τις Δ/νσεις Α/βαθμιας και Β/βαθμιας Εκπαίδευσης κατόπιν του αριθ. πρωτ. 74459/Ε4/16-06-2022 εγγράφου
21. Τις αριθ. 7/11-7-2022 και 8/13-7-2022 Πράξεις του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.)
22. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

Αποφασίζουμε

Α. Αποσπούμε, κατά προτεραιότητα, για το διδακτικό έτος 2022-2023, με αίτησή τους τα παρακάτω μόνιμα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ):

(...) (σ,σ, αναφέρονται 37 αποσπάσεις)

Β. Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2022-2023, με αίτησή τους τα παρακάτω μόνιμα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ):

(...) (σ,σ, αναφέρονται 196 αποσπάσεις)

Επισημαίνουμε ότι οι αποσπάσεις στις περιοχές μετάθεσης και τα Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ισχύουν για το διδακτικό έτος 2022-2023, ενώ αυτές στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. έως τις 10/7/2023.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με 37+196 Αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΑΣY 2022-2023

 

Σχετικά Άρθρα