edu.klimaka.gr

Αποτελέσματα Μετάταξης Εκπαιδευτικών σε Θέσεις Διοικητικών Υπαλλήλων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 1662/2021 τ.Γ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Με την υπ’ αρ. 86651/16-7-2021 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4465/2017 (Α΄ 47) και αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), της παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224), όπως είχε τροποποιηθεί με την παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 4456/2017 (Α΄ 24) και αντικαταστάθηκε από τότε που ίσχυσε με την παρ. 6 του άρθρου 100 του ν.4472/2017 (Α΄ 74), της παρ. 9 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 80 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), του άρθρου 19 του ν. 3801/2009 (Α΄ 163), της παρ. 9 του άρθρου 17 του ν. 1586/1986 (Α΄ 37), του άρθρου 20 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) και του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39), κατόπιν της υπ’ αρ. 273/2017 γνωμοδότησης του Γ’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΑΔΑ:Ω62ΠΟΡΡΕ-9ΡΤ), των πράξεων των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ για την αποδέσμευση των εκπαιδευτικών από την άσκηση των εκπαιδευτικών καθηκόντων, της θετικής γνωμοδότησης του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού του Υ.ΠΑΙ.Θ. στην υπ’ αρ. 1/21-01-2021 πράξη του (Υ.Σ. 171/10-03-2021) και της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ-ΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.Μ/6811/22-6-2021 εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (παρ. 1 άρθρου 2 ) με θέμα «Μετάταξη υπαλλήλων» (ΠΥΣ 33/2006), μετατάσσονται οι παρακάτω μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διάφορων κλάδων και ειδικοτήτων, με τον βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν, σε θέσεις κλάδων μόνιμων διοικητικών υπαλλήλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στους νομούς που αναφέρονται στους κάτωθι Πίνακες, ως εξής:

Α) Σε κενές οργανικές θέσεις οι κάτωθι εκπαιδευτικοί:

(...) (σ.σ. 96 μετατάξεις)

Β) Με μεταφορά θέσης οι κάτωθι εκπαιδευτικοί:

(...) (σ.σ. 78 μετατάξεις)

Η περαιτέρω κατανομή των θέσεων και η οριστική τοποθέτηση εκάστου μετατασσόμενου εκπαιδευτικού σε συγκεκριμένη Υπηρεσία εντός του νομού μετάταξης, θα πραγματοποιηθούν με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.).

Μέχρι την οριστική τοποθέτηση, οι υπάλληλοι τοποθετούνται προσωρινά στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που αναφέρονται στους ως άνω Πίνακες μετάταξης, όπου οφείλουν να παρουσιαστούν εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήψη της παρούσας, για την ανάληψη των καθηκόντων τους.

Οι μετατασσόμενοι εκπαιδευτικοί που συμπεριλαμβάνονται στους ως άνω Πίνακες μετάταξης θα επανακαταταχθούν βαθμολογικά και, στην περίπτωση μετάταξης σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας, μισθολογικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4369/2016 (Α’ 33), του ν. 4354/15 (Α’ 176) και την υπ’ αρ. 273/2017 γνωμοδότηση του Γ’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΑΔΑ:Ω62ΠΟΡΡΕ-9ΡΤ).

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων: 4282/19-7-2021).

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Σχετικά Άρθρα