edu.klimaka.gr

Αιτήσεις Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής ΠΕ11 για Πρόγραμμα Κολύμβησης

Γυμναστές για μάθημα κολύμβησης
Εκτύπωση  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2021-2022

Αρ.Πρωτ.125910/Δ5/06-10-2021/ΥΠΑΙΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
-----
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ &
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
---
Πληροφορίες : Κερερές Δ.
Γάκη Γ.
Μ. Αποστόλου
Τηλέφωνα : 210 3443012/2753
Email : physgram(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
physea1(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μονίμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης και ορισμός Συντονιστών Κολύμβησης κατά το σχολικό έτος 2021 - 2022.

Έχοντας υπόψη:
Α.
Τις διατάξεις:
1. του ν. 2986/2002 (Α΄24) με θέμα: «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4452/2017 (Α΄17) με θέμα: «Ρυθμίσεις θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης εκπαιδευτικού προσωπικού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 111 του ν. 4763/2020 (Α΄254),
3. του άρθρου 35 του π.δ. 18/2018 (Α΄31/23.2.2018), με θέμα: «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
4. του π.δ. 81/2019 (Α΄119 /8.7.2019) με θέμα: «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
5. του π.δ. 83/2019 (Α΄121/9.7.2019) με θέμα: «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
6. του π.δ. 84/2019 (Α΄123/17.7.2019) με θέμα: «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
7. της με αριθμ. πρωτ. Φ.20/109159/Δ1/7.9.2021 υπουργικής απόφασης με θέμα: «Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2021-2022»
8. της με αριθμ. πρωτ. 21072β/Γ2/28.2.2003 υπουργικής απόφασης (Β΄304/13.3.2003) με θέμα: «Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Δημοτικού – Γυμνασίου … Φυσικής Αγωγής …»,
9. της παρ. 3 του άρθρου 4 της με αριθμ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.55254/10.9.2021 (Β΄4187) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, […] κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους».
10. Την με αριθμ. πρωτ. 40/06-10-2016 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με θέμα «Έγκριση εφαρμογής του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής».

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής οι οποίοι/ες υπηρετούν σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, όπως υποβάλλουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης αίτηση για τη διάθεση (μερική ή ολική) ή/και την απόσπασή τους προκειμένου να διδάξουν το αντικείμενο της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2021-2022.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής κλάδου ΠΕ11 οι οποίοι πληρούν μία ή και περισσότερες από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • έχουν κύρια/πρώτη/δεύτερη ειδικότητα στο άθλημα της κολύμβησης ή/και στα αθλήματα του υγρού στίβου,
  • κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή στο άθλημα της κολύμβησης ή στα αθλήματα υγρού στίβου, εγκεκριμένη από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
  • έχουν διδαχθεί το αντικείμενο της κολύμβησης, όπως αυτό προκύπτει από την αναλυτική βαθμολογία του πτυχίου τους,

Τονίζεται ότι σύμφωνα με τη μεθοδολογία της διδασκαλίας και τις ιδιαιτερότητες του αντικειμένου της κολύμβησης, είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των εκπαιδευτικών και μέσα στο νερό.

Β. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης όπως προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ορίσουν Συντονιστές Κολύμβησης, εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα κατά προτεραιότητα στην κολύμβηση ή/και αθλήματα υγρού στίβου, οι οποίοι προέρχονται από την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Επισημαίνεται ότι: α. την ευθύνη οργάνωσης και υλοποίησης του μαθήματος έχουν οι Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι ορισμένοι από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης Συντονιστές Κολύμβησης και β. οι Συντονιστές Κολύμβησης θα απασχολούνται στο χώρο διδασκαλίας του αντικειμένου της κολύμβησης (κολυμβητήρια).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


Εκτύπωση